پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو
 • کد فایل: 7479
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 1,266 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 317 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 59 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني کارگاه توليد قالپاق و رينگ خودرو در 59 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 5

فصل اول..................................................................................................................................................................... 6

کليات.......................................................................................................................................................................... 6

مقدمه :........................................................................................................................................................................ 7

نام کامل طرح و محل اجراي آن :.............................................................................................................................. 7

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 7

مشخصات متقاضيان :................................................................................................................................................. 8

دلايل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 8

وضعيت و ميزان اشتغال زايي :.................................................................................................................................. 8

تاريخچه و سابقه مختصر طرح :................................................................................................................................. 9

نام و کد محصولات.................................................................................................................................................... 9

شماره تعرفه گمرکي................................................................................................................................................... 9

شرايط واردات محصول........................................................................................................................................... 10

توضيح:..................................................................................................................................................................... 10

بازار OEM............................................................................................................................................................. 11

بازار OES............................................................................................................................................................... 11

بازار AM................................................................................................................................................................ 11

بررسي استانداردهاي موجود در مورد محصول..................................................................................................... 12

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول...................................................... 12

بررسي قيمت هاي داخلي........................................................................................................................................ 12

مروري بر قيمت هاي جهاني................................................................................................................................... 13

معرفي موارد مصرف و کاربرد محصولات.............................................................................................................. 13

لازم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش هاي زير تقسيم بندي ميگردد :............................................. 14

بازار OEM :........................................................................................................................................................... 14

بازار OES :............................................................................................................................................................ 15

بازار AM :............................................................................................................................................................... 15

بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول............................................................ 15

کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول............................................................................................ 16

معرفي شرايط صادرات............................................................................................................................................ 16

وضعيت عرضه و تقاضا............................................................................................................................................ 17

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون................................................................... 17

- بررسي ظرفيت هاي بهره برداري........................................................................................................................ 17

بررسي روند ظرفيت نصب شده توليد قالپاق در کشور.......................................................................................... 18

بررسي روند توليد واقعي قالپاق در کشور............................................................................................................... 19

در نمودار زير روند توليد واقعي نشان داده شده است........................................................................................... 20

بررسي سطح تکنولوژي توليد در واحدهاي فعال................................................................................................... 20

فرايند توليد قالپاق به صورت زير است :................................................................................................................ 20

نگاهي به راندمان توليد )درصد استفاده از ظرفيت اسمي( در واحدهاي توليدي فعال.......................................... 21

نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد محصول.................................................. 22

بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا....................................................................... 22

پيشبيني عرضه در بازار آينده کشور........................................................................................................................ 23

الف ( پيش بيني توليد داخل واحدهاي فعال........................................................................................................... 23

ب) پيش بيني توليد داخل واحدهاي در حال ايجاد............................................................................................... 23

با توجه به جدول بالا ، ظرفيت طرحهاي در حال ايجاد که در آينده به ظرفيت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زير قابل پيش بيني است:.................................................................................................................................................................................. 24

بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 1385........................................................... 24

جمع بندي عرضه..................................................................................................................................................... 24

بررسي روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون..................................................................................................... 25

الف( برآورد مصرف در خودرو سازان................................................................................................................... 25

گروه اول................................................................................................................................................................... 25

گروه دوم:................................................................................................................................................................. 25

ب- برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو......................................................................... 27

جمع بندي ميزان مصرف داخل قالپاق خودرو....................................................................................................... 28

نمودار زير روند مصرف در سالهاي گذشته را نشان داده است ............................................................................ 29

بررسي روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385............................................................................ 29

بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم............................................................... 30

برآورد ميزان تقاضاي داخل در آينده...................................................................................................................... 30

برآورد قابليت صادرات در آينده............................................................................................................................. 30

برآورد تقاضاي کل.................................................................................................................................................... 31

جمع بندي و نتيجه گيري مطالعات بازار و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد از نگاه توجيه پذيري بازار 31

بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها.................................... 32

نگاهي به روش توليد قالپاق چرخ............................................................................................................................ 32

فرايند توليد قالپاق به صورت زير است:.................................................................................................................. 32

روش توليد معمول کشورمان با ديگر کشورهاي جهان........................................................................................... 32

تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در توليد محصول......................................................................... 33

مجوز هاي قانوني :................................................................................................................................................... 33

مراحل صدور جواز تاسيس :................................................................................................................................... 34

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس......................................... 34

1- اشخاص حقيقي............................................................................................................................................... 34

2- اشخاص حقوقي.............................................................................................................................................. 34

مدارك مورد نياز:..................................................................................................................................................... 35

اصلاحيه جواز تاسيس :........................................................................................................................................... 35

تعريف:...................................................................................................................................................................... 36

صدور پروانه بهره برداري :..................................................................................................................................... 36

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 37

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 38

روش انجام کار......................................................................................................................................................... 38

جنبه هاي ابتکاري بودن و خلاقيت به کار رفته شده :........................................................................................... 39

فهرست تجهيزات مورد نياز و برآورد قيمت آنها :................................................................................................. 39

مشخصات نيروي انساني مورد نياز از لحاظ مفيد بودن و توانايي کار :................................................................. 40

روش هاي بازاريابي و تبليغات جهت جذب مشتريان............................................................................................ 40

برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح..................................................................................................................... 40

لحاظ کردن نقطه سربسر توليد................................................................................................................................. 41

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار....................................................................................................................... 41

برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه و محل تامين آن..................................................................................... 41

معرفي نوع ماده اوليه عمده...................................................................................................................................... 41

معرفي منابع تأمين مواد اوليه................................................................................................................................... 42

برآورد ميزان مصرف سالانه مواد اوليه.................................................................................................................... 42

برآورد قيمتهاي مواد اوليه مصرفي.......................................................................................................................... 43

بررسي تحولات اساسي در روند تأمين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده.................................................. 43

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح................................................................................................................ 44

انتخاب محل اجراي يک طرح توليدي عموما بًراساس معيارهاي زير صورت ميگيرد :....................................... 44

بازارهاي فروش محصول......................................................................................................................................... 44

الف ( بازار خودروسازان.......................................................................................................................................... 44

بازار خدمات پس از فروش خودرو........................................................................................................................ 45

بازار تأمين مواد اوليه................................................................................................................................................ 46

احتياجات و نيازمندي هاي ديگر طرح................................................................................................................... 46

امکانات زير بنايي مورد نياز.................................................................................................................................... 46

حمايت هاي خاص دولتي........................................................................................................................................ 46

با جمع بندي مطالعات مکان يابي، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زير آمده است.......................... 47

بررسي تأسيسات و امکانات زيربنايي مورد نياز طرح............................................................................................ 47

برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن............................................................................................................ 47

برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن............................................................................................................. 48

برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن........................................................................................ 48

برآورد امکانات مخابراتي و ارتباطي لازم و چگونگي تأمين آن............................................................................ 49

برآورد امکانات زيربنايي مورد نياز......................................................................................................................... 49

نيازمندي طرح به راه را ميتوان در حالت زير مورد بررسي قرار داد :................................................................. 49

عبور و مرور کاميونهاي حامل مواد اوليه و محصول............................................................................................... 49

عبور و مرور کارکنان................................................................................................................................................ 49

ساير امکانات مانند راه آهن، فرودگاه و بندر......................................................................................................... 49

وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني.................................................................................................................. 50

حمايت هاي تعرفه گمرکي و مقايسه آن با تعرفه هاي جهاني................................................................................ 50

حمايتهاي مالي.......................................................................................................................................................... 50

فصل سوم................................................................................................................................................................. 51

امور مالي طرح......................................................................................................................................................... 51

سرمايه گذاري ثابت طرح :...................................................................................................................................... 52

خريد دفتر کار :........................................................................................................................................................ 52

هزينه زمين :............................................................................................................................................................. 52

هزينه محوطه سازي :............................................................................................................................................... 53

هزينه ساختمان سازي :............................................................................................................................................ 53

هزينه ماشين آلات و تجهيزات :.............................................................................................................................. 54

هزينه تاسيسات و تجهيزات عمومي :...................................................................................................................... 54

هزينه تجهيزات آزمايشگاهي :................................................................................................................................. 54

وسايل اداري و خدماتي........................................................................................................................................... 55

ماشين آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهي...................................................................................................... 55

هزينه هاي قبل از بهره برداري................................................................................................................................ 55

هزينه هاي پيش بيني نشده...................................................................................................................................... 55

هزينه سرمايه گذاري ثابت :..................................................................................................................................... 56

فصل چهارم.............................................................................................................................................................. 57

جمع بندي – نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................................................................. 57

نتايج حاصله از اجراي طرح :.................................................................................................................................. 58خلاصه طرح :

در اين طرح به بررسي توليد قالپاق و رينگ خودرو پرداخته شده است ، براي بررسي طرح از روش هاي آماري و اقتصادي و برآورد هاي مالي استفاده شده است ، اين طرح شامل چهار فصل ميباشد ، فصل اول به بيان کلياتي از قبيل مقدمه ، تاريخچه ، مجوز هاي قانوني مورد نياز ، وضعيت بازار ، ميزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بيان روش انجام کار پرداخته است ، بازديد از واحد کاري مشابه ، نيروي انساني ، نحوه تامين سرمايه و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، فصل سوم به بررسي طرح از ديدگاه اقتصادي پرداخته است ( طرح توجيهي يا BP ) ، عناويني از قبيل نيروي انساني مورد نياز ، ميزان سرمايه گذاري ، مواد اوليه مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، در نهايت فصل چهارم به بيان نتيجه اجراي طرح مي پردازد .


مقدمه :

مطالعات امکان سنجي، مطالعات کارشناسي است که قبل از اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام ميگيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري سرمايه گذاران مورد استفاده قرار ميگيرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجي مقدماتي توليد قالپاق خودرو ميباشد. اين مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند. اميد است اين مطالعات کمکي هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتي کشورمان بعمل بياورد .نام کامل طرح و محل اجراي آن :

توليد قالپاق رينگمحل اجرا :

مشخصات متقاضيان :

نام


نام خانوادگي


مدرک تحصيلي


تلفن


دلايل انتخاب طرح :

قطعه سازي يکي از صنايع مادر و اساسي در هر کشور به شمار مي آيد. اين قطعات خود به عنوان کالاي واسط هاي در توليد انواع خودرو يا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اينرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم توسعه صنعت خودروسازي کشور است و لذا مجموعه قطعه سازي را ميتوان به عنوان يکي از محورهاي توسعه کشورها تلقي کرد. در حال حاضر صد ها واحد صنعتي مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازي براي خودرو ميباشند. خودرو هاي صنعتي و کشاورزي از ديگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهميت اين صنعت نيز براي همگان روشن و شفاف ميباشد. بنابراين در مجموع ملاحظه ميگردد که قطعات توليدي طرح به عنوان زيرساختهاي صنعت کشور به شمار ميآيند و از درجه اهميت بالايي برخوردار ميباشند.وضعيت و ميزان اشتغال زايي :

تعداد اشتغالزايي اين طرح 26 نفر ميباشد .

تاريخچه و سابقه مختصر طرح :

نام و کد محصولات

محصولات مورد نظر طرح حاضر، توليد قالپاق خودرو ميباشد. قالپاق يک قطعه نسبتا تزئيني در خودرو است . قالپاق ها روي رينگ هاي چرخ ها نصب شده و بدينوسيله ظاهر زيبائي را به آن ارائه مي دهد . قالپاق ها بجزء نقش زيبائي ظاهري نقش ديگري در خودرو ندارند . هر خودرو به تعداد چرخ هاي خود نيازمند استفاده از قالپاق است .

قالپاق ها از مواد پلاستيکي ساخته مي شوند و داراي انعطاف بالا و وزن بسيار پائين مي باشند و بدين ترتيب وجود آن روي چرخ ، سبب وارد آمدن هيچگونه بار اضافي بر خودرو نمي شود . هر قالپاق براي استفاده در رينگ خاصي توليد مي شود . از اينرو به تعداد تنوع رينگ چرخ هاي موجود خودرو ها نياز به تنوع قالپاق خواهد بود . از طرف ديگر به منظور افزايش بازار پسندي قالپاق ، توليد کنندگان اشکال مختلفي را در توليد قالپاق به آن اعمال مي نمايند تا بواسطه آن بتوانند با ارائه تنوع ظاهري متفاوت ، سلايق مختلف را پوشش دهند . در اشکال زير نمونه هائي از اين نوع قطعات آمده است .

بررسي استانداردهاي موجود در مورد محصول

محصول مورد مطالعه، قالپاق خودرو است . اين قطعات خود به عنوان يک محصول واسطه در توليد يا تعميرات خودرو ها مورد استفاده دارند. از اينرو ماهيت اين قطعات طوري است که نميتوان استاندارد خاصي را براي آن تعيين کرد و لذا هيچگونه استاندارد ملي يا بين المللي براي اين قطعات وجود ندارد. ولي بايد گفت که توليد اين قطعات تحت مشخصات فني ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت ميگيرد که به نوعي نيز ميتوانيم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهاي مورد نياز در توليد تلقي نماييم. مشخصات فني قطعات در قالب نقشه فني، برگ آناليز مواد اوليه مصرفي و برگ مشخصات مکانيکي و متالوژيکي از طرف هر خودرو ساز تهيه و ارائه ميگردد که رعايت تک تک آنها از طرف سازندگان امري اجتناب ناپذير است .

همچنين لازم به ذکر است که هر شرکت خودرو ساز استاندارد و الزامات فني مخصوص به خود را دارا است .بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول

بررسي قيمت هاي داخلي

هر قطعه از خودرو ، با توجه به نوع قطعه و خودروي مورد استفاده از قيمت هاي متفاوتي برخوردار است . قالپاق نيز همانند ساير قطعات خودرو به نسبت خودروي مورد استفاده داراي قيمت هاي مختلفي مي باشند ولي متوسط قيمت 70000 تا 85000 ريال را مي توان براي اين قطعات ارائه کرد .مروري بر قيمت هاي جهاني

همانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد قيمت جهاني قطعات خودرو نيز نميتوان اقدام به تعريف رقم خاصي نمود. چرا که قيمت ها تابع نوع قطعه توليدي و همچنين خودروئي مي باشد که قطعه براي آن ساخته مي شود و نظر بر اينکه يک کارخانه قطعه سازي اقدام به توليد رنج وسيعي از قطعات مينمايد از اينرو ارائه قيمت واحد براي آن امکان ناپذير ميباشد. لازم به ذکر است که در بررسي امکان پذيري صادرات قطعات صنعتي ، عموما مزيت هاي رقابتي توليد در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقايسه قرار مي گيرد و در صورت وجود مزيت ، صادرات شکل مي گيرد . در مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه توضيحات لازم ارائه خواهد شد .معرفي موارد مصرف و کاربرد محصولات

محصول توليدي طرح قالپاق خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد اين قطعات در خودرو سازي است و مي توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از اين قطعات استفاده مي کنند ، ليکن مشخصات فني آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است .بررسي روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون

ضريب مصرف قالپاق در هرخودروي توليدي يک دست است که هر دست معادل 4 عدد مي باشد . از طرف ديگر بازار خدمات پس از فروش خودرو نيز مصرف کننده اين قطعات است . لذا به منظور بررسي روند مصرف اين قطعات ، لازم است تعداد خودرو در کشور به همراه توليد سالانه آن مورد توجه قرار گيرد . در ادامه بررسي هاي لازم در اين خصوص انجام گرديده استالف( برآورد مصرف در خودرو سازان

مجموعه خودروهاي توليد داخل کشورمان را ميتوان از نگاه مصرف قطعات توليد داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسيم بندي کرد :گروه اول

: اين گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفي در توليد خودرو را از سازندگان داخلي تأمين مينمايند و درصد کمي قطعات وارداتي در ساخت اين گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهاي توليدي گروه ايران خودرو و سايپا در اين گروه قرار دارند.

مراحل صدور جواز تاسيس :

1- پذيرش درخواست متقاضي صدور جواز تأسيس فعاليتهاي صنعتي و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنايع شهرستان .

2- بررسي پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهاي سرمايه گذاري در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنايع .

3- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضي .

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسي ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهاي موجود ، طرحهاي تيپ و تجربيات كارشناسي و ارجاع پرونده به مديريت .

5- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس

1- اشخاص حقيقي

- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

- حداقل سن 18 سال تمام

- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 1,266 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر