گزارش کاراموزی فرز كاري

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی فرز كاري
 • کد فایل: 8451
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 127 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 127 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 65 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي فرز كاري در 65 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه....................................................................................................................... .. 4

انواع ماشينهاي فرز................................................................................................. .. 5

ماشبنهاي فرز با ميز ثابت.......................................................................................... 5

ماشينهاي فرز ستوني-زانويي.................................................................................. 6

ماشينهاي فرز افقي..................................................................................................... 6

ماشينهاي فرز افقي اونيورسا ل................................................................................. 6

ماشينهاي فرز عمودي................................................................................................ 7

روشهاي کنترل ماشينهاي فرز................................................................................... 7

ايمني در ماشينهاي فرز............................................................................................ 9

عمليات فرز کاري..................................................................................................... 11

تيغه فرزها............................................................................................................. 12

انواع تيغه فرزها................................................................................................... 12

طبقه بندي تيغه فرزها.......................................................................................... 12

جنس تيغه فرزها................................................................................................. 13

انواع تيغه فرزها و کاربرد آنها............................................................................ 15

تيغه فرز انگشتي.................................................................................................. 15

تيغه فرز پيشاني بغل تراش............................................................................... 16

تيغه فرزهاي قابل نصب روي محور ابزار گير افقي............................................... 17

فهرست

عنوان صفحه

تيغه فرزهاي غلتکي............................................................................................. 17

تيغه فرزهاي غلتکي قوي مارپيچ.................................................................... 18

تيغه فرز هاي بغل تراش................................................................................... 18

تيغه فرز هاي بغل تراش جفت........................................................................... 19

تيغه فرز هاي جناغي....................................................................................... 20

تيغه فرز هاي فرم دار...................................................................................... 21

انواع ديگر تيغه فرز ها.................................................................................. 22

روشهاي فرز کاري.......................................................................................... 23

مهار تيغه فرز بر روي ماشين.......................................................................... 23

مراقبت از ابزار گيرها و تجهيزات محرکه......................................................... 26

سرعت برشي و پيشروي در عمليات فرز کاري................................................. 27

سيالات برشي................................................................................................. 28

گيره ها ........................................................................................................... 28

صفحه گردان ايستگاهي.................................................................................. 29

ماشين فرز عمودي......................................................................................... 31

تيغه فرزهاي ماشين فرز عمودي..................................................................... 32

فرز کاري سطوح زاويه دار............................................................................ 35

فرز کاري شيار ها و جا خار ها........................................................................ 36

فهرست

عنوان صفحه

فرز کاري حفره ها.......................................................................................... 37

براده برداري سطوح با ارتفاع هاي مختلف.................................................... 37

سوراخکاري و عمليات وابسته...................................................................... 38

مراقبت از ماشين فرز......................................................................................... 39

عمليات براده برداري در ماشين فرز افقي........................................................... 40

فرز کاري سطوح تخت...................................................................................... 40

گونيا کردن سطوح قطعه کار............................................................................ 33

برش کاري...................................................................................................... 49

شيارتراشي.................................................................................................... 50

سوراخ کاري و سوراخ تراشي با ماشين فرز افقي.......................................... 51

قسمتهاي مختلف چرخدنده............................................................................ 53

کاربردهاي صنعتي ماشينهاي فرز................................................................. 61مقدمه

در ماشينهاي فرز،يک تيغه فرز چند دندانه برروي قطعه کار مي چرخد و براده برداري مي کند.

هر يک از دندانه هاي تيغه فرز،براده کوچکي از سطح قطعه کار جدا مي کند.

توسط ماشين فرز،عمليات براده برداري متنوعي مي توان انجام داد. به عبارت بهتر يک ماشين فرز قادر است سطوح تخت،فرم دار،شيارها،حفره ها،رزوه ها،چرخدنده ها،مارپيچها و ديگر فرمها را بتراشد.

در ميان ماشينهاي ابزار،ماشينهاي فرز از نظر شکل و قابليت،بيشترين تنوع را دارند.

اين ماشينها را مي توان به خوبي به سيستم کنترل عددي کامپيوتري مجهز کرد.قطعه کار را مي توان مستقيما بر روي ميز ماشين فرز بست و يا آن را توسط فيکسچرهاي متنوعي که معمولا به همراه ماشينهاي فرز عرضه مي شوند،روي ميز ماشين مهار نمود.

انواع ماشينهاي فرز

طبقه بندي ماشينهاي فرز به چند گروه مشخص کار دشواري است،زيرا طراحي اين ماشينها در همه موارد شباهتهايي با يکديگر دارد.ولي از نقطه نظر کاربرد،مي توان ماشينهاي فرز را در دو گروه بزرگ طبقه بندي نمود:

ماشينهاي فرز با ميز ثابت و...

ماشينهاي فرز ستوني- زانويي.

هر دو گروه اين ماشبنها در دو نوع،با اسپيندل افقي و با اسپيندل عمودي ساخته مي شوند.در ماشينهاي فرز با اسپيندل افقي محور نگهدارنده تيغه فرز به صورت افقي و و موازي با ميز ماشين قرار گرفته است .

براي عمليات مختلف مي توان ابزارهاي مختلفي بر روي محور ابزار گير نصب نمود.

در ماشينهاي فرز عمودي،تيغه فرز،عمود بر صفحه ميز ماشين نصب مي شود.

البته در ماشينهاي فرز عمودي،غالبا مي توان اسپيندل را حول محور افقي چرخانده و در زاويه هاي مختلفي تنظيم و ثابت کرد.

ماشبنهاي فرز با ميز ثابت

در ماشينهاي فرز با ميز ثابت،ميز ماشين يک ساختارصلب دارد وبه صورت يک پايه ثابت عمل مي کند.البته در اين ماشينها،ميز ماشين تنها در راستاي محورXبه چپ و راست حرکت مي کند.

طول ميز اين ماشينها و کورس حرکت آن (m9.0-0.9)30-3مي باشد.حرکت ابزار در جهات عمودي و عقب-جلو(محورهاي ZوY)از طريق حرکت اسپيندل ماشين تامين مي گردد.

ماشينهاي فرز با ميز ثابت نيز به نوبه خود به سه نوع عمودي،افقي و صفحه تراش تقسيم مي شوند(ماشينهاي فرز و صفحه تراش در وازه اي).

نوع ميز اين ماشينها به گونه اي است که مي توان قطعات بزرگ و سنگين را بر روي آن نصب کرده و ماشينکاري نمود.

ماشينهاي فرز ستوني-زانويي

نام اين ماشينها از قطعات متحرک آن گرفته شده است.در اين ماشينها يک ستون عمودي وجود دارد که ميز متحرک ماشين را در جهت عموديZهدايت مي کند.

ميز ماشين که زانو نيز ناميده مي شود ،عامل مکانيزم حرکتهاي ديگر ميز است.

اين حرکتها عبارتند از:حرکت عرضيY(عقب-جلو)و حرکت طولي X(چپ-راست).اين ماشينها،عموما با عنوان ماشين فرز زانويي نيز ناميده مي شود.

ماشينهاي فرز زانويي سه نوع اصلي دارند:

ماشينهاي فرز افقي،

ماشينهاي فرز افقي اونيور سال و

ماشينهاي فرز عمودي.

ماشينهاي فرز افقي

در يک ماشين فرز افقي،محور نگهدارنده ابزار به صورت افقي قرار گرفته است.ميز ماشين که قطعه کار بر روي آن بسته مي شود،در سه جهت طولي،عرضي و عمودي (X،YوZ)قابل حرکت است.

ماشينهاي فرز افقي اونيورسا ل

ماشين فرز افقي اونيورسال،شبيه ماشين فرز افقي معمولي است،با اين تفاوت که در ماشينهاي اونيورسال،ميز ماشين قابليت چرخش نيز دارد .

ميز اين ماشين بر روي پايه زانويي قرار گرفته و مي توان آن را به اندازه 45 يا بيشتر چرخاند.با اضافه کردن اين امکان مي توان چرخنده هاي مار پيچ،انواع شيارهاي مار پيچ و ديگر قطعات مشابه را براده برداري نمود.

ماشينهاي فرز عمودي

تفاوت ماشين فرز عمودي با ماشين فرز افقي در اين است که محور ابزار گير به صورت عمودي و عمود بر صفحه ماشين قرار مي گيرد.

ارتفاع تيغه فرز نسبت به قطعه کار را مي توان به صورت دستي يا اتوماتيک تغيير داد.

اين ماشينها براي به کار گيري تيغه فرزهاي انگشتي و پيشاني تراش مناسب هستند.

ماشينهاي فرز عمودي در سه نوع ساخته مي شوند:با کلگي لغزنده،با بازوي فوقاني فلکه اي و با کلگي گردان.

ماشينهاي فرز عمودي با بازوي فوفاني فلکه اي معمولا براي مقاصد آموزشي در مدارس فني –حرفه اي مورد استفاده قرار مي گيرند.

بازوي فوقاني اين ماشين را مي توان توسط يک دسته گردان چرخانده و توسط آن شيارها با مسيرهاي منحني را نيز براده برداري نمود.

در ماشينهاي فرز عمودي با کلگي لغزنده،اسپيندل ابزار گير در وضعيت عمودي قرار گرفته است.

کلگي ماشين که اسپيندل درون آن تعبيه شده است را مي توان توسط يک اهرم گردان يا به صورت مکانيزه اتوماتيک در جهت عمودي حرکت داد.

اسپيندل در يک ماشين فرز عمودي با کلگي گردان را مي توان هم در جهت عمودي و هم به صورت يک منحني دايره اي حول محور عمودي حرکت داد.

شعاع اين حرکت دايره اي قابل تنظيم است و به صورت دستي يا مکانيزه انجام مي گيرد.

روشهاي کنترل ماشينهاي فرز

روش کنترل حرکتهاي ميز ماشينهاي فرز متنوع است و از اين ديد گاه نيز مي توان ماشينهاي فرز را به چهار گروه تقسيم کرد:

1-با کنترل دستي.در اين ماشينهاي فرز تمام حرکتهاي ابزار و ميز ماشين به کمک اهرمهاي دستي انجام مي شود.

2-با کنترل نيمه اتوماتيک.در اين ماشينهاي فرز ،حرکتها به صورت ترکيبي دستي – مکانيزه قابل انجام است.

3-تمام اتوماتيک.در اين روش يک مجموعه پيشروي هيدروليکي پيچيده،مي تواند دقيقا يک فرم دو يا سه بعدي يک شابلون را تقليد کرده و يک يا چند ابزار را مطابق فرم شابلون هدايت کند.براي هدايت اتوماتيک ابزار برشي مي توان عمليا ت را بر روي يک نوار مغناطيسي يا سوراخدار نيز برنامه ريزي نمود و بدين ترتيب حرکتهاي ابزار برشي و ميز ماشين را به صورت اتو ماتيک کنترل کرد.

4-با کنترل کامپيوتري(CNC).در اين روش مختصات مختلف قطعه کاربر روي يک کامپيوتر مرکزي و يا بر روي کامپيوتر ماشين فرز وارد مي شود.

اين مختصات و ديگر مشخصات کار از طريق يک زبان برنامه نويسي خاص وارد کامپيوتر مي گردد.

دستورات خروجي از کامپيوتر ،عملگرهاي مختلف ماشين (قطعات الکتريکي،هيدروليکي و يا نيوماتيکي)را به حرکت در آورده و از طريق اين عملگرها ميز ماشين و ابزارهاي مختلف به درستي به حرکت درآمده و عمليات فرز کاري به صورت اتو ماتيک انجام خواهد شد.

در ماشينهاي فرز روميزي کوچک،پيشروي اتوماتيک تنها در حرکت طولي ميز ماشين فراهم شده است.

در ماشينهاي بزرگتر،پيشروي اتوماتيک براي تمام حرکتهاي ماشين در جهتهاي مختلف امکان پذير شده است.

پيشروي مکانيزه ميز ماشين فرز،با سرعتهاي پيشروي مختلف امکان پذير است.همچنين در اين ماشينها،حرکت سريع ميز در جهتهاي مختلف نيز در نظر گرفته شده است.

با استفاده از حرکت سريع ميز ،مي توان قطعه کار را به سرعت به طرف ابزار هدايت کرده و يا آن را از ابزار دور کرد.

حداکثر سرعت پيشروي در نمودارهاي سرعت ماشين مربوطه درج شده است.

براي حرکت دادن سريع ميز،ابتدا بايد اهرم پيشروي مکانيزه به جهت مورد نظر را در گير کرده و سپس اهرم حرکت سريع را تحريک نمود.

هنگامي که ابزار برشي با قطعه کار در گير است ،هرگز از حرکت سريع استفاده نکنيد.

تنظيم سرعت برشي و پيشروي در فرز کاري با توجه به طراحي يک ماشين فرز ،سرعت برشي (سرعت دوراني تيغه فرز) و سرعت پيشروي (سرعت جا به جايي ميز) به گو نه هاي مختلفي تنظيم مي شود:

1-با جابه جا کردن تسمه ها

2-تنظيم پوليهاي تنظيم شونده3-تعويض وضعيت چرخدنده ها ،توسط اهرمهايي که روي گير بکس تعبيه شده است. اين اهرمها به گونه اي است که با جا به جا کردن آن مي توان سرعت حاصل را از جدول درج شده در کنار اهرم تشخيص داد.

در بعضي ماشينهاي فرز،تغيير سرعت به صورت هيدروليکي يا الکتريکي انجام مي شود.

هميشه قبل از تعويض سرعت يک ماشين فرز،دستورالعمل ماشين را در اين مورد بدقت مطالعه کنيد.همچنين لازم است قبل از تعويض موقعيت تسمه ها ماشين را متوقف کنيد.

ايمني در ماشينهاي فرز

ماشين فرز نيز نظير ديگر ماشينهاي ابزار ،پس از انجام عمليات براده برداري بايد تميز شود.براي تميز کردن ميز ماشين فرز از براده ها ،بايد از يک قلم موي متوسط استفاده کنيد.

براده ها مثل تيغ هستند،بنابر اين هيچوقت نبايد از دست براي برداشتن براده ها استفاده نماييد.

همچنين هيچ وقت از هواي فشرده براي تميز کردن ميز ماشين از براده استفاده نکنيد.براده هايي که در اثر جريان هواي فشرده به اطراف پرتاب مي شوند،ممکن است به شما يا افراد ديگري که در اطراف ماشين هستند ،صدمه وارد کند.

از طرف ديگر اگر از روغن به عنوان مايع برشي در فرز کاري استفاده شده باشد،جريان هواي فشرده مي تواند يک جريان از پودر ذرات معلق روغن که به شدت آتش گير است به وجود آورد.

در اين شرايط اگر جريان پاشش روغن در معرض يک شعله باز قرار گيرد،حتما مشتعل خواهد شد.

پس از زدودن براده ها،ميز ماشين و ديگر تجهيزات را با يک تکه پارچه نرم پاک کنيد.

براي به کار گيري ايمن يک ماشين فرز،روش زير پيشنهاد مي شود:

قبل از شروع کار با يک ماشين فرز،کاملا با عملکرد آن آشنا شويد.در صورتي که در مورد يک عملکرد آن ترديد داريد،دستورالعمل را مجددا مطالعه کنيد يا از شخص مطلعي کمک بگيريد.

هرگز يک ماشين فرز را در حالي که حواس شما به علت مصرف دارو يا ماده ديگري تحت تاثير قرار گرفته است،به کار نگيريد.

به هنگام فرز کاري حتما از لباس کار مناسب و عينک محافظ استفاده کنيد.انواع ديگر تيغه فرز ها

تيغه فرز هاي ديگري هم هستند که نمي توان آنها را در گروه هاي قبلي دسته بندي کرد .

1-تيغه فرز هاي چتري ( T - شکل) که به صورت خاص براي براده برداري سطوح طاقچه ي شيار هاي T – شکل پس از فرز کاري شيار با تيغه فرز انگشتي ، مورد استفاده قرار مي گيرد .

2-تيغه فرز جا خار تراش ، به صورت خاص براي ماشينکاري جا خار هاي گرد به کار مي رود .

3-تيغه فرز چتري زاويه دار ( دم چلچله ) ، براي بره براده برداري سطوح طاقچه زاويه دار مورد استفاده قرار مي گيرد ، شبيه آنچه توسط تيغه فرز چتري T – شکل انجام مي شود .

مراقبت از تيغه فرز ها

تيغه فرز ها، ابزار هاي گران قيمت و آسيب پذير هستند . بنابراين در صورتي که به هنگام انبار داري يا بهره برداري از آنها به درستي مواظبت نشود . براحتي آسيب خواهند ديد .

نکات زير در مراقبت از تيغه فرز ها مفيد هستند :

1- از تيغه فرز هاي تيز استفاده کنيد ! فرز کار ي با تيغه فرز کند شده ، کيفيت پرداخت سطح قطعه کار را تنزل داده و فشار حاصل از ماشين کاري ممکن است به شکستن لبه هاي برشي ابزارمنجر شود ، به طوري که نتوان آن را با سنگ زدن تيز نمود .

2-قطعه کار را بر روي ماشين کاملا" محکم و ثابت کنيد و ابزار را بدرستي بر روي اسپيندل ابزار گير مهار نماييد .

3-سرعت برشي و پيشروي ابزار را بدرستي محاسبه و تنظيم نماييد . اين کار را با توجه به جنس و استحکام قطعه کار را انجام دهيد .

4-اطمينان يابيد که ميزان مايع برشي کافي بر روي موضع براده برداري جريان دارد .

5-تيغه فرز مناسب را براي هر کار خاص انتخاب نماييد .6-براي نگهداري تيغه فرز ها ، آنها را در لفافهاي جدا گانه قرار داده يا از يک انباره چوبي استفاده نماييد . تيغه فرز ها را طوري نگهداري کنيد که به هيچ وجه به يکديگر بر خورد نکنند .

7-قبل از انتقال ابزار به انبار ، آن را تميز کنيد ، اگر قرار باشد آن رابراي مدت طولاني در انبار نگه داريد ، بهتر است سطوح آن را با کمي روغن چرب کنيد .

8-از ضربه زدن به تيغه فرز که بر روي محور ابزار گير نصب شده خود داري کنيد . براي نصب تيغه فرز بر روي محور ابزار گير نيز هيچوقت به آن ضربه نزنيد . در صورتي که ابزار بر روي محور به راحتي جا نمي رود ، لازم است برجستگي هاي موضعي يا پليسه هاي احتمالي روي محور را بر طرف نماييد .

فراموش نکنيد که در صورت نياز از خار براي ثابت کردن تيغه فرز بر روي محور استفاده کنيد .

9-هنگام بيرون آوردن تيغه فرز هاي انگشتي از اسپيندل ماشين فرز عمودي ، يک قطعه تخته چوبي در زير آن قرار دهيد . با اين کار در صورت سقوط احتمالي تيغه فرز، از آسيب رسيدن به آن جلوگيري خواهد شد . براي در دست گرفتن تيغه فرز از يک تکه پارچه ضخيم يا دستکش مناسب استفاده کنيد .

روشهاي فرز کاري

روشهاي براده برداري در فرز کاري را مي توان به دو دسته کلي تقسيم کرد :

1- فرز کاري مخالف که روش سنتي و عادي محسوب مي شود و در آن جهت پيروي قطعه کار و جهت گردش تيغه فرز مخالف هم هستند در لحظه در گير شدن هر يک از دنده هاي تيغه فرز با قطعه کار ، ضخامت براده بسيار اندک است .

2- اين عمق آن قد رکم است که ابزار تمايل دارد بر روي قطعه کار بلغزد ، تا وقتي که فشار در نوک دندانه آنقدر افزايش يابد که بتواند درون قطعه کار نفوذ کند .

اين لغزش ابتدايي و سپس فرو رفتن نوک دندانه درون قطعه کار و در نهايت آزاد شدن ناگهاني دندانه پس از کندن براده سبب مي شود برروي سطح تيغه فرز کاري شده علا ئمي به صورت خطوط

موازي باقي بماند که ظاهر آن براي فرز کاران آشنا است . با تنظيم لقي مناسب در کشوييهاي ميز ماشين فرز مي توان عمق اين خطوط يا بر آمدگيها را به حد اقل رساند .

3- فرز کاري موافق که در آن جهت پيشروي قطعه کار و جهت گردش تيغه فرز در فصل مشترک بين آن دو ، موافق هم هستند .

در اين روش هر دندانه تيغه فرز ، يکباره به اندازه حداکثر ضخامت براده با قطعه کار در گير مي شود و لغزش اوليه ابزار بر روي قطعه کار وجود ندارد . به همين دليل پرداخت سطحي حاصل در اين روش بهتر از روش مخالف خواهد بود ، مشروط بر اينکه هيچگونه لقي در قطعه کار يا ماشين وجود نداشته باشد . عمر ابزار نيز افزايش مي يابد .

مي توان گفت مزيت اصلي روش فرز کاري موافق اين است که ابزار به هنگام براده برداري ، قطعه را بر روي فيکسچر يا ميز ماشين فشار مي دهد .

استفاده از روش فرز کاري موافق در ماشينهاي فرز کوچک و يا ماشينهاي بزرگي که در شرايط خوبي نيستند و لقيهاي آن را نمي توان برطرف کرد ، توصيه نمي شود . در صورت وجود لقي يا عدم استحکام لازم ، ممکن است بر خورد هاي سنگين در ماشين اتفاق بيفتد .

مهار تيغه فرز بر روي ماشين

استفاده از محور هاي ابزار گير فرز ، رايج ترين روش براي مهار کردن و به گردش در آوردن تيغه فرز ها در ماشينها ي فرزمحسوب مي شود.

محور هاي ابزار گير در فرمها و اندازه هاي مختلف ساخته مي شوند . در ماشينهاي فرز کوچک يا ماشينهاي قديمي ممکن است دنباله اين محور ها به صورت شيب دار خود قفل کن ساخته شده باشد ولي در ماشينهاي فرز امروزي از سه نوع محور ابزار گير استاندارد به صورت عمودي استفاده مي گردد .

براي محکم کردن محور ها ي ابزار گير کوتاه و بلند بر روي ماشينهاي فرز افقي يا عمودي ،معمولا" از يک پيچ بلند استفاده مي شود .

اين پيچ با عبور از ميان اسپيندل با انتهاي رزوه شده محور ابزار گير در گير مي شود و باسفت کردن آن محور بر روي اسپيندل محکم خواهد شد .

بر روي اسپيندل دو خار شعاعي محرک تعبيه شده است که با شيار هاي شعاعي روي محور ابزار گير جفت مي شوند تا يک در گيري مثبت بين اسپيندل و محور ابزار گير به وجود آيد .

تيغه فرز هاي انگشتي را معمولا" با استفاده از بوشهاي چاکدار فنري (کولت ) و تيغه فرز هاي پيشاني و بغل تراش را توسط محور هاي ابزار گير کوتاه بر روي اسپيندل ماشين فرز نصب مي کنند .

کولتها براي مهار کردن تيغه فرز هاي انگشتي دنباله استوانه اي و مته ها به کار مي رود . کولت به همراه ابزار توسط محور کولت گير به اسپيندل ماشين فرز محکم مي شوند .

محور هاي ابزار گير با سوراخ مخروطي را براي بستن تيغه فرز هاي انگشتي با دنباله مخروطي و يا مته هاي دنباله مخروطي استفاده مي کنند .

محور هاي کوتاه ابزار گير مخصوصي نيز براي بستن تيغه فرز هاي پيشاني و بغل تراش روي ماشين استفاده مي شوند.

نظير همين محور هاي ابزار گير کوتاه نيز که قسمت ابزار گير آن باريک است ، براي مهار کردن تيغه فرز هاي ديسکي نظير تيغه فرز هاي اره اي ، چرخدنده تراش ، و جناغي بر روي ماشين فرز عمودي به کار گرفته مي شود.مراقبت از ابزار گيرها و تجهيزات محرکه

براي حفظ دقت در فرز کاري ،لازم است از آسيب رسيدن به ابزار گيرها و تجهيزات محرکه ماشين جلوگيري شود.

1-هميشه انتهاي مخروطي محور ابزارگير را تميز نگه داريد و از خراشيده شدن و ضربه خوردن آن جلوگيري نماييد.سطح مخروطي داخل اسپيندل ماشين را نيز بايد همين طور مراقبت کرد.

2-ياتاقانهاي تکيه گاه محورهاي ابزار گير افقي را تميز و روانکاري کرده و سپس اقدام به نصب محور ابزار گير کنيد.ياتاقانها نبايد در جاي خود لقي داشته باشند.

3-قبل از نصب بوشهاي فاصله انداز،آنها را تميز کنيد در غير اينصورت ممکن است تيغه فرز به صورت کج روي محور قرار گيرد و دقت موضع ماشين کاري شده افت کند.

4-محورهاي ابزار گير را به صورت جداگانه و در حالت عمودي نگه داريد.

5-هيچوقت قبل از محکم کردن پايه هاي نگهدارنده محورهاي ابزار گير افقي،مهره سفت کن محور را محکم نکنيد.زيرا با اين کار ابزار گير دچار تنش شده و به خوبي کار نخواهد کرد.

6-براي سفت کردن مهره انتهايي محور ابزار گير ،از يک آچار با اندازه مناسب استفاده کنيد.

اطمينان يابيد که حداقل چهار دندانه از رزوه ها،قبل از سفت کردن کامل مهره در گير شده باشند.

7-از ضربه زدن به آچار براي سفت کردن مهره اجتناب کنيد. اين کار احتمالا به رزوه ها آسيب زده و ممکن است مهره نيز شکسته شود.

8-ابزار را با فشار بر روي محور ابزار گير جانزنيد.بررسي کنيد چه عاملي باعث جلوگيري از لغزش آزاد ابزار روي محور مي شود.عامل مزاحم را برطرف نماييد.

9-حتما از خار براي بستن تيغه فرز بر روي محور ابزار گير استفاده کنيد.

براي برداشتن محور ابزار گير از روي ماشين به ترتيب زير عمل نماييد:

1-پيچ بلند نگه دارنده محور ابزار گير را چند دور شل کنيد.اين پيچ را کاملا باز نکنيد.

2-با يک چکش سربي به انتهاي پيچ بلند ضربه بزنيد تا محورابزار گير از اسپيندل جدا شود.

3-با يک دست محور (که شل شده است)را نگه داريد و با دست ديگر پيچ بلند را بپيچانيد تا کاملا باز شود.

4-محور ابزار گير را از اسپيندل خارج کنيد.آن را تميز کرده و در محل مناسب نگهداري نماييد.

سرعت برشي و پيشروي در عمليات فرز کاري

زمان مورد نياز براي انجام يک عمليات فرز کاري و کيفيت پرداخت سطح قطعه کار ، تابع سرعت برشي و سرعت پيشروي هستند . سرعت برشي در فرز کاري برابر مسافتي است که ( بر حسب متر يا فوت ) نوک يکي از دندانه هاي تيغه فرز در يک دقيقه طي مي کند . سرعت برشي بر حسب فوت بر دقيقه (fpm) يا متر بر دقيقه (mpm) بيان مي شود .

آشکار است که سرعت برشي مستقيما" با سرعت گردش اسپيندل (rpm) متناسب است .

سرعت پيشروي در فرز کاري ، سرعت حرکت خطي قطعه کار نسبت به تيغه فرز است .

سرعت پيشروي بر اساس ميزا ن پيشروي هر دندانه تيغه فرز ، در هر دوره گردش آن (ftr) محاسبه مي شود .

تعيين سرعت پيشروي مناسب شايد دشوار ترين کار محاسباتي يک قطعه کار باشد با در نظر گرفتن عواملي چون پهناي ناحيه ي براده برداري ، عمق براده ،شرايط عمومي ماشين ،تيز بودن تيغه فرز و از اين قبيل بايد سرعت پيشروي را حداکثر ممکن انتخاب کرد .

البته در اين مورد کيفيت پرداخت سطح قطعه کار ميز بايد مد نظر باشد . به طور کلي مي توان گفت که سرعت برشي با افزايش سختي جنس قطعه کار ، افزايش عمق براده برداري و يا وجود عناصر آلياژي در جنس قطعه کار کاهش مي يابد .

سرعت برشي را مي توان به هنگام ماشين کاري آلياژهاي نرم ، عمق براده کم و سرعت پيشروي کمتر افزايش داد .

سيالات برشي

استفاده از سيالات برشي مزاياي زير را به همراه دارد :

1- حرارت ايجاد شده در اثر براده برداري را از موضع ماشين کاري دور مي کند .

2- به عنوان روانکار عمل مي کند .

3- از جوش خوردن براده ها به تيغه فرز جلوگيري مي کند.

4- براده ها را از موضع ماشين کاري دور مي کند .

5- کيفيت پرداخت سطح قطعه کار را بهبود مي بخشد .

6-تجهيزات نگه دارنده قطعه کار در ماشين هاي فرز

يکي از ويژگي هاي ماشين هاي فرز اين است که با نصب تجهيزات متنوع بر روي آن مي توان آن را براي بستن انواع قطعات با شکل هاي مختلف آماده نمود .استفاده از هر يک از اين تجهيزات نگه دارنده قطعه کار مي تواند بر کارايي ماشين فرز بيفزايد .

گيره ها

استفاده از گيره شايد معمول ترين روش مهار کردن قطعه کار بر روي ميز ماشين هاي فرز باشد .

فک هاي گيره ها سخت کاري شده اند تا در برابر سايش مقاوم باشند و سطوح آنها سنگ زده شده است تا از دقت کافي بر خوردار باشد .

گيره هاي فرز کاري نظير ديگر تجهيزات نگه دارنده ي فرز ، توسط زبانه هايي داخل شيار هاي ميز ماشين فرز قرار مي گيرند .

گيره هاي يکپارچه

دو لبه ي شيار دار جانبي دارد که براي سفت کردن گيره بر روي ميز ماشين فرز در نظر گرفته شده اند اين گيره ها به صورت موازي يا عمود بر محور ابزار گير روي ميز ماشين هاي فرز افقي نصب مي شوند .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 127 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر