گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه،مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي)

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه،مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي)
 • کد فایل: 9189
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 104 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 125 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 74 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزي حسابداري(شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه،مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي)در 74 صفحه ورد قابل ويرايشبخش اول : حقوق پايه و فوق العاده هاي كارمندان

1-1 مقدمه

منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه، فوق العاده ها مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد.

1-2 اهداف و مزاياي سيستم

1-2-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود :

1- مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان

2- ساده بودن روشهاي عملياتي

1-2- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از:

1- استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها

2- حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان

1-3 خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلي مجموعه پرداخت به كارمندان ايراني و كارمندان خارجي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي كرد عبارتنداز:

1- حقوق پايه 2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزينه ها 4- پاداشها

1-4- روش عمليات:

ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به 2 شكل زير انجام مي گيرد.

- به طور مكانيزه و خودكار- به طور دستي

پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد:

- شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.

- حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.

- شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.

1-4-1: روش مكانيزه فوق العاده ها:

ايجاد، حذف و يا هر نوع اصلاح مربوط به هر يك از فوق العاده هاي تعبيه شده در سيستم با استفاده از اطلاعات پايه اي و ثابت حقوق كارمندان انجام پذير است.

1-4-2- فوق العاده هايي كه بصورت دستي عمل مي گيرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائيكه بصورت دستي عمل مي گردند از برگ ورودي – كامپيوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده مي گرددكه طي آن شماره كارمندي شخصي كه استحقاق دريافت فوق العاده را دارد به كامپيوتر اعلام مي گردد.

1-4-3: فوق العاده هاي ثابت و متغير:

اصولاً متغيرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:

الف: پرداختهاي ثابت ب: پرداختهاي متغير

فوق العاده هاي متغير به طور كلي 2 حالت دارند:

1- فوق العاده هايي كه داراي فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهاي كاركرد و يا ساعات كاركرد محاسبه و به كارمند پرداخت مي گردند. مانند: فوق العاده نوبتكاري، فوق العاده كار در سكو دريا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه كاري.

2- فوق العاده هايي كه با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت نشود. مانند: كمك هزينه زايمان، فوق العاده مأموريت

الف: پرداختهاي ثابت: پرداختهاي ثابت بر آن گروه از فوق العاده هايي اتلاق مي گردد كه با توجه به مقررات و شرايط استخدامي كارمند همه ماهه به كارمند پرداخت مي شود.

فوق العاده هاي ثابت ممكن است به طرق ذيل در سيستم ايجاد گردند:

1- در بدو استخدام كارمند و از طريق برگ اقدامات پرسنلي مانند: فوق العاده ها بدي آب و هوا، فوق العاده محروميت ازتسهيلات زندگي، محروميت از مطب پزشكان.

فوق العاده هاي ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:

1- درصدي از حقوق پايه را تشكيل ميدهند. مانند: بدي آب و هوا و غيره

2- مبلغي بصورت ثابت پرداخت مي شود مانند: كمك هزينه مسكن

ب: پرداختهاي متغير: پرداختهاي متغير به آن گروه از فوق العاده هايي اتلاق مي گردد كه با توجه به شرايط كار و بر حسب مورد ممكن است به كارمند پرداخت گردد.1-4-4: فواصل زماني پرداخت فوق العاده ها

1- ساليانه: فوق العاده هائي ستند كه فقط يكبار در سال قابل پرداخت مي باشند. مانند: پاداش نوروزي.

2- سه ماهه: فوق العاده هايي هستند كه هر سه ماه يكبار پرداخت مي شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارك.

3- ماهيانه: پرداخت اينگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهيانه صورت مي گيرد. مانند: فوق العاده بدي آب و هوا

4- روزانه: فوق العاده هايي كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس روزمحاسبه مي شود. مثل: فوق العاده نوبتكاري. فرمول:

5- ساعتي: فوق العاده هايي كه پرداخت آن به كارمندان بر اساس ساعت محاسبه مي گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدي آب و هوا+ حقوق پايه*درصد فوق العاده= فرمول1-5- انتقال اطلاعات:

1-5-1 اطلاعات ورودي: منظور از اطلاعات ورودي اين است كه به هنگام استخدام كارمند در شركت از آن استفاده مي شود. اطلاعات ورودي توسط برگ اعلام پرداخت انجام مي گيرد. كه در اين برگ تمامي مشخصات فردي شخص و چگونگي دريافت حقوق آن مي باشد. براي حذف و يا اصلاح و با تغيير فوق العاده اي ثابت كه به كارمند پرداخت مي شود از برگ اعلام پرداخت كارمند ( سند 32- ح) استفاده مي شود.

الف) حذف و قطع پرداخت: براي حذف و يا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زير بايستي در سند 32 –ح قيد گردد: رمز واحد، شماره شناسايي، تاريخ اجرا: بايستي دقيقاً ذكر شود كه از چه تاريخ كامپيوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نمايد.

ستون ثابت متغير بودن مبلغ فوق العاده همواره بايستي 1 نوشته شود.

ملاك محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدي است در ستون ملاك محاسبه بايستي صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالي بماند.

مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بايستي صفر نوشته شود و در نتيجه در ستون ملاك محاسبه رقمي نوشته نمي شود.

ب: تغيير و يا اصلاح نرخ فوق العاده: براي اين كار بايستي در سند برگ اعلام پرداخت( 32-ح) اطلاعات زير نوشته مي شود: رمز واحد، شماره شناسايي كارمند، شماره رمز پرداخت مي شود مربوطه.

ستون ثابت و متغير: در مورد فوق العاده ثابت بايستي عدد 1 نوشته شود، تاريخ اجرا، ملاك محاسبه.

در ستون ملاك محاسبه بايستي نرخئ جديد فوق العاده نوشته شود. مثلاً: كارمندي در اصفهان خدمت نموده است و 15 درصد فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي دريافت نموده است. حال به محل ديگري منتقل شده و فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي در محل جديد 20 درصد مي باشد. در اين جا بايستي در ستون ملاك محاسبه نرخ 20 درصد نوشته شود.

1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداري اطلاعات

در اين بخش به طور دقيق و روشن از نشخصات عمومي مورد نياز جهت پرداخت يك فوق العاده بيان گرديده است . براي هر يك از فوق العاده ها يك برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهيه شده است.

بديهي است هر نوع تغيير و اصلاحيه جديد در مورد هر يك از فوق العاده كه مي بايستي در برگ مزبور ثبت شود.

مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفكيك عنوان گرديده است.

1- نام فوق العاده 2- علت پرداخت فوق العاده 3- شرايط پرداخت فوق العاده 4- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده 5- شماره فرم پرداخت 6- مشموليت يا عدم مشموليت مالياتي .

1-6- ضمايم( حقوق پايه )

1-6-الف: برگ اعلام پرداخت كارمندان: اين برگ همان طور كه قبلاً توضيح داده شده كاملاً براي دادن فوق العاده ها به كارمندان تهيه مي شود كه اين برگ شامل اطلاعاتي مثل: به ترتيب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط براي رمز متفرقه : كه اين فوق العاده بابت چه كاري پرداخت مي شود. كه قسمت پايين اين برگ اعلام مشخصات بررسي كننده در حسابداري – تصويب كننده، تأييد كننده، تهيه كننده به ترتيب اسم و امضاهاي آن ضروري است.

1-6-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : 1- بخش حقوق پايه . اين برگ شامل :

- علت پرداخت: تسليم نيروي كار كارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت

- شرايط پرداخت: حقوق پايه در قبال تسليم نيروي كار كارمند بابت اشتغال در شركت پرداخت مي شود. و با توجه به ضرورت هاي عملياتي و شرايط كار، مطلق است علاوه بر حقوق پايه، فوق العاده و مزاياي ديگري پرداخت شود.

- شماره رمز پرداخت

- نحوه محاسبه: حقوق پايه هر كارمند با توجه به مدارج تحصيلي، سوابق خدمت و ساير مقررات و قوانين از طرف امور اداري تعيين مي شود.

- حقوق پايه مشمول كسور ماليات و پس انداز بازنشستگي مي باشد.

- نوع فوق العاده مثلاً ثابت

1-6-فوق العاده بدي آب و هوا

علت پرداخت: اشتغال كارمندان در مناطقي كه طبق تقسيم بنديها و مقررات جاري شركت مناطق گرمسير شناخته مي شوند.

شرايط پرداخت: اين فوق العاده به كارمندداني كه محل دائمي اشتغال آنها در يكي از مناطق گرمسير كشور مي باشد قابل پرداخت است.

شماره رمز پرداخت: 102 مي باشد.

نحوه محاسبه: معادل 25درصد حقوق پايه .

فوق العاده فوق مشمول كسور پس انداز و بازنشستگي يا بيمه مي باشد.

نوع فوق العاده : ثابت.

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي

نحوه محاسبه: اين گونه فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي با توجه به جداولي كه در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پايه پرداخت مي گردد.

اينگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتي هاي ناشي از خدمت در نقاط دور از مراكز اين فوق العاده در نظر گرفته مي شود و به كارمنداني كه خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت مي گردد.

حال به ديگر فوق العاده هايي مي پردازيم كه امكان توضيح بيشتر وجود ندارد و همچنين نحوه محاسبه فوق العاده آنها.

محروميت از مطب

دور ي از خانواده اقماري

نحوه محاسبه: معادل 15 درصد ( حقوق پايه + بدي آب و هوا ) براي تمامي ماه اين فوق العاده در زمان مرخصي ساليانه ومرخصي استعلاجي قابل پرداخت مي باشد و مشمول كسر كاليات و حق بيمه مي باشد. و نوع اين فوق العاده ثابت مي باشد.تاريخ : در قسمت بالاي صوت حساب تاريخ ماه و سال مربوطه درج مي شود .

-شماره رمز بانك – شماره رمز پرداخت / كسور .

-مأخذ : به منظور اطلاع و آگاهي از اينكه هر يك از اقلام پرداخت كسور از طريق چه منبعي و طي چه شماره سندي وارد سيستم گرديده است . از شماره مأخذ استفاده مي گردد .

شرح : در صورتحساب حوق كارمندان يك ستون جهت شرح كليه اقلام بدهكاري و بستانكاري كارمند در نظر گرفته شده است.

بدهكار / بستانكار : كليه مبالغي كه به كارمند سطحي يكماه پرداخت : (بستانكار) و كليه مبالغي كه مي بايستي از حقوق ناخالص كارمند در طي يكماه كسر گردد در ستون (بدهكار) عكس خواهد شد .

- جمع ستونها : در صوتحساب ماهانه هر كارمند جمع ستون كسور ، ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد .

- جمع ستونها : در صورتحساب ماهانه هر كارمند جمع ستون كسور و ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد .

- مانده صورتحساب : اين مانده بر حسب مورد مي تواند بدهكار و يا بستانكار باشد . مانده مزبور از ما به متفاوت جمع ستون اقلام بدهكار و بستانكار حاصل مي گردد كه مي تواند داراي حالات سه گانه ذيل باشد .

1-چنانچه جمع ستون بدهكار كمتر از جمع ستون بستانكار باشد در اين صورت مانده حاصله خالص قابل پرداخت به كارمند را در آن ماه نشان مي دهد .

2-چنانچه جمع ستون بدهكار بيشتر از جمع ستون بستانكار باشد در اين صورت مانده حاصله خالص بدهي كارمند را در پايان ماه نشان مي دهد .

3- چنانچه جمع ستون بدهكار با جمع ستون بستانكار با هم برابر باشد صورتحساب كارمند در آن ماه چگودنه مانده را نشان نخواهد داد . بعبارت ديگر كارمند در آن ماه بخصوص نه مبلغي طلبكار و نه مبلغي بدهكار مي باشد .

تذكر : چنانچه مانده صورتحساب يك كارمند در پايان يكماه بصورت بستانكار باشد مبلغ خالص قابل پرداخت به كارمند يا در ليست بانكي و يا در ليست نقدي گروه بانكي 99 منعكس مي گردد .

چنانچه مانده صورتحساب يك كارمند در پايان يك ماه بصورتحساب ماه بعد كارمند تحت عنوان مانده از ماه قبل منعكس مي گردد و در ستون بدهكار صورتحساب كارمند نشان داده خواهد شد.

-صورت كسور بازنشستگي و پس انداز (سهم كارمند و كارفرما) و كسور :

اقساط وام ضروري كارمندان : اين گزارش بصورت خودكار در پايان هر ماه بوسيله كامپيوتر در 4 نسخه تهيه مي گردد كه امور صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز ، امور اداري و حسابداريهاي حقوق جهت اقدامات و مراجعات بعدي از آن استفاده خواهند كرد . گزارش فوق الذكر حاوي اطلاعات زير خواهد بود:

1-بازنشستگي سم كارمند .

2-بازنشستگي سهم كارفرما

3-پس انداز سهم كارمند

4-پس انداز سهم كارمند

5-اقساط پرداختي كارمندان در مقابل وام پس انداز .

گزارش صورت ماليات بر در آمد حقوق كارمندان :

گزارش فوق حاوي اطلاعات مربوط به احوال مشخصيه كارمند ، حقوق و در آمد مستمر و غير مستمر و مالسات كسر شده مربوط به ماه جاري همچنين حقوق و درآمد مستمر و غير مستمر و ماليات كسر شده تا كنون مي باشد كه صرفاً توسط كامپيوتر تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار مي گيرد . گزارش مزبور به منظور ارسال به ادارات امور اقتصادي و دارائي مناطق مربوطه تهيه مي گردد . گزارش صورت و حقوق پرداختي و ماليات بر درآمد حقوق بر حسب شركت / واحد (كارفرما) شماره شناسايي و نام خانوادگي و نام هر يك از كارمندان تهيه مي گردد گزارش فوق شامل :

1-عنوان گزارش

2-متن گزارش

شامل ، شماره كارمندي – نام و نام خانوادگي – شماره گذرنامه / شناسنامه – حقوق و درآمد مستمر اين ماه - درآمد غيرمستمر اين ماه – حقوق و درآمد مستمر تا كنون – در آمد غير مستمر تا كنون – ماليات كسر شده تا كنون – تعداد روز .

3-جمع ستونهاي منابع .

گزارش صورت حق بيمه سازمان تامين – كارمندان قرار دادي / پيماني :

گزارش مزبورحاوي اطلاعات مربوط به احوال شخصيه كارمند، در آمد مشمول كسر حق بيمه ماه جاري، 7 درصد حق بيمه سهم كارمند و 20 درصد حق بيمه سهم كارفرما مي باشد كه همه ماهه توسط كامپيوتر تهيه و در اختيار حسابداريهاي حقوق قرار مي گيرد. گزارش فوق بر حسب واحد و شماره شناسايي تهيه مي گرددو متشكل است از:

1- عنوان گزارش 2- متن گزارش شامل: شماره شناسايي كارمند – نام نام خانوادگي – شماره شناسايي – عمل صدور – درآمد مشمول كسر حق بيمه- 7- درصد حق بيمه سهم كارمند 2- درصد حق بيمه سهم كارفرما 3- جمع ستونهاي مربوط به درآمد مشمول كسر حق بيمه ، 7 درصد حق بيميه سهم مارمند و 20 درصد حق بيمه سهم كارفرما.

حسابداري حقوق:

مقدمه: منظور از تهيه و تدوين اين فصل بررسي، چگونگي ثبت و منظور نمودن كليه پر داختها و كسور مربوط به حقوق كارمندان در حسابهاي متعلقه در پايان هر ماه خواهد بودو به منظور اعمال كنترلهاي لازم در ثبت حسابهاي كليه پرداختها و كسور از حسابهاي كنترل استفاده گرديده است. با استفاده از پرونده پارامتر حقوق كارمندان تخصيص اقلام پرداخت و كسور به حسابهاي مربوطه هر ماهه انجام مي پذيرد. ثبت ارقام حسابداري حقوق در اين سيستم همه ماهه بطور پيوسته پس از انجام عمليات محاسبات حقوق و فوق العاده ها و كسور در دفاتر مالي صورت مي گيرد.اهداف و مزايا:

الف اهداف: تخصيص پرداختها و كسور حسابهاي مربوطه بطور خودكار و بنا به ضرورت با توجه به: 1- تأمين تسهيلات مورد نياز و ايجاد زمينه مناسب در نحوه تخصيص حسابها و تهيه گزارشات 2- بررسي،تجديد نظر و ايجاد تسهيلات بمنظور تهيه و نگهداري شماره و رمزهاي پرداخت، برداشت و شماره حسابهاي كنترل در سيستم پارامتر حقوق كارمندان.

ب مزايا: بمنظور كارائي بيشتر سيستم و هماهنگي آن با اهداف آتي سعي گرديده است پرونده پارامتر حقوق كارمندان تا حد امكان با روش ساده تهيه گردد كه در آن شرايط به روز آوري پارامتر مقدور باشد. هر نوع تغييري در جهت كابرد بيشتر پارامتر توسط كارمندان امكان پذير خواهد بود كه بدين صورت اتلاف وقت تا سرحد ممكن صرفه جويي گرديده است.


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 104 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر