گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت بخش گاليكش نبات

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت بخش گاليكش نبات
 • کد فایل: 9347
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 9,020 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 261 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 53 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزي زراعت-جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت بخش گاليكش نبات در 53 صفحه ورد قابل ويرايش

پيش گفتار

كشاورزي به عنـوان يكي از مهم تـرين بخش هـا در سـاختار اقتصـاد كلان كشـور به شمار آمده و محوريت اين بخش در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فـرهنگي كشـور طي سال هاي بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مطرح بوده است. با توجه به اينكه بشر در هر زمان و تحت هـر گـونه شـرايط رشـد و تـوسعه صنعتي و فـن آوري جديد، از توليدات كشاورزي به ويژه مـواد خوراكي بي نياز نبوده و نخواهد بود، لذا پيوسته يكي از نگراني هاي اصلي سياستگذاران و دولتمـردان كشـورها، تأمين مـايحتاج عمومي و امنيت غذايي بوده و مي باشد. افزايش توليدات كشاورزي، نيل به خود كفـايي نسبي و در يك كلام امنيت غذايي در كشور، مستلزم بهره گيري بهينه از دانش و فـن آوري هـاي جديد كشاورزي متناسب با شرايط آب و هوايي مناطق مختلف كشورخواهد بود و اين مهـم، زماني تحقق خواهد يافت كه به امر پژوهش به طور اعم و تحقيقات كشاورزي بطور اخص توجه كافي مبذول شود.فهرست

فصل اول

- تاريخجه سازمان ……………....……………………................1

- قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ..............................................1

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت..........................................3

ب_امور پژوهش ، آموزش و ترويج ....................................................3

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري......................................................4

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي........................................4

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان.........................................................4

ز_ امور حمايتي............................................................................5

- شـرح وظايـف وزارت جهاد كشاورزي ..............................................6

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت.........................................6

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج ...................................................6

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري .....................................................6

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي .......................................7

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان ........................................................7

ز_ امور حمايتي............................................................................8

فصل دوم

- معاونت امور زراعت

- وظايف ...................................................................................9

- جدول آماري سطح زير كشت محصولات زراعي استان گلستان ................. 10

- پيشرفت علم علف هاي هرز در ايران ...............................................11

- GIS ابزاري كارآمد در تحقيقات علف هاي هرز..................................11

- اهداف مبازرزه با علفهاي هرز........................................................12

- بررسي مقايسه اي آللوپاتي و رقابت .................................................12

- كم توجهي به اهميت خسارت علف هاي هرز.......................................13

-جايگاه كنترل علف هاي هرز سبزي و صيفي در ايران ...........................13

- مبارزه شيميائي با علف هاي هرز كلزا ............................................ 13

- جنبه هائي از كنترل يولاف وحشي درمزارع گندم ................................14

- بيماري ساق سياه كلزا رو به گسترش است ....................................... 15

- آشناسايي با علفكشها ..................................................................16

- آشنايي با سموم جديد شته كش – مبارزه با علفهاي هرز و بيماري كلزا.........17

- آشناسايي آفات برگخوار كلزا ........................................................18

- کشت گندم .............................................................................19

- مشاهده بيماري زنگ زرد دراوايل بهار........................................... 21

- مشاهده فوزاريوم گندم در نيمه اول ارديبهشت ماه ................................22

- آشنايي با علفكش هاي نازك برگ و علف كش هاي پهن برگ ...................23

- زمينها كوچك است، شاليكاري صرف نمي كند.................................... 24

- زيتون.................................................................................. 25

فصل سوم

- فرمهاي گزارش پيشرفت كارآموزي از شماره 9-1

- فرم پايان دوره كار آموزي

تاريخچه

تنوع اقليمي ، وجود منابع و ذخاير غني، امكان ايجاد اشتغال مولد كم هزينه و زودبازده و وجود مزيت نسبي در توليد و صدور محصولات ، از جمله قابليت هاي بخش كشاورزي است.

23 درصد شاغلان كل كشور در اين بخش اشتغال دارند و 26 درصد توليد ناخالص داخلي ،26 درصد صادرات غير نفتي و بيش از 80 درصد غذاي كشور در بخش كشاورزي تامين مي شود.

اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي آيد.

بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران ، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است.

اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها .... و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است.

به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها .... و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال 1379 با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال 79 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه 1379 توسط شوراي نگهبان تاييد شد.

نظربه اهميت اين قانون و ضرورت آگاهي همكاران از مفاد آن لازم ديديم تا متن كامل «قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي» را منتشر كنيم.

اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ "جهاد كشاورزي" زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم.

ماده 1_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود.

ماده 2_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل 133 قانون اساسي مي رسد.

تبصره 1_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند.

تبصره?_ به منظور صرفه­جويي در هزينه­ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند. 1

ماده 3_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود.

تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند.

ماده 4_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است .

ماده 5_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال 1379 ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.

ماده 6_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود.

ماده 7_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.

ماده 8_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

تبصره – به منظور افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاي فنا آوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد.

ماده 9_ كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي كشاورزي مي كنند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند.

ماده 10_ به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي شود. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيئت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل 138 قانون اساسي براي دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراست.

ماده 11_ ترتيبات و هماهنگي هاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تامين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 12_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد.

اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل كمك هاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد آن تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تامين مي گردد.

ماده 13_ به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع ، وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصرف 1363 كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينا" به وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود.

2

ماده 14_ به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد.

الف_ قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، برنج ، شكر ، خرما، ذرت ، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين نمايد.

ب _ با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد.

ماده 15_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود

وزارت جهاد كشاورزي _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 9041/89_ 13899/105 مورخ 7/9/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1379_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت:

1_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار.

2_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور.

3_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري .

4_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي.

5_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم.

6_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها .ب_امور پژوهش ، آموزش و ترويج :

1_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير

الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن .

ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ، تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور.

ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي.

د_ بيماري ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور.

2_ حفاظت جمع آوري ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي ، تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده .

3_ مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري.

4_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي و فني – حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوب سياست هاي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط .

5_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها.

6_ برنامه ريزي و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجيکشت گندمسلام . در اين مقاله مي خواهم با توجه به فصل کشت گندم مطالبي را در مورد کشت اين محصول عنوان کنم .

گندم Triticum Sativum

در ابتداي هر کشتي بايد زمين را آماده نماييم . نکته مهم در آماده سازي بستر بذر با توجه به اينکه گندم به نشست خاک در بعد از رويش فوق العاده حساس است شخم را بايستي حدود يکماه قبل از کاشت انجاه دهيم . در مورد کاشت گندم بلافاصله بعد از انجام شخم هاي عميق خودداري کنيم گندم به نوع شخم حساسيت ندارد و بيشتر شخم سطحي را انجام مي دهند . تسطيح خاک نيز يکي از مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد زدن لولر بايستي همزمان باشد با عمليات تهيه زمين و بستر بذر زدن لولر باعث مي شود که عمق بذر تنظيم شده باقي بماند و آبياري نيز تسهيل مي گردد .

تاريخ کاشت در مناطق سردسير بايد دو ماه قبل از يخبندان ممتد باشد که در مهرماه مي باشد . براي هر روز تاخير در کاشت ?? به ميزان بذر اضافه مي کنيم . زماني بايد کشت شود که در زمان سرما به ? برگي رسيده باشد .

در مورد نياز کودي گندم بايد بگويم که براي تعيين دقيق آن نياز به آزمايش خاک مي باشد .

ازت : بصورت نيترات جذب مي شود و آمونيم و اوره فرمهاي قابل جذب بعدي مي باشد و اهميت کمتري دارد .تلفات گازي ازت بدليل نيترات زدايي و غرقاب بودن زمين مي باشد و تلفات گازي آونياک بر اثر پخش در سطح خاک مي باشد . براي کاهش تلفات بهتر است کود سرک را با آب حل کنيم و زماني ک.د را در مسير آب قرار دهيم که نصف کرت يا فارو را آب رفته باشد . ??? تا ??? کيلو اوره در هنگام کاشت - پنجه زني - ساقه رفتن و تشکيل سنبله مصرف مي شود . بهتر در هنگام کاشت ?? کيلو و در هنگام پنجه زني و ساقه رفتن ??? کيلو و در مرحله تشکيل سنبله ?? کيلو در هکتار مصرف کنيم .

فسفر : فسفر تمايل به جمع شدن در سطح خاک دارد . فرم محلول فسفر بيشتر

قابل جذب مي باشد . ازت و فسفر در تعامل با هم مي باشند . فسفر توسط نوک

ريشه جذب مي شود . فسفر را بهتر است با شخم به عمق خاک بفرستيم . ??? -

??? کيلو سوپر فسفات تريپل در هکتار نياز مي باشد .

پتاسيم : کند جذب است . باعث بزرگ شدن دانه و افزايش کيفيت گندم و افزايش

مقاومت به تنش خشکي و مقاومت به آفات و امراض مي باشد . ??? -??? کيلو

فسفات پتاسيم در هکتار نياز است .

علاوه بر عناصر پر مصرف گندم به عناصر کم مصرفي نيز احتياج دارد . سولفات روي ??

کيلو و سولفات آهن ?? کيلو در هکتار نياز مي باشد .

ارقام الموت? بزوستايا ? زرين و شهريار ارقام زمستانه مي باشند که بايد از ?? - ? مهر کاشته شوند . ارقام بک کراس روشن و الوند نيمه زمستانه هستند که بايد از ?? مهر تا ?? آبان کاشته شوند .

??? تا ??? کيلو بذر در هکتار نياز مي باشد . نکته مهم در آبياري اين است که بايد در پاييز ? آب به گندم بدهيم .

داشت :در مرحله داشت گندم يکي از مواردي که اهميت زيادي دارد مبارزه با علفهاي هرز مي باشد . چون گندم يک گياه باريک برگ مي باشد علفهاي هرز پهن برگ را به راحتي مي توان کنترل نمود . براي کنترل آنها از سموم تو فور دي و گرانستار استفاده مي شود . در مصرف تو فور دي بايد دقت کنيم که زمان مصرف آنرا رعايت کنيم زيرا ممکن است که محصول خودمان نيز از بين برود . تو فور دي را بايد بعد از ? -? برگي گندم تا زماني که بند دوم ساقه گندم تشکيل شده مصرف کنيم . و به ميزان ? - ?.? ليتر در هکتار بايد مصرف کنيم .

گرانستار : ميزان مصرف ?? - ?? گرم در هکتار است . از مرحله ? برگي گندم تا تشکيل بند دوم ساقه بايد مصرف شود . آزمايشات نشان مي دهد که اختلاط اين دو سم با هم نتيجه بهتري مي دهد به اين صورت که ??- ?? گرم گرانستار + ?- ?. ليتر تو فور دي به هم مخلوط شود و مصرف گردد .

براي از بين بردن علفهاي باريک برگ مثل يولاف از سمومي مانند آونج به ميزان ? ليتر در هکتار در مرحله پنجه زني گندم استفاده مي شود و قابل اختلاط با تو فور دي مي باشد . تاپيک علفهاي يولاف و لوليم را کنترل مي کند . راي گندم مصرف مي شود و با گرانستار قابل اختلاط است و به ميزان ? ليتر در هکتار مصرف مي شود .

19

ايلوکسان : بهترين لوليم کش است و چچم را کنترل مي کند . به ميزان ?.? ليتر در هکتار استفاده مي شود .

پوماسوپر : يولاف را کنترل مي کند و در گندم و جو استفاده مي شود به ميزان ?- ?. ليتر در هکتار و با گرانستار قابل اختلاط است .

نکته : علف کشهاي باريک برگ را بايد قبل از پنجه زني علف هرز مصرف کنيم .

آفات و بياريها :

سن گندم : سن کندم در دو مرحله خسارت مي زند . اولين مرحله سن مادر است

که در بهار هنگامي که دما به حدود ?? درجه مي رسد از مخفي گاه زمستانه خود بيرون مي آيد و به مزارع حمله مي کند. سن مادر از برگها و جوانه انتهايي تغذيه مي کند و باعث از بين رفتن گندم مي شود . براي مبارزه بايد به جمعيت آن در مزرعه دقت کرد در مزارعي که بيشتر از ? تن عملکرد دارند تعداد ?- ? سن مادر در متر مربع را بايد مبارزه نمود . بعد از تغذيه سن مادر در پشت برگها تخم گذاري مي کند که سن پوره خارج شده از تخمها با مکيدن شيره دانه ها باعث خسارت مي شوند . که در مزارع بابيش از ? تن عملکرد تعداد ? - ? پوره در متر مربع را بايد مبارزه نمود . براي مبارزه از سم فنيتريتيون و فنتيون به ميزان ?.? ليتر در هکتار مصرف مي شود .

شته روسي : علايم حمله آن به گندم به اين صورت است که کندم بنفش مي شود و کوتوله باقي مي ماند و به خوشه نمي رود . برگ در امتداد رگبرگها بنفش مي شود .براي مبارزه با آن در زمان مبارزه با سن گندم آن نيز کنترل مي شود .

ديگر آفات گندم خسارت چنداني نمي زنند و در هنگام مبارزه با سن گندم کنترل مي شوند .

از بيماريهاي گندم مي توان به سياهک آشکار اشاره نمود : بوته هاي بيمار قوي تر و رشد سريعي دارند . عامل بيماريزا روي گل فعاليت دارد و سنبله را به يک توده سياه تبديل مي کند . توسط باد پراکنده مي شود براي مبارزه با آن از سموم ويتاواکس و کاربندازيم بصورت پودر وتابل قابل حل در آب و به ميزان ??? گرم براي ??? کيلو بذر استفاده مي شود .

سياهک پنهان : علايم آن شامل کوتاه ماندن ساقه و کاهش برگها و کوچک ماندن

برگها است و رنگ برگها در سطح گره فوقاني به آبي مايل به سبز تبديل مي شوند .سنبله ها کوتاهتر يا دراز تر هستند در هنگام خرمنکوبي دانه هاي آلوده شکسته و قارچ روي دانه هاي سالم ميريزد و آنها را آلوده مي کند و يا در خاک ميريزد که تا ? سال قوه ناميه خود را حفظ مي کند .که از زمان جوانه زني فعاليت آن شروع مي شود . براي مبارزه با آن بايد بذور را با سموم ويتاواکس و کاربندازيم به ميزان ??? گرم در ??? کيلو بذر صدعفوني نمود .

سفيدک سطحي : اگر در اواخر فروردينتا اوايل خرداد بارندگي زياد باشد بروزمي کند . ابتدا در قسمتهاي پاييني در سطح پهنک و نزديک رگبرگها لکه هاي پراکند وکوچک و کشيده با پوشش تار عنکبوتي سفيد ظاهر مي شود که با افزايش ضخامت خاکستري و قهوه اي روشن مي شود . براي مبارزه بايد از ارقام مقاوم استفاده نمود و از ارکيبات گوگردي يا کاراتان ستفاده نمود .

گندم معمولا هر ?? -?? روز يکبار بايد آبياري شود . که معمولا گندم به ? آب نياز دارد که شامل خاک آب که اولين آبياري را مي گويند و دوم در هنگام پنجه زني و سوم در هنگام ساقه رفتن و چهارم هنگام گلدهي و آخر در هنگام دانه بستن مي باشد .

برداشت :هنگامي که دانه ها سخت شدند که ديگر با ناخن تقسيم نمي شدند و رطوبت دانه ??? مي باشد هنگام درو مي باشد . براي برداشت بايد از کمباين هاي که معاينه فني شده اند استفاده شود که بهتر است نو باشند و ريزش بيشتر از ?? نداشته باشند .

در پايان اميدوارم که اين مطالب مورد استفاده شما قرار بگيرد

مشاهده بيماري زنگ زرد در اوايل بهاربيماري زنگ گندم بيماري قارچي است كه در اوايل بهار و در شرايط آب و هوايي مناسب ( هواي خنك حدود متوسط 15 درجه و رطوبت نسبي بالا در شرايط ابري و يا بارندگي مداوم و شبنم و مه ) بصورت جوش و يا تاولهاي كوچك و يا در صورت توسعه بيماري نهايتاٌ خطوط نواري زرد و نارنجي در برگها ظاهر شده و اختلال در تغذيه و كاهش محصول را موجب مي شود.در مراحل اوليه با مشاهده آلودگي لكه اي مي توان با سمپاش كانوني لكه هاي آلوده از توسعه بيماري جلوگيري كرد . ولي در صورت ادامه بارندگي مه و شبنم لازم است سمپاشي در سطح مزرعه آلوده انجام شود.

حساس ترين زمان مبارزه زمان آلوده شدن برگ پرچم است . اين برگ كه در كنار خوشه و در تغذيه و پركردن دانه ها در خوشه نقش مهمي دارد . در صورتيكه آلودگي بيش از 5 درصد سطح برگ شد لازم است سمپاشي با سموم توصيه شده انجام گيرد .

سموم توصيه شده زنگ زرد :

-1تيلت ( 75/0-5/. ليتر در هكتار )

-2آلتو ( 5/0 ليتر در هكتار )

-3بايلترن ( 5/0 كيلو در هكتار )

-4فوليكول ( 1 ليتر در هكتار )-مقدار آب با سمپاش موتوري پشتي 250-200 ليتر و با پشت تراكتوري 350-300 ليتر در هكتار است.

-كشت ارقام مقاوم و يا عدم كشت ارقام حساس در مناطق با رطوبت بالا توصيه مي گردد.فوزاريوم از بيماريهاي مهم گندم در مناطق معتدل و نيمه گرمسيري است كه قارچ عامل بيماري سبب پوسيدگي ريشه طوقه و ساقه و همچنين سبب خشك شدن و از بين رفتن سنبله هاي گندم مي شود.

بر اثر ابتلا خوشه ها به اين بيماري ميكوتوكسين و زهرابه هاي ترشح شده كه مصرف آن سلامتي انسان را به خطر مي اندازد .

آگر آلودگي اوليه از طريق بذر باشد گياهچه ها ممكن است از بين برود و يا كوتاه بمانند.

اين بيماري در خاكهاي حاصلخيز كمتر ديده مي شود . كود دهي بيش از حد و بالاخص مصرف زياد ازت باعث حساس شدن گياه به عامل بيماري مي گردد. كشت عميق بذر نيز در مقايسه با كشت سطحي پوسيدگي ريشه را تشديد مي كند.پاخوره گندم :

تسطيح اراضي – خودداري از مصرف بيش از حد كود ازته – تراكم بوته مناسب – عدم آبياري غرقابي- اگر گندم در يك جهت خوابيد عامل آن باد است .

- اگر گندم در چند جهت خوابيد عامل آن ورس است .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 9,020 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر