پروژه کارآفرینی تأسيس شركت نويد مهاجر

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی تأسيس شركت نويد مهاجر
 • کد فایل: 7774
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 81 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 500 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 91 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني تأسيس شركت نويد مهاجر در 91 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ........................................................................................................................ 1

پرسشنامة جواز تاسيس........................................................................................ 5

خلاصه گزارش ..................................................................................................... 14

معرفي شركت ....................................................................................................... 19

2-1 مراحل اولية تاسيس شركت ....................................................................... 20

3-1 برنامه زمان بندي اجراي طرح .................................................................. 22

4-1 اساسنامه شركت ......................................................................................... 23

5-1 هزينه هاي قبل از بهره برداري ................................................................. 61

6-1 سرمايه در گردش ....................................................................................... 61

7-1 محوطه سازي و زمين ................................................................................ 63

8-1 ساختمان ....................................................................................................... 63

9-1 تاسيسات ...................................................................................................... 64

10-1 هزينة سرمايه گذاري طرح ...................................................................... 66

معرفي محصول .................................................................................................... 67

2-2 ظرفيت توليد ................................................................................................. 68

3-2 برنامه توليد .................................................................................................. 69

عنوان صفحه

4-2 مواد اوليه ...................................................................................................... 70

5-2 روش توليد ................................................................................................... 70

6-2 دياگرام توليد ................................................................................................ 72

7-2 ماشين آلات و تجهيزات .............................................................................. 73

خلاصه بررسي مالي .......................................................................................... 75

هزينه هاي توليد..................................................................................................... 76

حقوق و دستمزد ................................................................................................... 79

استهلاك ................................................................................................................. 81

فروش ..................................................................................................................... 82

جدول نسبتها ......................................................................................................... 83

گردش وجوه نقد ................................................................................................... 87

ترازنامه .................................................................................................................. 88سود و زيان .................................................................................................. ........ 91


مقدمه :
يكي از پيامدهاي مهم تحولات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي 20 سال گذشته در ايران عدم كنترل رشد جمعيت بوده است .
به گونه اي كه نرخ رشد جمعيت در كشور طي سال هاي ( 1367-1358 ) ، بدون شك از بالاترين درصد نرخ دهة ‌اخير برخوردار بوده است . اين موضوع باعث شده كه مسائل جمعيت و عرضة نيروي كار و بيكاري ، به عنوانم مشكلات جدي جامعة ما در زمان كنوني و دهه هاي آينده مطرح گردد . بر اساس آمار هاي ارائه شده در مركز ايران گروه هاي سني ( 19-15 و 24-20 ) در سال 1385 بالغ بر 4/17 ميليون نفر مي شود و كشور با يك منبع عظيم انساني روبرو خواهد شد كه همه مي تواند مشكلاتي را از نظر اجتماعي بوجود آورد و هم مي تواند پايه اي براي جهش هاي اقتصادي اجتماعي تلقي شود .
به عقيدة برخي كارشناسان ، جامعه هزينه هاي زيادي را براي آموزش جوانمالن انجام داده است بنابراين با ايجاد فرصت هاي شغلي و آموزش هاي تكميلي بايد از اين منابع انساني عظيم در جهت تحرك و رشد اقتصادي استفاده كنيم و از هدر رفتن اين نيروها جلوگيري شود . زيرا بر اساس آمار هاي موجود نرخ بيكاري به علت تاخير فاز رشد نرخ اشتغال در مقايسه با نرخ رشد عرضة نيروي كار متبا افزايش يافته و از 8/9 در صد در سال 1379 به 39/10 در پايان سال 1382 خواهد رسيد . لذا با توجه به عرضه فزايندة نيروي كار در دهة 1380 بيكاري كشور از مرز 5 ميليون نفر خواهد گذشت ، كه رقمي نگران كننده است كه نشان دهندة اين واقعيت است كه بخش به جذب نيروي كار و ايجاد اشتغال نه پرداخته و برعكس بخش قابل توجهي از كشاورزان و كارگران روستايي مهاجرت كرده اند و به بخش هاي خدماتي و صنعتي رو آورده اند .
رشد اشتغال در بخش خدمات بيش از ساير بخش ها بوده است . سهم خدمات از اشتغال كل اقتصاد ايران از 26 درصد در سال 1345 به 46 درصد در سال 1379 رسيده است . عده اي معتقدند كه گسترش بخش خدمات به كار هاي غير ضروري و غير توليدي ، واسطه گري ، دلالي و اختلال در سيستم توليد و توزيع منجر شده است . سهم بخش صنعت از كل اشتغال از 5/26 درصد در سال 1345 به 32 درصد در سال 1379 رسيده است و همچنين روند صعودي دارد . برآورد ها نشان مي دهد مكه به منظور كاهش نرخ بيكاري از 16 درصد فعلي به 6/12 درصد در پايان برنامة سوم بايد سالانه 2/765 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه از اين ميزان بخش صنعت و معدن با 6/105 هزار نفر بيشترين سهم را خواهد داشت . كارشناسان ،‌صنعت ماشين سازي و قطعه سازي مي تواند در صورت آماده سازي زمينه ها و شرايط كافي ، اشتغال زايي قابل توجهي داشته باشد . چنانچه اين شرايط مهيا نشود در اين صورت تنها قادر است اشتغال كنوني را حفظ كند و در صورت تهديد شراط و امكانات مورد نياز صنعت فوق ، اشتغال زايي در اين صنعت نيز تهديد خواهد شد . بنابر اين استراژي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي و صنعتي بايد به گونه اي باشد تا صنعت ضمن حفظ اشتغال كنوني بتواند زمينة‌اشتغال بخش قابل توجهي از جوانان بي كار و با استعداد را نيز فراهم كند . آنچه مي تو.ان گفت به طور كلي صنعت در ايران تحولات بزرگ و قابل تحسيني طي سال هاي اخير را در زمينة افزايش توليد و اشتغال زايي به همراه داشته است . به گفتة مسئولين صنعتي و مديران شركت هاي اگر امكانات لازم براي افزايش كمي و كيفي توليد فراهم شود ، نگرش ها نسبت به صنعت وتوليد تغيير كند حمايت اصولي و منطظقي از توليد مورد توجه قرارگيرد و … اين صنعت مي‌تواند به عنوان موتور محركه اقتصاد شود ، بسياري از صنايع داخلي را تجهيز كند و اشتغال گسترده اي را فراهم سازد . اين صنعت مي‌تواند موتور محركه و رونق بخش ساير صنايع باشد .
شركت نويد راهبر مهاجر در مورضه موفق به اخذ مجوز شده است . بعد زميني به مساحت 3325 متر مربع از ارازي شهرك صنعتي را خريدري كرد .

شركت از تاريخ واگذاري زمين اقدام به عمليات محوطه سازي ساختمان در محل نموده و كلية عمليات تسطيح و خاكريزي و خاكبرداري زمينبه اتمام رسانيده است و در بخش ساختمان نيز شركت كلية مجوزهاي لازم جهت احداث ساختمان را اخذ نموده است وسپس كار ساختمان را شروع به اتمام رساند .

در بخش تاسيسات شركت مبلغ 6000000 پرداخت اوليه جهت انعشاب برق 59 كيلو وات انجام داده و انشعاب آب به قطر 4/3 اينچ نيز به شركت اختصاص داده شده و لوله كشي هاي لازم انجام شد .

لازم به زكر است كه كلية هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح درصدد 3238 مي باشد .

مورد نياز است كه 197 5/1 مازاد به آمده غير نقدي خود به آمد رسانده است نموده است كه درصد 2000 معادل 92% كل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح نياز مالي را از بانك تامين كرده است .

لازم به زكر است كه در ابتدا سال 81 با تجهيزات ماشين آلات مختصر فعاليت آزمايشي خود آغاز نموده اند كه با خريداري كردن قسمتي اعظم از ماشين آلات نهايت اصلي خود را تقريبا از اواخر 81 شروع كرده است .

بسمه تعاليصورتجلسه هيئت مديره شركت

پس از ختم جلسه مجمع عمومي مؤسسين در ساعت 2 بعداظهر همانروز اولين جلسة هيئت مديرة شركت مذكور با حضور كلية سهامداران و اعضاء هيئت مديره در محل شركت تشكيل و تصميمات زير با آراء مورد تصويب قرار گرفت :

1- بعنوان مدير عامل و عضو هيئت مديره

و بعنوان عضو و رئيس هيئت مديره

و بعنوان نايب رئيس هيئت مديره

براي مدت دو سال انخاب گرديدند كه با امضاء ذيل اين صورت جلسه قبول سمت نمودند .

2-امضاء كملية اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از فبيل چك – سفته – بروات – قراردادها – عقود اسلامي – به طور كلي هرگونه قراردادي كه براي شركت ايجاد تعهد نمايد با همراه با مهر شركت معتبر مي باشد .

الف – حدود اختيارات مدير عانل

1- كلية امضاء هيئت مديره به

(با حق توكيل بغير) وكالت دادن تا با مراجعه باداره ثبت شركتها نثبت بثبت شركت فوق اقدام نمايد .جلسه در ساعت 4 بعداظهر همانروز خاتمه يافت .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 81 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر