مقاله چگونگي ارائه مقالات و سمينارها

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله چگونگي ارائه مقالات و سمينارها
 • کد فایل: 10979
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 14 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 85 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 17 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله چگونگي ارائه مقالات و سمينارها در 17 صفحه ورد قابل ويرايش

چگونگي ارائه مقالات و سمينارها:

كسي كه راجع به امري قضاوت مي كند ولي نمي تواند آن را تشرحي و به طور مستدل بيان كند نبايد هرگز هيچ فكري در مورد آن كرده باشد.

در عصر جديد بسياري از اشخاص از طريق صحبت در ميان جمع و در همايشها عقايد خود را انتشار داده و مؤثر بوده اند.

فرآيند برقراري ارتباط كلامي:

صرف نظر از انواع رابطة كلامي در جريان هفت جزو ديگر نيز وجود دارد. كه شامل گيرنده پيام، مجراي ارتباط، شنونده، بازخورد، مداخله و موقعيت است.

گوينده: برقراري ارتباط كلامي با گوينده آغاز مي شود. موقعيت شما در نقش گوينده به خود شما به اعتبار شخصي شما، به معلوماتتان دربارة مطلب، به آمادگي براي صحبت، به حالت سخن گفتن، به حساسيت نسبت به شنوندگان و موقعيت بستگي دارد. اين كار علاقه و ايجاد جاذبه نيز مي خواهد. نمي توانيد از مردم توقع داشته باشيد به آنچه مي‌گوييد علاقه و توجه نشان دهند، مگر اينكه توجه و علاقة خودتان جلب شده باشد. البته قبل از اينكه روشها و فنون ارائه مطلب كاربرد داشته باشند نخست بايد چيزي براي گفتن داشته باشيد.

پيام: پيام هر چيزي است كه گوينده به شخص ديگر ابلاغ مي كند. هدف شما در سمينارها و سخنراني عمومي اين است كه پيام عمدي خود را طوري ادا كنيد كه واقعاً سبب برقراري ارتباط شود. دستيابي به اين منظور هم به اين بستگي دارد كه چه مي‌گوييد (پيام كلامي) و هم اينكه چگونه مي گوييد. (پيام غيركلامي)

پيام كلامي را درست همان گونه كه كار طلب مي كند تهيه كنيد. بايد موضوع را به چيزي اختصاص دهيد كه بتوانيد در مدت زماني كه سمينار به شما اجازه مي دهد به قدر كافي درباره آن بحث كنيد. بايد دربارة جزئياتي كه مي تواند به شما كمك كند تحقيق و از ميان آنها مقداري را انتخاب كنيد تا عقايد مطروحه خود را روشن و متقاعد كننده بسازيد. بايد آرا و عقايد خود را طوري نظام دهيد كه شنوندگان بتوانند بدون اينكه عقب بيفتند يا گيج شوند آنها را تعقيب كنند. پيام را نيز در قالب كلماتي بيان كنيد كه دقيق روشن و واضح، معتبر و مناسب باشد.

پيام غيركلامي را علاوه بر پيامي كه از طريق كلمات مي فرستيد، از طريق لحن صدا، ظاهر، حالات، حالات صورت و ارتباط چشمي نيز بفرستيد. نكته مهم اينست كه مطمئن شويد پيام غيركلامي شما پيام كلامي شما را خدشه دار نسازد.

مجرا: مجرا چيزي است كه به وسيلة آن پيام ابلاغ مي شود. وقتي گوشي تلفن را برمي‌داريد تا به يك دوست تلفن بزنيد تلفن مجرا يا وسيلة ارتباطي است. ممكن است در سمينارها از چند مجرا استفاده كنند و هر كدام از آنها بر پيامي كه توسط تماشاچيان دريافت مي شود، اثر خواهند گذاشت در كلاس، مجراي ارتباطي مستقيم ترين نوع است همشاگرديها بدون مداخلة هرگونه وسيله الكترونيكي هم من را مي بينند و هم صدايم را مي شنوند.

شنونده: شنونده كسي است كه پيام ابلاغ شده را دريافت مي كند. بدون شنونده هيچ رابطه‌اي برقرار نمي شود.

هر چيزي كه گوينده مي گويد از طريق چهارچوب انتقالي شنونده از صافي مي گذرد (كل معلومات تجارب، اهداف، ارزشها و نگرشهاي وي)

از آن رو كه گوينده و شنونده افراد متفاوتي هستند هرگز نمي توانند چهارچوب انتقالي كاملا يكساني داشته باشند و چون چهارچوب انتقالي شنونده هيچ وقت دقيقاً آن چيزي نيست كه گوينده دارد معني يك پيام نيز در نزد شنونده و گوينده يكسان نيست. از آنجا كه افراد چهارچوبهاي انتقالي متفاوت دارند بايد براي هماهنگ كردن پيام با شنوندة ويژه‌اي كه مورد خطاب است دقت بسيار زيادي به خرج دهيد و بايد بر شنونده متمركز باشيد.

نمي توانيد فرض كنيد شنوندگان نسبت به آنچه بايد بگوئيد علاقه‌مند خواهند شد. اگر نحوة ايراد سخن شما يكي از دو حالت بسيار پيچيده يا بسيار بنياني باشد و يا اگر موضوع صحبت را به تجارب، علايق، معلومات و ارزشهاي شنوندگان مربوط نسازيد، توجه و حضور ذهن شنوندگان خود را به سرعت از دست خواهيد داد و زماني موفق خواهيد بود كه شنوندگان به خود بگويند «اين براي من هم مهم است».

بازخورد: شنوندگان شما پيامتان را به سادگي مثل گيرنده هاي انساني جذب نمي كنند. آنها از حوزة خود در جواب، پيام مي فرستند. اين پيام بازخورد ناميده مي شود.

آيا شنوندگان شما در صندليهاي خود به جلو خم شده اند مثل اينكه كاملاً متوجه سخنراني هستند؟ آيا با نظرهاي شما موافقند و آن را تحسين مي‌كنند؟ آيا به لطيفه‌هاي شما مي خندند؟ آيا روي چهرة خود نگاههاي تمسخرآميز دارند؟ آيا پاي خود را تكان مي‌دهند جابه جا مي شوند و به ساعتشان خيره مي شوند؟ پيامي كه از طريق اين گونه عكس‌العمل ها فرستاده مي شود مي تواند اينها باشد: من شيفته صحبت شدم- خسته شدم- با شما موافقم- با شما موافق نيستم و … به هر حال بايد نسبت به اين واكنشها هشيار بود و پيام خود را در راستاي آنها هماهنگ نمود.

مداخله: هر چيزي كه باعث كند شدن يا ممانعت از برقراري ارتباط پيامي شود مداخله نام دارد. صداي ماشينها در خارج از ساختمان، صحبت دانشجويان در راهرو و … مي تواند مانع آن شود كه شنوندگان صداي شما را بشنوند.

انواع ديگري از مداخله نيز وجود دارد. بسياري از آنها از ميان خود شنوندگان است و نه از خارج. شنونده اي ممكن است براي امتحاني كه در دورة آتي كلاس خود خواهد داشت نگران باشد. در حالي كه مشغلة فكري شخص ديگري ممكن است به خاطر دعوايي باشد كه با شخص ديگري داشته و وي را در فكر فرو برده باشد.

به رغم وجود انواع اين مداخله ها بايد سعي كنيد توجه و تمركز مخاطبان خود را حفظ كنيد.

ارتباط چشمي:

برقراري ارتباط چشمي بسيار مهم است اين امر تاثير زيادي در جذب شنوندگان دارد. تنها با برگه هايتان يا با صفحه نمايش سخن نگوئيد.

به زمين سقف يا پنجره خيره نشويد.

تنها به رديف هاي جلو نگاه نكنيد چرا كه به اين ترتيب ساير شنوندگان را ناديده گرفته‌‌ايد.

نگاهتان را بر روي فردي كه بيش از همه به شما توجه دارد متمركز نكنيد.

به تمام قسمتهاي سالن توجه كنيد. وسط جلو چپ و راست اين امر باعث مي شود تمام شنوندگان به حلقه اعتماد به نفش شما كشيده شوند.

فائق آمدن بر حالات عصبي:

شما ممكن است همه چيز را به خوبي انجام دهيد. با دقت سخنراني خود را آماده سازي كنيد چند بار در مقابل سايرين تمرين كنيد زود به محل سمينار برسيد همه چيز را چك كنيد. با اين وجود وقتي مي خواهيد مطلب خود را ارائه دهيد عصبي هستيد.

مي توانيم ليست بلند بالائي از مواردي كه انسان را آرام مي كند رديف كنيم. مانند نفس عميق تصور برخورد امواج به ساحل، انقباض و انبساط ماهيچه ها فرورفتن در حالت خلسه و غيره. پيشنهاد من اينست كه فقط سعي كنيد پيام خود را برسانيد، خود را به داخل اين دريا پرت كنيد! پرانرژي به پيش برويد! آدرنالين را كه باعث لرزش صداي شما مي شود مهار كنيد. البته اين امر به مراتب با تمرين ساده تر خواهد شد.

كاربرد وسايل كمك آموزشي:

مزاياي وسايل كمك آموزشي: وسايل كمك آموزشي چندين مزيت دارد. نخستين مزيت آن روشني و صراحت است. شما هنگام بحث در مورد يك شيء مي توانيد با نشان دادن آن شيء يا اشياي مشابه پيامتان را رساتر بيان كنيد. اگر شما آمار و ارقام را نقل مي‌كنيد و نشان مي دهيد كه يك شيء چگونه كار مي‌كند تا تكنيكي را نشان دهيد؛ يك وسيله بصري، اطلاعاتتان را براي شنوندگان شما روشن تر مي‌سازد. با استفاده از وسايل كمك آموزشي در نطقهايتان، اغلب اين كار را براي شنوندگان آسان مي سازيد تا ارتباطي را كه مدنظر داريد به طور كامل بفهمند.

مزيت ديگر وسايل كمك آموزشي ايجاد علاقه‌مندي است. علاقه اي كه به وسيله تصورات بصري ايجاد مي شود خيلي قوي است و در بسياري از زمينه ها استفاده مي شود.

مزاياي ديگر وسايل كمك آموزشي نيز جالب و مفيد است. تصورات بصري اغلب نسبت به تصورات كلامي مدت زيادتري در ذهن مي ماند. همة ما شنيده ايم كه واژه‌ها از يك گوش وارد و از گوش ديگر خارج مي شود. دوام تصورات بصري طولاني تر است.

استفاده احسن از وسايل كمك آموزشي مي تواند بر روي نطق تاثير مثبت بگذارد. يكي از مطالعات انجام شده نشان داد كه يك شخصي كه از وسايل كمك آموزشي استفاده مي‌كند. مي تواند با آمادگي بيشتر، معتبرتر و حرفه اي تر از شخصي كه از وسايل كمك آموزشي استفاده نمي كند نطق كند. وسايل كمك آموزشي پيگيري شنونده را تا 40 درصد افزايش مي دهد.

به اين دلايل به اهميت وسايل كمك آموزشي در صحبت خود پي مي بريم.

انواع وسايل كمك آموزشي:

تجهيزات: در موقعيتهاي مهم بايد از چيزهاي زنده به عنوان وسايل كمك آموزشي استفاده كنيد. بطور مثال: در كلاس درس نمي شود از وسايل به طور موثر و فعال استفاده كرد. بعضي از آنها بسيار بزرگ هستند تا به كلاس درس كشانده شوند. بعضي ديگر خيلي ريز و كوچك هستند تا به روشني به وسيله شنوندگان ديده شوند. بعضي نيز ممكن است در دسترس شما نباشند. در اين صورت مي توانيد از وسايل كمك آموزشي ديگر استفاده كنيد.

الگوها (مدل ها): اگر وسيله اي كه مدنظر شماست خيلي بزرگ يا كوچك باشد يا در دسترس نباشد. شما مي توانيد با يك مدل كار كنيد 1- يك نوع مدل مقياس كوچكي از يك شيء بزرگ است مانند: مدل كوچكي از يك اتومبيل جهت نشان دادن شكل ظاهري يا زيبايي يا وضعيت آيروديناميكي آن. 2- نوع دومي از مدل نمايش مقياس بزرگي از شيء كوچك است. 3- بالاخره مدل ها را مي توان به اندازة طبيعي ساخت. مانند ميل‌لنگ اتومبيل

تصاوير: در نبود يك شيء يا يك مدل مي توانيد از عكس استفاده كنيد. مانند خسارتي كه در اثر تصادف بر اتومبيل ساخت شركت ما و اتومبيل ساخت شركت رغيب وارد آمده است. عكسها در ايراد نطق براي تفهيم موضوع به دليل اندازة كوچكشان چندان كاربرد ندارند. عكسهاي اندازة معمولي به اندازه كافي بزرگ نيستند مگر اينكه با گرداندن در بين شنوندگان قابل ديدن باشد. عكسهاي بزرگ (به طور مثال 240*18 اينچ) را مي توان با نصب بر روي محل هاي مناسب كه ديدن آنها براي همگان آسان باشد بكار برد.

يك گزينة ديگر اين است؛ سرويسهاي عكسبرداري مي توانند عكسها يا اسلايدها را ترانسپارنت (شفاف) سازند كه با يك پروژكتور بزرگ قابل استفاده باشد.

تابلوها (نقاشيها): نمودارها، طرحها و ديگر انواع نقاشي، يك روش عالي در عكسبرداري هستند. هزينة آنها گران نيست.

اين ابزار وقتي كه براي يك نطق به كار گرفته مي شوند طراحي مي شوند تا نظرهاي شما را به نحو عالي توضيح دهند. نقشه ها نوع ديگري از طراحي هستند كه به سادگي تهيه مي شوند. شما مي توانيد طرحهاي اساسي را از يك اطلس جغرافيايي پيدا كرده و سپس اين مقياس را بزرگ كنيد. تا وسايل كمك آموزشي خود را بسازيد.

نمودارها: نمودارها، شيوة مناسبي براي آسان و روشن ساختن آمارها و ارقام هستند. شنوندگان هميشه در ارتباط با فهم يك رشته از ارقام پيچيده با مشكل مواجه هستند. شما مي توانيد با استفاده از نمودارها، مشكل آنها را حل كنيد و متغيرها و نمونه هاي آماري را نشان دهيد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 14 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر