گزارش کاراموزی مهندسي صنايع

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی مهندسي صنايع
 • کد فایل: 8033
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 19 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 181 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 18 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي مهندسي صنايع در 18 صفحه ورد قابل ويرايش


Section one :

Reading comprehension

مهندسي صنايع چيست ؟

مهندسي توسط هيئت معتبر مهندسي و تكنولوژي ( ABET ) به صورت زير تعريف شده است :

تخصصي كه در آن معلوماتي از علوم رياضي و طبيعي حاصل از مطالعه ، تجزيه و عمل به كار مي رود تا روش هايي براي استفاده از مواد نيروهاي طبيعت به نفع بشر به وجود آورد .

انجمن مهندسين صنايع امريكا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسي صنايع را چنين تعريف كرده است :

سرو كار دارد با طراحي ، بهبود و راه اندازي سيستمهاي يكپارچه افراد ، مواد ، تجهيزات و انرژي . آن از معلومات و مهارت تخصصي در علوم رياضي ، فيزيكي و اجتماعي همراه با اصول و روشهاي تحليل و طراحي مهندسي جهت تعيين پيشگويي و ارزيابي نتايج مورد حصول از چنين سيستمهايي استفاده مي كنند . اين شامل تمام عناصر تعريف كلي مهندسي مي شود و در اكثر جنبه ها ، با تعاريف ساير رشته هاي مهندسي قابل مقايسه است . كاركرد مهندسين صنايع با تعريفي وسيع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشينها ، مواد و اطلاعات جهت تسهيل يك عمليات موثر . به طور اساسي مهندسي صنايع درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه ي وي عمدتاً مديريت است . به هر حال عنصري كه طبق تعريف بالا مهندسي صنايع را منحصر به فرد مي كند مراجعه صريح به افراد و علوم اجتماعي علاوه بر علوم طبيعي مي باشد . اين حوزه معلومات لازم و انواع سيستمهايي كه مهندسين صنايع با آنها سروكار دارند را گسترش مي دهد . از اين رو مهندسي صنايع نه فقط با طراحي ، نصب ، ارزيابي و طراحي مجدد اشياء يا سيستمهايي از اشياء . بلكه با افرادي نيز سر و كار دارد كه با يكديگر و با آن سيستم تاثير متقابل دارند به گونه اي كه اين افراد بخشي اساسي از اجزاي كاري هستند .

كادر مهندسي صنايع عبارت است از طراحي اجزايي كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهد . سپس اين اجزا با هم جمع مي آيند تا با ادغام مناسب اجزاي انفرادي سيستم كل را طراحي كنند . با اين حال اجزاي مكانيكي – ماشينها – توسط مهندس مكانيك و طراح ماشين طراحي مي شوند . ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس برق يا الكترونيك فراهم مي شوند . فرايندهاي شيميايي توسط مهندس شيمي تدارك ديده مي شوند و ساير كارشناسان مهندسي طراحي اجزايي راارائه مي كنند كه در حوزه هاي خاص تخصص آنها قرار مي گيرند . مهندس صنايع بايد با اين كار كارشناسان هماهنگي و همكاري داشته باشد .

يك جنبه ديگر بايد در نظر گرفته شود براي پاسخگويي كه آن سوال « مهندسيصنايع چيست ؟ » مهندسي صنايع از روزهاي آغازين خود بااصلاح هر چيزي كه طراحي و يا ارزيابي شده است سروكارداشته است . اگر اين يك كار انساني انفرادي بود ، مهندسين صنايع تلاش مي كردند آنرا كارآمدتر ، كم خسته كننده تر ، و حركات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضايعات ، انرژي و تلاش كمتر درآوردند . اگر اين يك سري از وظايف بود ، در اين صورت تلاش مي كرد آنها را يكنواخت تر و با جريان بهتر و با حداقلي از عمليات توقف و شروع همراه نمايد . اگر اين يك كار جا به جايي بود ، سعي مي كرد مقدار جا به جايي شامل را با تغيير اندازه بار ، با بازآرايي طرح كلي كارگاه ، دفتر كار يا حوزه سرويس ، يا با استفاده از قطعات يا اجزاي مختلفي كه امكان زمان بندي ، جريان يا شباهت بهتري را در عمليات لازم فراهم مي كنند ، ميزان جا به جايي را حذف كرده يا كاهش دهد . اگر اين يك كار توليدي بود ، سعي مي كرد به منظور استفاده از روش هاي توليد بهتر يا جديدتر و ارائه يكپارچگي و جريان بهترين مراحل عملياتي ، طراحي مجدد يا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها مي توانند ادامه يابند . ولي مشخصه همه آنها انديشه بنيادي كاهش هزينه و استفاده كارآمدتر از منابع ، چه انساني ، چه مادي ، فيزيكي يا مالي مي باشد .

Port I . comprehension Exercises

A : براي عبارات صحيح « T » و براي عبارات غلط « F » قرار دهيد . پاسخهاي خود را توجيه كنيد .

1- يك مهندس صنايع اجزايي را طراحي مي كند كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهند . « T »

2- بدون اطلاعات براي تسهيل يك عمليات موثر ، هرگز كاربردي عملي از مهندس صنايع وجود نمي داشت . « T »

3- مهندسي صنايع از اولين روزهاي آن ، با اصلاح طرحها و ارزيابي ها مربوط بوده است . « T »

4- انديشه حائز اهميت مهندسي صنايع هرگز كاهش هزينه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . « F »

5- منابع مورد بحث در متن شامل مالي ، فيزيكي و مادي مي شوند . « T »

6- تعريف مهندسي صنايع ارائه شده توسط موسسه مهندسي صنايع امريكا شامل تمامي اجزاي تعريف كلي مهندسي نمي شود . « F »

7- ABET يك نام اختصاري براي هيئت تاييد مهندسي و تكنولوژي نيست. « F »

a-B و b و c يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير را كامل مي كند ، انتخاب كنيد .

1- طبق متن معلوماتي از علم رياضي جزيي مكمل از ......................... است .

a- حوزه هاي مهندسي b- مهندسي صنايع ? c- مهندسي مكانيك d – مهندسي شيمي

2- طبق متن ، مهندسي صنايع مستقيماً با .................... طرف نيست .

a- جزء طراحي b- فرايندهاي شيميايي? c – نصب d – ارزيابي

3- نويسنده عمدتاً معتقد است كه ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس ................ فراهم مي شود.

a- شيمي b- مكانيك c- برق يا الكترونيك d – صنايع?

4- جزيي كه منحصر به مهندسي صنايع نيست ................

a- در متن مشخص شده است b- مراجعه به افراد است

c- مراجعه به علوم اجتماعي است d- مراجعه به علوم طبيعي است ?

5- مي توان از متن استنباط كرد كه معمولاً فرض نمي شود يك مهندس صنايع با يك مهندس .............. همكاري كند .

مديريت رفتاري

مديريت رفتاري معلومات و نتايج خود را بر يافته هاي روانشناسي ، فيزيولوژي و جامعه شناسي قرار مي دهد كه به نوبه خود از نظريات ، تحقيقات آزمايش و تفاسير ناشي مي شوند . چنين يافته هايي از اين نظر مفيدند كه الگوهاي رفتار گروههاي اجتماعي مي توانند درك شوند و به صورتي خلاق براي پيشبرد اهداف شركت به كار روند . به هر حال اين يافته ها نشان نمي دهند كه افراد يا گروهها هميشه در آينده چگونه رفتار خواهند كرد : هر فرد متفاوت است و بايد بر اين اساس مد نظر باشد ، و تا حدي غير قابل پيش بيني است . مديريت عمدتاً بايد افراد را مديريت كند . اگر آن خلاق باشد معمولاً جالب توجه و محرك خواهد بود و تاكيد بيشتري بر اهداف خواهد داشت .

شايد يك سوال حياتي مورد پرسش اين باشد كه آيا افراد با مشخصات يا مهارتهاي فردي متولد مي شوند يا نه . در اسين صورت ، چه چيزي را به طور ژنتيكي يا توسط فيزيولوژي والدينمان به ارث مي بريم ؟ همچنين آيا افراد توسط زندگي اوليه شان آموزش ديده يا مشروط مي شوند ؟ و كدام مهارتها و قابليتها بعد از تولد و كداميك از آموزش و تعليم مداوم بعدي زندگي فراهم مي آيند . تا آنجا كه به مديران مربوط است سوال قديمي كماكان پرسيده مي شود : آيا مديران متولد مي شوند يا ساخته مي شوند ؟ نظر ما اين است كه ما عمدتاً تحت تاثير همه عوامل بيروني بوده ايم ولي شايد الگوهاي رفتاري پايه اي از سنين خيلي كمي وجود داشته باشند در حاليكه حرفه ها ، مهارتها و معلومات آموزشي مي توانند طي حيات شخص ، حتي تا سني نسبتاً بالا ، بدست آيند ، يعضي ها مي توانند به طور مداوم اين معلومات و مهارتها را بهتر از سايرين بدست آورند .مديريت سيستمها

بسياري از افراد از چيزي حمايت مي كنند كه به نظريه عمومي سيستمها كه به مديريت اعمال مي شود ، مشهور است . يك سيستم به عنوان يك « كل سازمان يافته با پيچيده يا مجموعه ياتركيبي از اجزا است كه يك كل پيچيده يا متحد تشكيل مي دهند » تعريف مي شوند . مسلماً { اين تعريف } براي فهم كاملتر بايد باز شود . يك ايده در مورد اينكه يك سيستم چيست مي تواند از مطالعه موضوعات علمي بدست آيد و اكثر افراد از سيستمهاي كهكشاني جهان ، از سيستمهاي جغرافيايي و از سيستمهاي مولكولي دركي دارند . كسي كه مدتي با كامپيوتر كار كرده باشد مي داند بعضي سيستمهاي كامپيوتري چيست . همچنين در مورد سيستمهاي حمل و نقل ، سيستمهاي تلفني و و سيستمهاي اقتصادي شنيده و به طور روزانه تجربه مي كنيم . كلمه « سيستم » در واقع به طور فزاينده اي براي اشاره به اجزاي بيشتر و بيشتري از جامعه ما به كار مي رود .

Comprehension Exercises

A – براي عبارات صحيح « T » و براي عبارات غلط « F » قرار دهيد . پاسخهاي خود را توجيهكنيد .

1- در مديريت علمي سازمانهاي مدرن كسب بينش و معلومات در مورد يك وضعيت حياتي نيست . ( F )

2- مديريت مي تواند به عنوان يك فعاليت خلاقانه جهت نيل به يك سري اهداف معين تعريف شود . ( T )

3- در مديريت علمي ، معلومات علمي محدود به عوامل قابل سنجش يا كميت پذير نيست . ( F )

4- خيلي از افراد اعتقاد ندارند كه نظريه عمومي سيستمها به مديريت اعمال شود . ( F )

5- امروزه كلمه « سيستم » براي اشاره به جنبه هاي بيشتر و بيشتري از جامعه ما بكار مي رود . ( T )

6- مولف معتقد است كه تعريف واژگان ما باعث مي شود درك بهتري از آنچه كه در مورد آن صحبت مي كنيم داشته باشيم . ( T )

B- a ، b ، c ، يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير را كامل مي كند علامت بزنيد .

1- اطلاعات سنجيده شده در صورتي مي توانند خلاق باشند كه ........ باشند.

a- تركيب شده? b- حياتي c- خاص d- ارزيابي شده

2- معلومات علمي مي تواند براي .................... بكار رود .

a- تشخيص b- قضاوت c- خير و شر? d- وقف

3- مديريت و سازمان بندي ..................... يكديگر هستند .

a- مستقل از b- لازمه ? c- شامل نيستند d- نامربوط به

4- مديريت رفتاري معلومات خود را بر يافته هاي .................... بنا نمي نهد .

a- جامعه شناسي b- فيزيولوژي c- روانشناسي d- افراد?

5- در حاليكه الگوهاي ................. پايه اي از سنين خيلي كم وجود دارند ، حرفه ها ، مهارتها و معلومات آموزشي مي توانند در طول عمر شخص بدست آيند .

a- رفتاري? b- روانشناختي c- جامعه شناسي d- فيزيولوژيكي

6- مولف معتقد است كه اكثر افراد شناختي از سيستمهاي ........... دارند .

a- مولكولي b- جغرافيايي c- كهكشاني d- همه موارد فوق ?

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 19 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر