گزارش کاراموزی اداره برق

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی اداره برق
 • کد فایل: 7990
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 49 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 223 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 25 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي اداره برق در 25 صفحه ورد قابل ويرايشفهرست

عنوان صفحه

مقدمه 5

دستورالعمل هاي ايمني و فني 6

نكات ايمني نصب اتصال زمين 7

بالا رفتن از تير 9

تعويض يك تابلوي توزيع 11

تعويض مقره فشار ضعيف 12

سيم كشي 12

انشعاب گيري فرعي 15

تعويض كنتور در منزل مشتري 16

نكات ايمني كار روي كابل 18

نكات كلي ايمني 20

اداره برق 21

نحوه انتخاب ترانسفورماتور در جريان متناسب با قدرت قراردادي 23

چگونگي تست كنتور تك فاز و سه فاز 25

مقدمه

مهندسان برق با خلق وعملکرد سيستمهاي بسيار متنوعي سروکار دارند که به منظور بدست آوردن نيازها و خواسته هاي جامعه طراحي مي شوند . اين سيستم ها دامنه گسترده اي دارند واز سيستم هاي مربوط به توليد ،انتقال وکنترل مقادير کم انرژي سيستم هاي کنترل و بهره وري از مقادير بسيار زياد انرژي رادربرمي گيرند ،درايران سيستم هاي برق حداکثر نقاط به صورت شعاعي ساده است و کمتر از تجهيزات ايمني خط استفاده کرده اند وبراي توليد برق در نيروگاهها از سوختهاي فسيلي استفاده مي کنند وتا حد خيلي کم از توربينهاي آبي وبادي و هسته اي براي توليد برق استفاده مي کنند و قسمت انتقال برق نيز بيشتر به صورت هوايي است ودر بعضي از جاهاي خاص از کابل کشي زميني استفاده کرده اند .

دراين گزارش در فصل اول در مورد ايمني دربرق وکارکردن با قسمتهاي مختلف سيستم برق توضيح داده شده است وبايد گفت ايمني مهمترين ويکي از اصولي ترين کارهايي است که هر کس مي خواهد با برق سروکار داشته باشد بايد آن رابداند ورعايت کند که سلامت وکار طولاني ومداوم با برق رابراي خود تضمين کند ودر فصل دوم در مورد قسمتهاي اداره برق و وظايف آنها شرح داده شده است و همچنين در مورد تجهيزات دستگاهي که مورد استفاده در اداره برق قرار مي گيرد .

درپايان اين امر را برخود واجب مي شمارم که از زحمات بي شائبه جناب آقاي مهندس ومحمدرضا حسن زاده و همچنين راهنمائي هاي بي دريغ شرکت برق شهرستان انزلى کمال تشکر نمايم و همچنين از زحمات خدمات رايانه اي APPLE که درامر تايپ اين گزارش زحمات فراوان کشيده اند سپاسگذاري مي نمايم .

دستورالعمل هاي ايمني وفني

مهارکردن

1- تمام مهارتها بدون استثناءبايد مقره عايق را داشته باشند .

2- مقره عايق مهار فشار قوي بايد بالاتر از شبکه فشار ضعيف باشد .

3- بايد توجه داشت که مقرع فشار ضعيف درارتفاعي دوراز دسترس عابرين قرار گيرد .

4- درصورتيکه سيم اتصال زميني برروي پايه موجود باشد حتي المقدور سعي شود سيم مهار به اين سيم متصل شود.

5- سيم مهار نبايد با سيمهاي شبکه تماس داشته باشد .

6- مهارراقبل از نصب بايستي مونتاژوسپس روي تير نصب کرد .

7- موقع مهارکردن تير ،سيم مهار بايد طوري در مقره مهار قرار گيرد که در صورت شکست مقره ،سيمها در داخل يکديگر بيافتد واز خوابيدن شبکه جلوگيري شود .

8- سيم مهار بايد قدرت کشش شبکه را داشته باشد .

9- درصورت دردسترس نبودن مقره عايق مهار حتما"سيمهاي مهار بايد بطول 2 متر از سطح زمين روپوش عايق داشته باشد .

10- از کاميون ودرخت نبايد براي بستن مهار موقت استفاده کرد در مواقع ضروري .

11- قبل از سيم کشي بايد تيرهاي واقع در زاويه مهار شوند .

12- سيمهاي هيچ پايه اي را نبايد باز کرد مگر اينکه آن پايه از چهار طرف مهار شده باشد .

نکات ايمني نصب اتصال زمين

1- بعدازقطع برق مدار يک شبکه يا دستگاه دو طرف محل کار را اتصال زمين کنيد حتي اگر خط از يک طرف تغذيه شده باشد .

2- محل کار نبايد بيش از يک کيلومتر با محل اتصال زمين فاصله داشته باشد ودر هر حال بايد اتصال زمين از محل قابل رويت باشد .

3- هرگاه بيش از يک گروه بخواهند روي يک خط فشار قوي کار کنند ،بايستي هريک از گروهها دربين اتصال زمينهاي مربوط به خود کار کنند .

4- قبل از نصب وسايل اتصال زمين ،بي برق بودن شبکه را توسط تفنگ مخصوص امتحاان کنيد .(درصورت پاره بودن هردو سر آنرا آزمايش نمود.)

5- دستگاه ارتينگ معمولا"داراي سه رشته سيم است ،که سه رشته آنها داراي چنگک فنري (گيره )است که به شبکه متصل ميگردد وسيم چهارم از طريق قرقره به ميله اتصال زمين وصل ميشود .6- طريق اتصال زمين بدينصورت است که :

أ)ميله زمين را در مرطوب ترين نقطه زمين فروکنيد .

ب) درشبکه فشار ضعيف سيم اتصال زمين را ابتدا به ميله زمين وصل کرده وسپس سرها را ديگر آنرا توسط وسايل کار عايق به پايين ترين سيم وسپس بترتيب به سيمهاي ديگر متصل کنيد .

ت)هنگام برچيدن اتصال زمين نخست در شبکه فشار ضعيف اتصالات شبکه را به ترتيب از بالا به پايين با وسايل کار عايق باز کنيد وبخاطر داشته باشيد که بعدا"سيم اتصال زمين را از ميله زمين جدا کنيد .

ث)درشبکه فشار قوي پيش از اتصال کابل اتصال زمين به ميله زمين اول گيره وسطي را به فاز وسط وصل مي نمائيم وسپس ديگر گيره ها را به دو فاز کناري .

7- درموقع بستن وباز کردن اتصالات زمين از دستکش لاستيکي عايق استفاده کنيد.

8- اتصالات زمين از طريق برجها بايد با استفاده از بست مخصوص برج که قادر به هدايت جريانات پيش بيني

شده باشد عملي گردد . محل اتصال بايد کاملا"تميز باشد .

9- درهنگام رعد وبرق روي خطوط يا دستگاه ها کار نکنيد حتي اگر اتصال زمين خوبي داشته باشد .

10- در صورتيکه بايد مدارهاي ديگري نيز باشد ،کابل اتصال زمين را بايد چنان ببنديد تااز افتادن يا لغزيدن آن برروي سيمهاي ديگر جلوگيري شود .بالا رفتن از تير

1- بيش از هرکار بايد بدانيد که شبکه برقدار است يا نه زيرا در صورت برقدار بودن با آمادگي و تحهيزات بهتري بالاي تير مي رويد .

2- قبل از بالا رفتن از هر تير چوبي ميبايستي استحکام آن (توسط ضربه زدن با چکش و با تکان دادن 000 )آزمايش شود ،زيرا ممکن است تير بظاهر سالم بنظر رسد ولي موريانه آنرا از داخل خورده باشد .

3- از تيرهاي پوسيده ويا صدمه ديده ويا داراي ترک و شکستگي نبايد بالا رفت مگر اينکه بطور مطمئن مهار شده باشند . بيش از يک نفر حق بالا رفتن از اين گونه تيرها را ندارد .

4- هميشه هنگام بالا رفتن از تير از کلاه ايمني استفاده کنيد .

5- هنگام بالا رفتن از تير چوبي از دستکش کار استفاده کنيد که دست شما در مقابل ماده سمي کروزت درامان باشد .

6- رکابي که استفاده مي کنيد بايد مناسب با قط تير باشد .

7- بازديد از بند رکاب و کمربند هر دفعه از بالا رفتن لازم است .

8- با هر قدم که برميداريد مطمئن باشيد که تير تحمل وزن شمارا دارد .

9- درحين بالا رفتن بايد ساق پابا تيرزاويه 20 درجه تشکيل داده و فاصله گامها از 30 سانتيمتر پايه چراغ و غيره برخورد ننمايد .

10- درموقع بالا رفتن از تير بايد حواس کارگر به طرف بالا باشد تا با شبکه وساير موانع مانند پايه چراغ و غيره برخورد ننمايد .

11- در تيرهاي قطور که در موقع بالا رفتن گير دست کم است بايد به کمک طناب ايمني بالا رفت .

12- در هنگام بالا رفتن از تير نبايد از سيم مهار يا مقره و بستهاي فلزي وابزارآلات نظير آنها بعنوان دستگيره استفاده کرد .

13- در موقع بالا رفتن بايد هردو گيره سرهاي تسمه ايمني کمربند داخل حلقه کمر باشند .

14- اگر از روي تير مايلي بالا مي رويد (درصورت امکان با نصب مهار موقت )از روي انحناءتير بالا رويد و ساير کارکنان بايد دور از محل کار باشند.

15- درحين بالا رفتن از تير بايد توجه شود که خار رکاب به شکاف يا گيره تير برخوردنکند ، همچنين وسايل نصب شده روي تير از صدمه رکاب درامان باشد .

16- چنانچه تيري داراي شبکه برقدار باشد بايد توجه نمود که اعضاي بدن يا ابزار کار هادي با آنها برخورد نکند .

17- اگر کار روي تير احتياج به دو نفر يا بيشتر داشته باشد بايد يکنفر بالا رفته در جاي خود مستقر شود و سپس ديگري شروع به بالا رفتن نمايد . در موقع پايين آمدن نيز بايد يکنفر از تير پايين آمده ،از تير فاصله بگيرد تا ديگري شروع به پايين آمدن نمايد.

نکات کلي ايمني

1- هرکس درکار خود مسئول ايمني خويش مي باشد .

2- قبل از شروع کار تمام افراد بايد اطلاع کامل از چگونگي انجام کار و نکات ايمني مربوطه داشته باشند .

3- هر مداري بايد برق دار تلقي گردد ،مگر اينکه بي برق بودن آن ثابت شود .

4- قبل از شروع کار روي شبکه ويا تجهيزات برقي ،لازم است حتما"پس از قطع کليد اصلي روي آن اخطاريه نصب و اتصالات زمين را در نقاط مناسب برقرار کنيد .

5- هنگام کار روي شبکه و يا تجهيزات برقي ،بسته به نوع کار از وسايل ايمني مانند دستکش عايق ،کفش ،کلاه ،کمربند ،انبردست عايق و مناسب همان ولتاژاستفاده نمائيد.

6- هرگونه سيم کشي ويا نصب تجهيزات برقي ،اگر چه موقت هم باشد بايد به طور اصولي و مطابق با قوانين ايمني انجام پذيرد

7- در موارد لازم از گذاشتن حصار و علائم خطر در اطراف محل کار دريغ نورزيد .

8- هنگام کار در جوار شبکه و تجهيزات برقي مراقب باشيد که اشياءفلزي مانند ساعت ،انگشتر و دکمه فلزي همراه شما نباشد .

9- درحين کار سعي کنيد حواستان فقط متوجه کار باشد واز شوخي کردن به خصوص شوخي يدي خودداري کنيد .

10- درصورت مشاهده شبکه فرسوده ويا هراشکال ديگري که ممکن است منجر به آسيب و حادثه اي شود بايد مراتب را هر چه زودتر گزارش نمود

11- هيچگاه به تنهائي نبايد برروي شبکه برق دار کار کرد.

12- در هنگام هواي باراني و طوفاني نبايد روي شبکه کار کرد .(مگر در مواقع اضطراري آن هم با رعايت مقررات ويژه )

13- سابقه ي کار نبايد شخص را به خود مغرور کند .

14- نحوه صحيح اجراي کار يکي از مسائل ايمني است .

15- افراد در موقعي که مي خواهند کت اوت يا کليدهاي ديگري را دربالاي تيرها زير بار قطع کنند بايد سعي کنند مستقيما"زير کليد ويا کت اوت قرار نگيرند .

16- اگر درنزديکي سيم هاي برق آتش سوزي رخ دادبايد سريعا"جريان برق قطع شود تا ماموران اطفاءحريق بتوانند با خيال راحت آتش را خاموش سازند .

17- هميشه بايد فاصله مجاز قسمت هاي مختلف بدن تا تجهيزات برقي رعايت گردد،براي مثال :براي کار کردن نزديک خطوط برق دار 11 تا 22 کيلووات ،اين فاصله نبايد از 2 تا 64 سانتي متر تجاوز کند .

اداره برق

تعريف اداره برق

قسمتهاي اداره برق :اتفاقات ،امور مشترکين

وظيفه اداره برق :برق رساني از خطوط فشار قوي و پستهاي توضيح که به محل زندگي مشترکين و تبديل فشار قوي به فشار ضعيف وآن را دردرب نزل ومکان مورد نظر تحويل دادن و مراقبت کردن ازآن اکنون سعي مي کنيم اين وظيفه اداره برق را به صورت علمي ونقشه ها و تصاوير به طور کلي توضيح دهيم وبايد بگوييم اين توضيحات من براساس اداره برق کل کارآموزي و منطق تحت نظر آن مي باشد .

برق منطقه که من در مورد آن توضيح ميدهم :منطقه اي است به اسم شهرستان انزلى و نواحي اطراف آن وبرق اين منطقه از دو سمت نساره تغذيه مي شود وبرق ورودي اين سمت از دو نواحي ورودي تبريز وکرمانشاه مي باشد .

روي اين فيدرها 400 متري وصل شده است که 190 ترانس براي مشترکين و مصارف خانگي مي باشد و210 ترانس . حال که برق به ترانسهاي توزيع رسيده است از سر ترانس به کنتورها وصل مي شود .

که طبق شکل در مورد ترانس توضيحاتي تا حد توان مي دهم .

هر ترانس در مرحله اول بايد ايمني آن تضمين شود زيرا توزيع ترانس حساس ترين قسمت برق است چون اگر يک ترانس خراب شود چندين روز و يا شايد چندين هفته طول بکشد تا يک ترانس راعوض و جابه جا کنند ولي اگر هر قسمت توزيع خراب شود با پيچ کردن نيرو مي توان دريکي دو روز آن را درست کرد پس براي

ايمن نگه داشتن ترانس و جلوگيري از خراب شدن آن در مرحله اول ترانس را طوري درست مي کنند که نوسانات نتوانند به ترانس صدمه بزند .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 49 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر