گزارش كارآموزي اداره دارايي

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش كارآموزي اداره دارايي
 • کد فایل: 7982
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 27 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 152 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 35 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش كارآموزي اداره دارايي در 35 صفحه ورد قابل ويرايش


كارآموزي در اداره امور مالياتي واقع در ابهر- ابتداي خيابان 17 شهريور مي باشد.

كل گزارش كار من در اين اداره شامل فعاليتهايي بود كه در دفترچه گزارش كار روزانه توضيح دادم.

كه بطور خلاصه عبارتند از :1-ثبت اظهارنامه ها

2-ثبت ابلاغها

3-شماره زدن به آنها

4-گزارش گيري

5-اصلاح اظهار نامه ها

6-ثبت پرونده هاي نقل و انتقال

7-و...گزارش جامع از فعاليتها و قوانين حاكم در اين اداره بدين صورت است:اقتصاد ومسئله اعتمادعامل رشد ثروت ملل چيست؟ برخي، رگه هاي غني منابع معدني مانند نفت يا زغال سنگ را منشأ ثروت مي دانند. شرايط جغرافيايي نيز در اين موضوع نقش اساسي دارد. در صورتي که ساير عوامل را يکسان در نظر بگيريم ، کشورهايي که از نظر جغرافيايي در آب وهواي معتدل قرار گرفته اند اغلب ثروتمند تر از کشورهاي نزديک خط استوا هستند. پس از پان نهاده ها، يعني حاکميت قانون و(احتمالا") دموکراسي است که در اين زمينه حائز اهميت است. به اعتقاد بيشتر اقتصاددانان پس از آدام اسميت ، دست نامرئي بازار عامل مهم ديگري است که اعمال خودخواهانه بشر را در جهت خدمت به منافع عمومي هدايت مي کند.

از نظر نظريه پردازان سرمايه اجتماعي چيزي است که مردم مي توانند آن را براي خود ايجاد کنند . همان طور که ثروت مالي را از طريق پس انداز يا سرمايه گذاري به دست مي آورند يا «سرمايه انساني» را از طريق کسب مهارت ها آموزش تحصيل مي کنند. به عنوان مثال ، يک پزشک مي تواند در اموري بيش از آموزش پزشکي صرف سرمايه گذاري کند؛ او با عضويت در باشگاهي محلي مي تواند بهتر با بيماران خود آشنا شود و احتمالا" درآمد آتي خود را افزايش دهد.

گلزر، لاييسون و ساسردوت دريافته اند که سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي (آن طور که خود آن را تعريف مي کنند)،مشخصاتي مشابه با سرمايه گذاري در سرمايه انساني يا مالي دارد. به عنوان مثال، مردم در جواني به جوامع حرفه اي مي پيوندند و در زمان پيري با اتکا به روابط کاري که در ابتدا ايجاد کرده اند، درست مانند يک پس انداز از ثمرات آن بهره مي برند.

هر چه احتمال ماندگاري مردم در يک مکان بيشتر باشد، سرمايه گذاري آنها در سرمايه اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت ؛ پديده «بولينگ زدن به تنهايي» را مي توان تا حدودي به افزايش تحرک نسبت داد. مردم زماني که امکان بهره برداري بيشتري داشته باشند، در سرمايه اجتماعي بيشتر سرمايه گذاري خواهند کرد. زماني که براي ايشان نفعي در بر نداشته باشد، همسايگان خود را ناديده خواهند گرفت. انسان اقتصادي زندگي مي کند.

البته طبق تعريف، تصميم هاي سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي نه تنها برافراد بلکه بر سايرين نيز تأثير گذارند. اينکه سرمايه اجتماعي را بر حسب اجتماع يا اعتماد تعريف کرده و چنين آثار سرريزي را همواره مثبت در نظر بگيريم، موضعي اغوا کننده خواهد بود. اما اين موصوع نمي تواند اين طور باشد. به عنوان مثال، اگر مردم در جهت منافع گروهي عمل کنند که به آن تعلق دارند ، سايرين ممکن است زيان ببيند؛ در مثال، يک انجمن يا گروه حرفه اي ممکن است موانع وحق ورود را در سطحي بالا نگاه دارد، يا آنکه برخي گروه ها ممکن است به طور کلي بيگانگان را محروم کنند .

در آخرين مقاله از اين مجموعه مقالات، استيون دورلاف از دانشگاه ويسکانسين اظهار مي دارد که تحقيقات وپژوهش هاي مربوط به سرمايه اجتماعي قدري بيش از حد غير واقع بينانه شده اند. براي ارائه تعريف دقيقي از سرمايه اجتماعي کافي نيست ، شايد در مفهوم سرمايه اجتماعي بيش از حد مبالغه شده است که بتوان به کمک آن دليل ثروتمند شدن ملل را توضيح داد. به تدريج با ورود هر چه بيشتر اقتصاددانان به اين صحنه مستعد، انتظار مي رود نااطميناني در مورد اين مفهوم بيشتر شده و بحث و جدل در مورد آن نيز بيشتر شود.

ماليات برارزش افزوده :

بيم ها واميدها1-ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

از آن جا که ماليات ها يکي از مهم ترين ابزارهاي سياستهاي مالي به شمار مي آيند، بنابراين دولت ها به منظور تأمين هزينه هاي خود ملزم به يافتن شيوه هاي مناسب و جديد در وسعت بخشيدن به منابع مالياتي خود هستند . گسترش اين منابع جديد بايد با اهداف کاهش هزينه وصول ، امکان تحقق وسعت پايه مالياتي ، کاهش فرار مالياتي ،از بين بردن شکاف ميان درآمد مالياتي بالقوه وبالفعل و... توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در ماليات هاي مستقيم به دليل گستردگي ، بوروکراسي اداري، هزينه بالاي وصول، پيچيدگي امور تشخيص و وصول و... ميسر نيست و تعمق در ماليات هاي غير مستقيم عاملي در جهت دسترسي به اهداف ذکر شده است . به همين منظور دولتها در جهت تحول نظام مالياتي وبهبود انواع ماليات هاي غير مستقيم تلاشهاي فراواني در جهت ايجاد يک نظام پيشرفته مالياتي به عمل آورده اند. يکي از آثار مثبت اين تحول وضع ماليات بر ارزش افزوده است که به تعبيري مي توان آن را نوع تغيير شکل يافته ماليات بر فروش دانست. بنا به تعريف ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است که به کالا ها وخدمات تعلق مي گيرد ومنظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش کالا هاي توليد شده ويا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع

است. اين ماليات مشابه ماليات بر فروش عمومي است که در نهايت توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي شود با اين تفاوت که در مراحل مختلف توليد وتوزيع ونه فقط در مرحله خرده فروشي، وصول شده ومزايايي در مقايسه با آن دارد (به عبارتي برخي مشکلات ماليات بر فروش را از بين مي برد ).

برقراري و اجراي صحيح اين نوع ماليات و بهره برداري مطلوب از آن نيازمند شناخت دقيق و رعايت ضوابط والزاماتي در اين مورد است . بدهي است موفقيت در استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي منوط بر بکارگيري روش هاي صحيح اجرايي بوده که اين امر مهم نيز در ارتباط مستقيم با شرايط اقتصادي،اجتماعي،سياسي و فرهنگي هر کشور است.

اند دريافت كنند .

ج) ماليات بر ارزش افزوده

همان طوركه پيش از اين اشاره شد ماليات بر مصرف را مي توان به صورت تك مرحله اي و يا در مراحل متعدد وضع كرد . اگر ماليات بر مصرف در چند مرحله به شكل ارزش افزوده ( نه به معناي ماليات بر كل داد و ستد ) اجرا شود چنين مالياتي را ماليات بر ارزش افزوده گويند . در يك تعريف كلي ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه بر اساس درصدي از ارزش افزوده ايجاد شده در هرمرحله از توليد و توزيع وضع مي شود .

ماليات بر ارزش افزوده در مراحل متوالي توليد و توزيع وضع مي شود و آن را مي توان تا مرحله خرده فروشي گسترش داد كه در اين صورت مشابه ماليات بر خرده فروشي كالا و خدمات است . با اين تفاوت كه ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله به طور جداگانه اخذ مي شود در حالي كه ماليات بر خرده فروشي در مرحله نهايي توزيع دريافت مي شود .

با گسترش روزافزون حجم مبادلات تجاري و بسط فعاليت هاي اقتصادي لزوم كاربرد نوعي از ماليات كه در راستاي تامين منابع مالي گسترده و قابل اعتماد براي دولت ها باشد و منابع مالياتي بيشتري را شناسايي كند ، در بسياري از كشورهاي جهان احساس شد . از طرف ديگر مسائلي از قبيل ضرورت كاهش نرخ هاي مالياتي ، جايگزيني برخي از ماليات ها ، افزايش كارايي نظام مالياتي ، سهولت وصول درآمدهاي مالياتي ، تاثير تورم بر درآمدهاي مالياتي و گسترش ظرفيت مالياتي شرايط لازم را جهخت معرفي نوع جديدي از ماليات به عنوان ماليات برارزش افزوده در اكثر نظام هاي مالياتي مهيا كرد . اغلب كشورها با عنايت به مزاياي بسيار زياد اين نوع ماليات ، در تدوين سياست هاي مالي و تغيير ساختار نظام مالياتي در چارچوب اهداف اقتصادي ، اجراي نظام مالياتي بر ارزش افزوده را به عنوان يك منبع مالياتي پويا مد نظر قرار داده اند .

ماليات بر مصرف و فروش در ايران

ماليات بر مصرف و فروش در ايران به مجموعه اي از منابع مالياتي اطلاق مي شود كه با نرخ هاي متفاوت و نيز بر اساس ماخذ متفاوت مانند مقدار توليد فيزيكي ، تعداد فروش يا بهاي فروش مشمول ماليات مي شوند و بنابراين نمي توان بر آنهاماليات عمومي فروش با نرخ تقريباً يكساني بر تعداد وسيعي از كالاها و خدمات و بر اساس بهاي فروش وضع شود . منابع ماليات ها ي مصرف و فروش موجود در نظان مالياتي كشور علاوه بر ويژگي هاي برشمرده شد از نظر نوع كالاها و خدمات نيز داراي ماهيت خاصي هستند .

برخي از آنها در واقع كالاهاي انحصاري دولت در دهه هاي قبل هستند .( مانند دخانيات و الكل ) ، و برخي از آن هابه عنوان كالا هاي لوكس شناخته مي شوند (مانند خاويار )، تعداد ديگري از كالا هاي مشمول نيز از نوع مواد اوليه صنايعي مانند فولاد و مس هستند . در مجموع مي توان گفت انتخاب كالا ها و خدمات مشمول ماليات بر مصرف و فروش در نظام مالياتي كشور بيش از آن كه بر اساس توجيهات اقتصادي و مالياتي بوده باشد در گذر انتخاب هاي مقطعي و تصادفي شكل گرفته است . به طوري كه وصول برخي از اين ماليات ها با وضع تبصره هاي بودجه سالانه آغاز شده و سپس دائمي شده است . .

دلايل جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات بر مصرف و فروش

1- اگر چه دولت ها هنوز هم از طريق ماليات هاتي ويژه مصرف ( نظير ماليات بر مصرف دخانيات ) به درآمدهاي مالياتي دست مي يابند ، ولي بخش مهمي از درآمدهاي اضافي آنان در سه دهه اخير ناشي از روي آوردن به ماليات بر ارزش افزوده بوده است . در واقع ميانگين درآمد كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه ( OECD ) از ماليات بر مصرف طي سه سال گذشته تنزرل يافته است .

2- در ماليا بر مصرف و فروش انباشت ماليات در مراحل توليد و توزيع كالاها وجود دارد .به اين ترتيب كه در هر مرحله از توليد ، مالياتي كه بر توليدات اعمال مي شود به مرحله بعدي انتقال يافته و بار اضافي ماليات به شكل قيمت تمام شده بر مصرف كنندهنهايي تحميل مي شود . در صورتي كه در ماليات بر ارزش افزوده انباشت مرحله اي ماليات وجود نداشته و ماليات به صورت جدا از قيمت اصلي كالاها و خدمات محاسبه و وصول مي شود .

-1 كسب درآمد :

به منظور بررسي چگونگي توفيق نظام مالياتي كشور در دستيابي به هدف كسب درآمد از نسبت هاي دستيابي به هدف كسب درآمد از نسبت هاي

GDP / T ، بودجه جاري / T و بودجه كل / T استفاده مي كنيم . نسبت اول نشان دهنده سهم ماليات ها ( T ) از كل توليد ناخالص داخلي ( GDP ) است . در اين شاخص نحوه توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه در نظر گذرفته نمي شود . هر چه توزيع درآمد نابرابر تر باشد توان بالقوه مالياتي و در نتيجه شاخص مزبور در سطح بالاتري قرار مي گيرد . به علاوه در برخي از كشورها به دليل معاف بودن بخشي از ارزش افزوده اي كه در اختيار دولت است ، ميزان اين شاخص كوچكتر است . از طرفي اين نسبت تحت تاثير درآمد قرار مي گيرد . به عبارت ديگر ، نمي توان انتظار داشت كه اين شاخص در كشوري با درآمد پايين در سطح استانداردهاي بين المللي باشد . دو نسبت بعدي ارتباطي با ارزش افزوده و در نتيجه ارزش افزوده معاف از ماليات ندارد . از طرفي از آنجا كه در متون اقتصادي از ماليات به عنوان تنها منبع تامين بودجه دولت نام برده مي شود نسبت هاي مذكور بيانگر سهم و نقش مالياتها در تامين هزينه هاي جاري و كل هزينه هاي دولت هستند . واضح است كه هر چه اين نسبت ها بالاتر باشند نظام مالياتي در نيل به هدف كسب درامد موفق تر است .

همان گونه كه در جدول 1 ملاحظه مي شود تقريباً در هر بسه نسبت ايران كمترين رتبه را داراست به اين ترتيب مشخص مي شود كه مالياتي ايران در مقايسه با ساير كشورها به لحاظ كسب درآمد ماليلاتي ضعيف تر عمل مي كند .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 27 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر