گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC
 • کد فایل: 7841
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 145 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 237 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 60 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي
نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در (راست)
سرعت خط نمايشگر:16.3 (خودرو در ساعت ) سرعت خط محاسبه شده: 64،16 (خودرو در ساعت)
تعداد اپراتور: 1 نفر صفحه 1 از 2
كد:
A شرح عنصر:
اپراتور در عقب سمت راست:
حركت به سمت پالت هاي قطعات با طي 3 گام،برداشتن يك عدد برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر، يك عدد لاستيك چسب دار روي درهاي جانبي، يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني شيشه درعقب، يك عدد دسته سيم داخلي در عقب، يك عدد مجموعه قفل جانبي در عقب سمت راست، يك عدد مجموعه دستگيره در بازكن داخلي راست، سه عدد خاربست نگهدارنده دستگيره مچي در، سه عد بست پلاستيكي نگهدارنده ميله قفل كن داخل در، سه عدد بست پلاستيكي نگهدارنده دسته سيم داخل در، يك عدد ناوداني شيشه عقب راست، 2 عدد مهره 6 گوش فلنجي 6 ميلي متر، از پالتهاي مربوطه همراه با طي 4 گام، حركت به سمت در عقب با طي 5 گام، قرار دادن ناوداني شيشه عقب راست، مجموعه قفل جانبي عقب ومجموعه دستگيره دربازكن داخلي در فريم داخلي در عقب، قرار دادن دسته سيم داخلي در عقب رويه نگر در عقب، چسباندن موقت برچسب كوركن، لاستيك چسب دار و يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني روي فريم درب عقب.

نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه
براي حركت به سمت پالت قطعات نقطه انفصال: تماس موقت مجموعه چسبها بر روي فريم در عقب
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
B شرح عنصر:
جا زدن ونصب 3 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ميله قفل كن داخلي در(سياه رنگ) 3 عدد بست نگهدارنده دستگيره و 3 عدد بست نگهدارنده دسته سيم داخلي در(سفيد رنگ) در محل هاي تعبيه شده روي فريم درب عقب.

نقطه شروع: تماس موقت مجموعه
چسبها بر روي فريم در عقب نقطه انفصال: تماس دست با برچسب كوركن
قطر 20 ميلي متر
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
C شرح عنصر:
برداشتن و چشباندن برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر روي فريم در عقب، چسباندن لاستيك چسب دار(چسب شكلاتي) روي فريم داخلي در، محل نصب قفل كن مجموعه قفل جانبي عقب، چسباندن اسفنج محافظ زير ريل ناوداني شيشه در عقب در كناره داخلي چپ فريم در.

نقطه شروع: تماس دست با برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر نقطه انفصال: آغاز تغيير جهت بدنه به سمت محل قرار گيري آجار
بادي تفنگي فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
D شرح عنصر:
حركت به سمت پالت قطعات محل قرار گرفتن آچار بادي تفنگي روي صندلي چرخ دار(3 گام)، برداشتن آچار بادي تفنگي بر كشتن به سمت درب عقب روي صندلي چرخ دار(3 گام)، برداشتن 3 عدد پيچ زبانه قفل در و ستون از جعبه قطعات كشويي صندلي، جاگذاري قفل از داخل و محكم كردن آن توسط 3 عدد پيچ – ابتدا پايين چپ، سپس بالا راست و در آخر پايين راست – به وسيله آچار تنفنگي، قرار دادن آچار بادي روي هنگر در.

نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدن به سمت محل قرارگيري آچار بادي تفنگي نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه ميله هاي قفل كن
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در راست صفحه 2 از 2
كد:
E شرح عنصر:
اپراتور در عقب سمت راست:
در اختيار گرفتن ميله هاي مجموعه قفل، عبور دادن ميله قفل كن از سوراخ مربوط به قفل كن در گوشه بالاي راست درعقب، مهار كردن ميله هاي مجموعه قفل در خارهاي منصوبه روي فريم داخلي در عقب و بوسيلة پين روي مجموعه قفل كن.


نقطه شروع: تماس دست با ميله هاي مجموعه قفل
نقطه انفصال: تماس دست با دسته سيم در عقب


فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
F شرح عنصر:
برداشتن دسته سيم از روي هنگر، عبور دادن دسته سيم از سوراخ موجود روي كنارة راست در به داخل، جازدن گردگير روي آن در سوراخ روي در، مهار كردن دسته سيم توسط خارها(بستهاي پلاستيكي مربوطه) منصوبه روي فريم داخلي در وهمچنين خار روي دسته سيم، جا زدن سوكت سرسيم در محل مربوطه روي قفل.

نقطه شروع: تماس دست با دسته سيم در عقب نقطه انفصال: تماس دست با ريل ناوداني شيشه عقب راست

فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
G شرح عنصر:
برداشتن ريل ناوداني شيشه در عقب سمت راست، جا زدن آن در منارة راست فريم داخلي در عقبراست، برداشتن 2 عدد مهرة 6 گوش فلنجي 6 ميلي متر، بستن موقت مهره ها روي خار پيچهاي منصوبه روي ريل ناوداني.

نقطه شروع: تماس دست با ريل ناوداني شيشه عقب راست نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه دستگيره دربازكن داخلي راست فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
H شرح عنصر:
برداشتن مجموعه دستگيره در بازكن داخلي راست، در اختيار گرفتن ميله درب بازكن قفل، جا زدن قلاب سر ميله دربازكن در روي مجموعه دستگيره دربازكن، جا زدن مجموعه دستگيره دربازكن روي فريم درب عقب، كشيدن و رها كردن اهرم درب باز كن.
نقطه شروع: تماس دست با مجموعه دستگيره دربازكن داخلي راست نقطه انفصال: آغاز تغيير جهت بدن براي برخاستن از روي صندلي
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
I شرح عنصر:
برداشتن وجازدن اسفنج زير ريل ناوداني شيشه در عقب.

نقطه شروع:آغاز تغيير جهت بدن براي برخاستن از روي صندلي

نقطه انفصال:آغاز تغيير جهت بدن براي حركت به سمت پالت قطعات فركانس:1 تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □كد:
J شرح عنصر:
آماده سازي لاستيك چسب دار روي درهاي جانبي، اسفنج زير نوار گردگير شيشه در عقب، برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر و چساندن موقت آنها بر روي نرده هاي پالت قطعات

نقطه شروع:تماس دست با اولين قطعه

نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرين قطعه فركانس:9/1
تكراري□ موقت ■ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □
جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري

نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در - راست
سرعت خط نمايشگر: 16،3 (خودرو در ساعت) سرعت خط محاسبه شده: 16،64 (خودرو در ساعت)
تعداد اپراتور: 1 نفر صفحه 1 از 1

كد عنصر A B C D E F G H I J
نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) تكراري تكراري تكراري تكراري تكراري تكراري تكراري تكراري تكراري تكراري
ضريب عملكرد 60 70 70 66 62 62 66 79 70 62

الونس ثابت رفع نيازهاي شخصي 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
رفع خستگي 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
متغير ايستاده كاركردن 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2
وضعيت غير طبيعي بدن 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
اعمال نيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شرايط نور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شرايط هوا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنش بينايي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تنش شنوايي 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
تنش فكري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يكنواختي فكري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
يكنواختي فيزيكي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الونس قطع قانوني كار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treshold Allowance 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 0
جمع 5 3 5 7 3 3 3 3 5 11

ميانگين زمان مشاهده اي 30.63 29.94 7.99 18.64 12.02 28.68 13.07 5.70 5.52 11.38
زمان نرمال 18.38 21.08 5.63 12.30 7.40 17.67 8.63 4.51 3.88 7.01
زمان استاندارد 19.29 21.71 5.91 13.16 7.62 18.20 8.88 4.65 4.08 7.78

ساير توضيحات ضروري:
تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.


نمودار MAC ايستگاه كاري

نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در- راست
سرعت خط محاسبه شده: 16.64 سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) تعداد اپراتور: 1 نفر
مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. صفحه 1 از 1

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي
نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 02 در (راست)
سرعت خط نمايشگر:16،3 (خودرو در ساعت) سرعت خط محاسبه شده: 16،64(خودرو در ساعت)
تعداد اپراتور: 1 نفر صفحه 1 از 3
كد:
A شرح عنصر:
حركت اپراتور به سمت ظروف حاوي قطعات با طي 3 گام ، جا زدن 2 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ي سوكت دسته سيم به 2 سوكت آينه دسته سيم در جلو راست ، برداشتنن دسته سيم در جلو راست ، مجموعه قفل جانبي جلو راست ، خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي درها ، 2 عدد در پوش پلاستيكي قطر 10 ميلي متر ، 2 عدد بست ( طوسي ) نگهدارنده مچي در ، 1 عدد بست ( كرم ) نگهدارنده ي دستگيره مچي درها ، 3 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم داخل در ، 4 عدد بست پيچ پايه ي آينه روي در و حركت به سمت در جلو راست با طي 5 گام


نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه
براي حركت به سمت ظروف حاوي قطعات نقطه انفصال: تماس دسته سيم با در جلو راست

فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □
متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
B شرح عنصر:قرار دادن دسته و مجموعهه ي قفل جانبي و خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي بر روي در جلو راست

نقطه شروع: تماس دسته سيم با در جلو راست نقطه انفصال:قطع تماس دست باخار دو شاخه ي پشت قفل سو ئيچي
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
C شرح عنصر:
جا زدن دو عدد درپوش پلاستيكي قطر 10ميلي مترقطع

نقطه شروع:قطع تماس دست با خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرين درپوش پلاستيكي نصب شده فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
D شرح عنصر:
جا زدن دو عدد بست ( طوسي ) نگهدارنده دستگيره مچي در و 1 عدد بست (كرم ) نگهدارنده ي دستگيره مچي درها

نقطه شروع: قطع تماس دست با آخرين در پوش پلاستيكي نصب شده نقطه انفصال: قطع تماس دست با بست ( سفيد ) نگهدارنده ي دستگيره مچي نصب شده
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 02در راست صفحه 1از 3

كد:
E شرح عنصر:
جا زدن 3 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده دسته سيم داخل در

نقطه شروع: قطع تماس دست با بست ( سفيد ) نگهدارنه ي دستگيره مچي نصب شده
قطع انفصال : قطع تماس دست با آخرين بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم نصب شده


فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
F شرح عنصر:

جا زدن پيچ پايه ي آينه روي در
نقطه شروع: قطع تماس دست با آخرين بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم نصب شده نقطه انفصال:قطع تماس دست با آخرين بست پايه ي آينه نصب شده
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
G شرح عنصر:
برداشتن مجموعه ي قفل جانبي در جلو راست و عبور دادن آن از در ، نصب مجموعه ي قفل جانبيي در محل خود ، بر داشتن قفل سو ئيچي از داخل در و نصب آن به مجموعه ي قفل جانبي ، بر داشتن و جا زدن خاردو شاخه ي پشت قفل سوئيچي درها ، برداشتن چكش پلاستيكي و محكم كردن خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي درهاا ، كنار گذاشتن چكش پلاستيكي

نقطه شروع:قطع تماس دست با آخرين بست پايه ي آينه نصب شده نقطه انفصال: قطع تماس دست با چكش پلاستيكي فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
H شرح عنصر:
بيرون آوردن 3 عدد پيچ زبانه ي قفل در و ستون از جيب لباس كار ، برداشتنن آچار بادي هفت تير ي با آچار t30 از رويه نگر در ، بستن 3 عدد پيچ زبانه ي قفل در و ستون و قرارر دادن آچار بادي بر روي هنگر در
نقطه شروع: قطع تماس دستت با چكش پلاستيكي نقطه انفصال: قطع تماس دست با آچار بادي قرار داه شده بر روي هنگر در
فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:

I شرح عنصر:
برداشتن دسته سيم و عبور آن از داخل در جلو راست ، عبور دادن 2 سوكت سيم اصلي از حفره ي جلوي در و جا زدن لاستيك گردگير بر روي حفره

نقطه شروع:قطع تماس دست با آچار بادي قرار داده شده بر روي هنگر در

نقطه انفصال:قطع تماس دست با لاستيك گردگير نصب شده فركانس:1

تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □كد:
J شرح عنصر:
جا ازدن 2 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم ( متصل به دسته سيم ) به داخل در ، اتصال سيم بلند گو به بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم ( جدا از دسته سيم – نصب شده در داخل در )
نقطه شروع:قطع تماس دست با لاستيك گردگير نصب شده
نقطه انفصال: تماس دست با سوكت كليد شيشه بالابر فركانس:1

تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
k شرح عنصر :
عبور دادن سوكت شيشه بالابر از حفر ه ي در و جا زدن لاستيك گردگير آن
نقطه شروع : تماس دست با سوكت كليد شيشه بالابر نقطه انفصال : قطع تماس دست با لاستيك گردگير نصب شده فركانس : 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


فرم مشخصات عناصر زمان سنجي
نام محصول: پژو 405 شماره ايستگاه: 01 در (راست)
سرعت خط نمايشگر: 16.3(خودرو در ساعت) سرعت خط محاسبه شده: 16.64(خودرو در ساعت)
تعداد اپراتور: 1 نفر صفحه 1 از 6
كد:
A شرح عنصر:
برداشتن يك عدد اسفنج داخل داخل كلاف و يك سيم گردگير و نگهدارنده شيشه در جلو چپ – خارج ( آبگير شيشه در جلو چپ ) از ظرف هاي مربوطه در سمت راست روي گاري ، آغشتهه كردنن اسفنج به محلول آب و ريكاي موجود در ظرف متصل به سمت راست روي گاري ، پيمودن 2 گام ، جا زدن اسفنج در داخل گوشه كلاف در جلو چپ

نقطه شروع: تماس دست با اسفنج داخل كلاف نقطه انفصال: رها كردن اسفنج در داخل كلاف
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير ■ ثابت □ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
B شرح عنصر:
قرار دادن گردگير و نگهدارنده شيشه در جلو چپ – خارج روي لبه در از بيرون و جا زدن آن با دو دست ، پيمودن يك گام به سمت گاري
نقطه شروع: رها كردن اسفنج در داخل كلاف نقطه انفصال: تماس دست ا نوار گردگير دور كلاف شيشه در جلو چپ – خارج ( ابرويي در چپ )
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
C شرح عنصر:
برداشتن يك عدد نوار گردگير دور كلاف شيشه در جلو چپ – خارج از طبقه زيرين گاري سمت راست ، قرار دادن آن در محل مربوطه و جا زدن آن روي كلاف لبه بيروني در جلو چپ

نقطه شروع: تماس دست با نوار گردگير دور كلاف شيشه در جلو چپ – خارج ( ابرويي در جلو چپ ) نقطه انفصال: تماس دست با نوار مويي در جلو چپ فركانس: 1

تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
D شرح عنصر:
برداشتن يك عدد نوار مويي در جلو چپ از طرف سمت راست روي گاري ، برداشتن فرچه و فرو بردن آن در محلول آب و ريكا آغشته كردن نوار مويي به محلول آبو ريكا توسط فرچه ، قرار دادن فرچه در ظرف خود ، قرار دادن نوار مويي در محل خود از داخل كلاف و جا زدن آن با دو دست
نقطه شروع: تماس دست با نوار مويي در جلو چپ نقطه انفصال: تماس دست با پيچ دستگيره در باز كنتاكت بيروني
فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
E شرح عنصر:
برداشتن دو عدد پیچ مخصوص دستگيره در باز كن بيروني از ظرف متصل به سمت چپ گاري ، برداشتن دو عدد دستگيره درباز كن بيروني درها ي جلو و عقب سمت چپ ( كه يكسان هستند ) از داخل ظرف سمت راست روي گاري ، پيمودن يك گام

نقطه شروع: تماس دست با پيچ دستگيره درباز كن بيروني
نقطه انفصال:تماس دستگيره درياز كنتاكت بيروني در جلو چپ با در جلو سمت چپ


فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
F شرح عنصر:
قرار دادن دستگيره در باز كن در جلو چپ در محل خود و جا زدن آن در فريم خارجي در ، بلند كردن رويه دستگيره ، جا زدن يك عدد پيچ مخصوص دستگيره درباز كنتاكت بيروني در سوراخ روي دستگيره و جا زدن آن با دست ، پيمودن 2 گام به سمت در عقب چپ
نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در جلو چپ با در جلو چپ نقطه انفصال: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ با در عقب چپ

فركانس: 1 تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
G شرح عنصر:
برداشتن دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ در محل خود و جا زدن آن در فریم خارجی در, بلند کردن رویه دستگیره , جا زدن آن یک عدد پیچ مخصوص دستگیره درباز کن بیرونی در سوراخ روی دستگیره و جا زدن آن با دست , پیمودن 3 گام به سمت گاری
نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ با در عقب چپ نقطه انفصال: تماس دست با اسفنج داخل کلاف فركانس: 1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
H شرح عنصر:
برداشتن یک عدد اسفنج و یگک عدد گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو راست – خارج ( آبگیر شیشه در جلو راست ) از ظرف های موجود در سمت راست و سمت چپ روی گاری , جا زدن آن با دست , پیمودن دو گام , جا زدن اسفنج در داخحل گوشه کلاف در جلو راست
نقطه شروع: تماس دست با اسفنج داخل کلاف نقطه انفصال: رها کردن اسفنج در داخل کلاف
فركانس: 1

تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

كد:
I شرح عنصر:
قرار دادن گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو راست – خارج روی لبه در از بیرون و جا زدن آن با دو دست
نقطه شروع : رها کردن اسفنج در داخل کلاف
نقطه انفصال:تماس دست با نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج فركانس:1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □


كد:
J شرح عنصر:
برداشتن یک عدد نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج ( ابرویی در جلو راست ) از طبقه زیرین گاری سمت چپ , راندن گاری به جلو , قرار دادن نوار گردگیر دور کلاف شیشه در محل مربوطه و جا زدن آن روی کلاف لبه بیرونی در جلو راست ,پیمودن یک گام به سمت گاری
نقطه شروع:تماس دست با نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج
نقطه انفصال: قطع تماس دست با نوار مویی در جلو راست فركانس:1
تكراري ■ موقت □ حاكم □

متغير □ ثابت ■ خارجي □
دستي ■ ماشيني □

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 145 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر