پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی
 • کد فایل: 7429
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 165 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 457 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 84 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني کارخانه نساجي و پارچه بافي در 84 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 5

فصل اول............................................................................................................................................................................. 6

برسي بازار ، مطالعه و شناخت محصول........................................................................................................................... 6

مقدمه.................................................................................................................................................................................. 7

امروزه مي توان ماشينهاي بافندگي را بر اساس طريقه پود گذاري آنها تقسيم بندي كرد كه عبارت از :....................... 9

عوامل موثر در انتخاب يك ماشين بافندگي................................................................................................................. 10

بطور كلي در انتخاب ماشين مي توان ارقام را به عنوان راهنما به كاربرد :.................................................................. 10

با توجه به توضيحات فوق مي توان دو نكته اي كلي را در انتخاب ماشينهاي بافندگي در نظر گرفت :..................... 10

مسائلي كه حدود بافندگي را مشخص مي كند به دو دسته تقسيم مي شود :............................................................... 11

حال به منظور بهتر روشن شدن مطلب ، كليه نكاتي را كه بايد در اين زمينه در نظر گرفت را ذكر مي كنيم :.......... 11

نام محصول در تعريف اوليه :.......................................................................................................................................... 14

وارداتي و يا صادراتي بودن كالا :.................................................................................................................................... 14

نامهاي تجاري :................................................................................................................................................................ 14

مختصات فيزيكي :.......................................................................................................................................................... 15

مختصات شيميايي :......................................................................................................................................................... 15

شرح خواص :................................................................................................................................................................. 15

عمر مفيد :....................................................................................................................................................................... 15

مواد اوليه :....................................................................................................................................................................... 16

كالا هاي رقيب و يا كالا هاي جانشين :.......................................................................................................................... 16

درجه اهميت پارچه :....................................................................................................................................................... 17

مباني مذهبي و فرهنگي :................................................................................................................................................ 17

حمايتهاي دولت :............................................................................................................................................................. 17

فصلي بودن مصرف :....................................................................................................................................................... 18

تحليل قيمت :.................................................................................................................................................................. 18

مطالعه و شناخت تقاضا................................................................................................................................................... 18

جمع آوري اطلاعات مورد نياز....................................................................................................................................... 18

الف ) اطلاعات پايه اي عمومي :.................................................................................................................................... 18

جمعيت :.......................................................................................................................................................................... 18

مصرف سرانه :................................................................................................................................................................. 19

ب ) اطلاعات اختصاصي محصول :............................................................................................................................... 19

ب-1 ) شناخت جامعه مصرف كننده داخلي................................................................................................................ 19

ب- 2 ) شناخت جامعه مصرف كنندگان خارجي......................................................................................................... 20

آمار صادرات طي 10 سال گذشته :............................................................................................................................... 20

ب-3 ) توليد كنندگان داخلي......................................................................................................................................... 20

ب-4 ) آمار واردات محصول طي سالهاي گذشته......................................................................................................... 21

حجم موافقتهاي اصولي داده شده ، در دست احداث ، در آستانه احداث :................................................................ 21

ج) محاسبه فعلي بازار و تقاضا و پيش بيني آن براي سالهاي آتي :............................................................................... 21

پيش بيني نياز صنعت نساجي پنبه اي و الياف مصنوعي ايران...................................................................................... 22

1-تعيين سهم بازار قابل كسب :..................................................................................................................................... 22

4- تعيين ظرفيت اقتصادي :........................................................................................................................................... 23

مكان يابي......................................................................................................................................................................... 23

عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه................................................................................................................................ 23

عوامل ديگر دخيل در انتخاب محل پروژه را ميتوان بدين صورت نام برد :................................................................ 24

در مكان يابي سطوح زير را در نظر مي گيريم :............................................................................................................ 24

جدول عوامل موثر در تعيين محل پروژه........................................................................................................................ 24

استانهاي كشور................................................................................................................................................................. 25

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 26

بررسي فني...................................................................................................................................................................... 26

بررسي ماشين آلات و تجهيزات..................................................................................................................................... 27

دستگاه چله كشي :.......................................................................................................................................................... 27

دستگاه آهار :................................................................................................................................................................... 27

بافندگي :.......................................................................................................................................................................... 28

ماشين آلات بافندگي :.................................................................................................................................................... 28

دو كارخانه در زمينه مونتاژ ماشين آلات بافندگي فعاليت مي نمايند :.......................................................................... 28

مشخصات ماشين بافندگي انتخابي :.............................................................................................................................. 29

نام كمپاني :...................................................................................................................................................................... 29

محاسبه تعداد ماشين هاي مورد نياز :............................................................................................................................. 29

محاسبه قيمت براي 50 دستگاه :................................................................................................................................... 30

محاسبه مقدار نخ مورد نياز :.......................................................................................................................................... 30

محاسبه توليد در ساعت تعداد 50 دستگاه ماشين بافندگي........................................................................................... 31

محاسبه نخ مورد نياز براي 312 متر پارچه :................................................................................................................. 31

ساير ماشين آلات :.......................................................................................................................................................... 32

دستگاه كنترل پارچه :...................................................................................................................................................... 32

جك حمل چله :.............................................................................................................................................................. 32

جك حمل چله با طراحي :............................................................................................................................................. 32

ليفتراك دستي :................................................................................................................................................................ 32

رول پيچ :......................................................................................................................................................................... 32

دستگاه رطوبت زا :......................................................................................................................................................... 32

مشخصات فني دستگاه رطوبت زا :................................................................................................................................ 33

انتخاب روش استقرار بر اساس طرح جريان مواد :....................................................................................................... 33

جريان مواد :.................................................................................................................................................................... 33

تاسيسات :........................................................................................................................................................................ 35

سالن تاسيسات شامل بخشهاي زير مي باشد :............................................................................................................... 35

برق رساني :..................................................................................................................................................................... 36

برق مورد نياز ماشين آلات به شرح زير مي باشد :....................................................................................................... 36

آب رساني :..................................................................................................................................................................... 37

ايركانديشن :.................................................................................................................................................................... 38

ديگ بخار :...................................................................................................................................................................... 39

سوخت رساني :............................................................................................................................................................... 39

وسائل حفاظت ايمني :.................................................................................................................................................... 39

بررسي فضا و مساحتها :................................................................................................................................................. 40

انبار نخ :.......................................................................................................................................................................... 40

با فرض اينكه هر بويين نخ بطور متوسط 2 كيلو گرم وزن داشته باشد تعداد بوبينهاي مورد نياز برابر است با :...... 40

ابعاد بويين :..................................................................................................................................................................... 40

انبار محصول :................................................................................................................................................................. 41

جدول تعيين تعداد ماشين و نيروي انساني.................................................................................................................... 42

برگ تعيين نيازهاي فضاي بخش توليدي........................................................................................................................ 42

برآورد مساحت زمين _ ساختمان _ سالن توليد و تاسيسات........................................................................................ 43

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 44

بررسي مالي..................................................................................................................................................................... 44

3 ) سرمايه ثابت.............................................................................................................................................................. 45

الف ) هزينه هاي مقدماتي :............................................................................................................................................. 45

ب ) هزينه آماده سازي و خريد زمين............................................................................................................................ 46

ج ) مخارج اداري و تشكيلاتي........................................................................................................................................ 46

د ) هزينه هاي تاسيساتي – ساختماني و ارتباطات......................................................................................................... 47

هزينه ها ساختماني.......................................................................................................................................................... 47

هزينه هاي تاسيساتي و ارتباطات..................................................................................................................................... 47

وسايل نگهداري و تعميرات............................................................................................................................................ 48

تجهيزات ايمني كاركنان.................................................................................................................................................. 48

تجهيزات انبار.................................................................................................................................................................. 48

جدول كلي محاسبه هزينه هاي بخش............................................................................................................................. 49

و) هزينه هاي نامشهود..................................................................................................................................................... 49

ز ) ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري......................................................................................................................... 50

ح ) هزينه ها يا مخارج پيش بيني نشده........................................................................................................................ 50

1-2) هزينه هاي عملياتي................................................................................................................................................ 51

نرخ تورم :........................................................................................................................................................................ 51

نرخ تورم از سال 81 تا 85 بصورت زير مي باشد :...................................................................................................... 51

الف ) حقوق و دستمزد نيروي انساني............................................................................................................................ 52

نرخ تورم هزينه نيروي انساني :...................................................................................................................................... 55

جدئل زير تعميرات نرخ تورم از سال 73 تا 83 را نشان مي دهد :............................................................................. 55

ب ) هزينه هاي نگهداري و تعميرات............................................................................................................................. 57

محاسبه براي 5 سال اول بهره برداري :......................................................................................................................... 57

ج ) هزينه مواد اوليه........................................................................................................................................................ 58

قيمت روز انواع نخ بيان شده بطور ميانگين در ذيل آورده شده است :....................................................................... 58

د ) ساير هزينه هاي توليد :.............................................................................................................................................. 59

1-هزينه آب :.................................................................................................................................................................. 59

1- هزينه برق :................................................................................................................................................................ 59

هزينه گاز و گازوئيل :...................................................................................................................................................... 59

هزينه حمل و نقل مواد :.................................................................................................................................................. 59

جدول ذيل كليه هزينه هاي توليدي را يكجا مي دهد :................................................................................................... 60

ه ) هزينه هاي تحقيقاتي................................................................................................................................................... 60

و ) هزينه هاي پيش بيني نشده....................................................................................................................................... 60

ز)هزينه مالي.................................................................................................................................................................... 61

ح) هزينه اداري................................................................................................................................................................ 61

ط ) هزينه هاي استهلاك................................................................................................................................................. 62

جدول محاسبه استهلاك دارايي هاي ثابت..................................................................................................................... 62

ارزش دفتري دارائيهاي ثابت در پايان سالهاي اوليه بهره برداري................................................................................. 63

ي ) بيمه كارخانه............................................................................................................................................................. 64

ك ) استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري................................................................................................................ 64

اين هزينه ها برابر است با تفاوت هزينه هاي ثابت و جمع ارزش اوليه دارئيها كه برابر است با :............................... 64

2-پيش بيني سرمايه در گردش...................................................................................................................................... 65

سرمايه گذاري كل :......................................................................................................................................................... 65

2-سياست تامين منابع مالي و مدت باز پرداخت :........................................................................................................ 65

7 – محاسبه قيمت تمام شده محصول........................................................................................................................... 65

بر آورد در آمد حاصل از فروش :................................................................................................................................. 66

با فرض رشد 22 % تورم قيمت در آمد پنچ سال اول بهره برداري بشرح زير مي باشد :........................................... 66

صورت سود و زيان......................................................................................................................................................... 66

( سال اول بهره برداري )................................................................................................................................................ 66

صورت سود و زيان......................................................................................................................................................... 67

( سال دوم بهره برداري )................................................................................................................................................ 67

صورت سود و زيان......................................................................................................................................................... 68

( سال سوم بهره برداري )............................................................................................................................................... 68

صورت سود و زيان......................................................................................................................................................... 70

( سال چهارم بهره بردار)................................................................................................................................................ 70

صورت سود و زيان......................................................................................................................................................... 71

( سال پنچم بهره برداري ).............................................................................................................................................. 71

پيش بيني گردش وجوه نقدي......................................................................................................................................... 72

(قبل از بهره برداري )..................................................................................................................................................... 72

پيش بيني گردش وجوه نقدي......................................................................................................................................... 73

( سال اول بهره برداري )................................................................................................................................................ 73

پيش بيني گردش وجوه نقدي......................................................................................................................................... 74

( سال دوم بهره برداري ).............................................................................................................................................. 74

پيش بيني گردش وجوه نقدي......................................................................................................................................... 74

( سال سوم بهره برداري )............................................................................................................................................. 74

پيش بيني گردش وجوه نقدي......................................................................................................................................... 75

( سال چهارم بهره برداري ).......................................................................................................................................... 75

پيش بيني گردش وجوه نقدي......................................................................................................................................... 76

( سال پنچم بهره برداري )............................................................................................................................................ 76

صورتحساب ترازنامه....................................................................................................................................................... 76

سال پنچم بهره برداري.................................................................................................................................................... 76

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 78

تجزيه و تحليل اقتصادي.................................................................................................................................................. 78

تجزيه و تحليل نقطه سر بسر........................................................................................................................................... 79

ثابت و متغير ................................................................................................................................................................... 79

محاسبه نقطه سربه سر در جدول زيرآمده :................................................................................................................... 80

2-شاخص هاي سود آوري :.......................................................................................................................................... 80

الف ) نسبت عملكرد سرمايه :........................................................................................................................................ 80

ب )نسبت ثابت :............................................................................................................................................................. 81

شاخص هاي اعتباري ( نقدينگي ):................................................................................................................................ 81

الف) نسبت جاري :......................................................................................................................................................... 81

ب)نسبت برگشت سرمايه :........................................................................................................................................... 81

ج )نسبت برگشت مجموع دارايي ها :............................................................................................................................ 82
خلاصه طرح :

در اين طرح به بررسي کارخانه نساجي و پارچه بافي پرداخته شده است ، براي بررسي طرح از روش هاي آماري و اقتصادي و برآورد هاي مالي استفاده شده است ، اين طرح شامل چهار فصل ميباشد ، فصل اول به بيان کلياتي از قبيل مقدمه ، تاريخچه ، مجوز هاي قانوني مورد نياز ، وضعيت بازار ، ميزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بيان روش انجام کار پرداخته است ، بازديد از واحد کاري مشابه ، نيروي انساني ، نحوه تامين سرمايه و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، فصل سوم به بررسي طرح از ديدگاه اقتصادي پرداخته است ( طرح توجيهي يا BP ) ، عناويني از قبيل نيروي انساني مورد نياز ، ميزان سرمايه گذاري ، مواد اوليه مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، در نهايت فصل چهارم به بيان نتيجه اجراي طرح مي پردازد .مقدمه

پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته بقدري متنوع بوده است كه ميتوان بجرات آنرا بعنوان دومين تحول بزرگ صنعتي در زمينه تكنولوژي و ماشين سازي بحساب آورد . اگر اولين تحول بزرگ صنعت نساجي را در قرن نوزدهم با بكار افتادن چرخهاي اين صنعت توسط نيروي مكانيكي بدانيم بطور قطع دومين تحول بزرگ نساجي در اواسط قرن بيستم و با ارائه روشهاي جديد ريسندگي مانند توليد الياف فلامنت ، ريسندگي اوپن ، اند open‍‍ ( ) I:NDورد بافندگي ،ماشينهاي بافندگي پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته به اندازه اي چشمگير و تغييرات آن بدون ماكو و ماشينهاي بافندگي چند فازي انجام گرفته است .

دلائل تحولات صنعت نساجي بغير از مسائل اقتصادي و تكنيكي توليد ، به عوامل زير نيز بستگي داشته است :

ازدياد سريع جمعيت در قرن نوزدهم و بيست سبب شد تا نياز به افزايش توليد كارخانه نساجي در نتيجه افزايش توليد ماشين آلات نساجي بيشتر شود .

پيشرفت سريع ساير صنايع و در نتيجه كمبود كارگر و بالا رفتن دستمزد در اين صنايع باعث شد كه كارگران صنعت نساجي به صنايع ديگر روي آورند . در اين مورد تنها راه حل عملي ، اتوماتيك كردن ماشينها براي كم كردن نياز به كارگر و به موازات آن افزايش توليد ماشين آلات به منظور قادر ساختن كارخانجات توليدي به پرداخت دستمزد بيشتر بودس .

بالا رفتن تمدن ماشيني و تحول روزافزون مد در زندگي عامه مردم سبب شد تا ميزان مصرف منسوجات سرانه افزايش يابد . ماشينهاي بافندگي از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگي دستي تا ماشينهاي بافندگي اتوماتيك ، دوره تكميلي قابل ملاحظه اي را پشت سر نهاده است . با اين وصف اگر مطالعه سطحي در اين مورد انجام گيرد ملاحظه مي شود كه تكنيك كار ماشينهاي جديد به همان دستگاههاي بافندگي دستي شباهت دارد . با اختراع ماشينهاي بافندگي بدون ماكو تكامل جديدي در تكنيك بافندگي به وجود آمد و روشهاي بافندگي جديدي ارائه شد . در توسعه و تكميل ماشينهاي بافندگي تا زمان بوجود آمدن ماشينهاي بدون ماكو تحولات پيدا شد .

در حالي بر روي دستگاه و بوجود آمدن ماشينهاي بافندگي ، براي هر نوع پارچه اي ماشين مخصوصي ساخته شد . بطور مثال ماشينهاي بافندگي براي پارچه هاي پنبه اي ، فيلامنت ، پشم و غيره ساخته مي شد و فقط در همين موارد بكار مي رفت . واضع است كه اين ماشينها مورد استفاده ويژه اي داشت و فقط براي بافتن پارچه مخصوصي قابل استفاده بود . با عرضه شدن ماشينهاي بدون ماكو و با توجه به اين مطلب كه يكي از خصوصيات آنها عمومي بودن كاربرد آنهاست و مي توان پارچه هاي متنوع بر روي آن بافت ، كارخانجات سازنده ماشينهاي اتوماتيك براي رقابت باماشينهاي بدون ماكوو مجبور به ساختن ماشينهايي شدند كه كاربرد آنها عمومي باشند در حقيقت بايد گفت كاخانجات سازنده امروز سعي مي كنند كه ماشينهاي بافندگي را با موارد استعمال متنوع عرضه كنند . با وجود اين ممكن است اصطلاح ماشين بافندگي عمومي كمي اغراق آميز باشد . زيرا با وجود آنكه از نظر مكانيكي و تكنولوژي بافت امكان عمومي بودن يك ماشين بافندگي موجود است ولي كاربرد چنين ماشيني در بيشتر موارد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست . در مورد عمومي بودن ماشينهاي بافندگي مي توان حداكثر تا آنجا پيش رفت كه مثلا براي درو پارچه مختلف ، نمره نخ ، پهناي پارچه و طلا كوب در يك حد قرار داشته باشند در غير اينصورت حتي از نظر تئوري هم قابل قبول نيست كه به مثال بتوان بر روي يك ماشين بافندگي اتوماتيك ، پشمي يك پارچه ظريف ابريشمي بافت .

با در نظر گرفتن مطالبي كه در مورد كاربرد ماشينهاي بافندگي عمومي گفته شد نمي توان ماشينهاي بافندگي را بطور صحيح و مجزا از يكديگر تقسيم بندي كرد . در كتابهاي قديمي نساجي تقسيم بندي ماشينهاي بافندگي بر اساس نوع محورهاي محرك و تعداد آنها انجام مي شد اما امروزه اين تقسيم بندي صحيح نيست .امروزه مي توان ماشينهاي بافندگي را بر اساس طريقه پود گذاري آنها تقسيم بندي كرد كه عبارت از :

1-ماشينهاي بافندگي با سيستم پود گذاري معمولي = اين ماشينهاي بافندگي به دو گروه زير تقسيم مي شوند :

1-1-ماشينهاي بافندگي كه در آنها عمل پودگذاري توسط يك جسم پرتاب شونده انجام مي شود پود گذاري در اين ماشينها يا توسط ماكوي گيرهاي كه فاقد ماسوره است ودر دوسر ماكو گيره هايي تعبيه شده و يا توسط جسم پرتاب شونده گيره = دار كوچكي كه ابتداي نخ پودر را مي گيرد و به داخل دهنه مي كشد انجام مي شود .

2-1- ماشينهاي بافندگي كه به طور مثبت پودگذاري مي كنند – اين ماشينه داراي گيره هايي هستند كه توسط تسمه ويا ميله بداخل دهنه رفته و نخ پود را وارد مي كنند .

1-ماشينهاي بافندگي جت – اين نوع ماشينها توسط جت آب و يا جت هوا نخ پود را به داخل دهنه وارد مي كنند .

2-ماشينهاي بافندگي چند فازي – در اين ماشينها همزمان چند دهنه به صورت سري و يا موازي تشكيل مي شود و چند جسم پود گذاري در يك زمان چند نخ را وارد دهنه مي كند .

عوامل موثر در انتخاب يك ماشين بافندگي

انتخاب يك ماشين بافندگي در گذشته بر اساس جنس پارچه مورد نظر ( ابريشمي ، پنبه اي و يا پشمي ) انجام مي شد ولي امروزه به دليل عمومي بودن موارد استعمال ماشينهاي بافندگي ،انتخاب بر اساس وزن واحد سطح پارچه صورت مي گيرد .

كالا هاي رقيب و يا كالا هاي جانشين :

انواع پارچه هاي توليد شده از الياف مختلف هر كدام خواص و ويژگيهاي مربوط به خود را دارا مي باشند لذا اگر چه در شرايط بحران ، امكان جانشيني نسبت به يكديگر را دارند ولي در شرايط عادي هر كدام جايگاه مختص خود را دارا مي باشند در اين ميان آنچه بيشتر مشهود است تناسب بيشتر پارچه هاي توليدي ازالياف طبيعي با نياز هاي فيزيولوژيك بدن انسان مي باشد . لذا با وجود اطلاعات فرواني كه روي خصو صيات الياف مصنوعي بطور مداوم انجام شده و مي شود ولي هنوز الياف طبيعي جايگاه خود را دارا هستند . البته الياف پنبه و پنبه / پلي استر در ميان ديگر الياف از خصوصيات همچون لطافت ، نرمي ، زيبائي و اختي خاصي برخوردار هستند كه جايگاه خود را در محدوده مصرف همواره حفظ كرده است .

ليكن پارچه هاي پنبه اي و پنبه / پلي استر مورد نظر بعلت تنوع طرح ها و زيبائيقابل توجه آن مطلوبيت بيشتري داشته و سرعت توليد نيز در مقايسه با ديگر طرح ها در بافت دستگاه تقريباً بالا ميباشد . در صورت بوجود آمدن امكانات بازاريابي و پيگيري آن مي توان انتظار داشت زمينه توليد بهتر و صادرات ايده آلتري را در بازارهاي بين المللي به خود اختصاص دهيم .

درجه اهميت پارچه :

اهميت پارچه در جامعه به حدي است كه نمي توانم فردي را يافت كه از پارچه استفاده نكرده و يا صنعتي كه در آن پارچه بكار نرفته باشد و چون بافت پارچه محصول اين پروژه از نوع الياف طبيعي و پلي استر پنبه و ويسكوز / پلي استر مي باشد بيشتر مصارف استفاده آن در البسه است كه آن نيز مصرف عام داشته و نياز جامعه با گذشت زمان و افزايش جمعيت بيشتر شده و از جنبه استراتژيكي بيشتري بر خوردار خواه گرديد .مباني مذهبي و فرهنگي :

از نقطه نظر مباني مذهبي و فرهنگي در كشور ما رنگ نوع و نوع طرح پارچه بيشتر اهميت را دارا است .حمايتهاي دولت :

دولت از توليد كنندگان پارچه از هر نظر حمايت خاص مي كند بطوريكه در اين زمينه مي توان به حمايت در جهت ايجاد واحدهاي بزرگ و كوچك توليدي از نظر مكان ، وام و بازار وادرات ماشين آلات بافندگي و يا مونتاژ آن در كشور را نام برد و همچنين با در اختيار گذاشتن وامهاي طويل المدت نيزدر اين امر صاحبان صنايع را ياري مي رساند .

يكي از دلايل مهم ديگري كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره نمود ميزان صادرات و واردات مي باشد .

فصلي بودن مصرف :

با توجه به اينكه مصرف پارچه در البسه فصلي مي باشد مي توان را براساس سفارش خريد تنظيم نمود كه بيشتر توليد در فصل تابستان از نوع پارچه هاي نازك و ظريف از نوع نمره نخ 30 و 40 انگليسي و در زمستان پارچه هاي نمره نخ 20 انگليسي توصيه مي شود . ولي با اينكه توجه به اينكه در مصارف ديگر فصلي نمي باشد مي توان توليد آنرا در هر چهار فصل ادامه داد .

دستگاه آهار :

پس از آنكه بيمها تهيه شد در قفسه مخصوص خود و در پشت ماشين آهار قرار مي گيرد و كليه نخها روي مين ، پس از عبور از حوضچه حاوي مواد آهار ، فشرده شده تا آهار مازاد خارج گرديده و سپس از سيلندرهاي داغ عبور كرده و پس از خشك شدن بر روي چله بافندگي جمع مي گردند .

از آنجائي كه توليد دو دستگاه چله كشي و آهار در داخل كشور انجام نمي گيرد بالااجبار منبع تهيه اين دو ماشين ، از خارج كشور مي با شد . طبق مكاتبات انجام شده با شركت تهران بي تكس كه نماينده فروش دستگاههاي چله وآهار و شركت هندي در ايران است در خواست پروفرما نموديم . بر مبناي پروفرماي ارسالي از شركت هند ي، قيمت ارزي آن برابر با 253000 دلار اعلام گرديده است كه مي بايست معادل ريالي اين مبلغ به شركت تهران بي تكس پرداخت شود .

لازم به ذكر است كه هزينه هاي فوق شامل تحويل دستگاه در كارخانه مي باشد ( پروفرما ، كاتولوگ و نامه تهران بي تكس جز ضمائم مي باشد ).

بافندگي :

چله بافندگي پس از طراحي يعني تعيين نمودن چگونگي عبور نخ از ميلميك و ردهاي مختلف بر روي ماشين بافندگي سوار مي گردد.ماشين آلات بافندگي :

در حال حاضر در كشور ، هيچ نوع ماشين بافندگي توليد نمي شود و تنها مونتاژ آن در ايران انجام مي گيرد .دو كارخانه در زمينه مونتاژ ماشين آلات بافندگي فعاليت مي نمايند :

كارخانه الغدير يزد ( سهامي عام ، وابسته به وزارت صنايع ) كه مونتاژ كننده ماشين هاي سولزر سوئيس مي باشد و تهيه كاتولوگ و كتاب از كارخانه مزبور مستلزم اجازه از سوي وزارت صنايع مي باشد .

قيمت تمام شده اين ماشين ها با عرض بافت حداقل 190 سانتي متر در حدود 180 ميليون ريال ( با هزينه نصب و راه اندازي در شهرستان ) مي باشد .

كارخانه وشينه بافت نوين كه مونتاژ كننده ماشين هاي بافندگي شركت sibetext روسيه مي باشد .

پس از مكاتبه و دريافت اطلاعات لازم از شركت مذكور اعلام گرديد ماشينهاي مونتاژ شده از نظر توليد و هزينه با صرفه تر مي باشد در حال حاضر در ايران از اين ماشين آلات در شركت هاي ناز بافت و نساجي تبريز استفاده مي شود با بررسي هاي به عمل امده از صاحبان صنعت كارائي اين نوعدستگاها رضايت بخش اعلام شده است .

لازم به ذكر است كه طي مكاتباتي با شركت پيكا نول بلژيك صورت گرفته ، هزينه نصب و راه اندازي ما شين هاي بافندگي در ايران توسط شركت فوق 50 ميليون اعلام گرديده است .مشخصات ماشين بافندگي انتخابي :

نام كمپاني :

مونتاژ و وارد كننده: شركت پوشينه بافت نوين

كشور سازنده :روسيه

عرض بافت : 180 ( س )

تعداد چله روي دستگاه :1

تعداد پودر رنگي :4

تشكيل دهنده : دابي

حركت پود : 468 متر در دقيقه

برق مصرفي 15 آمپر برابر 712 وات

قيمت با هزينه نصب : 000/000/115 ريال با 000/100 لامل و ميليميك با دو پيم چرخ چله وپيم پارچه.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 165 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر