گزارش كارآموزي اصلاح بذر و نهال(ايستگاه تحقيقاتي عراقي‌محله)

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش كارآموزي اصلاح بذر و نهال(ايستگاه تحقيقاتي عراقي‌محله)
 • کد فایل: 8825
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 148 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 207 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 17 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش كارآموزي اصلاح بذر و نهال(ايستگاه تحقيقاتي عراقي‌محله) در 17 صفحه ورد قابل ويرايش


ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي گرگان ( عراقي محله) :ايستگاه تحقيقاتي عراقي محله در فاصله حدود 5 كيلومتري شمال گرگان در مسير جادة فرودگاه گرگان واقع گرديده است اين ايستگاه در سال 1342 زير نظر ادارة اصلاح و تهيه نهال و بذر گرگان تحت عنوان ايستگاه كشاورزي و بمنظور پاره اي تحقيقات در زمينه غلات، سبزي وصيفي و پنبه در دو قطعه تاسيس و شروع به فعاليت نمود. مسئول اين ايستگاه در حال حاضر آقاي مهندس مسادات مي باشد.فعاليت جاري در اين ايستگاه شامل پروژه هاي غلات، دانه هاي روغني، سبزي و صيفي، ذرت و علوفه بوده كه در هر يك از اين پروژه ها در زمينة مسائل به نژادي و به زراعي وافزايش كميت و كيفيت محصولات توليدي فعاليتهاي گسترده اي صورت مي پذيرد.بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر :

اين بخش در راستاي تحقق خود كفايي و افزايش توليد در محصولات كشاورزي از دير باز با ايجاد ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي در سطح منطقه داشته و در مورد زراعتي مختلف از قبيل:

1- غلات

2- پنبه

3- دانه هاي روغني

4- سبزي

5- صيفي

6- ذرت و گياهان علوفه اي

8- حبوبات

9- درختان ميوه .

طرحهايي تحقيقاتي به زراعي و به نژادي را اجراء نموده و يا در دست اجزاء دارد اين طرحها عمدتا در ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي تحت پوشش مركز تحقيقات كشاورزي گرگان و گنبد به اجراء درآمده است .فعاليتهاي بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر عبارتند از :

1- بررسي به نژادي و به زراعي بروي محصولات زراعي و صنعتي در منطقه

2- تهيه، آزاد سازي و معرفي ارقام اصلاح شده و پر محصول به منظور افزايش عملكرد در واحد سطح

3- تهيه و توليد بذرهاي خالص و درجه يك اعم از هيبريد اليت، سوپراليت و نولكئوس در محصولات مختلف

4- بررسي و تعيين مقاومت ارقام مختلف نباتات زراعي و درختان بارده نسبت به خشكي، شوري و ساير شرايط نا مطلوب در مراحل مختلف اصلاح نباتات

5- بررسي و تعيين ارزش غذايي و كيفيت مختلف زراعي

6- انجام امور مربوط به حفظ و كنترل كيفيت و تهيه و ارائه دستورالعمل هاي فني در زمينه كاشت، داشت و برداشت ارقام اصلاح شده و قابل توصيه در منطقه

7- بهبود كيفي ارقام اصلاح در محصولات زراعي با توجه به ذائقه و مصرف كننده

8- همكاري در اجزاء طرحهاي تحقيقاتي ملي

9- ارتباط، همكاري و هماهنگي با ساير بخشهاي تحقيقاتي به منظور تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي مشترك تحقيقاتيمشخصات ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي گرگان (عراقي محله):

اين ايستگاه در سال 1337 تاسيس شده، مساحت ايستگاه 37 هكتار مي باشد و ميزان بارندگي ساليانه آن بين 400 تا 37 450 ميلي متر است. ارتفاع آن از سطح دريا 5/5 متر است.

موقعيت جغرافيايي ايستگاه به قرار زير است :

طول جغرافيايي : 54 درجه و 25 دقيقه شرقي

عرض جغرافيايي : 36 درجه و 45 دقيقه شماليبخش كلزا ايستگاه تحقيقاتي گرگان :

همان طور كه از نام اين بخش مشخص است اين بخش بر روي گياه كلزا متمركز شده است .مسئولين و محققين اين بخش :

رحمت الله بهرام - محسن باقريعناوين طرح هاي به نژادي :

1- ايجاد لاينهاي رستورر، نرعقيم و نگهدارنده كلزا براي نواحي سواحل خزر چكيده :

در اين طرح كليه ژرم پلاستها موجود و وارد شده از خارج جهت تهيه لاينهاي نرعقيم با روش بكراس به مدت چهار نسل استفاده مي شوند و از طرفي با سلف كردن ارقام هيبريدوتت كراس آنها براي توليد رستورر اقدام مي شود. تا كنون با طرح قبلي كه به انجام رسيده حدود 15 و نگهدارنده و 4 رستورر توليد شده است و بالاينهاي فوق الذكر 60 در دست توليد است. با اجراي اين طرح اميد است وابستگي به وادرات بذر هيبريد مرتفع گردد .2- مطالعه پايداري عملكرد ارقام پيشرفته بهاره كلزا در اقليم سواحل خزر چكيده :

اين طرح در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي در 4 تكرار و 16 رقم اجراء شده هركرت داراي 6 خط 5 متري به فواصل 20 سانتيمتري كشت شده است. هدف از اجراي اين طرح مقايسة دقيقتر ارقامش كه از آزمايش هاي سالهاي گذشته انتخاب شده و مقايسه عكس العمل آنها در مقايسه با شاهد معمول منطقه ميباشد .3- بررسي عملكرد و صفات زراعي ژنوتيپهاي جديد بهاره كلزا در مناطق سواحل خزر:

چكيده : اين طرح در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار و 14 رقم اجراء شده است . هدف از اجراي اين طرح مقايسه ارقام وادراتي كه براي اولين بار در كشور كشت مي شوند با ارقام معمول منطقه مي باشند. پس از اجراي اين طرح با توجه به زودرسي و عملكرد، ارقام جديد براي آزمايشهاي چند سال و چند مكان براي بررسي دقيق تر انتخاب مي شوند.4- بررسي امكان ايجاد لاينهاي موتانت متحمل به شوري كلزا:

در اين طرح در رقم RGSOO3 و ساري گل با دو دوز مختلف اشعه تيمار شده در سال اول در كلاردشت تكثير شده و در سالهاي زراعي جاري در ايستگاه شوري ( انبار الوم) اين استان تحت بررسي مي باشند .

عناوين طرح هاي به زراعي :1- بررسي تاثير آرايش كاشت و مقايسه عملكرد دانه كلزا و گندم در تناوب با يكديگر

اين طرح به منظور بررسي اثرات متناوب كاشت گندم بهد از كلزا و كلزا بعد از گندم و همچنين تاثير آليش بر ميزان عملكرد اين دو محصول مورد ارزيابي قرار ميگيرد .2- تاثير تاريخ كاشت و فاصلة رديف بر عملكرد و اجراي عملكرد ارقام جديد كلزا

اين طرح به منظور تاثير تاريخ كاشت و فاصله رديف بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام RGSOO3 و hyola 420 مورد ارزيابي قرار ميگيرد .

بخش ذرت ايستگاه تحقيقاتي گرگان :

در اين بخش تمركز عمدة تحقيقات روي ذرت مي باشد در عين حال بر روي ديگر گياهان نيز تحقيقاتي به عمل مي آيد كه عبارتند از :

سورگوم، شبدر، ذرت علوفه اي ، ذرت شيرين و ...مسئولين اين بخش :

مهندس مختار پور، مهندس صابري، مهندس بزي و آقاي حيدريطرح ها بخش ذرت :

1. بررسي و تعيين مناسبترين آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد دانه و علوفه هيبريد سينگل كراس 704اهداف طرح :

تعيين مناسبترين آرايش كاشت مطلوب و اثرات متقابل اين دو فاكتور ، بطور كلي تعيين الگوي صحيح كشت به منظور استفاده بهينه از عوامل محيطي در جهت حصول عملكرد بالا .روش تحقيق :

آزمايش ذرت دانه اي با چهار سطح تراكم ( 55 ، 65 ، 75 و 85 هزار بوته در هكتار) و دو سطح آرايش كاشت در چهار تكرار اجراء مي شود . آزمايش ذرت علوفه اي نيزبه همين شكل صورت مي گيرد فاصلة بين تكرارها 2 متر و تعداد تيمار در هر تكرار برابر 8 تيمار است . طول خطوط كاشت در هر تيمار 6 متر و فاصلة خطوط افقي ( اصلي) در هر تيمار 75 سانتي متر است . فاصلة بوته ها در تراكم هاي مختلف و آرايش ها متفاوت است . زمين مورد نظر در اواخر خرداد با شخم آماده مي گردد واقدام به كود پاشي و سمپاشي مي شود . سپس ديسك زده و با فاروئر فاروهايي به فاصله 75 سانتي متر ايجاد مي شود هر تيمار در 4 خط كشت شده و در هر چاله 2 تا 3 بذر ، پس از رسيدن به مرحلة 3 الي 4 برگي تنگ مي شوند و در هر كپه يا چاله يك بوته باقي مي ماند . مقدار كود دهي بر اساس توصيه هاي آزمايشگاه خاك شناسي و تمام عمليات ماشين آلات در تمام تيمارها يكسان است . يادداشت برداريها براي هر كرت جداگانه انجام مي شود . برداشت و محاسبات آماري از دو خط وسط هر تيمار انجام و همزمان با برداشت بوته شمارش مي شود .در پايان هر سال تجزيه واريانس داده ها با استفاده از آزمون F و نرم افزار MSTAT-C انجام گرديده و مقايسه تيمارها از طريق آزمون چند دامنه اي دانكن در سطوح 1% و 5% انجام خواهد شد وپس از تهيه گزارش ساليانه در پايان دو سال تجزيه مركب داده ها صورت مي گيرد و نتايج در قالب گزارش نهايي ارائه خواهد شد .2. طرح بررسي اثر آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد ذرت شيرين

مجري طرح : مهندس علي رضا صابرياهداف طرح :اهداف و تلاش همه جانبه محققان براي افزايش كمي و كيفي وحصول از طريق بررسي و اجراي روشهاي به نژادي، به زراعي صورت مي گيرد .لازم به ذكر است كه روش تحقق و ديگر جزئيات مشابه به طرح بررسي و تعيين مناسبترين آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد دانه و علوفه هيبريد سينگل كراس 704 مي باشد .3. توليد لاين ايزوله پدري A-679 ذرت

در اين طرح 13 لاين مادري با يك پدر مشترك بصورت دو خط پدري و چهار خط مادري كاشته مي شود كه در زمان هايي كه امكان خود گشتي است لاين مادري را دگر گشن مي كنيم .اين يك طرح ملي است كه توسط مركز تحقيقاتي كرج پيشنهاد شده و در تمام ايستگاه تحقيقاتي كه برروي ذرت كار ميكنند اجراء خواهد شد . مسئول اين طرح در ايستگاه تحقيقاتي گرگان مهندس مساوات است .4. توليد هيبريدهاي جديد سورگوم علوفه اي و ارزيابي مقدماتي آنها

در اين طرح كشت به صورت خطي مي باشد و هدف توليد بذر هيبريد مي باشد . از آنجا كه دانشمندان مشاهده كردند كه بچه هايي كه حاصل ازدواج هاي غير فاميلي هستند داراي هوش و سلامت بالاتري هستند و از طرفي بچه هايي كه در اثر ازدواج هاي فاميلي بدنيا مي آيند در مواردي داراي معلوليتها و مشكلاتي هستند به اين فكر افتادند كه از تلاقي غير فاميلي در گياهان استفاده كنند اين امر منجر به توليد بذرهاي هيبريد شد .

علائم بيماري :

در مراحل اوليه بصورت ظهور نقاط ريز و رنگ پريده است كه بصورت پراكنده روي پهنك برگ ظاهر شده و پس از مدتي جوش هاي ريز حاوي اسپور قارچ عامل بيماري ( اردوسپور ها ) در اين نقاط توليد مي شوند. رنگ اين جوش ها قهوه اي روشن كه به مرور به قهوه اي تيره تغيير رنگ مي دهد. پوستولها به غير از پهنك برگ روي لما و پلئا نيز ظاهر مي شود و اين اندام ها را آلوده مي نمايد. در اواخر فصل نامساعد شدن شرايط محيطي براي عامل تيماري مرحله آخر سيكل زندگي قارچ يعني مرحله تليا (Telia ) است كه شامل توليد جوش هاي سياه رنگ مي باشد.2. دستيابي به منابع مقاومت در ارقام پيشرفته گندم نسبت به بيماري پلاست سپتوريايي برگ گندم


محققين : عبدالرحيم نظري ، محمد علي دهقانچكيده :

بيماري سپتوريوز گندم از بيماريهاي مهم گندم به شمار مي رود ، كه ساليانه خسارات فراواني به محصول گندم وارد مي آورد. دو سپتوريوز مهم در گندم شناخته شده است :1. سپتوريوز برگ گندم

2. بلاچ گلوم و برگعلائم بيماري :بصورت ظهور لكه هاي رنگ پريده و كلروز در متن برگ سبز كه در مراحل اوليه بصورت طولي در حدود 1 سانتي متر و به دور رگبرگ محدود مي شود كه در اكثر مواقع در همان مراحل اوليه پكنيدهاي تيره رنگ ريز كه با چشم غير مسلح قابل رويت هستند به تعداد زياد روي اين لكه ها تشكيل خواهند شد. به مرور زمان با پيشرفت بيماري و پيوستن لكه ها كل برگ نكروز منهدم خواهد شد. عامل بيماري قارچ سپتوريا تريسي است.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 148 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر