گزارش کاراموزی تجزيه و تحليل سيستم شركت

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی تجزيه و تحليل سيستم شركت
 • کد فایل: 8397
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 44 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 210 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 65 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي تجزيه و تحليل سيستم شركت در 65 صفحه ورد قابل ويرايش




شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجود

همانطور كه ملاحظه ميشود كل شركت به دو بخش توليدي و غير توليدي تقسيم شده است كه هر دو بخش مستقيماتحت نظر مديريت عامل مي‌باشند بخش توليدي از قسمتهايي نظير تاسيسات ، تعميرات و نگهداري ، كنترل كيفيت و بخش غير توليدي از قسمتهاي تداركات، امور مالي، وامور بازرگاني واداري تشكيل شده است .

در طراحي مجدد ساختار سازماني با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش توليدي خود بايد به سه قسمت عمده تفكيك شود . كه اين سه بخش عبارتند از :

بخش توليد اكسل پيكان

بخش توليد اكسل پژو

بخش توليد كرانويل – پينيون

چارت جديد به اين دليل بوجود آمده است كه هر يك از اين محصولات با توجه به خصوصيات فيزيكي و تكنولوژي ساخت از يكديگر متفاوت بودند و نياز منديهاي خاص خود را دارد كه با توجه به اين موضوع مديريت واحد آنها اشكالاتي را در عمل بوجود مي‌آورد كه لزوم تغيير در ساختار سازماني را ايجاب مي‌كرد .



شناخت وتحليل منظور ، خط مشي واهداف كيفي وضع موجود



شناخت و تحليل منظور، خط مشي و اهداف كيفي وضع موجود

در زمينة شناخت و تحليل خط مشي و اهداف كيفي و منظور هاي سازماني در شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو مي توان به برخي نكات اشاره نمود .

1 ـ رسالت و اهداف سازمان با توجه به وضع موجود شركت كاملاً‌ مناسب به نظر مي رسد تنها نكته اي كه دراين بند از خط مشي كيفي سازمان مورد توجه واقع نشده گسترش فعاليتهاي شركت در زمينة توسعة محصولات جديد و گسترش فعاليتهاي شركت غير از زمينة توليد اكسل خودروهاي بنزيني مي باشد كه با توجه به توان بالقوة شركت براي حصول اين امر رسيدن به آن دور از دسترس نيست يعني شركت مي تواند محصولاي غير از اكسل نيز توليد نمايد و روانه بازار كند و سازمان را هر چه بيشتر و بهتر توسعه دهد .

2 ـ در زمينة ديدگاه شركت كه در بند دوم خط مشي و اهداف ذكر شده است طرح سعي كرده است كه بر اساس مدل TQM دكتر اوكلند با تاكيد بر تعهد مديران شركت ، عزم و ارادة مديران شركت را در بسط و توسعة فرهنگ كيفيت كه در آن جابه نام فرهنگ بهبود مستمر و پيش گيري از عيوب ياد شده بيان كند و آنرا در كلية سطوح و فرآيندهاي سازمان بسط داده است .

3 ـ در زمينة بحث از روش شركت ناظم خط مشي سازمان با تاكيد بر آموزش كاركنان در جهت تقويت روحية تعهد گرايي و جلب مشاركت آنان در حقيقت بر اين جملة معروف دكتر (( ايشي كاوا )) تاكيد كرده كه : كيفيت با آموزش شروع مي شود و با آموزش ختم مي شود و اين امر را مبناي انجام صحيح امور دانسته در تمام سطوح سازماني دانسته است كه اين امر بدون وجود فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين سطوح مختلف سازمان امكان پذير نيست و اين امر هم بايستي با آموزش كاركنان تامين شود كه اين نشانگر يك چرخة مناسب در جهت انجام صحيح امور در تمامي سطوح مي باشد .

4 ـ سازمان الگي خود را در نظام مديريت كيفيت بر اساس الزامات و بايدهاي دو استاندارد ISO /TS 16949 , ISO 9001-200 بنا نهاده است و تمامي كاركنان خود را با احترام متعهد به اجراي الزامات مندرج در اين استانداردهاي سيستم كيفيت كه در نظام كيفيت شركت آمده كرده است .





شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت



گزارش شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت

در شرکت محورسازان ايران خودرو "نماينده مديريت" تمام اختيارات را در غالب سيستم مديريت کيفيت در اختياردارد. باوجود اين مديريت در نهايت تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب مي باشد .

مديريت در اين سازمان باتوجه به وظايفي که براي آن در نظر گرفته شده است مي بايست در جهت برقراري سيستم مديريت کيفيت خط مشي واهداف کيفيت را براي سازمان تعيين نمايد .به اين منظور مديريت بر اساس رسيدن به اهداف معين شده بايستي خط مشي را تعيين کند . مديريت بايد ميزان رضايتمندي مشتري (در اينجا منظور ايران خودرو ) و مصرف کنندگان را اندازه گيري و بررسي نمايد و بر اين اساس "بهبود مستمر " را در دستور کار خود قرار دهد .

مسئوليت واختيار ديگر مديران در ردة مياني سازمان وشرح وظايف کلية پرسنل لازم است که توسط مديريت مشخص شده باشد.

با توجه به آنکه مديريت نهايتاً تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب دراين شرکت است لذا مديريت خود را نماينده مشتري در سازمان مي داند .

از ديگروظايفي که بر عهده مديريت مي باشد تأمين منابع مورد نياز شرکت است , که بايد آنها را در اختيار نمايندگان مختلف خود در بخشهاي مختلف سازمان , براي دستيابي به حداکثر رضايتمندي کلية طرفهاي ذينفع در شرکت , قرار دهد.

مديريت همچنين موظف است بازنگري مديريت را در دستور کار خود قرار دهد, به اين منظور نماينده مديريت بايد هر شش ماه تمامي مسائل وموارد مثبت ومنفي در رابطه با استقرار سيستم کيفيت ونگهداري سيستم را به مدير عامل گزارش دهد اين موارد اکثراًشامل: ميزان برگشتي , ميزان ضايعات , و ميزان مغايرت ها با استاندارد و ...

هدف از انجام بازنگري هاي مديريت شش ماهه حصول اطمينان از رسيدن به اهداف سازمان است .

ازديگر مسئوليتهاي مديريت تعيين طرح تجارت است, هرچند دراين شرکت مديريت درتعيين طرح تجارت تنها در مقابل شرکت ايران خودرو مسئوليت دارد .

ديگر مسئوليت مديريت ايجاد انگيزش وتفويض اختيار ورضايتمندي در کارکنان است.

در پايان لازم به توضيح است که نمايندگي مديريت در شرکت محور سازان ايران خودرو بر عهده واحد تضمين کيفيت و در واقع مدير آن واحد مي باشد.







شناخت وتحليل وضع موجود ازمديريت منابع وتحقق محصول

گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از مديريت منابع و تحقق محصول

در شركت محورسازان ايران خودرو مديريت منابع و تحقق محصول ذكر شده در استاندارد ISO 9001 با توجه به وضع خاص شركت به آن مفهوم خواسته شده در استاندارد اجرا نمي شوند .

در حقيقت اين بخشها بر اساس بند APQP كه در ISO/ TS 16949-99 آمده است در شركت عمل مي شود كه Document هاي آن در بخش مهندسي قرار دارد و از اختيار واحد تضمين كيفيت خارج مي باشد .

آنچه كه در نظامنامة كيفيت سازمان در مورد مديريت منابع آمده به شرح زير است :

نيازمنديهاي مربوط به منابع در سازمان مشخص گرديده و با توجه به آنها منابع لازم نظير استفاده از نيروي متخصص و آموزش ديده و در مديريتهاي اجرايي و امور اپراتوري و همچنين مميزيهاي داخلي و مشاغلي كه عملكرد آنها منجر به تائيد فعاليتهايي مي گردد در چارچوب (( سيستم كيفيت پيش بيني شده ))‌ APQPهستند .





شناخت وتحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود



گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود :

در جهت اجراي اين بند ، در سيستم مديريت كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو فرآيند اندازه گيري ، تجزيه و تحليلي و بهبود فرآيندهاي سازمان در پنج گام به شرح زير انجام مي شود .

1- شناسايي كامل فرآيندها :

در اين زمينه واحد تضمين كيفيت فرآيندهاي جاري در سازمان را شناسايي مي كند وبر اساس اهميت آنها فرآيند ها را در سه دستة :

الف )‌ فرآيندهاي اصلي با نشان A

ب ) فرآيندهاي مديريتي با نشان M

ج ) فرآيندهاي پشتيباني با نشان P

دسته بندي مي نمايد و آنها را مشخص مي كند .

2 ـ ماتريس ارتباطات :

واحد تضمين كيفيت ماتريسي را تحت عنوان ماتريس ارتباطات طراحي مي كند كه بر

اساس واحدهاي مندرج در ساختار سازماني و فرآيندهاي دسته بندي شده ساخته مي شود .در اين ماتريس فرآيندها در ستون اول سمت راست وارد مي گردند واحدهاي سازماني در بالاترين سطر ماتريس به نام يا علامت اختصاري نوشته مي شوند به اين ترتيب نقش هر واحد درانجام هر فرآيند درسطرها و ستونهاي ديگر ماتريس باشد نشانة A و M و P مشخص مي گردد به بيان ديگر در انجام هر فرآيند درجه اهميت هر كدام از واحدهاي دخيل در انجام آن فرآيند مشخص مي شود . نماي كلي اين ماتريس به پيوست ارائه گرديده .

3 ـ براي هر فرآيند پارامتري تعيين مي شود كه نشانگر ميزان موفقيت و انجام درست آن فرآيند مي باشد و معمولاً‌ مقداري بر حسب درصد واحد آن مي باشد .

4 ـ اندازه گيري پارامترها :

براي سنجش و تحليل وضعيت فرآيندها بايستي پارامترهاي تعيين شده براي آنها اندازه گيري مي شود اين اندازه گيري بر اساس جدول برنامة بهبود كه تهية آن در روش اجرايي زير آمده است تهيه مي شود .

1 ـ روش اجرايي سنجش و عملكرد و فرآيند بر اساس نمودار PDCA دمينگ

2ـ روش اجرايي بهبود مستمر

نماي كلي اين جدول طرز تهية آنرا به طور واضح نشان مي دهد كه اين نماي كلي به پيوست اين بخش آمده است .

در فرم برنامه بهبود كه نمونه آن در صفحه بالا آورده شده است ابتدا نام واحدي را كه مورد سنجش واقع مي‌شود وارد مي‌گردد . در بند بعدي هدف اين سنجش و ملاحظات مربوط به آن كه از فرايندهاي اندازه‌گيري و تجزيه تحليل حاصل شده وارد مي‌گردد . سپس در بند شرح هدف با پرداختن به جزييات هدف اصلي آنها را به طور كامل شرح مي‌دهيم و در ستونهاي مقابل مورد ارزيابي قرار مي دهيم .

در اين ستونها ابتدا وضعيت فعلي را براساس شاخص كنترلي ( پارامتر ) كه در ستون بعدي آمده وارد مي‌كنيم . در ستوا بعدي جهت بهبود را با بهره گيري از پيكانهايي كه جهتآنها رو به بالا يا پايين است مشخص مي‌شود .

در شركت محورسازان ايران خودرو در وضعيت ثابت يا بدون تغيير جهت بهبود را رو به پايين در نظر مي‌گيريم . سپس در بند مربوط به « شرح اقدام » شرح اقدامات اصلاحي كه بايد انجام شود را وارد مي‌كنيم . سپس در ستون بعدي وضعييت آتي را با كمك شاخص كنترلي پيش‌بيني مي‌كنيم . در سه ستون باقي مانده بعدي زمانهاي شروع برنامه بهبود و دوره ارزيابي آن به همراه افراد مسئول برنامه بهبود مشخص مي‌شود .

2ـ4ـ سيستم كيفيت :

1-2-4- كليات:

شركت محور سازان ايران خودرو سيستم كيفيت خود را بر مبناي الگوي استاندارد 2000ـ9001 ـ I SO و شرايط اجرايي ايجاد نموده تا بدينوسيله نيازمنديهاي تعيين شده در استاندارد مذكور و نيازمنديهاي مشخص شده را ايجاد ، مدون و نگهداري نمايد.

در همين راستا نظامنامه كيفيت بعنوان بالاترين سطح 2000ـ 9001 ـ ISO را بصورت كلي و همچنين ساختار مدارك سيستم كيفيت را بيان مي نمايد .

مسئوليت تهيه و بازنگري نظامنامه كيفيت را بعهده مدير تضمين كيفيت مي باشد .

نظامنامه‌كيفيت پس از‌تصويب مديريت عامل‌كه با درج امضاي ايشان بر روي‌جلد نظامنامه مشخص مي‌گردد . توسط مدير تضمين كيفيت معتبر و نسخ آن توزيع مي گردد.

مدير تضمين كيفيت مسئوليت دارد در دوره هاي يكساله نظامنامه كيفيت را بازنگري و در صورت لزوم اصلاحات لازم را در آن اعمال نمايد.

دومين سطح مدارك سيستم كيفيت روشهاي عمومي است . در روشهاي عمومي توضيح داده شده است كه چه كاري ؟ توسط چه كسي ؟ چه موقع ؟ و چگونه ؟ انجام مي شود.

در سيستم كيفيت شركت محورسازان ايران خودرو در مورد فعاليتهاي مرتبط با نيازههاي 94ـ9001 ـ I SO

استاندارد روش اجرايي مربوطه تهيه گرديده است .

ليست روشهاي عمومي سيستم كيفيت در ليست 201 – L Q A آورده شده است .

سومين سطح مدارك سيستم كيفيت شامل دستور العمل كاري مي باشد كه در اين مدارك چگونگي نحوه انجام فعاليتها شرح داده شده است . ليست دستور العمل كاري سيستم كيفيت آورده شده است .

چهارمين سطح مدارك سيستم كيفيت شامل سوابق اجرايي نظام كيفيت ، فرمها ، استاندارد مرجع ، شناسنامه هاي محصول ، كالا و … مي باشد ، اين سطح نشان دهنده چگونگي عملكرد نظام كيفيت مي باشد.



2-2-4- روشهاي اجرايي سيستم كيفيت :

الف – روشهاي عمومي فعاليتهاي مرتبط با نيازهاي استاندارد94ـ9001 ـ I SO تهيه شده است . روشهاي عمومي به گونه اي تهيه شده اند كه با خط مشي كيفي شركت سازگار باشند .

ب – امور اجرايي سيستم كيفيت براساس روشهاي عمومي و دستور العمل هاي مدون شده اجرا مي شوند ، در مدارك مذكور با توجه به پيچيدگي كار وشيوه هاي بكار رفته ، محدوده و جزئيات امور درج شده است .

ج ـ در روشهاي سيستم كيفيت با توجه به گستردگي امور ،‌در صورت نياز به دستور العمل هاي اجرائي اشاره شده است.



3-2-4- طرح ريزي كيفيت :‌

الف – در سيستم كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو براي كالاها ، محصولات مياني و محصولات نهايي مشخصات برنامه هاي بازرسي مربوطه مطابق سيستم منتقل شده از موجود مي باشد و نيازهاي كيفيتي از طريق آنها برآورده مي گردد.

در هنگام تغيير در پارامترهاي تعريف شده ، واحد مهندسي مسئول بررسي ،تهيه و تائيد مدارك مي باشد و كنترل كيفيت مسئوليت بررسي و تهيه برنامه هاي بازرسي مورد نياز را بر عهده دارد.

ب ـ كليه مشخصات مورد نياز جهت حصول اطمينان از كيفيت كالاها و محصولات در شناسنامه هاي مربوطه و مدارك تالبوت ثبت گرديده است .

ج ـ جهت حصول اطمينان از سازگاري هماهنگي امور مختلف در شناسنامه هاي كالا و مدارك تالبوت و برنامه هاي بازرسي مراتب كار از طريق اخذ تائيد از واحدهاي ذيربط انجام مي گيرد.

د ـ در تهيه برنامه هاي بازرسي ، بازرسي ها و كنترل هاي مورد نياز تعيين و ثبت مي گردد.

ه ـ واحد كنترل كيفيت مسئوليت دارد هر گونه نياز جهت افزايش سطح كنترل ها را تحت بررسي داشته و نيازهاي خود را به مديريت شركت منتقل نمايد تا جهت تامين آنها برنامه ريزي لازم صورت پذيرد.

وـ در روشهاي اجرائي سيستم كيفيت بازرسي هاي مواد اوليه ،‌ محصول مياني و محصول نهايي و همچنين برنامه هاي بازرسي پيش بيني و مدون شده است تا روش تصديق مناسب در كليه مراحل توليد ونيز ورود مواد اوليه مشخص گردد.

ز ـ در سيستم كيفيت شركت محور سازان خودرو در كليه مراحل بازرسي مواد اوليه ،‌محصول مياني و محصول نهايي معيارهاي پذيرش كالاهاي مورد بازرسي در برنامه هاي بازرسي آورده شده است.

ح ـ‌در كليه روشهاي اجرايي و دستور العملهاي سيستم كيفيت نحوه ثبت سوابق در صورت نياز فرمهاي مربوطه معرفي شده اند.


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 44 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر