پروژه کارافرینی واحد توليدي آرد ستاره

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارافرینی واحد توليدي آرد ستاره
 • کد فایل: 7559
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 24 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 169 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 40 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارافريني واحد توليدي آرد ستاره در 40 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مندرجات:بخش اول: كليات

- مقدمه اي در مورد معرفي واحد توليدي

- خط مشي و اهداف كيفيتي واحد توليدي

- اصطلاحات و تعريفات

بخش دوم: سازمان واحد توليدي

- سازماندهي واحد توليدي و بخشهاي آن و نمودار سازماني واحد توليدي

- سازماندهي امور كيفيت واحد توليدي و نمودار سازماني بخش كيفيت

- شرح وظايف، مسئوليتها و اختيارات مسئولان و كاركنان دخيل و مؤثر بر كيفيت بويژه مسئول و كاركنان بخش كيفيت

بخش سوم: مستندات نظام كيفيت

- ساختار مستندات نظام كيفيت شامل نظام نامه، روشهاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري، مشخصات فني و استانداردهاي كارخانه اي، تقشه ها، كارتها و فرمهاي عملياتي و غيره

- نحوه تهيه، بررسي، تاييد، تصويب، تجديدنظر و توزيع مستندات نظام كيفيت و چگونگي كنترل آنها

- حفظ و نگهداري سوابق

بخش چهارم: كنترل فرآيندهاي توليدي و عملياتي

- نمودار فرآيندها

- تداركات و انبارش مواد اوليه

- فرآوري مواد اوليه و يا ساخت و مونتاژ قطعات

- بسته بندي محصول نهايي

- انبارش، حمل و تحويل محصول

بخش پنجم: بازرسي و آزمايش مواد، قطعات و محصولات

- بازرسي و آزمايش مواد اوليه

- بازرشي و آزمايش حين فرآيند

- بازرسي و آزمايش محصول نهايي (آزمونهاي مستمر كارخانه اي، آزمونهاي نمونه اي براي تصديق بهر ساخت (lot يا Batch)، آزمونهاي فرعي براي تصديق نمونه محصول جديد)

بخش ششم: شناسايي، رديابي و وضعيت بازرسي و آزمايش مواد، قطعات و محصولات
بخش هفتم: امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات و بازرسي، آزمون و اندازه گيري (بررسي هاي كاركردي وكاليبراسيون)
بخش هشتم: كنترل و تعيين تكليف مواد، قطعات و محصولات نامنطبق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و رسيدگي به شكايات مشتريان
بخش نهم: آموزش كاركنان
بخش دهم: كاربرد فنون آكاري
پيوست ها, فهرست مدارك و مستندات مرتبط نظام كيفيت و ساير ضمائم ضروري


بخش اول: كليات

1-1- مقدمه اي در مورد معرفي واحد توليدي

واحد توليدي آرد ستاره به مساحت 2m7800 واقع در تهران خيابان شهيد رجائي خيابان ستاره، توليد آرد خود را به ظرفيت 30 هزار تن در سال از سال 1342 شروع كرده است. محصول در دو نوع آرد ستاره درجه 2 (درصد سبوس گيري 19 درصد) و آرد سبوس گرفته (درصد سبوس گيري 13 درصد) منطبق بر استاندارد ملي به شماره 103 و 2393 به روش والسي توليد مي شود. اين واحد توليدي به مديريت عامل سيد محمدرضا مرتضوي و داشتن نيروهاي متخصص شامل خانم الهام عباسي مسئول كنترل كيفيت با مدرك مهندسي صنايع غذايي، آقاي سيد احمد حيدري مدير توليد با مدرك شيمي و خانم ركسانا نادرنيا مدير فني با مدرك مهندسي مكانيك و تعداد 35 كارگر از حداكثر توان خود جهت توليد محصول با كيفيت مطلوب بهره مي برد ماده اوليه و محصول در كليه مراحل توليد و فرآوري كنترل شده و آزمايشات لازم برروي آنها در بخش ميكروبي و شيمي انجام مي شود.

اين كارخانه با داشتن پروانه تأسيس و بهره برداري به شمارة 4251، در تيرناه سال 1382 موفق به اخذ پروانه هاي ساخت محصول به شماره 17942 – آرد ستاره درجه 2 و 17943 – آرد سبوس گرفته از طرف وزارت بهداشت گرديد.

بسته بندي محصول در كيسه هاي پلي پروپيلني 40 كيلوگرمي انجام شده و اتيكت كارخانه شامل اطلاعاتي مانند تاريخ توليد، نام محصول، پروانه ساخت است. گندم از طريق شركت حمل و نقل آرد و گندم ايران از طرف اداره غله و آرد استان تهارن به كارخانه منتقل و آرد توليدي توسط همان اداره حمل مي شود.

2-1- خط مشي و اهداف كيفيتي واحد توليدي:

هدف توليد آرد با كيفيت منطبق با استاندارد ملي به شماره هاي 103 و 2393 و در آينده توليد آرد نول مي باشد. از طرفي با توجه به رذشد روزافزون جمعيت و افزايش تقاضا به موضوع افزايش ظرفيت توليد به موازات بهبود كيفيت و كاستن از ضايعات توليد نيز توجه شده است. به منظور افزايش رضايت مندي كاركنان و در نهايت ارائه كار مفيد و توليد بي نقص، سازمان توليدي سعي در برآوردن نيازهاي واقعي آنها دارد. از تمام توان به كار گرفته مي شود تا كليه پرسنل در سطح خود آموزش هاي مداوم و پيگير لازم را ببيند.

در نهايت مديريت ارشد از كليه اهداف فوق حمايت و تعهد مي كند تا تمامي پرسنل آنرا درك و اجرا كنند.


3-1- اصطلاحات و تعريفات:

آرد ستاره درجه 1: آرد با درجه استخراج 5/78 درصد – خاكستر بين (700/0- 581/0)

آرد تاره درجه 2: آرد با درجه استخراج 81 درصد – خاكستر بين (860/0 – 701)

آرد سبوس گرفته (معمولي): آرد با درجه استخراج 87 درصد – خاكستر بين (4/1-861/0) درصد

كيفيت: (Quality) ميزان برآورده شدن نيازمندي ها توسط مجموعه اي از ويژگيهاي ذاتي (نياز توسط استاندارد، مشتري يا خود سازمان مشخص مي شود)

كنترل كيفيت: Quality Control: بخشي از مديريت كيفيت كه بر برآورده كردن الزامات و يا خواسته هاي مربوط به كيفيت تمركز دارد.

تضمين كيفيت: بخشي از مديريت كيفيت كه بر ايجاد اطمينان از اينكه الزامات و خواسته هاي مربوط به كيفيت برآورده خواهد شد تمركز دارد.

خط مشي كيفيت: مقاصد و جهت گيري سازمان در رابطه با كيفيت كه رسماً توسط مديريت اعلام شده باشد.

روش اجرايي كاربرد فنون آماري:

واحد Q.C به همراه آزمايشگاه ضمن شناسايي نوع فعاليت هايي كه اين فنون در آنها كاربرد دارند نسبت به جمع آوير اطلاعات و داده هاي اطلاعاتي و سپس تهيه برگه ثبت داده ها، هيستوگرام، نمودار (پارتو، علت و معلول، تمركز نقص، پراكندگي و يا كنترل) بسته به نوع نياز و نوع بررسي اقدام مي كند.

مدير كنترل كيفي با ارزيابي و بازنگري آنها در صورت مشاهده عدم تطابق، دستور توقف توليد و رفع عيب و پيگيري آن را مي دهد. در اين راستا با توجه به نياز و در صورت لزوم فنون آماري توسط واحد Q.C از طريق برنامه ريزي هاي مستمر توسعه مي يابند.

روش اجرايي كنترل اقلام نامنطبق:

وضعيت محصول از نظر بازرسي و آزمون به طرق مناسب مشخص مي شود به طوري كه انطباق يا عدم انطباق محصول با توجه به بازرسي ها و آزمون هاي انجام گرفته مشخص شود. كنترل محصول نامنطبق شامل مراحل زير است:

1- شناسايي: شناساسي محصول نامنطبق در كنترل محصول ورودي، حين فرايند و نهايي صورت مي پذيرد. اين مرحله توسط آزمايشگاه Q.C پس از انجام آزمايشات لازم تشخيص داده مي شود.

-4- بسته بندي محصول نهايي:

- هدف: حفاظت ماده بسته بندي (كيسه PP) از محصول توليدي در برابر صدمات فيزيكي، شيميايي يا ميكروبي.

دامنه كار: ماده بسته بندي (كيسه PP) جهت بسته بندي ئو نوع آرد استفاده مي شود.

مسئوليت: نوع و جنس كيسه قبلاً توسط كارشناسان اداره استاندارد و از روي استانداردهاي لازم قبلاً تعيين شده است بنابراين تقاضاي خريد كيسه هاي با ويژگي هايي منطبق با استاندارد به مديرعامل داده شده است بنابراين تقاضاي خريد كيسه هاي با ويژگي هايي منطبق با استاندارد به مدير عامل داده مي شود و بعد از موافقت ايشان به مسئول تداركات و از آنجا به مسئول خريد داده مي شود. در هنگام دريافت، نظارت هاي لازم جهت انطباق خواسته با كالا انجام مي شود. همچنين در بخش انبار نگهداري كيسه ها كنترل هاي لازم اعمال مي شود تا كيسه ها احياناً در اثر رطوبت آلوده به كپك يا ميكروب نشوند.

5-3- انبارش، حمل و تحويل محصول:

هدف: ايجاد شرايط بهينه جهت نگهداري صحيح و مطلوب محصول بسته بندي شده به منظور جلوگيري از پايين آمدن كيفيت محصول (خدمات فيزيكوشيميايي) و يا آلوده شدن به هرگونه آلودگي ميكروبي يا كپك مخمري.

دامنه كاربرد: جهت نگهداري محصول بسته بندي شده (آرد ستاره درجه 2 و سبوس گرفته)

مسئوليت: با همكاري مسئول كنترل كيفيت (Q.C) و مدير توليد و از سوي مديريت عامل تصميماتي اتخاذ شده كه به انبارش صحيح محصول كمك مي كند.

مف انبار به دليل اهميت آرد به عنوان محصول جاذب الرطوبه، سيمان شده است. ديواره ها كاملاً پوشيده از سيمان و از نظر هرگونه خلل و فرج بزرگ كه روزنه مناسبي براي ورود حيوانات خانگي به ويژه موش هستند درزبندي شده و در دفعات زماني لازم بازرسي و كنترل مي شود. درون انبار پالت هاي فلزي وجود دارد كه كيسه هاي آرد بطور منظم روي پالت چيده مي شوند.

انبار مجهز به دماسنج است تا بتوان دماي نسبي محيط نگهداري محصول بسته بندي شده را تشخيص و كنترل كرد. هواكش هايي در سقف انبار تعبيهع شده كه از ساكن ماندن هواي انبار جلوگيري مي كند، يا در صورت بالا بودن دما در تابستان با ايجاد سيركولاسيون هوا، دما را به دماي مطلوب مي رسانند.

حمل آرد از طريق كامپيونهاي شركت حمل و نقل آرد و گندم ايران انجام مي شود كه مجهز به روكش مقاوم به رطوبت (جهت حمل و نقل با نزولات جوي) هستند.

2-1-5: آزمايشات اختصاصي:

1) اندازه گيري خاكستر گندم مطابق استاندارد ملي شماره 2706

2) اندازه گيري فيبر خام در گندم مطابق استاندارد ملي شماره 3105

3) اندازه گيري اسيديته چربي گندم مطابق با استاندارد ملي شماره 338

4) اندازه گيري ضريب ته نشيني (زلني) گندم مطابق با استانداردهاي ملي شماره 3681

5) اندازه گيري چربي گندم مطابق استاندارد ملي شماره 2862

6) اندازه گيري Pr گندم مطابق استاندارد ملي شماره 2863

2-5: بازرسي و آزمايش حين فرايند

هدف: كنترل و بازرسي حين فرايند

دامنه كاربرد: جهت بازرسي گندم پشت والس و مارپيچ هاي دو نوع آرد به كار برده مي شود.

مسئوليت: مسئوليت بازرسي و آزمايش بر عهده مسئول كنترل كيفيت و كارگران بخش توليد مي باشد.

از گندم پشت والس در ساعات مختلف توليد نمونه برداري مي شود و ناخالصي كل، افت (مفيد و غيرمفيد) و رطوبت گرفته مي شود. به منظور كنترل حين فرايند، عملكرد بخش بوجاري بررسي و نظارت مي شود.

در بخش انبار خواب گندم رطوبت و زمان كنترل مي شود. ماحصل كليه والس ها، فاصله بين والس ها و سرعت والس ها به منظور اطمينان از صحت انجام كار آنها كنترل مي شود. جهت اطلاع از پارگي يا عدم پارگي الك ها، برروي نمونه هاي لوله هايي كه به مارپيچ ريخته مي شوند آزمايش دانه بندي انجام مي شود. از نمونه مارپيچ ها نمونه برداري مي شود و آزمون رطوبت، خاكستر و دانه بندي انجام مي شود. برروي چگونگي دوخت و نحوة بسته بندي و اتيكت گذاري درست برروي كيسه كنترل چشمي اعمال مي شود. همچنين وزن كيسه هاي آرد با باسكول كنترل مي شود.

3-5- بازرسي و آزمايش محصول نهايي:

هدف: انجام آزمونهاي فيزيكوشيمايي و ميكروبي به منظور اطمينان از انطباق محصول با استانداردهاي شماره 103 و 2393.

دامنه كاربرد: جهت آزمون محصول توليدي آرد ستاره درجه 2 و سبوس گرفته

مسئوليت انجام آزمون بر عهدة مسئول آزمايشگاه واحد Q.C مي باشد


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 24 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر