گزارش کاراموزی مكانيك

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی مكانيك
 • کد فایل: 8469
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 14 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 143 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 18 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي مكانيك در 18 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست.

مقدمه.

بخش اول آدرس و فعاليتهاي كارگاه.

بخش دوم: اطلاعات كلي موتورهاي اتومبيل پيكان.

بخش سوم: طريقه بررسي و تراش ياتاقانهاي اصلي ميل لنگ (بوش سرشاتون).

بخش چهارم: طريقه بررسي و تراش شاتون و گژن پين.

بخش پنجم: تراش سر سيلندر و آب بندي سر پاپها.

بخش ششم: تراش سيلندر.

بخش هفتم: بررسي و تعمير ميل سوپاپ و تراش ياتاقانها.بخش اول:

آدرس كارگاه و فعاليتهاي كارگاه:

كارگاه ميل لنگ تراشي فرهاد واقع در شهرستان خدابنده جاده ابهر با مديريت فرهاد بداكي كه با احتصاب مديريت كارگاه داراي 2 كارگر مي باشد كه هريك از آنها در روي دستگاه هايي كه مهارت دارند مشغول به كار مي باشند.

دستگاه هاي موجود در كارگاه:

1: دستگاه ميل لنگ تراشي: جهت سنگ زدن ميل لنگ و تاب گيري ميل لنگ تا حد امكان.

2: دستگاه شاتون تراش يك طرفه: براي تاب گيري شاتونها و تراش بوش سر شاتون كه پيستون را توسط گژن پين به شاتون متصل مي كند.

3: شاتون تراش دو طرفه: جهت پيشبرد بهتر كار تراش شاتون.

4: دستگاه تراش ساده: جهت تراش سيت سر سيلندر (نشيمنگاه سوپاپ، گابد، بوش سيلندر، بوش شاتون براي ماشينهاي قديمي كه بوش آماده يا شاتون آماده در بازار موجود نيست (ليلاند)، آج زني شيار روغن ميل لنگ، پوليش زدن ميل سوپاپ و ديگر كارهايي كه در كارگاه توسط اين دستگاه انجام مي شود).

5: دستگاه سيلندر تراش: جهت تراش سيلندر.

6: دستگاه سيلندر تراش روميزي: براي تراش سيلندر در مواردي كه موتور از روي اتومبيل پياده نشده است.

7: دستگاه ثابت تراش: دستگاه ثابت تراش جهت تراش بوش ميل سوپاپ استفاده مي شود.

8: دستگاه سنگ مغناطيسي (كف تراش): از اين دستگاه جهت كف تراشي و سنگ زني سطح فوقاني سيلندر و سر سيلندر كه بايد روي هم كاملاً منطبق شوند.

9: دستگاه مته: از اين دستگاه جهت تميز نمودن سوپاپها و تراش و پرداخت نهايي سيت ها (نشيمنگاه سوپاپها) و كارهاي سوراخ كاري در كارگاه استفاده مي شود.

10: دستگاه پرس هيدروليكي: در سايزهاي كوچك و بزرگ جهت جازدن و بيرون آوردن انطباقات پرسي.

11: دستگاه سنگ روميزي: جهت تراش نوك رنده هاي ماشينهاي تراش از اين دستگاه استفاده مي شود.

12: دستگاه پمپ باد: براي تميز نمودن سوراخهاي روغن ميل لنگ، تميز نمودن دستگاه ها هنگام دست كشيدن از كار و دركل تمامي كارهايي كه نياز به تميز شدن داشته باشد.

بخش دوم:

اطلاعات كلي موتورهاي اتومبيل پيكان:

با توجه به اينكه در كارگاه ميل لنگ تراشي استاندارد موتورهايي كه نياز به تعمير اساسي دارند توسط اتومكانيكها به طور كامل باز شده و جهت تراشكاري ميل لنگ ، شاتون، سيلندر، سر سيلندر، ميل سوپاپ يه اين كارگاه ارجاع داده مي شوند. و باتوجه به اينكه جهت تراشكاري كامل به كارگاه ارجاع داده مي شد بسيار متنوع بودند. شامل ب-ام-و، پيكان، مزدا، نيسان، خاور، بنز 10 تن، اتوبوس، تراكتورهاي روماني، انواع ماشينهاي راه سازي از قبيل كوماتسو و به طور كلي تمامي اتومبيل هاي موجود.

ولي به طور مختصر با توجه به اينكه موتور پيكان (دلوكس-تخت) بيشتر از بقيه موتورها جهت تراشكاري به كارگاه انتقال داده مي شد و نيز باتوجه به اينكه تراشكاري تمامي موتورها كاملاً يكسان است، به شرح تراشكاري قسمتهاي اصلي موتور اتومبيل پيكان مي پردازيم.

البته براي فهم بهتر لازم است يك سري اطلاعات كلي در مورد موتورهاي مختلف اتومبيل پيكان بدانيم.

انواع رايج اتومبيل هاي پيكان با توجه به موتورهاي اتومبيل.

موتورهاي اتومبيل پيكان 1725 سي سي كه نسبت به خط قائم ْ10 درجه مايل است. و روي قالپاق سوپاپ داراي منحني است كه قبلاً در روي اتومبيل هاي جوانان، دلوكس، وانت و تاكسي نصب مي شده و مكانيكها به آن موتور دلوكس مي گويند.

و همچنين در موتورهاي تخت (قائم) 1588 سي سي كه قالپاق سوپاپ آنها صاف و تخت مي باشد و به همين دليل بين مكانيكها به موتور تخت معروف است.

از نظر كلي موتورهاي اتومبيل پيكان (دلوكس و تخت) شبيه هم بوده فقط در بعضي موارد داراي اختلافات جزئي هستند. شكل (1-2) قطعات ثابت موتور 1589 سي سي معروف به تخت را نشان مي دهد.

به طور كلي موتورهاي اتومبيل پيكان داراي چهار سيلندر خطي يعني داراي چهار پيستون مي باشند و سر سيلندر موتورهاي جوانان الومينيومي بوده و بقيه مدلها داراي سرسيلندر چدني مي باشند. هر سيلندر داراي دو سوپاپ، يك سوپاپ دود و يك سوپاپ بنزين بوده و سوپاپها و اسپكها در سر سيلندر قرار دارد. كه به وسيله ميل رابط ها و تايپتها و با دامكهاي ميل سوپاپ به موقع باز و بسته مي شوند.شكل (2-4) شاتون به همراه پيستون و رينگها

سر كوچك شاتون داراي بوشي مي باشد كه گژن پين داخل آن سوار مي شود و پيستون را به شاتون متصل مي كند.

علت تعويض گژن پينها بيشتر به خاطر نرسيدن روغن به گژن پين و يا جوش آوردن موتور و داشتن خلاصي زياد است كه معمولاً گژن پين در اين حالت اگر با انگشتان روي آن دست بكشيم ، به صورت پله پله احساس مي شود كه بايد تعويض شود و در موقع انتخاب گژن پين بايد بررسي گردد كه گژن پين در داخل بوش سر شاتون عبور مي كند و داراي خلاصي متناسب است يا خير. در صورتي كه خلاصي زياد باشد بوش سر شاتون بايد عوض شده و تراش داده شود. اگر به علت خلاصي بين گژن پين و بوش سر شاتون و يا شكسته و سوخته شدن پيستون يا صداي غير عادي گژن پينها مجبور به تعويض گژن پينها و يا پيستون باشيم، لازم است ابتدا كربن (دوده) و رسوبات دو طرف گژن پين را تميز كرده و سپس دو خار مهاركننده دو طرف گژن پين را به وسيله خار جمع كن بيرون آورده و پس از درآوردن خارها معمولاً گژن پين مي بايد در اثر فشار انگشت بيرون بيايد، ولي اگر موفق به بيرون آوردن گژن پين نشويم، روي گژن پين در حالت سرد نبايد فشار وارد كرد. بهترين روش بيرون آوردن گژن پين اين است كه پيستون را در داخل آب و يا روغن داغ قرار دهيم تا بر اثر حرارت آب يا روغن باعث انبساط پيستون و شاتون شده و درنتيجه آن را مي توان به وسيله پارچه يا فشار انگشت خارج نمود. وضعيت گژن پين در بوش سر شاتون بايد طوري باشد كه اگر پيستون را به طور عمودي رو شاتون نگهداريم ، بايد پيستون در اثر نيروي وزن خود در يك طرف روي گژن پين چرخيده و بيفتد و در عين حال نبايد گژن پين در داخل بوش سر شاتون خلاصي زياد داشته باشد يا سفت باشد. اگر بوش شاتون ساييده شده باشد لازم است وضعيت گژن پين نيز بازديد شود كه پله پله نشده باشد. در صورت لزوم هم بوش و هم گژن پين را عوض كرده و اگر بوش سر شاتون شده باشد و گژن پين سالم باشد، بوش را تعويض نموده و از بوش جديد استفاده مي نماييم.بخش پنجم:

تراش سر سيلندر و آب بندي سوپاپها:

پس از انتقال سر سيلندر به قسمت سر سيلندر تراش، سر سيلندر را به وسيله گازوئيل شسته و محفظه احتراق سر سيلندر را به وسيله برس سيمي از كربن (دوده) و رسوبات كاملاً پاك مي نماييم ولي از برس سيمي براي پاك كردن سيت (نشيمنگاه سوپاپ) سر سيلندر و سرسيلندرهاي آلومينيومي استفاده نبايد كرد، چون باعث خط افتادگي روي سيت (نشيمنگاه) و سر سيلندر آلومينيومي خواهد شد. نكته بسيار مهم درباره حمل و نقل و قرار دادن سر سيلندر روي ميز كار است. كه بايد توجه شود كه سطح صاف طرف محفظه احتراق سر سيلندر كه روي سيلندر بايد فيت و آب بندي شود، آسيب نبيند. يا خدشه برندارد. كه در اين صورت بايد توسط دستگاه سنگ مغناطيسي (كف تراش) سطح آن كاملاً به طور يكنواخت سنگ زده شود. (كف تراشي شود).

شكل (1-5) يك دستگاه سنگ مغناطيسي را نشان مي دهد.

سر سيلندر را بايد از نظر ترك خوردگي مسير (حفره) آب و روغن كاملاً به دقت بررسي كرد كه در صورت وجود ترك خوردگي در سر سيلندر ممكن است باعث خروج كمپوس و يا نفوذ آب و يا روغن به محفظه احتراق شود كه دراين صورت بايد سر سيلندر به استاد بسيار بسيار ماهر در زمينه دوخت سيلندر و سرسيلندر فرستاده شده و سر سيلندر را از نظر آب بندي كاملاً بازبيني و تعمير نمايد.

براي بررسي پيچيدگي و ناصافي سطح سر سيلندر (سطح صاف محفظه احتراق) مي توان از يك خط كش دقيق فلزي استفاده نمود. خط كش را روي سطح سر سيلندر به صورت طولي و عرضي قرار داده و براي اندازه گيري از فيلتر استفاده نمود. به طوري كه فيلتر را زير خط كش قرار داده و اندازه فيلترها را يادداشت كرده ، اگر مقدار تاب داشتن سر سيلندر از حد مجاز آن (مقدار فيلتر براي عرضي 003/0 و طولي حدود 005/0 اينچ) بيشتر باشد، سر سيلندر توسط استاد تراشكار توسط دستگاه سنگ مغناطيسي يا كف تراشي كاملاتً دقيق سنگ زده شود و سپس در جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سر سيلندر آن را در كارتون قرار دهيم.

يكي ديگر از كارهاي قسمت سر سيلندر تراشي بررسي و تعويض و تراش گيت (گايد) و سيت (نشيمنگاه) و نيز آب بندي لبه سيت (نشيمنگاه) و لبه سوپاپها مي باشد. معمولاً سوپاپها از جهت سوختگي، تاب برداشتن ساق سوپاپ، ساييدگي ساق سوپاپ، گريچاز نمودن سوپاپ، آب بندي نبودن لبه سيت (نشيمنگاه) و لبه سوپاپ و خال داشتن آنها، خلاصي سوپاپ در داخل گايد، وجود رسوبات و شكستگي سوپاپ، ساييدگي گايد (راهنما)، شكستگي و يا ضعيف شدن فنر سوپاپ، خرابي كاسه نمد سوپاپ كه باعث نفوذ روغن به داخل محفظه مي گردد، از عواملي است كه لازم است قطعات دستگاه سوپاپ بازرسي و تعمير و تعويض شود كه فنر سوپاپ و كاسه نمد سوپاپ در محدوده كار كارگاه نتمي باشد و مكانيكها هنگام وصل آن را بررسي مي كنند.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 14 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر