گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP
 • کد فایل: 7821
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 278 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 145 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 95 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP در 95 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

موضوع صفحه

فصل اول ) 3

مقدمه 10

تاريخچه شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP) و دواير و مديريت هاي زير مجموعه 12

شرح اساسنامه شرکت BSP 14

فصل دوم: مطالعه منابع 20

1 ) برنامه ريزي 20

تعريف برنامه ريزي 20

جايگاه برنامه ريز جامع در سازمان 21

مزايا و محدوديت هاي برنامه ريزي جامع 22

محاسن برنامه ريزي 23

رابطه برنامه ريزي با ديگر وظايف مديريت 24

تصميم گيري 25

روشها و فنون تصميم گيري 26

برنامه ريزي عملياتي در سازمان 27

تکنيک هاي برنامه ريزي 29

2 ) مديريت منابع انساني 29

نظام برنامه ريزي و تامين نيروي انساني 29

مراحل برنامه ريزي نيروي انساني 31

استخدام و کارمند يابي 32

منابع کارمند يابي 33

انتخاب و گزينش 33

مراحل و روشهاي انتخاب 33 .

نظام بهسازي منابع انساني 36

ارزيابي شايستگي کارکنان 36

نظريه هاي ارزيابي 38

نظام نگهداري منابع انساني 40

بهداشت و ايمني در محيط کار 40

برنامه هاي رفاهي و آسايشي 41

آموزش ضمن خدمت کارکنان و مديران 42

3 ) سازمان 43

تعريف و تشريح سازمان 43

نقش سازمان در عصر کنوني 44

سازمانهاي رسمي 45

سازمانهاي غير رسمي 45

نمودار سازماني 46

انواع نمودارهاي سازماني 47

سازماندهي 51

طبقه بندي وظايف در سازمان 52

مباني طبقه بندي وظايف در سازمان 53

تقسيم کار 54

مزاياي تقسيم کار 55

معايب تقسيم کار 56

گردش شغلي 57

توسعه شغلي 58

قلمرو نظارت در سطوح سازماني 60

صف و ستاد 60

فصل سوم ) 89

مقايسه و تجزيه و تحليل 89

فصل چهارم ) 95

نتايج 95

محدوديت ها در عمل 98

فهرست منابع 99

چکيده:

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگي در جوامع انساني، سازمانهاي متنوع و متعددي را به وجود آورده است، توسعه نيازمندي هاي متعددي که منشاء آن تکامل و تغيير شکل زندگي انسان در جوامع مختلف مي باشد بر اهميت سازمان افزوده است، تنوع وظايف در سازمان ايجاب مي کند که طبق اصول و موازين تشکيل گردد، سازمانهاي موجود در هر کشور هدفهاي مختلف دارند، ليکن آنچه در کليه سازمانهاي انساني مشاهده مي شود و به اصطلاح وجه مشترک جميع آنها محسوب مي گردد، اجتماع يک دسته از افراد است که به طور دسته جمعي تحت رهبري سلسله مراتب سازماني با امکانات محدود به منظور تحقيق مقاصد خاصي همکاري مي کنند.

شرکت بسپار صنعت BSP در بهمن ماه سال 1383 در منطقه صنعتي نورين با اشتغال زايي براي 40 نفر فعاليت خود را آغاز کرد. اين کارخانه اولين توليد کننده لوله هاي پلي اتيلن سه لايه با کاربردي در شبکه توزيع گاز، صنايع پتر و شيمي، آبياري تحت فشار، آبرساني آب و فاضلاب و صنايع شيميايي در سطح کشور است.

برنامه ريزي فرآيند تعيين اهداف و جهت فعاليت هاي سازمان و همچنين راهکارهاي دستيابي به اهداف است و از مهمترين وظايف مديريت بوده و بر ديگر وظايف مديريت مقدم است، تصميم گيري در ارتباط تنگاتنگ با برنامه ريزي دارد و برنامه ها همان تصميمات اتخاذ شده به منظور تحقق هدفهاي سازماني هستند. در برنامه ريزي نيروي انساني با تعيين تعداد افراد مورد نياز سازمان، براي انتخاب، آموزش و بازنشستگي آنان برنامه ريزي مي شود و ميزان ورود و خروج نيروي انساني بر آورد مي گردد به طوري که بتوان بر مبناي اين بر آورد تسهيلات و وسايل مورد نياز سازمان را پيش بيني کرد، براي استخدام کارکنان دو منبع وجود دارد: داخلي و خارجي. در شرکت BSP براي استخدام بيشتر از منبع خارجي استفاده مي شود. ايمني و بهداشت کار با شرايط فيزيولوژيکي و اجتماعي و رواني نيروي کار که از محيط کار منتج مي شود، ارتباط دارد.

فصل اول:

سيستم مديريت صنعتي در شرکت BSP :

- در اين شرکت از عمليات مديريت صنعتي بازرگاني استفاده مي شود.

- اهم روش هاي به کار گرفته شده: مديريت صنعتي مالي، انبار، فروش، حقوق، و دستمزد و اموال دارائيهاي ثابت سيستم هاي يکپارچه اين شرکت با پياده سازي موارد ذکر شده بستر مناسبي براي تحقيق اهداف سازماني جهت رشد و توسعه، همسو با تحولات استانداردهاي مديريت صنعتي.

- شرکت BSP قيمت تمام شده ندارد.

- لوله ها بر حسب سايز لوله ها در انبار نگهداري مي شود و به صورت گزارش روزانه توليد که به عهده مسئول مربوط مي باشد ارزيابي مي نمايد.

قابل توضيح است که به علت کمبود جا و حجمي که لوله ها مي گيرند مدت کمي در قابل توضيح است که به علت کمبود جا و حجمي که لوله ها مي گيرند مدت کمي در سالن قرار مي گيرند و بلافاصله به فروش مي رسد.

- ثبت حسابها به روش مديريت صنعتي براساس روش مديريت صنعتي تعهدي تاکيد دارد. در مديريت صنعتي تعهدي، در آمدها شناسايي مي شوند که محقق شده باشند، اگر چه وجه نقد مربوط ممکن است تا دوره مالي بعد دريافت نشود و هزينه ها نيز هنگامي شناسايي مي شوند که واقع شده باشد.

حسابها به سر فصل کل، معين تفضيلي طبقه بندي شده است. گزارشهاي دفتر روزنامه، کل معين و... گزارشهاي تراز نامه و سود و زيان در سطح گروه حسابها و حسابهاي کل.

- ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براساس تجزيه سني بدهکاران طبق موارد ي که قابليت بازيافت ندارد در حسابها قرار مي گيرد که براساس روشهاي مندرج در ماده 151 قانون مالياتها تعيين و محاسبه مي گردد. دراراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايهاي ثابت يا بهبود اساسي در کيفيت باز دهي آنها مي گردد به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقي مانده داراييهاي مربوط مستهلک مي شود. هزينه هاي نگه داري و تعميرات جزئي که به منظور حفظ و ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار از استاندارد ارزيابي شده دارائيهاي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

1 ) آگهي هاي استخدامي (کلاً استفاده از وسايل ارتباط جمعي يا رسانه هاي گروهي)

2 ) مراجعه به دانشکده ها و موسسات آموزشي و فرهنگي (مراکز تربيت نيروي انساني)

3 ) افراد معرفي شده از طريق کارکنان سازمان؛

4 ) استفاده از اتحاديه ها و سازمانهاي کارگري و انجمن هاي حرفه اي؛

5 ) واحدهاي کار گزيني ساير سازمانهاي دولتي و غير دولتي؛

6 ) ماموريت و انتقال از ساير سازمانها (بخش دولتي)؛

7 ) استفاده از کار آموزان و بازديد کنند گان سازمان به کمک واحد روابط عمومي سازمان؛

انتخاب (گزينش):

انتخاب مرحله اي است براي پذيرفتن يا رد تقاضا هاي مراجعين و متقاضيان کار، به طوري که شايسته ترين، مناسبترين و با استعداد ترين آنها بر گزيده و تعيين شوند، اين کار تکميل کننده اي مرحله ي کارمند يابي است. به بيان ديگر، انتخاب را مي توان جريان کشف، شناخت و سنجش مشخصات و خصوصيات متقاضيان شغل دانست. در حقيقت هدف غايي از انتخاب «سپردن کار به کاردان متعهد»، است. بديهي است که مشخصات داوطلبان بايد با شرح مشخصات شغلي که براي آن شغل استخدام مي شوند، کاملاً تطبيق کند.

مراحل و روشهاي انتخاب:

معمولا روش انتخاب نسبت به وسعت و ظرفيت سازمان، تعداد داوطلبان و اهميت مشاغل تغيير مي کند و منطبق با نيازهاي سازمان تعيين مي شود. لذا روش انتخاب در سازمانها متفاوت است. در سازمانهاي کوچک، رئيس يا سرپرست با يک مصاحبه کوتاه و ساده ممکن است اين کار را انجام دهد، لکن در سازمانهاي بزرگ از روشهاي ديگري که گاه مفصل و پرهزينه است، استفاده مي شود.

اگر سازمان تدابير ايمني و بهداشتي درستي اتخاذ کند و افراد کمتري دچار صدمات جسمي يا اجتماعي، رواني خواهند شد. شرکت BSP تا حدودي امکانات رفاهي، بهداشتي، و ايمني را براي کارکنان فراهم آورده است هر چند هنوز هم کمبود هايي در اين زمينه ها احساس مي شود.

در تقسيم کار به جاي اينکه تمام کارها به وسيله يک نفر انجام شود بايد آن را به مراحل متعددي تقسيم کرد و هر مرحله را به عهده فرد خاصي گذاشت. طبقه بندي وظايف و تقسيم کار در شرکت BSP بدين صورت انجام گرفت که واحدها به 4گروه طبقه بندي شده اند: فروش، توليد، اداري مالي و کنترل کيفيت، هر کدام از اين دواير را مدير يا مسئولي که مستيقماً زير نظر مديري شرکت فعاليت مي کند اداره مي کند.

ارزيابي شايستگي کارکنان تدبيري است براي سنجش خصوصيات مختلف کارکنان و تخصصهاي آنها و مقايسه کارکنان با يکديگر.

منظور از طبقه بندي مشاغل، دسته بندي يا تنظيم مشاغل در گروهها طبقات و درجات مختلف بر مبناي تشابه وظايف و مسئوليتها مي باشد. در شرکت BSP طبقه بندي مشاغل صورت نگرفته است. در ارزشيابي مشاغل ارتباط منطقي بين وظايف و مسئوليتهاي مشاغل سازمان با ميزان حقوق و دستمزد پرداختي به آن بر قرار مي شود که اين امر تا حدودي در شرکت BSP رعايت شده است.

در سيستم مديريت صنعتي شرکت BSP از عمليات مديريت صنعتي بازرگاني استفاده مي شود.تصميم گيري :

همه مديران با فرا گرد تصميم گيري سرو کار دارند. زيرا حرفه ي آنان چنين اقتضا مي کند. با وجود اين، بيشتر آنان از تحليل اينکه چگونه يک تصميم را اتخاذ مي کنند، نا توانند همان گونه که يک بازيکن حرفه اي الزاماً نمي تواند چگونگي گردش بازوانش را هنگام پرتاب بسکتبال ترسيم کند، در حالي که به طور طبيعي بارها چنين کاري را انجام داده است. در واقع تصميم گيري و مديريت را مي توان مترادف دانست، زيرا تصميم گيري جزء اصلي مديريت است، به همين دليل شناخت فرا گرد اتخاذ تصميم اهميت بسيار دارد. البته در نوشته ها و دوره هاي آموزشي نحوه تصميم گيري، بيشتر بر «لحظه تصميم گيري» تاکيد مي شود تا کل فرا گرد طولاني و پيچيده ي تصميم گيري و متغيرهايي که نهايتاً به اخذ يک تصميم منجر مي شود.

روشها و فنون تصميم گيري:

برخي از روشها و فنون قابل استفاده در تصميم گيري عبارتند از:

1 ) تفکر خلاق:

بهره مندي از تفکر خلاق، در مرحله دوم فرا گرد اخذ تصميم از اهميت ويژه اي بر خور دار است. به طور کلي، فرا گرد تفکر خلاق با روش علمي تحقيق شباهت دارد، ولي از حيث ميزان تاکيد بر قدرت خلاقيت و نوآوري، با آن متفاوت است. ميزان استفاده افراد از فرا گرد تفکر خلاق، به ميزان توانايي آنها در خلاقيت بستگي دارد. با وجود اين، گاهي بهره گيري از روشهاي مصنوعي براي افزايش تمرکز ذهني و فعاليت فکري ضرورت مي يابد تا همانند نوري که مناطق تاريک را روشن مي کند، نواحي تاريک و نهان ذهن را روشن نمايد.

2 ) تحقيق در عمليات:

تحقيق در عمليات، بر به کار گيري روشهاي علمي در تصميم گيريها و برنامه ريزي هاي مديران دلالت دارد و از طريق کار برد فنون پيشرفته رياضي در تصميم گيريها و حل مسائل اداري، موجب تغيير در ديدگاه آنها مي شود بديهي است که کاربرد فنون تحقيق در عمليات بايد با همکاري متخصصان اين فنون انجام گيرد، يعني ابتدا بايد متخصصان به بررسي و تحليل مسائل بپردازند و سپس مديران نتايج تحليل آنها، اقدام به اتخاذ تصميم کنند. بنابراين، اظهار نظرهاي اين گونه متخصصان جنبه مشورتي پيدا مي کند.

با استفاده از فنون تحقيق در عمليات، به جاي تاکيد بر حل مسائل خاص واحد سازماني (بهينه سازي بخشي)، به بهينه ساختن نتيجه عملکرد کلي سازمان (بهينه سازي کلي) مبادرت مي شود.

3 ) به کار گيري استراتژي ها و مفاهيم زير بنايي:

هر فرد، يک چهار چوب اداراکي خاص خود /دارد که اخذ تصميم هاي روزمره در محيط کار و زندگي، از آن استفاده مي کند. اقدام به توسعه و گسترش اين چهارچوب، اگر صرفاً از طريق تجربه اندوزي انجام گيرد، هر چند کاري وقت گير و کسل کننده است، ولي بسيار مفيد و موثر خواهد بود. براي تسريع فرا گيرد تجربي مذکور، مي توان از مفاهيم و استراتژيهاي معيني که از تجربه ها و دانسته هاي ديگران به دست آمده است و گاهي نيز با پروژه ها و مطالعات تحقيقي تاييد شده اند، استفاده کرد.

برنامه ريزي عملياتي در سازمان:

برنامه ريزي جامع چون چتري بر سازمان و عمليات و اقدامات آن سايه مي گسترد و مديران و مسئولان امور را در انجام فعاليتهايشان هدايت مي کند. اما اين برنامه ريزي راهنما، مديران و مسئولان رده هاي پائين سازمان را از وظيفه اصلي شان که برنامه ريزي عملياتي است بي نياز نمي سازد. آنان بايد با الهام از استراتژيهاي تعيين شده، و با توجه به اهداف کلي سازمان به برنامه ريزي هاي عملياتي بپردازند و اهداف جزئي شده در واحد خود را تحقق بخشيد.

اصولا برنامه ريزي عملياتي از جهات کلي شباهت بسيار به برنامه ريزي جامع دارد، زيرا در برنامه ريزي عملياتي، هدفهاي عملياتي به جاي هدفهاي کلي قرار گرفته و نحوه ي نيل به آنها در قالب يک سري عمليات پيش بيني مي گردند. در برنامه ريزي عملياتي هدف جزئي به صورت برنامه عملياتي در مي آيد و طريق رسيدن به هدف جزء به جزء بيان مي گردد. برنامه ريزي عملياتي را مي توان پيش بيني عمليات بريا نيل به هدفهاي معين با توجه به امکانات و محدوديتها و خطوط کلي ترسيم شده در برنامه جامع تعريف کرد.

مراحل برنامه ريزي عملياتي عبارتند از:

الف ) تدوين برنامه هاي کوتاه مدت (تنظيم بودجه و زمان بندي)؛

ب ) تعيين معيار هاي کمي و کيفي سنجش عملکرد و ارزيابي و هزينه هاي اجراي عمليات؛

ج ) ارزيابي برنامه ها و تعيين موارد انحراف عملکرد از آنها.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 278 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر