طرح آماری 50 خانوار مورد بررسي قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
طرح آماری 50 خانوار مورد بررسي قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است
 • کد فایل: 9524
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 112 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 181 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 16 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه آماري 50 خانوار مورد بررسي قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است در 16 صفحه ورد قابل ويرايش


خلاصه :

امروزه كمتر شاخه‌اي از علوم را مي‌توان يافت كه نيازمند به تحقيق نباشد . بي‌ترديد حل مشكلات و مسائل گوناگون جوامع و همچنين گسترش مرزهاي دانش بستگي به انجام تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف دارد . تحقيقات را بر اساس نتايج آنها مي‌توان به سه گروه بنيادي ، كاربردي، بنيادي- كاربردي (توسعه‌اي) تقسيم نمود . از آنجا كه تحقيقات بنيادي توسط مراكز تحقيقي خاصي صورت مي‌گيرد ، اكثر تحقيقاتي كه انجام مي‌شوند و در دسترس قرار دارند ، تحقيقات كاربردي هستند . اين نوع تحقيقات نيز بر حسب استفاده از روشهاي آماري به دو گروه تحقيقات توصيفي و تحليلي تقسيم مي‌شوند.

يك تحقيق توصيفي شامل جمع‌آوري و ارائه منظم داده‌هاست تا تصوير روشني از يك موقعيت خاص را نشان دهد . لذا براي انجام يك تحقيق توصيفي ( و بطور كلي يك تحقيق كاربردي) بايستي ابتدا اطلاعات لازم در بارة موضوع مورد تحقيق جمع‌آوري شود ، سپس براي درك بهتر پديدة مورد نظر ، اطلاعات جمع‌آوري شده تجزيه و تحليل گرديده ، نتايجي از آن استخراج گردد . اين مراحل شامل تهيه جداول توزيع فراواني ، رسم نمودارها و تهيه شاخصهاي مركزي و پراكندگي است كه در مقاله حاضر كلياتي از آنها ارائه شده است.

مقدمه

هر تحقيق ممكن است سه نوع نتيجه به همراه داشتــه

باشد؛

• بدست آوردن نتايجي علمي كه مي‌تواند براي اجراي يك تحقيق كامل ديگر مورد استفاده قرار گيرد.

• بدست آوردن اطلاعاتي كه مي‌تواند توسط قسمتهاي مختلف جامعه مورد استفاده قرار گيرد.

• بدست آوردن اطلاعات و نتايجي بين دو نوع اول و دوم فوق . يعني ممكن است نتايجي علمي بدست آيند كه هر چند براي اجراي يك تحقيق كامل ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اما قابل استفاده براي قسمت‌هاي مختلف جامعه نيز باشند.

بر اساس تقسيم‌بندي فوق ،تحقيقات نيز در سه گروه به شرح زير قرار خواهند گرفت :

• تحقيق بنيادي، كه جهت گسترش و بسط دانش پايه و به خاطر فهم آن اجرا مي‌شود.

• تحقيق كاربردي، كه براي يافتن راه حل مشكلات و مسائل مختلف با ماهيت علمي اجرا مي‌شود.

• تحقيق بنيادي، كاربردي، (توسعه‌اي) كه تركيبي از دو نوع تحقيق فوق مي‌باشد.

هدف تحقيق بنيادي (و همچنين بنيادي ، كاربردي) كه معمولاً توسط مراكز تحقيقي خاصي صورت مي‌گيرند، گسترش مرزهاي موجود در دانش است. لذا اكثر تحقيقاتي كه ملاحظه مي‌شوند و در دسترس قرار دارند ، تحقيقات كاربردي هستند. اين تحقيقات نيز بر حسب نوع استفاده از روشهاي آماري به دو گروه توصيفي و تحليلي تقسيم مي‌شوند.

جامعه آماري

تحقيق توصيفي شامل جمع‌آوري و ارائه منظم داده‌هاست تا تصوير روشني از يك موقعيت خاص را نشان دهد. لذا براي انجام يك تحقيق توصيفي ( و بطور كلي يك تحقيق ) بايستي ابتدا اطلاعات لازم در بارة موضوع مورد تحقيق جمع‌آوري شود. سپس براي درك بهتر پديده مورد نظر ، اطلاعات جمع‌آوري شده تجزيه و تحليل گرديده ، در نهايت نتايجي از آن استخراج گردد. بنابراين مطالعه در قضاوت معقول در بارة موضوع‌ها بر مبناي يك جمع انجام مي‌شود و قضاوت بر مبناي يك اطلاع خاص اصولاً مطرح نيست . اين جمع ‹‹ جامعه آماري ›› ناميده مي‌شود . در نتيجه مجموعة افراد يا اشيائي كه حداقل در يك خصوصيت مشترك باشند ، جامعه آماري را تشكيل مي‌دهند . اين خصوصيت را نيز ، صفت مشخصه مي‌نامند . براي انجام هر تحقيق ، در قدم اول بايد جامعه آماري مورد نظر بدون هيچ‌گونه ابهامي مشخص باشد.

نمونه

اكثر اوقات مطالعه مشخصات تمام اعضاي جامعه آماري به دلايل مختلف مقدور نيست . اين دلايل مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

• بالا بودن هزينه بررسي.

• كمي وقت و ضرورت دستيابي سريع به نتايج.

• نداشتن امكانات كافي انساني و غير انساني.

• عملي نبودن بررسي مشخصات تمام اعضــــاي

جامعه آماري (بواسطة از بين رفتن آنها).

در چنين مواقعي مجبور هستيم مشخصات قسمتي از جامعه آماري را به جاي تمام جامعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم، اين قسمت ‹‹ نمونه›› نام دارد . لذا اكثر اوقات ، قضاوت دربارة جامعه آماري لزوماً مبتني بر اطلاعات بدست آمده از نمونة استوار خواهد بود. از اين رو ‹‹ نمونه ›› بايد تا حد امكان، منعكس كنندة خصوصيات جامعه باشد ، به طوريكه بتوان آن را نماينده جامعه شناخت . بايد دانست كه بدون اطلاع كامل از مشخصات جامعه اصلي ، امكان تعيين نمونه دقيق و مناسب ، از جامعه وجود ندارد.

داده‌هاي آماري

اطلاعات يا مشاهدات جمع‌آوري شده ، داده‌هاي آماري را تشكيل مي‌دهند. خاصيت اساسي داده‌هاي آماري اين است كه متغير هستند. اگر تمام اندازه‌ها و مقادير يكسان بود و تفاوتي بين ارقام مشاهده نمي‌شد ، اساساً تجزيه و تحليل آماري لزومي پيدا نمي‌كرد.

رسم نمودارهاي آماري

تا كنون هيچ وسيله‌اي كشف نشده كه بهتر از نمودار بتواند ارتباط مقادير آماري را نشان دهد . نمودار از پديده‌هاي قرن بيستم است . نمايش داده‌ها طبق قراردادهاي خاص و به صورت هندسي را نمودار آماري گويند . نمودار بايستي به نحوي ترسيم شود كه اولاً براي چشم مطبوع باشد و در تهيه آن ذوق و سليقه كافي بكار رود و ثانياً بتوان به راحتي اطلاعات نهفته در داده‌ها را از روي آن تا حدودي با چشم بدون توضيح و تشريح اضافي ملاحظه نمود.

نمودار مستطيلي


بهترين شيوه براي نمايش مقادير متغيرهاي ناپيوسته ، نمودار مستطيلي است . در اين نمودار ارتفاع خطي (يا مستطيلي) كه بر بالاي هر اندازه از مقادير متغير رسم مي‌شود ، متناظر با فراواني آن مقدار است . مقادير فراواني، فراواني نسبي ، فراواني تجمعي و فراواني تجمعي نسبي را مي‌توان با اين نمودار نشان داد .

شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي

اگر متغير مورد بررسي كمّي باشد ، علاوه بر محاسبه نسبت يك مقدار خاص در مقايسه با كل مقادير ، مي‌توان شاخصهايي ( كه حكم نماينده داده‌ها را دارند ) به نام شاخصهاي مركزي محاسبه نمود . مهمترين اين شاخصها عبارتند از :

ميانگين = مجموع مقادير

كل مشاهدات

ميانه = مقداري كه داده‌ها‌ي مرتب شده را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كند .

نما = مقداري كه بيشترين تكرار را دارد .

شاخص‌هاي مركزي مربوط به تعداد فرزند 50 خانوار عبارتند از :

24/2= 112 = x (ميانگين)

50

(در هر 100 خانوار بطور متوسط 224 فرزند وجود دارد)

2= M ( ميانه )

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 112 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر