گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان
 • کد فایل: 8694
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 30 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 179 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 33 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزي ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان در 33 صفحه ورد قابل ويرايش


مقدمه

ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پيمانكاري بهسازان شرق بوده كه اين شركت گريد 3 ابنيه و گريد 2 تأسيسات را دارا مي باشد.

ارجاع كار به كار فرمايي شركت سرمايه گذاري توس گستر از طريق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زميني به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زيربنايي معادل دوازده هزار متر مربع به شركت بهسازان شرق واگذار شده است. كه اين شركت پيمانكاري به مدير عاملي آقاي مهندس شريف خاني اداره مي شود.

هدف از اجراي اين پيمان (ساخت مجتمع پزشكان) ايجاد يك مجتمع مجهز بهداشتي درماني در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده كه مي تواند براي اهالي منطقه بسيار مفيد واقع شود.

شروع اين پيمان در تاريخ 18 ارديبهشت 1384 آغاز شده و تا پايان آذرماه 1386 پايان مي پذيرد.

تعداد پرسنل كارگاهي و دفتري پيمانكار شامل چهار مهندس و يك تكنسين فني، يك كارپرداز، يك مأمور خريد، سركارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 كارگر مي باشد.

تعداد مهندسين ناظر براي اجراي صحيح پروژه 2 نفر مي باشد كه در كارگاه مقيم مي باشند كه اين طرح با مشاورت شركت وراز انجام مي پذيرد.

مهندس مشاور يا واحد تهيه كننده برآورد با توجه به شرايط و نياز هر كار و همچنين روش انتخاب شده براي اجراي آن اقتصادي ترين روش براي تجهيز كارگاه را تعيين و بر مبناي آن هزينه هاي مربوط را طبق رديف هاي پيش بيني شده در فهرست تجهيز و برچيدن كارگاه برحسب قيمتهاي محل اجراي عملياتي و با منظور نمودن هزينه هاي بالا سري به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر رديف هاي مورد نظر درج مي كند و چنانچه مشخصات ويژه اي براي تجهيز و برچيدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پيمان درج مي كند. و براي ساختمانهايي كه احداث مي شوند ارزش مصالح بازيافتي از هزينه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور مي شود.

قدرت و توان اجرايي پيمانكار مناسب بوده و ماشين آلاتي از قبيل تاور، وانت، كانكس و ... را در اختيار دارد.


فصل اول :

ميلگردهاي استفاده شده در ساختمان بتني پزشكان از نوع AIII بوده و در قطرهايي از قبيل Q28 و Q26 و Q24 در بعضي موارد از Q30 استفاده شده است و براي مش حرارتي سقف از ميلگرد Q10 استفاده مي شود.

بتن ها بسته به موقعيت استفاده شده داراي عيارهاي مختلف از جمله 250، 300، 350 و 400 كيلوگرم در هر متر مكعب بوده بطوري كه بتن استفاده شده در سقف داراي عيار 400 كيلوگرم در متر مكعب مي باشد روان كننده ها بيشترين مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا مي باشند كه موجب مي شود بتن كارپذيرتر شده و نسبت آب به سيال نيز تغيير نكند.

با توجه به حجم زياد ستونهاي بتني نيروي لزله توسط اين ستونها و نوع اتصالات آنها به تير مستهلك مي شود و بطور كلي نيروي زلزله جذب ستونها شده و تقليل مي يابد.

بيمارستهانها و ساختمانهاي پزشكي درماني از درجه اهميت بالايي برخوردار هستند چون در آن واحد بيش از 300 نفر در آنها هستند و انتظار مي رود اين ساختمانها بعد از زلزله قابليت بهره برداري خود را بتوانند حفظ كنند.

تيپ هاي تير و ستون هاي بكار رفته متنوع مي باشند بطوري كه براي ستونها از كوچكترين مقطع كه cm40 ´40 بوده تا بزرگترين مقطع cm 80´80 استفاده ش ده است و براي تيرها داريم :

Cm 25´50 – cm 45´50 – cm 40´50...................... cm 102´70

در ستونها حداقل تعداد ميلگردهاي طولي در چند وجهي ها به تعداد گوشه ها و در ستونهاي با مقطع دايره 6 ميلگرد مي باشد.

تمامي آرماتورها بايد بصورت سرد خم شوند مگر اينكه مهندس مسئول به شكل ديگر اجازه دهد و آرماتوري كه قسمتي از آن در بتن قرار گرفته است نبايد در كارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه هاي طرح مشخص شده است يا بوسيله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهي بر اساس شرايط اجرايي ممكن است خم كردن ميلگردها لازم شود خم كردن چنين ميلگردهايي در كارگاه نبايد بدون اجازه مهندس مسئول انجام گيرد همچنين مهندس مسئول بايد تعيين كند كه آيا ميلگردي بصورت سرد خم شوند يا اينكه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها بايد به شكل تدريجي باشد. در صورت حرارت دادن حرارت بايد به گونه اي باشد كه به بتن آسيبي نرسد.

در زمان بتن ريزي بايد دقت شود كه آرماتور فلزي از كل روغن يا ساير پوشش هاي غير فلزي كه چسبندگي آرماتور و بتن را كاهش مي دهد پاك شده باشد و در ضمن براي بستن آرماتورها نبايد متقاطع را به يكديگر جوش داد مگر اينكه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن ميلگردهاي متقاطع مي تواند بوسيله ايجاد اثر بريدگي (notch effect) از لحاظ متالو»ي يك ميلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعيف كند.

بايد در نظر داشت كه حداقل فاصله آزاد بين ميلگردهاي موازي در يك رديف نبايد از هيچيك از دو مقدار db (قطر اسمي ميلگرد) و 2.5 سانتي متر كمتر باشد. در موردي كه آرماتورهاي موازي در دو يا چند رديف قرار مي گيرند ميلگردهاي رديف بالايي بايد مستقيماً روي ميلگردهاي رديف پائيني واقع شود و فاصله ازاد بين رديف ها بايد حداقل برابر 2.5 سانتي متر باشد. در اعضاي فشاري مسلح شده به آرماتور مارپيچ يا تنگ، فاصله آزاد بين ميلگردهاي طولي نبايد از هيچيك از دو مقدار dp 1.5 ´3.8 سانتي متر كمتر باشد، اين محدوديت ها اساساً به اين دليل اعمال مي شود كه به بتن اجازه داده شود كه به آساني به داخل فضاهاي بين ميلگردها و بين ميلگردها و قالب نفوذ كرده و از كرمو شدن بتن جلوگيري نمايد. و مطمئن شدن از اين موضوع كه آرماتورها روي يك خط متمركز نشده اند كه اين مورد مي تواند ترك خوردگي برشي يا ترك خوردگي ناشي از افت را سبب شود.

در مورد ميلگردهاي گروه شده بايد به اين نكته توجه داشت كه ميلگردها بايد در داخل فاموتها يا تنگها محصور شوند و در تيرها نبايد ميلگردهاي بزرگتر از Q36 را با يكديگر گروه نمود.

بتن خط براي آرماتور :

پوشش بتني كه بعنوان محافظي براي آرماتور در برابر هوا و اثرات ديگر است از سطح بتن تا سطح بيروني فولادي كه ضابطه پوششي در مورد آن اعمال مي شود اندازه گيري مي گردد. در موردي كه حداقل پوشش براي يك نوع عضو ساختماني بيان شده است حداقل پوششي بتني اگر آرماتور عرفي، ميلگردهاي اصلي را در برگرفته باشد تا لبه خارجي خاموتها تنگها يا مارپيچها اندازه گيري مي شود و اگر بيش از يك رديف آرماتور اصلي بدون خاموت يا تنگ بكار برده شود تا سطح خارجي بيروني ترين رديف ميلگردها اندازه گيري مي شود.

براي آرماتور بايد حداقل پوشش بتني مندرج در زير را تأمين نمود :

الف : پوشش حداقل cm

بتني كه بر روي زمين ريخته شود و بطور دائم در تماس با آن باشد 7.5

ب:

بتني در معرض زمين يا هواي خارج

ميلگردهاي T18 تا T58 5

ميلگرد T16 سيم هاي به قطر 16 ميلمتر و كوچكتر 3.8

ج : بتني كه در معرض هوا يا در تماس با زمين نيست :

براي تيرها و ستونها آرماتور اصلي ، تنگ ها، خاموتها، مارپيچها 3.8

در مورد ميلگردهاي انتظار طولي خم شده (ميلگردهاي ستون كه بعلت كم شدن ابعاد مقطع ستون در محل طبقه جهت امتداد يافتن در ستون طبقه فوقاني بايد خم شوند) لازم است با ضوابطي مطابقت داشته باشد:

فصل چهارم : تجهيز و اداره كارگاهتجهيز كارگاه عبارت است از مجموعه عمليات اقدامات و تداركاتي كه بايد بصورت موقت براي دوره اجراي موضوع پيمان انجام شود تا آغاز و انجام دادن عمليات موضوع پيمان طبق اسناد و مدارك پيمان ميسر شود.

تعريف چند كلمه درباره تجهيز كارگاه :

ساختمانهاي پشتيباني، به ساختمانهايي گفته مي شود كه براي پشتيباني عمليات اجرايي مورد بهره برداري قرار مي گيرد مانند كارگاههاي سرپوشيده شامل كارگاههاي تأسيساتي، آهنگري، نجاري و ...

ساختمانهاي عمومي به ساختمانهايي گفته مي شود كه براي افراد مستقر در كارگاه و سرويس دادن به آنها مورد استفاده قرار مي گيرد مانند دفاتر كار، مهمانسرا، نمازخانه، درمانگاه و...

براي برآورد تجهيز كارگاه مهندس مشاور يا واحد تهيه برآؤرد با توجه به شرايط و نياز هر كار و همچنين، روش منتخبي براي اجراي آن، اقتصادي ترين روش براي تجهيز كارگاه را تعيين و برمبناي آن هزينه هاي مربوط را طبق رديف هاي پيش بيني شده در رديف هاي تجهيز كارگاه و برحسب قيمتهاي محل انجام عمليات و يا منظور نمودن هزينه هاي بالاسري بصورت مقطوع برآورد كرده و در برابر رديف هاي مورد نظر درج مي كند و چنانچه مشخصه ي ويژه اي براي تجهيز و برچيدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پيمان پيش بيني مي كند.

براي ساختمانهايي كه احداث مي شوند ارزش مصالح بازيافتي از هزينه احداث كسر شده و حاصل بعنوان برآورد آنها منظور مي شود و براي ساختمانهاي پيش ساخته مانند كاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمانها مانند قابهاي فلزي، هزينه حمل و. نصب و استهلاك و سرمايه گذاري آنها در طول اجراي كار محاسبه شده و جزو برآورد هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه منظور مي شود. و دو مورد پيمانهايي كه از چند رشته فهرست بهاء واحد استفاده مي شود تنها يك فهرست تجهيز و برچيدن كارگاه براي كل موضوع پيمان تهيه مي شود.

پس از برآورد هزينه اجراي تجهيز كارگاه پيمانكار اقدام به طرح جانمايي كارگاه كرده وپس از تأييد دستگاه نظارت آن را مبناي تجهيز كارگاه مي نمايد عواملي كه در طرح جانمايي مؤثر مي باشند عبارتند از :

1. ترتيب قرار گرفتن ساختمانها كه بايد به گونه اي باشد كه دستگاه نظارت دسترسي آساني به پيمانكار و نماينده او در كارگاه (رئيس كارگاه) داشته باشد.

2. پيش بيني طرح توسعه 3. پيش بيني تأسيسات 4. راههاي ارتباطي 5. نحوه جمع آوري آبهاي سطحي و...

ساختمانهايي كه براي تجهيز كارگاه و در زمين هاي تحويلي از سوي كارفرما احداث شده است بايد پس از اتمام كار توسط پيمكانكار برچيده شود. تجهيزات و مصالح بازيافتي تجهيز كارگاه متعلق به پيمانكار است ( به جز تجهيزات انجام شده توسط كارفرما) و در صورتي كه ساختمانهاي موقت احداث شده براي تجهيز كارگاه مورد نياز كارفرما باشد بهاي مصالح بازيافتي آنها با توافق طرفين و بر اساس نرخ روز تعيين و وجه آن به پيمانكار پرداخت مي شود. هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه پس از احتساب تخفيف يا اضافه پيشنهادي پيمانكار در صورت وضعيتهاي موقت و قطعي منظور مي گردد.

كارفرما يك شخص حقيقي يا حقوقي مي باشد كه موارد مندرج در موضوع پيمان را به پيمانكار واگذار مي كند و بالاترين مقام را در پروژه هاي عمراني دارا مي باشد.

كارفرمايان براي اجراي صحيح پروژه نياز به گروه مهندسين مشاور دارند كه مهندسين مشاور كار تهيه نقشه هاي مقدماتي، تهيه نقشه هاي محاسباتي و اجرايي و تهيه اسناد و برگزاري مناقصه را به عهده دارد.

پس از برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار هرم پروژه هاي عمراني تشكيل مي شود بطوري كه در رأس اين هرم كارفرما و در طرفين شركت مشاور و پيمانكاري قرار مي گيرند و عامل چهارم نيز از سوي كارفرما تعيين شده و به پيمانكار و مشاور معرفي مي شود و هم بر كار مشاور و هم به كار پيمانكار نظارت مي كند و نماينده كارفرما در پروژه ها مي باشد.

دستگاه نظارت براي اجراي صحيح پروژه بر طبق نقشه ها مهندسين را بعنوان ناظر مقيم پروژه به كار مي گمارد كه اين مهندسين از سوي مشاور به پيمانكار معرفي مي شوند و بطور مداوم بر پروژه نظارت دارند و در صورتي كه در اجراي پروژه ايرادي مشاهده كردند آن را براي رفع به پيمانكار ابلاغ مي نمايند.

پيمانكار نيز نياز به شخصي دارد كه اجراي پروژه را در كارگاه سرپرستي كند و براي اين منظور رئيس كارگاه را كه شخص حقيقي بوده و داراي صلاحيت مي باشد به مهندس مشاور معرفي مي نمايد دستگاه نظارت پس از بررسي صلاحيت و قابليت هاي شخص معرفي شده از طرف پيمانكار براي احتساب پست رئيس كارگاه آن را تأييد مي كند در غير اينصورت پيمانكار موظف است شخص واجد صلاحيت ديگري را به دستگاه نظارت معرفي نمايد.


فصل پنجم : محوطه سازي

محوطه سازي شامل خيابان بندي، سيستم جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب، ايجاد خاكريز و كانال هاي هدايت آب مي باشد.

طراحي شبكه پياده روي با توجه به دسترسي هاي پياده و سواره و بافت شهري صورت مي گيرد و در طراحي آن بايد به پيوستگي، طول كوتاه و زيبايي و راحتي توجه كرد. و در تغيير جهت مسيرها نبايد از زواياي حاد استفاده نمود.

همچنين تا حد امكان بايد از تعداد كم استفاده كرد. در طراحي مسيرها بايد از گوشه هاي گرد يا پخ استفاده كرده بايد توجه داشت كه شيبهاي طولاني و يكنواخت موجب خستگي عابرين مي شود در صورت مقدور بودن بايد شيب هاي طولي ملايم و تند را با يكديگر تركيب نمود.

جنس لايه اساس معابر پياده مي تواند مخلوط رودخانه اي، شفته آهكي، قلوه سنگ آسفالت يا بتن باشد و جنس رويه پياده رو مي تواند از خاك تثبيت شده ، آجر، سنگ، موزائيك و يا بتنم باشد حداقل ضخامت لايه آسفالتي پياده روها بايد برابر 2 سانتي متر باشد.

در پياده روها درختان را بايد در چاله هايي از قبل تعيين شده كاشت تا به خوبي رشد و نمو كنند و ريشه هاي آنها به روسازي و شبكه هاي تأسيسات شهري مجاور صدمه اي وارد نكند. سطح چاله درختان بايد توسط شبكه هاي فلزي و يا آجري و يا سنگفرش با پياده رو هم تراز گردد. در صورت قرارگيري دريچه ي

شبكه روي كانال هاي تأسيساتي در سطح پياده رو بايد پس از نصب با سطح پياده رو همتراز بوده و با استفاده از خط كشي و يا بافت متفاوت به سهولت قابل مشاهده باشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 30 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر