گزارش کاراموزی DHS نيل

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی DHS نيل
 • کد فایل: 7986
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 36 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 204 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 30 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي DHS نيل در 30 صفحه ورد قابل ويرايش


برنامه كه از واحد مركزي شركت ارائه مي شود از طريق مديريت به سرپرست هاي واحد داده مي شود كه سرپرست هر واحد با توجه به برنامه ريزي توليد ونقشه ي ارائه شده به انبار مي رود وسايل وقطعات مورد نياز را از انبار درخواست مي كند . وهر يك از سرپرست ها برنامه كاري را براي اُپراتو رهاي واحد تو ضيح مي دهند وكار را شروع مي كنند .

1- برش :

در اين مرحله ميلگراستيل پزشكي با قطر هاوطول هاي مختلف ،با توجه به نقشه ي طراح وتعدادتو ليد آن را به وسيله ي كوليس بزرگ 30cmاندازه گيري مي كنيم وبه وسيله اره لنگ به قطعات مورد نظر تقسيم مي كنيم .

2- سايز وسوراخ كاري :

- سايز :

قطعاتي را كه بريده ايم براي دقت بيشتر آنرا دو باره با دستگاه تراش از دو طرف پيشاني تراشكاري مي كنيم با تلاقي مشخص

- سوراخ كاري :

در اين مرحله كار با دستگاه تراش صورت مي گيرد .

در قطعه ي مورد نظر بايد 2 سوراخ ايجاد شود يكي براي عبور پيچ وديگري براي عبور كرشنيرواير ،حال قطعه را در داخل سر نظام دقيق وراست بدون لنگي قرار مي دهيم سپس مرغك را جلو مي آوريم وبا استفاده از ته هاي مورد نياز سوراخ ها را مي زنيم سوراخ ها بايد در يك محور باشند در غير اين صورت بايد اصلاح شوند وگرنه جز ءضايعات محسوب مي شوند درستي كار را با ميله ي راهنما بازرسي مي كنيم .

3- تراشكاري :

در اين مرحله با توجه به نام آن اين كار توسط دستگاه تراش انجام مي شود . قطعه ي خام را طي دو مرحله ي تراش مي كنيم . در مرحله ي اول بيشترين بار برداري را انجام مي دهيم وبه ضخامت كاري معرف است ودر مرحله ي دوم بار برداري ما جزي است كه بيشتر جهت زيبايي ودقت كار است ،وبه نازك كاري معروف است . وبعد از اتمام كار بايد نيل از دو قسمت ساقه وheadتشكيل شده باشد .- دو پهلو كردن :

در اين مرحله كار تو سط دستگاه دريل فرز يا جابرانجام مي شود ،كار را با تنظيمات لازم شروع مي كنيم با توجه به نقشه ي قطعه بارهاي مورد نظر را محاسبه مي كنيم وبه دستگاه فرز مي دهيم . سپس نيل را روي گيره قرار داده ومحكم مي كنيم وبا وسايلي مانند مس وساعت نيل را تا حد امكان تراز مي كنيم سپس دستگاه را روشن كرده وبُراده برداري پهلوي اول را شروع مي كنيم پس از اتمام كار به وسيله ي ميكرومتر آن را اندازه مي گيريم وبعد براده برداري پهلوي دوم را شروع مي كنيم ودوباره پس از اتمام كار به وسيله ي ميكرومتر آن را اندازه مي گيريم ودر صورتي كه در محدود ي تلاقي باشد قطعه ي بعدي را شروع مي كنيم در غير اين صورت اگر قابل اصلاح نباشد جزءضايعات محسوب مي شود .

5- تلاويز كاري

در اين مرحله ما نيل را پيچ كمپرسشن comperestion تلاويز مي كنيم.

وسايل مورد نياز ما :

تلاويز ،دسته ي تلاويز ،روغن جهت خنك كردن تلاويز

نحوه ي كار :

تلاويز را محكم به دسته ي تلاويز مي بنديم وسپس شروع به چرخاندن آن مي كنيم چرخش آن بصورت از (0 تا ?2)يعني يك دور كامل ومثبت پيش روي وسپس از (?2 تا ?) بصورت منفي وپس روي به عقب بر مي گرديم . تا براده برداري بصورت كامل انجام شود . اين كار را ما دستي انجام مي دهيم .

6- پيچ بري :

قطعه را بين دو مرغك قرار داده ومحكم مي بنديم بعد از روشن كردن وگردشي دستگاه ،تيز بُر كه فرم گام روي ان تعبيه شده است از روي headنيل حركت كرده وگام آن كه تو سط گير لكبي دستگاه مشخص مي شو د؛ بر روي headنيل شكل مي گيرد . اين كار با توجه به عمق گام طي چندين مرحله انجام مي شود .

7- شيار زدن :

اين كار با دستگاه فرز (جابر)انجام مي شود وتوسط تيغه فرم پولكي انجام مي شود شيار را عمود بر سوراخ نيل وموازي با دو پهلو مي زنيم اين كار جهت محكم بودن پيچ وبعنوان آچار براي پزشك مورد استفاده قرار مي گيرد .8- پوليش كاري :

در اين واحد كه قسمت مجزايي از واحدهاي ديگر است به نام پوليش كاري نامگذاري شده كه در اين قسمت عمليات پوليش مكانيكي صورت مي گيرد ،كه كار اصلي براق كنندگي وصيقل دادن قطعات وسايز قطعات بر طبق نقشه است .

پوليش مكانيكي عبارت است از پرداخت وپردازشي قطعات

دستگاه هاي كه در اين واحد مورد استفاده قرار مي گيرد دينام است ،دينام هاي با دورهاي بسيار قوي يك ميله ي آهني به نام دَكَل در كنار دينام ويك غلطك روي دينام بنام غلطك پايين ويك غلطك در بالاي دينام به نام غلطك بالا به وسيله ي

مهار كُش نگهداري مي شود .وسمباده نيز به صورت دايره ي مثل تسمه روي غلطك ها قرار مي گيرد وبه چرخش در مي آيد وبار برداري مي كند .

ما از چندين نوع سمباده براي لايه برداري استفاده مي كنيم . كه به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم.

P400:براي لايه برداري كم وبه وسيله ي واكسي سفيد تبديل مي شود به برقي وبراي صاف كردن وصيقلي كردن بيشتر براي استيل .

P1000: لايه برداري متوسط وبراي قطعات تيتانيم بكار مي رود . در اين نوع واكسي سفيد استفاده نمي شود.

P60:براي لايه برداري زياد وبراي سايز كزدن ،واكسي سفيد به اين نوع زده نمي شود . وسيله ي ديگري كه مورد استفاده قرار مي گيرد ،گلانس است كه عبارت است تعدادي پارچه كه بيشتر از لباس سربازي استفاده مي شود . به خياط داده وآن را بصورت دوراني درست كرده . وبه وسيله ي واكسي براي براق كنندگي قطعات مورد استفاده قرار مي گيرد .

§ پلي باند :

براي لايه برداري شيار داخل قطعاً نيتانيم واستيل مورد استفاده قرار مي گيرد وجنس آن خاك سمياوي فشرده است .

در اين قسمت بيشتر كارها دستي صورت مي گيرد .

§ الكترو پوليش :

در اين واحد بعد از پوليش مكانيكي كه عمليات خنثي كاري ،پرداخت كاري وبرقي نوبت به الكترو پوليش مي رسد .

قطعات اَرتو پدي استيل از طريق دستگاه ركتي فاير ،الكترو پوليش مي شوند با مدت زمان مورد نياز وبعد از آن به واحد كنترل فرستاده مي شود .

. R- داخلي :

توسط دستگاه تراشي در بين دو مرغك وبه وسيله ي رنده Rداده مي شود .

7.اسپارك كاري با پرس :

اين كار تو سط 10ton كه با سمبه هاي مخصوص HSSانجام مي شود كه سمبه داخل قالب مخصوص قرار مي گيرد . وقطعه نيز در داخل نيكسچر قالب قرار مي گيرد ومحكم مي شود . سپس با فشار دستگاه اسپارك مي شود .

8. پخ زني :

اين كار توسط دستگاه تراشي به وسيله ي رنده پخ داده مي شود .

9.پيچ بري :

به وسيله ي دستگاه پيچ بري ،پيچ بين دو مرغك وقسمت Rپيچ داخل فيكسچر قرار مي گيرد وسپس به وسيله ي تيز بُر الماسه وبا گام هاي مختلف ،گام مورد نظر را بر روي قطعه پياده مي كنيم .

§ پوليش كاري والكترو پوليشي وسلف يك :

براي پيچ ها هم روان كار مانند نيل DHSوپلاك DHS,DCSاست با اين تفاوت كه در قسمت الكترو پوليش جهت ايجاد سلف تب به ماشين كاري 1 فرستاده مي شود بعد دوباره به الكترو پوليش .

سلف تب يعني ؟

چرا در واحدهاي الكترو پوليش سلف تب را انجام مي دهند ؟

سلف تب شياري است كه روي نوك پيچ به طول 4-5mmايجاد مي كنيم جهت اينكه وقتي پيچ در استخوان قرار مي گيردخود پيچ رزوه ايجاد كنه وجاي پيچ را درست كنه .

§ كنترل كيفي براي پيچ كورتيكال :

اولين مرحله شكل ظاهري است كه چشمي بررسي مي شود بعد كنترل شش گوشي كه تو سط گيج آلني مورد كنترل قرار مي گيرد بعد طول پيچ ،قطر خارجي ،قطر head،طول headپروفيل رزوي وقطر داخلي توسط كوليس طبق اندازه هاي موجود در نقشه كنترل مي شود براي پيچ هاي كنسلوسي اولين مرحله شكل ظاهري است كه چشمي بررسي مي شود بعد شش گوش جاي آچار كه تو سط گيچ آلني كنترل مي شود ،طول كلي پيچ ،طول محل رزوه شده ،قطر ساقه بنده ،قطر خارجي رزوه ،قطر head ،پرفيل رزوه ،طول headقطر داخلي رزوه كلاًتوسط كوليس مورد كنترل قرار مي گيرد .

نام محصول:تيتانيم

- بازرسي در واحد Qc

10b- ايجاد رنگ وكنترل عمليات

11- بازرسي ايستگاهي

12- ليزر وكنترل عمليات

13-بازرسي ايستگاهي

14- بسته بندي

فلز Ti كه بيشتر براي ستون فلزات مورد استفاده قرار مي گيرددر واحدي بنام واحد ماشين كاري 3 در واحد Tiانجام مي شود .

واحد برنامه ريزي وسر كار برنامه ي مورد نياز به سرپرست واحد داده وسرپرست هم اقلام مورد نياز به انبار گزارش كرده وتهيه مي نمايد وبا دستور سرپرست مراحل كار توسط اُپراتور شروع مي شود :

§ پوليش مكانيكي :

در پوليش كاري اين فلز،كار براق كنندگي وصيقل دادن قطعات وسايز قطعات را بر طبق نقشه انجام مي دهيم .پوليش كاري قطعات Tiهم درست مانند استيل است . واز همان دستگاه ها وتناسب با هر قطعه از سمباده هاي پلي باند براي شيارها مورد استفاده قرار مي گيرد .بعد از اينكه شكل واندازه ي قطعه به اندازه ي مورد نظر رسيد به الكترو پوليش فرستاده مي شود .

§ الكترو پوليش :

قطعات Tiبعلت جنس وخاصيت مقاومت در برابر خوردگي قابليت الكترو پوليشي را ندارد . بدين جهت فقط با مواد شوينده شستشو داده شده كنترل شده وبه واحد كنترل كيفي داده شده وبعد از بررسي وكنترل كيفي جهت رنگ به الكترو پوليش برگشت داده مي شود .

§ رنگ :

به وسيله ي دستگاه ريكتي فاتر ويك پالت اسيد تر كيب شده از اسيد سولفوريك وآب مقطر ويك سري مواد ديگر كه طبق زمان مورد نياز ولتاژمورد نظر قطعه را به رنگ درخواست شده در مي آوريم ،طلايي ،آبي ،صورتي ،سبز ،نوك مدادي اين تنوع رنگ ها در مورد هر قطعه وهر سايزي مختلف است .

1. برش :

ميله ي تيتانيم قطر 10 به وسيله دستگاه تراش الماسه ي برش اندازه هاي مورد نظر را برش مي دهيم .

2. تراشكاري :

1- پيشاني ترش دو طرف

2- مته مرغك يك طرف به مقداري كه كار انجام شود .

طرفي كه مته مرغك نشده است به سه نظام بسته وطرف ديگر مرغك به آن وصل مي شود .

كه حدود 90mmآن رو تراش مي شود . وبه اندازه ي مورد نظر بار برداري مي شود .تا براي آج زني آماده شود . بعد R3به انتهاي قسمت تراشكاري شده مي زنيم تا تيزي را از بين ببريم ،سپس قطعه را به سر نظام ثابت بسته ونظام را به وسيله ي كلاهك به دستگاه مرغك وصل مي كنيم وآج زن را به سر نظام دستگاه تراش وصل مي كنيم بعد دستگاه را در دور سنگين روشن واز گازوئيل براي روان كاري آج استفاده مي كنيم وپس نوك قطعه به آج زن در حال حركت مي رسانيم تا آج زن شروع وبعد از سپري شدن طول آج زني دستگاه را خاموش مي كنيم .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 36 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر