پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات
 • کد فایل: 7549
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 25 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 181 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 23 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني کشت صيفي جات و سبزي جات در 23 صفحه ورد قابل ويرايش
مقدمه

تقاضاي مداوم براي سبزي هاي تازه و فراورده ها در بازارهاي کشور نشان دهنده عظيم بودن نقش اقتصادي صنعت توليد سبزي وسهم آن در بر آورد کردن عمده رژيم هاي غذايي است متخصصين علم تغذيه معتقدندکه مصرف سبزي وميوه به صورت تازه يافراورده اي ازبروزناراحتيهاي ناشي ازفقرغذايي جلو گيري مي کند.خوشبختانه مصرف سبزي و ميوه به صورت تازه در ايران بسيار رايج است.

و کمتر سفره ايمي توان يافت که خالي از آن باشدولي با اين حال ياد آور مي شويم که علي رغم قدمت وسابقه طولاني کشت تعداد قابل ملاحظه اي ازسبزيها درايران پيشرفت قابل توجهي دراين زمينه صورت نگرفته است.

ومادرزمينه تهيه بذر،توليد و انبار داري وبازاررساني بعلت عدم توجه به اصول صحيح علمي وتکنيکي دچارنا بساماني هاي عمده اي مي باشيم که با کاربر آخرين روش هاي علمي کشور ما نيز به صورتيکي از مهمترين ممالک صادر کننده انواع سبزي به صورت خام و فرآورده اي باشد.

خصوصاً منطقه ي مغان به علت همسايه بودن با کشور آذربايجان در اين زمينه نقش مهمي ايفا کندلذا اهميت دادن به گلخانه ولي با مديريت صحيح مي تواند منطقه ما را به سوي کشاورزي مدرن سوق دهد.

اهميت اقتصادي طرح :

توليد سبزي به روش گلخانه اي بستري مناسب براي برگشت سريع و مطمئن سرمايه گذاري هاي کشاورزي است که باعث ثبات در منطقه براي سبزي کاري با خارج کردن اين حرفه از حالت فصلي به دائمي مي گردد . حرفه ي سبزي کاري به ميزان قابل توجهي به اقتصاد ملي کمک مي کند و علاوه بر کشاورزان نفرات زيادي را نيز در زمينه هاي متعددي نظير تهيه ي فرآورده هاي سبزيجات ، حمل ونقل و بازار يابي جذب مي نمايد که با توجه به نيروي انساني فراوان و بازار عرضه ي مناسب داخلي وخارجي پرورش سبزي وطرح مدرن سبزي کاري از دور نماي روشني در منطقه داراست وقابليت جذب قسمت عمده ي سرمايه گذاري هاي بخش کشاورزي را دارد.

اهداف طرح :

1) اشتغال زايي:

با توجه به جمع کثير افراد جوياي کار در منطقه اين طرح مي تواند در صورت کافي و مديريت صحيح موفقيت قابل توجهي براي اشتغال زايي داشته باشد مخصوصا ً اشتغالي مطمئن و دائمي2)خارج کردن کشت از حالت فصلي به دائمي:

کشاورزي در منطقه با توجه به شرايط خاص فصلي براي مدت محدودي است. لذا منطقه با توجه به پتانسيل هاي موجود ديگر نياز مند سيستمي است تا با خارج از اين مرحله کشاورزي وارد مرحله اي مطمئن و دائمي گردد. احداث گلخانه با توجه به کنترل آن در شرايط مطلوب مي تواند کشاورزي را در چهار فصل به صورت درآمد زا احياء کند.

3)برگشت مطمئن و متمادي سرمايه:

درکشاورزي شرايط به مطلوب و نامطلوب تقسيم مي شوندکه علل برگشت نامطمئن سرمايه شرايط نامطلوب است.عمده شرايط نامطلوب اقليمي است که براي بهره برداري درمقياس کوچک ميتوان آن رادستکاري کرد آن مقياس کوچک مي توانديک گلخانه مناسب باشدکه درآن حد اکثر شرايط قابل کنترل اند و برگشت مطمئن و متمادي سرمايه مهياست.

4) نياز منطقه به محصولات تازهو فراورده اي و قابليت منطقه براي صادرات محصولات کشاورزي.

توجيه فني طرح :

افزايش جمعيت از يک سو و کاهش وسعت اراضي حاصلخيز به دليل توسعه روز افزون شهرها و مناطق صنعتي از سوي ديگر ضرورت استفاده بهينه از امکانات موجود را بيش از پيش مي نمايد .

بطور کلي افزايش راندمان محصولات کشاورزي به دو ليل صورت مي گيرد .

يکي افزايش سطح زير کشت و ديگري عملکرد محصول در واحد سطح روش اول بنا به محدوديت هايي که ذکر شد قابل اجرا نمي باشند لذا بايستي با استفاده از تکنولوژي هاي جديد راندمان را افزايش دهيم که توليد سبزي به روش گلخانه اي از مصاديق آن است.

ازمحصولاتي که درکشت گلخانه اي صيفي جات موردتوجه قرار گرفته اند،خيار و گوجه فرنگي مي باشد. خيار تريپلوئيد است که هر بوته ي آن در يک فصل زراعي 7-5 کيلو گرم محصول توليد ميکند.

براي هر متر مربع 3 بوته در نظر مي گيرند،لذا براي هر متر مربع در حدود 20- 15 کيلو گرم خيار برداشت مي کنند. فاصله بوته روي رديف 45-40 س و فاصله دو رديف از هم80-70س در نظر ميگيرند .

بذر اين خيارهيبريد بوده وخيار حاصل پارتنوکارپي و قلمي خواهد بودکه محصول آن هر دو روز يک بار قابل برداشت است.به دليل مسدودبودن محيط کنترل شرايط اقليمي وهمچنين آفات و امارض به راحتي مقدور مي باشد.با توجه به اينکه هدف از گلخانه کشت درپاييز وزمستان مي باشدو چون در اين فصل دماي هوا خيلي پايين وهمچنين نور کافي وجود نداردلذا اين بذور را اصلاح کرده اند براي نور کم ودماي کم.فاصله کشت گوجه فرنگي متفاوت ازخيارمي باشدبه طوري که فاصله بوته هاروي رديف 60(س) و فاصله دو رديف از هم 90(س) مي باشد.ميزان توليد گوجه فرنگي در يک متر مربع 25-20 کيلوگرم مي باشد و دوره رشد محصول بين 8-6 ماه به طول مي انجامد.

بوته ها به وسيله ي ريسمان هاي نخي به صورت عمودي به ميله هاي طولي گلخانه بسته مي شوند و به شکل قائم رشد مي کنند.

دماي مناسب گلخانه براي رشد مطلوب بوته ها28-22 درجه مي باشد؛و رطوبت مناسب 80- 75 درصد مياشد بايد اين مسئله را در نظر بگيريم که اگر رطوبت که اگر رطوبت گلخانه پايين باشد دراين صورت جذب مواد غذايي ازخاک توسط گياه صورت نمي پذيرد واگررطوبت داخل گلخانه درحدبسيار بالايي باشد موجب افزايش امراض قارچي خواهد بود. مناسبترين (پي اچ) براي خيار درختي 6/5 مي باشد.

)اسکلت گلخانه

مناسبتر ين گلخانه براي استان از نوع تونلي مي باشد و مناسبترين ابعاد 45* 11 مي باشد چرا که هم گرمتر کردن گلخانه راحتتر مي باشد و هم اگر زماني برفي سنگين ببارد موجب از بين رفتن گلخانه نمي باشد، اسکلت گلخانه شامل لوله هاي گالوانيزه که به صورت کماني يا حلقوي است.

کمانهاي نيم دايره به فواصل معين درامتداد هم به وسيله ي اتصالات متعدد طولي وعرضي به هم متصل مي گردند. شبکه اي از مفتول هاي گالوانيزه ي گرم نمره ي 5/2 در روي کمان ها قرار مي گيرد و در داخل هر کمان يک بازوي نگهدارنده ي افقي که قسمت راست کمان را به قسمت چپ آن متصل مي کند تا علاوه برحفظ استحکام گلخانه براي بستن سيم هاي داربست مورداستفاده قرار مي گيرد. پوشش پلاستيکي از نوع پلاستيک دار مي باشد که مقاوم سرما و گرما مي باشد.

توجيه اقتصادي طرح:

هزينه هاي طرح شامل دو بخش عمده هزينه هاي ثابت و هزينه هاي جاري خواهد بود که در صفحات بعدي به تفکيک بر آورد مي گردد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 25 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر