مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته
 • کد فایل: 12061
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 40 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 171 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 28 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله گذر بين مد پيوسته و ناپيوسته در 28 صفحه ورد قابل ويرايش

گذر بين مد پيوسته و ناپيوسته

در شكل ( 5-4) (الف ) و (ب ) ، خطوط پرنشاندهنده جريان هاي اوليه و ثانويه در مد ناپيوسته است . جريان اوليه از مقدار صفر به شكل مثلثي شروع به زياد شدن مي كند تا سطح Ip (نقطه B ) در پايان دوره روشناي ترانزيستور (شكل 5-4 الف ) .

در لبه خاموش شدن سويچ جريان اوليه كه به IP1 رسيده است به ثانيويه منتقل مي شود (نقطه H ) كه تازمانيكه سردات دار ثانيويه مثبت است در طي خاموش بودن سويچ جريان ثانويه كه با نسبت بطور خطي نزول مي كند كه Ls اندركتانس ثانيويه است و برابر .

اين جريان در نقطه I به صفر مي رسد . يك زمان مرده Tdt قبل از شروع دوره روشنايي بعدي در نقطه F بوجود مي آيد . همه انرژي ذخيره شده در اوليه اكنون قبل تز شروع سويچ در دوره بعد ( ثانويه منتقل شده است ) .مقدار متوسط يا DC جريان خروجي برابر متوسط مثلث GHT ضرب در ديوتي سايكل Toff/t است . حال براي باقي ماندن حالت ناپيوسته ، بايستي يك زمان مرده Tdt (شكل b 5-4 ) بين صفر شدن جريان ثانويه و شروع به افزايش يافتن جريان اوليه در روشن شدن سويچ وجود داشته باشد .

اگر توان پيشتري در خروجي مورد نياز باشد ( با كاهش Ro ) ، طبق رابطه زير Too بايستي افزايش يابد تا ولتاژ خروجي ثابت بماند.با افزايش Ton ( در Vdc ثابت ) ، شيب جريان اوليه ثابت مي ماند و پيك جريان همانطور كه در شكل (الف 5-4) نشان داده شده است از مقدار B به d مي رسد مقدار پيك جريان ثانويه (= ) در شكل (5-4 ب ) از H به k فزايش مي يابد و در زمان ديرتري شروع مي شود ( از G به J ) .

براي ثابت ماندن ولتاژ خروجي بوسيله حلقه كنترل ، شيب ثانويها ثابت مي ماند و نقطه اي كه جريان ثانويه مي شود به زمان روشن شدن بعدي نزديكتر مي شود كه نتيجتا باعث كاهش زمان Tdt مي شود و اگر Tdt به صفر برسد به نقطه پايان مد ناپيوسته مي رسيم . همچنين با كاهش VIN و توان ثابت خروجي ،Ton بايستي افزايش يابد و در نتيجه Tdt كاهش مي يابد .

توجه شود تا زمانيكه مدار در مد ناپيوسته كار مي كند و يك زمان مرده Tdt وجود دارد زياد شدن زمان روشنايي سويچ ، افزايش وسعت جريان مثلثي اوليه را بدنبال دارد و نيز سطح جريان ثانويه از GHI به JKL تغيير مي كند.

از آنجايي كه جريان DC خروجي ، متوسط جريان مثلثي ثانويه ضرب در ويوتي سايكل مي باشد آنگاه با افزايش زمان روشن ، جريان ثانويه بيشتري براي بار در دسترس خواهد بود . وقتي كه زنان مرده از بين رفت ، هرگونه افزايشي در جريان بار به افزايش زمان Ton و كاهش Toff نياز دارد تا اينكه انتهاي جريان ثانويه نتواند بيشتر به راست كشيده شود جريان ثانويه از نقطه عقبتر J و نقطه بالاتر K ، شروع مي شود (شكل 5-4) ب .

سپس در نقطه شروع بعدي زمان روشن سويج (F در شكل (5-4) الف ) يا L در شكل (5-4) ب ) همچنان جريان يا انرژي مشابه از ثانويه به خارج منتقل مي شود.

اكنون لبه شروع جريان اوليه يك برش خواهد داشت . حلقه فيربك مي كوشد براي تامين كردن جريان مورد نياز روشنايي را به بعد از J طول بدهد .

حال با پايان يافتن زمان خاموش ، جريان ثانوي در انتهاي اين زمان مقدار غيرصفر خواهد دانست و از اينجا مي توان گفت كه پرش جريان در آغاز مرحله بعد بيشتر مي شود .

سرانجام بعد از سيكلهاي سويچينگ فراوان ، پرش ابتداي لبه جريان اوليه و نيز مقدار پاياني جريان ثانويه در شكل ( 5-4) به اندازه كافي بالاخواهد رفت از آنجاكه ناحيه xyzw مقداري بزرگتر از آنكه جريان خروجي را تامين كند شده است . حال حلقه كنترل شروع به كاهش زمان Ton مي كند تا جريان ذوزنقه اي شكل اوليه از M تا P و جريان ذوزنقه اي ثانويه از T تا W طول بكشد (شكل هاي 5-4 الف و 5-4 ب ) .

در اينجا سطح شكل موج ولتاژ اوليه ترانسفور و هنگاميكه ترانزيستور روشن است برابر با سطح شكل موج ولتاژ در زمان خاموش ترانزيستور است .

اين امر شرطي است كه طبق آن هسته تراس در پايان يك سيكل كامل سوپرچينگ به نقطه ابتدايي روي حلقه هسيترزيس مربوطه Reset شود . يا به بيان ديگر اين شرط حاكي از ‌آن است كه مقدار متوسط يا DC ولتاژ روي اوليه برابرصفر است البته بافرض اين كه مقاومت Dc اوليه صفر مي باشد كه در اين صورت امكان وجود يك ولتاژ DC روي مقاومت صفر وجود ندارد .

حال در مد پيوسته ، افزايش جريان بار بوسيله افزايش ابتدايي زمان Ton تامين مي شود .( از MP به MS در شكل ( ج 5-4) كه اين كار باعث كاهش زمان خاموشي از Tw به Xw (شكل 5-4 د ) . كه انتهاي بالس جريان ثانويه نمي تواند بيشتر به راست حركت كند چرا كه زمان مرده اي نداريم . اگر چه ؟؟ جريان ثانويه مقداري افزايش يافته (از نقطه U به Y ) ناحيه از دست رفته در كاهش زمان toff (T تا X ) بيشتر از ناحيه اي است كه شيب UV به YZ در شكل 5-4 (د) تغيير مي يابد .

بنابراين در مد پيوسته ، يك افزايش ناگهاني در جريان DC خروجي ، درابتدا باعث كاهش در عرضي و افزايش كوچكي در ارتفاع جريان ذوزنقه اي ثانويه مي شود . بعد از چند سيكل سويچينگ متوسط ارتفاع شكل موج بالا مي رود و پهناي آن به نقطه اي كه سطح ناحيه ولتاژ روشنايي برابر با سطح ناحيه ولتاژ خاموشي روي اوليه باشد كاهش مي يابد .

به علاوه ولتاژ DC خروجي متناسب با سطح جريان ذوذنقه اي ثانويه مي باشد .

حلقه نيربك تمايل به ثابت نگه داشتن ولتاژ در برابر افزايش جريان خروجي دارد . در ابتدا كاهش محسوسي در ولتاژ خروجي ايجاد مي شود و سپس بعد از چند سيكل سويچينگ ، آن را بوسيله بالا بردن دامنه جريان ذوزنقه اي ثانويه تصحيح مي كند .ناهمواري ها :

شهرستان شميرانات منطقه اي كوهستاني بوده كه در كوهپايه هاي جنوبي البرز واقع گرديده . اراضي ناهموار و كوههاي متعدد در منطقه به چشم مي خورد ، لكن در محدوده مورد مطالعه ارتفاعات متعددي به شرح زير ديده مي شود كه عبارتند از :

كوه و زجين – كوه اورجين ، كوه اهمهن ، كوه سياه ، كوه لار ، كوه گرچال ، كوه دريوك و كوه عسلك . ويژگيهاي عمده اين منطقه را مي توان به شرح زير برشمرد:

الف – بطوركلي منطقه كوهستاني بوده وبخشي از كوهپايه جنوبي البرز مي باشد .

ب : اراضي پرشيب و نقاط قابل زيست به طور پراكنده و در وسعت كم ديده مي شود.

- شيب عمومي كلي منطقه از شمال به جنوب و در حوضه آبگير لتيان واقع شده است و

- پوشش گياهي كم و پراكنده و نامنظم مي باشد .

منابع آب :

منابع آب شهرستان از دو طريق آب هاي سطحي و آبهاي زيرزميني تامين مي گردد شهرستان شميرانات بواسطه ويژگي هاي طبيعي خود داراي رودهاي فصلي و دائمي متعددي است كه عبارتند از :

آب پشكنك – ريزا به رودجاجرود.

آهار – شاخه اي از رود آب پشكنك مي باشد.

الزم – ريزا به رود لار كه فصلي مي باشد .

امامه – ريزا به دائمي جاجرود.

خيز رود كه ريزا به دائمي جاجرود است .

دره شمشك – ريزا به دائمي رود رادكان .

گرما بدر – ريزا به دائمي جاجرود .

لجني – ريزا به دائمي جاجرود.

ناصرآباد – ريزا به دائمي جاجرود.

و رودخانه جاجرود كه يك شاخه اصلي در شهرستان مي باشد از مجموعه رودهاي ياد شده يك رود دائمي به نام ناصر آباد در دهستان لواسان كوچك واقع شده كه به صورت دائمي جريان داشته و جزء ريزابه هاي جاجرود مي باشد . ارتفاع ريزشگاه آن 1550 متر و شيب متوسطش 3/7 درصد بود و مسير كلي آن جنوب خاوري و سرچشمه آن 29 كيلومتري شمال خاوري تهران و يك كيلومتري باختري روستاي راحت آباد مي باشد و از روستاهاي روحان و گلندوك عبور مي كند و در دره خاوري كوه ورجين جريان مي يابد . مهمترين منابع آبي موجود در سطح دهستان رودخانه جاجرود است . اين ورد كه از ارتفاعات واقع در شمال و شمال غرب و غرب دهستان سرچشمه مي گيرد و داراي انشعابات متعددي در سطح كوهستان است . انشعابات اصلي اين رود در شمال رودخانه سيروندي مي باشد كه از كوه هاي دريوك و كاشونك منشا مي گيرد . اين رود پس از دريافت انشعابي به نام خاتون بارگاه در شرق روستاي گرمابدر باهمين نام از شرق به غرب روستاي زايگان جريان مي يابد . در محل روستاي زايگان انشعاب ديگري نام رودخانه لالون از شمال به جنوب را دريافت مي نمايد . در شمال شرق فشم رودخانه ديگري به نام لجني از كوه هاي تيززردبند ، پي استخر ، كوه چمن منشا مي گيرد . رودخانه جاجرود در محل روستاي قشم انشعاب ديگري به نام رودخانه آميگون و در محل روستاي اوشان رودخانه آهارود در روستاي گلوگان رودخانه امامه نيز به آن مي پيوندد. رودخانه جاجرود در سطح شهرستان تا روستاي زردرود در جنوبي ترين دهستان انشعابات كوچكي از شرق و غرب دريافت كرده كه نهايتا وارد سد لتيان مي گردد. اين رودخانه پس از خروج از سد به اراضي جنوب شرق استان جريان مي يابد . آبدهي رودخانه در منتها اليه جنوب استان 5/6 مترمكعب در ثانيه مي باشد . حاشيه هاي اطراف رودخانه و انشعابات آن نه فقط محل استقرار بخش اعظم روستاهاي دهستان مي باشد بلكه بدليل فضاي سبز حاشيه آن يكي از نقاط مهم فعاليتهاي باغداري بشمار مي آيد . اين رودخانه در مسير خود آب مورد نياز روستاها و باغات را تامين مي كند.

پوشش گياهي :

باتوجه به آب و هواي منطقه كه در مناطق كوهستاني معتدل واقع شده ، پوشش گياهي منطقه در ارتباط با شرايط آب و هوايي مي باشد . پوشش گياهي مراتع موجود از انواع گون ، درمنه ،والك ، وينه ، تمشك ، سماق ، كما ، نسترن ، خارزرد و خارشتر است . نباتات زراعي بيشتر شامل گندم ، جو ، يونجه ، شبدر ، سبزي كاري و صيفي كاري است .

درختان ميوه در اكثر دره ها شامل گيلاس ، انجير ، توت ، سيب ، زرد آلو ، انار و گوجه سبز است . درضمن بخشي از گردشگاههاي جنگلي در سطح نسبتا قابل توجهي در جنوب غربي دهستان واقع شده است كه از گونه هاي گياهي چون سرو تبريزي ، صنوبر، بيد ، عرعر ، اقاقيا ، و چنار تشكيل شده اند .

آب و هوا:

روستاي بوجان در شمال استان تهران و در ارتفاعات البرز استقرار يافته است . ارتفاع اين روستا از سطح دريا حدود 2000 متر است به طور كلي دامنه هاي جنوبي البرز ، تحت تاثير جريانات هوايي اقيانوس هند قرار گرفته ، لذا در مجموع داراي تابستان هاي خنك و خشكي مي باشد . زمستانها نيز منطقه تحت تاثير جريان هواي شمال غرب وغرب قرار مي گيرد . جريان شمالي غرب كه شاخه اي از جريان سيبري مي باشد با باد و مه و سرما همراه بوده و جريان ديگري نيز كه از اقيانوس اطلس و درياي مديترانه منشا مي گردد. نزديكترين ايستگاه هواشناسي واقع در روستاي اما و مربوط به وزارت نيرو مي باشد . ارتفاع اين ايستگاه از سطح دريا 2200 متر گزارش شده است . عنايت به اين كه به طور معمول هر 100 متر كه به ارتفاع افزوده شده 5/0 درجه از دماي هواي كاسته مي شود بنابراين متوسط دماي روستاي بوجان حدود 1 درجه از متوسط دماي ايستگاه اما به بيشتر است . با عنايت به توضيحي كه رفت به بررسي ويژگيهاي اقليمي ايستگاه امامه مي پردازيم.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 40 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر