گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر
 • کد فایل: 7815
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 1,173 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 381 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 102 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهر در 102 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

فصل اول : معرفي و تاريخچه 1

بهداري سابق 2

خانه بهداشت 3

مراكز بهداشتي درماني 4

سازمان انتقال خون 6

عملكرد واحد مبارزه با بيماريها 10

عملكرد واحد تغذيه و مدارس 14

فصل دوم : فعاليتها 16

اهداف شبكه بهداشت ابهر 19

نگاهي بر بيمارستان امدادي ابهر 32

استراتژي هاي شبكه بهداشت ابهر 38

اهم فعاليتهاي انجام شده بهداشت حرفه اي 43

عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان 44

عملكرد واحد اسناد پزشكي 45

عملكرد نظارت بر درمان 47

فصل سوم : شرح تفصيلي آموخته ها 52

اهداف بهداشت محيط در نظام شبكه 52

مراكز تهيه و توزيع و نگهداري و فروش مواد... 53

بهداشت مواد غذايي 55

شرح وظايف كاردان بهداشت محيط در مراكز بهداشتي درماني 61

بحث و نتيجه گيري 62

گزارشي از تشكيل شبكه بهداشت و حقوق باروري 75

آشنايي يا واحد بهداشت محيط شبكه بهداشت ابهر 79

اهداف برنامه هاي بهداشت خانواده 81

آموزش بهداشت روان در شبكه بهداشت ابهر 86

منابع و ماخذ 96

چكيده

امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي‌هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني و سازگاري مثبت با شرايط متغير قلمداد مي‌شود و از اينرو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقاء و توسعه سازماني نمايان شده است. بديهي است اين فعاليت نيز مانند هر فعاليت سازماني ديگر مستلزم برنامه‌ريزي صحيح و اصولي مي‌باشد. نيازسنجي جزء جدايي‌ناپذير برنامه‌ريزي آموزشي و نظام بهسازي منابع انساني محسوب مي‌شود. طي فرآيند نيازسنجي، نيازها مشخص شده و برحسب اولويت براي ارضاء و تحقق آنها اقدام مي‌شود. نيازها براي انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامي مشخص مي‌شوند. طراحي و اجراي پروژه‌هاي نيازسنجي آموزشي در هر سطحي مستلزم پيروي از يك طرح و الگوي عمل مشخصي است. انتخاب يا طراحي و تدوين الگوهاي نيازسنجي مي‌تواند باعث تسهيل و افزايش دقت و اعتبار فرآيند نيازسنجي شود. يك الگوي مناسب بايد هدف، قلمرو (حوزه)، روش‌هاي اجرايي، ياران ساير ابعاد لازم در جهت انجام يك پروژه نيازسنجي آموزشي را مشخص و معين نمايد.

هدف پژوهش حاضر، بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و مقايسه آنها از نظر شرايط اجرا، زمان، مكان و كاربردها و همچنين تعيين مناسب‌ترين الگوها براي نيازسنجي در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان مي‌باشد. و نيز بدين منظور پس از بررسي اسناد و مدارك موجود و جستجوي گسترده در منابع فارسي و انگليسي، الگوها و تكنيك‌هايي كه به صورت پراكنده دراين منابع معرفي شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بينشي سيستماتيك، كليه اين الگوها و تكنيك‌هاي موجود را در يك چارچوب كلي در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفي الگوهاي هر طبقه، مزايا و معايب هر يك را مورد نقد و بررسي قرار گرفت. براي سنجش ميزان تناسب و كاربرد الگوها و مدل‌هاي مختلف از طريق مطالعه توصيفي پيمايشي با استفاده از ابزارهاي نظير پرسشنامه و مصاحبه سازمان نيافته،‌نظرات مديران و معاونان و كارشناسان ستادي و بهداشتي (19) شبكه بهداشتي و درماني در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسي قرار گرفت و نتايج تحقيق در دو بخش عبارتند از:

- براي نيازسنجي نيازهاي بهداشتي جمعيت تحت پوشش: الگوهايي مناسب هستند كه داراي ويژگي‌هاي زير باشند:

1- مفهوم نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب و نيز به عنوان برداشت تركيبي. 2- منابع تعيين نياز، جامعه، اهداف و ارزش‌هايشان. 3- ابزارهايي نظير مشاهده مستقيم و پرسشنامه و ... . 4- شناسايي نيازها در سطح شهرستان. 5- ملاك تعيين الگو، ميزان مشاركت جمعيت. 6- مناسب‌ترين شرايط زماني نيازسنجي در چند مرحله. 7- مناسب‌ترين شرايط مكاني تجمع نمايندگان مردم در يك مكان خاص. 8- مناسب‌ترين شرايط اجرايي، تجمع نمايندگان در يك مكان خاص، تكنيك دلفي. 9- كاربردي‌ترين الگوها، الگوهاي تركيبي و الگوهاي هدف - محور

براي نيازسنجي نيازهاي سازماني كاركنان: الگوهايي مناسب هستند كه داراي ويژگي‌هاي زير باشد:

1- مفهوم نياز به عنوان برداشت تركيبي و نيز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب. 2- منابع تعيين نياز، كاركنان شاغل در شبكه و آرمان‌ها و اهداف سيستم. 3- ابزارهاي نظير پرسشنامه، مشاهده مستقيم و ... . 4- شناسايي نيازها در سطح منطقه و شغل. 5- ملاك تعيين الگو، ميزان مشاركت كاركنان. 6- مناسب‌ترين شرايط زماني نيازسنجي در چند مرحله. 7- مناسب‌ترين شرايط مكاني تجمع نمايندگان كاركنان در يك مكان خاص. 8- مناسب‌ترين شرايط اجرايي، تجمع نمايندگان در يك مكان خاص، تكنيك دلفي. 9- كاربردي‌ترين الگوها، الگوهاي تركيبي و الگوهاي هدف - محور

بنابراين نيازسنجي آموزشي اولين و اساسي‌ترين گام در برنامه‌ريزي آموزشي سيستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و تعيين نيازها براساس الگوها و تكنيك‌هاي دقيق، مي‌تواند اثربخشي و كارايي برنامه‌ريزي اين سيستم را افزايش دهد.فصل اول : معرفي و تاريخچه

تاريخچه اولين درمانگاه در ابهر

همزمان با تصويب رژيم وقت در سال 1326 در مورد ساخته شدن درمانگاه در اقصي نقاط ايران ، شهرستان ابهر نيز جزء اين مناطق بود که مرحوم ولي محمد سلطاني يک قطعه زمين محصور به متراژ6434جهت اين امر اهدا نمودند . در اواسط سال 1326 نقشه پياده و شروع به ساختن ساختمان نمودند که در نهايت در اوايل سال 1328 ساختمان اتمام و به بهره برداري رسيد و در همان زمان دارو و پزشک به درمانگاه اعزام گرديد . اولين پزشک اين مرکز آقاي دکتر محمد صعودي اهل تهران بودند که پس از مدتي جاي خود را به آقاي دکتر کرچمر پزشک آلماني دادند که همراه با مترجم خود خانم سليماني به مدت دو سال به درمان بيماران پرداختند بعد از آن آقاي دکتر رونق اهل يزد ، پزشک متخصص ايتاليايي ، آقاي دکتر بيان کيني که تسلط کاملي به زبان فارسي داشتند و علاوه بر طبابت به نقاشي ،مجسمه سازي و شاعري نيز مي پرداختند شروع به درمان بيماران نمودند . پس از آن دکتر چش جراح و متخصص و رئيس سابق بيمارستان ثريا ( بيمارستان دستغيب فعلي ) شروع به طبابت نمودند و پس از آن جاي خود را به آقاي دکتر ديزجي اهل تهران ، دکتر اوديشو با مذهب آشوري اهل اروميه و دکتر خندان و پس از آن تا تعطيلي درمانگاه در سال 1357 آقاي دکتر هاني اهل اصفهان به امر طبابت و درمان مراجعين مي پرداختند.

واحدهاي اين درمانگاه پزشک داروخانه ، تزريقات و پانسمان ، عملهاي کوچک و عملهاي بزرگ بوده است . اولين کساني که در اين درمانگاه مشغول فعاليت بودند آقايان پرويز ابراهيمي ، اکبر ابراهيمي ، محمد ابراهيم حسن شاهي و عطا اسکندري و عده اي نيز نيروي غيربومي بودند .

درمانگاه تخصصي ( بهداري سابق ):

در سال 1335 يک منزل مسکوني به متراژ 900 متر خريداري گرديد و تا چندين سال در اين محل به انجام فعاليت هايي چون واکسيناسيون ، سمپاشي منازل و کارهاي بهداشتي پرداختند پس از آن ساختمان ويران گرديد و يک ساختمان جديد به متراژ 600 متر ساخته شد .

پس از تعطيل شدن درمانگاه شاهنشاهي در سال 1357 مرکز درماني به اين محل انتقال يافت و پس از آن به درمانگاه موقوفه حاج مراد خان حسن شاهي منتقل شده است . در حال حاضر خدمات تخصصي ( داخلي – چشم پزشکي – گوش و حلق و بيني –زنان و زايمان – دندانپزشکي و آزمايشات ) – مشاوره تغذيه و خدمات بهداشتي با وجود يک پايگاه بهداشتي به مردم ارائه مي گردد .

تاريخچه

در کشور ما عرضه خدمات بهداشتي و درماني توسط بخش دولتي ، خصوصي و مؤسسه هاي خيريه زير نظر (( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي )) با تکيه بر قانون بيمه همگاني انجام ميشود . برنامه ريزي براي توسعه و تامين نيروي انساني متخصص در امور پزشکي و ارتقاي کمي و کيفي آن وانجام امور پژوهشي و تحقيقاتي با عنايت به نيازهاي بهداشتي و درماني جامعه به منظور کمک به حل مشکلات بهداشتي و درماني از جمله وظايف دانشگاههاي علوم پزشکي و ديگر سازمانهاي مسئول در اين وزارتخانه است .

بخشهاي شبکه بهداشتي درماني که در شهرستان مسئول کلي برنامه هاي بهداشتي درماني مي باشند عبارتند از :

خانه بهداشت

اولين محل مراجعه روستاييان نيازمند به امور بهداشتي پزشکي خانه بهداشت است که در آنجا کمک بهورزان زن ومرد - با تحصيلات دوره ابتداي يا راهنماي و طي 2 سال دوره آموزش مستقر هستند . بهورزان خدمات بهداشتي - درماني اوليه راکه شامل آموزش بهداشت ، ايمن سازي بر عليه 6 بيماري مهم و خطرناک ودوران کودکي (ديفتري - کزاز- سياسرفه- فلج اطفال- سرخک وسل) آموزش تامين آب آشاميدني سالم و بهسازي محيط ، راهنمايي در مورد بهبود وضع غذا و تغذيه صحيح ، اصول بهداشت مواد غذايي ، توصيه مراقبتهاي بهداشتي مادر و کودک ، آموزش درباره فاصله گذاري بين حاملگي ها ، پيشگيري و کنترل بيماريهاي بومي و شايع ، درمان بيماريهاي معمولي ، سوانح و حوادث ، تهيه و تدارک داروهاي اساسي براي خانواده هاي روستايي در خانه بهداشت اغلب چهره به چهره و با حوصله و توضيحات کافي انجام مي شود . هر خانه بهداشت يک روستاي اصلي وچند روستاي اطراف ( روستاهاي اقماري ) رازير پوشش قرار مي دهد و چند خانه بهداشت زير نطر يک مرکز بهداشتي - درماني روستايي است .

مراکز بهداشتي - درماني روستايي

اين مراکز به طور معمول در روستاهاي پرجمعيت مستقر هستند درآنها پزشک عمومي و مجموعه اي از کاردانهاي امور مختلف پزشکي ، خدمات بهداشتي - درماني و خدمات پيراپزشکي راارائه مي کنند . اين مراکز در روستاها اولين محل ارجاع بيماران از خانه هاي بهداشت هستند و همچنين نظارت بر کار بهورزان مستقر در خانه هاي بهداشت و انجام خدمات سياري در روستاهاي زير پوشش رانيز برعهده دارند.مراکز بهداشتي - درماني شهر ي

اين گونه مراکز مجموعه وظايف خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي- درماني روستايي را به مردم شهرها ارائه مي کنند . در روستاها سطح اول شبکه ، خانه بهداشت و سطح دوم شبکه مراکز بهداشي - درماني روستايي است که در شهرها مراکز بهداشت ي- درماني شهري همانند مجموع سطح اول و دوم شبکه در روستاها عمل مي کنند .

مرکز بهداشت و بيمارستانهاي عمومي وتخصصي

مرکز بهداشت محل نظارت ، آموزش ، ارزشيابي و تدارک کليه خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي - درماني روستايي و شهري است ضمنا پاره ا ي فعاليتهاي تخصص - اپيدميولوژيک راهم انجام مي دهد .

بيمارستانها به طور معمول محل ارائه خدمات پزشکان متخصص و کارشناسان خدمات پيراپزشکي و در واقع محل ارجاع بيماران از مراکز بهداشتي - درماني روستايي و شهري براي معاينات تخصصي و بستري شدن و معالجه بيماران بستري شده مي باشند .طرحهاي گسترش شبکه هاي بهداشتي - درماني با توجه به سه عامل مهم دسترسي مردم به خدمات ، کم خرج بودن و مساله نيروي انساني پزشکي و نيز با توجه به مختصات فرهنگي ، جغرافيايي و اقتصادي هر شهرستان طراحي گرديده اند .

امور درمان ودارو

خدمات درماني سرپايي ،مراکز فوريت پزشکي ، خدمات درماني باليني و تهيه و تدارک داروهاي مورد نياز جامعه از موارد مهم امور درمان و دارو مي باشد که معمولا خدمات درماني سرپايي به دو صورت مراجعه مستقيم به مراکز درماني و فوريت پزشکي بيمارستانها و يا استفاده از خدمات مراکز و پايگاههاي فوريت ها ي پزشکي در منازل صورت مي پذيرد ؛ خدمات درماني باليني بامراجعه بيماران به بيمارستانها و بستري شدن دراين مراکز انجام مي شود ارائه خدمات درماني باليني در بيمارستانها ي عمومي ، تخصصي و فوق تخصصي انجام مي شودکه بطور عمده محل استقرار بيمارستانها در مراکز شهري است و معمولا بيمارستانهاي عمومي در مراکز شهري کم جمعيت مستقر است . بيمارستانهاي عمومي داراي 4 بخش جراحي عمومي ، داخلي ، اطفال و زنان وزايمان و بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصي داراي بخشهاي مختلف درماني است .گرچه بيشتر به دليل برخورداري ازامکانات وسيع تجهيزات کافي و کارکنان متخصص ارائه خدمات درماني بيشتر در بيمارستانهاي دولتي صورت مي پذيردولي از ارائه خدمات بخش خصوصي و خيريه در شهرهاي پرجمعيت وبويژه بخش خيريه که در طي چند سال اخير توسعه کمي وکيفي نسبتا مطلوبي يافته است . نمي توان غافل بود . سياستهاي کلي کشور برپايه ايجاد انگيزه در بخش خصوصي به منظور سرمايه گذاري در امر درمان است ولي به دليل گران بودن هزينه هاي درمان و در نتيجه عدم رغبت و تمايل بخش خصوصي در اين زمينه توفيق چنداني حاصل نشده است . به منظور اجرا ي طرح نوين اداره بيمارستانهاي دولتي با اتکاء به درآمدهاي آن و ارائه خدمات درماني به مردم در حال حاضر بيشترين خدمات ، در مجموعه هاي دولتي انجام ميشود به طوري که در مراکز دانشگاهي استان خراسان بويژه مشهد و بخصوص بيمارستانهاي قائم (عج)و امام رضا (ع) که داراي مراکز آموزشي - درماني باشند اغلب مراجعه کنندگان براي اعمال جراحي تخصصي و فوق تخصصي به اين مراکز مراجعه ميکنند که به دليل حضور پزشکان ماهر و همچنين تجهيزات پيشرفته عملکردي فراتر از استاني دارند و در برخي موارد پذيراي بيماران خارج از کشور نيز مي باشند .

تاسيس بهداري کاشمر

در سال 1306 خورشيدي بهداري شهرستان ابهر تاسيس گرديد که در محل اجاره اي شروع بکار نمود و ارتباطي با درمانگاه اعلائي نداشت درمانگاهاعلائي نيز سالياني چند به امور درماني بيماران سرپائي مشغول بود تا آنکه رفته رفته مراجعين آن زياد شده و گردانيدن دستگاه هزينه هاي بيشتر و کادر فني تکميل تري را ضروري ساخت.

لاجرم در حدود سال 1326 خورشيدي آقاي مهندس مهدي شوکتي فرزند برومند بانو عصمت السلطنه درمانگاه مزبور را با موقوفات و کليه لوازم و موجودي به وزارت بهداري واگذار نمود تا بهتر و صحيح تر اداره شود ، ضمناً گسترش يافته هماهنگ ترقيات زمان گردد ، در همان سال وزارت بهداري ده تختخواب در آن دائر و با کادر قني لازم شروع بکار نمود.

بدين ترتيب بيمارستان امدادي به وجود آمد. بهداري ابهر نيز از محل اجاره اي خود به بيمارستان اعلائي انتقال مکان يافت و اين دو مؤسسه در يکديگر ادغام شدند و تا با هزينه وزارت بهداري و عوائد موقوفات تواماً بخدمت مردم ادامه مي دهد در سال 1331 خورشيدي آقاي مهندس مهدي شوکتي اعتباري از دربار شاهنشاهي وصول و با آن يکدستگاه موتور بنام هلفورد بقدرت 62 اسب خريداري و يک حلقه چاه عميق حفر و موتور مزبور را در آن نصب و سپس موتور چاه عميق را وقف بيمارستان عصمتيه نمود تا از محل درآمد فروش آب کمکي ديگر به مخارج بيمارستان شود.

درآمد ساليانه املاک موقوفه و در آمد چاه عميق بيمارستان عصمتيه در هر سال جمعاً حدود 20 هزار تومان مي باشد.

از موقعيکه بيمارستان عصمتيه بوزارت بهداري واگذار گرديد دگرگوني بسيار در سيستم امور درماني بيماران بوجود آمد کادر فني لازم تدريجاً استخدام و شروع بکار کردند رفته رفته پيشرفت نمود تا اينکه امروز بحد کمال خود رسيده و موثر ترين خدمات را در راه امور درمان و بهداشت سکنه شهرستان کاشمر بنحو شايسته و مطلوب انجام مي دهد.

بهداري شهرستان ابهر و بيمارستان امدادي مشترکاً در راه تامين سلامت و بهداشت مردم اين ناحيه ارزنده ترين گامها را بر ميداشتند بهداري شهرستان ابهر با واحدهاي تابعه خود داراي هفت نفر پزشک ديپلمه يکنفر متخصص آزمايشگاه و يکنفر مدديار اجتماعي مخصوص امور بهداشت و تنظيم خانوار و حدود پنجاه نفر کارمند بود.

در حال حاضرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان ابهر زير نظر دانشگاه علوم پزشکي زنجان به ارائه خدمات بهداشتي ودرماني به مردم عزيز مي پردازد.

اسامي مسئولان شبکه بهداشت ودرمان ابهر:

دکتر غلامرضا غلامي به عنوان مديرشبکه بهداشت ودرمان ابهر

دکتر علي محمدي به عنوان معاون درمان شبکه بهداشت ودرمان ابهر

دکتر مجتبي قائمي به عنوان معاون بهداشتي شبکه بهداشت ودرمان ابهر

دکتر مهرداد اسماعيل زاده به عنوان سرپرست بيمارستان اعلائي ابهرارائه خدمت مي نمايند.

استرات‍ژي هاي شبكه بهداشت ابهر

استراتژي 1 :

1- اجراي برنامه آموزشي براي پرسنل خدمات شهرداري به تعداد 82 نفر

2- اجراي برنامه آموزشي براي پرسنل شبکه بهداشت و درمان به تعداد 44 نفر

3- اجراي برنامه آموزشي براي بهورزان فارغ التحصيل

4- اجراي برنامه آموزشي پزشکان و جانشينان مراکز شهري و روستائي و ستاد شبکه به تعداد 65نفر

5- تشکيل جلسه مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري و فعاليت مبارزه با AIDS براي پزشکان متخصص عفوني

6- تشکيل جلسه آموزشي براي جمعي از روحانيوناستراتژي 2

1- تشکيل جلسه براي شناساندن فعاليتهاي مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري و فعاليت هاي AIDS براي جمعي از متخصصين عفوني

2- تشکيل جلسه براي شناسائي مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري و فعاليتهاي AIDS براي کادر درماني بيمارستان امداديالتور : استراتژي 1 و 2

1- تشکيل جلسه آموزشي با حضور پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي

2- تشکيل جلسه کميته التور با حضور روساي بيمارستانها و کارشناسان عضو کميته التور

3- تشکيل جلسه کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان و مطرح کردن آن با حضور اعضاي کارگروه در فرمانداري

4- تشکيل جلسه آموزشي براي رابطين ادارات ( کشاورزي – فرمانداري و ... )

5- تشکيل جلسات آموزشي با حضور مسئولين ادارات آموزش و پرورش آمل و لاريجان توسط واحد بهداشت مدارس با همکاري واحد بيماريهاي واگير

6- تشکيل جلسات التور توسط مراکز بهداشتي درماني شهري و روستائي براي پرسنل فني تحت پوشش

7- تشکيل جلسه آموزشي التور توسط بيمارستان امدادي براي تعدادي پرسنل تحت پوشش بيمارستاناستراتژي 2 :

1- تشکيل جلسات هماهنگي با روساي بيمارستانها و اعضاي کميته التور شهرستان

2-تهيه امکانات براي تهيه محيط التور ( کاري بلر )

3-توزيع محيط هاي التور د رحد نياز در سطح مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت

4-هماهنگي بيمارستان امدادي در جهت تهيه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بيمارستان

5- هماهنگي درمانگاه اعلائي در جهت تهيه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بيمارستان

6- هماهنگي بيمارستان 17 شهريور در جهت تهيه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بيمارستان

7-توزيع دستورالعمل پمفلت هاي آموزشي در سطح مراکز بهداشتي درماني شهري و رستائي و خانه هاي بهداشت

8- انجام آزمايشات فوري و سريع از نمونه التور تهيه شده توسط هلال احمر

9- ثبت دقيق مشخصات بيماران ابتلا به اسهال در بيمارستانها و مرکز بهداشتي درماني شهري و روستائي و خانه بهداشت

10- پيگيري موارد اسهال توسط پرسنل و کارشناسان مسئول مرکز و بهورزان خانه هاي بهداشت

عنوان برنامه کاهش موارد حيوان گزيدگي

استراتژي 1 :

1- تشکيل جلسه کميته بيماريهاي مشترک انسان و حيوان

2- تشکيل جلسه آموزشي براي پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي

3- تشکيل جلسه آموزشي براي مربيان بهداشت مدارس شهرستان

4- تشکيل جلسه کميته اتلاف سگ هاي ولگرد و پيگيري هاي لازم در فرمانداري – بخشداري مرکزي با حضورکارشناسان ادارات شهر داري – نيروي انتظامي – محيط زيست و ...

5- ارسال دستورالعمل کنترل جمعيت شگ هاي ولگرد به مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي

عنوان برنامه نظام گزارش دهي بيماريها :

استراتژي 1و2:

1-شکيل جلسه آموزشي براي پزشکان و کارشناسان و رابطين گزارش دهي بيمارستانها و مسئولين فيزيوتراپي ها و توانبخشي ها

2-تشکيل جلسه آموزشي لپتوسپيروزيس براي پزشکان و کاردانها و کارشناسان بيماريها و بهداشت محيط مراکز شهري و روستائي

3- تشکيل جلسات آموزشي نظام گزارش دهي بيماريها براي پرسنل فني و بهورزان توسط مسئولين مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي

4- توزيع پمفلت هاي آموزشي ( بنر هاي آموزشي ) در سطح مرکز درماني شهري و روستائي به خانه هاي بهداشت و بخش هاي مختلف بيمارستانها و مراکز فيزيوتراپي ها و توانبخشي ها

عنوان بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان :

استراتژي 1:

تشکيل جلسه آموزشي براي کارشناسان مسئول و پزشکان مرکز شهري و روستائي

تشکيل جلسات آموزشي پرسنل فني و توسط پزشکان مسئول مرکز

استراتژي :

1- درخواست ادامه اکيپ نظارت شهرستان براي ممانعت از فروش مرغ زنده در سطح بازار روزها

2- بحث در کار گروه بهداشت سلامت و درخواست ادامه فعاليت هاي مورد نياز در پيشگيري از بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان

3- هماهنگي با اداره دامپزشکي در خصوص پيگيري سريع مواردي که از سوي سيستم شبکه بهداشت - درمان در خصوص تلفات ماکيان گزارش

مي گردد.


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 1,173 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر