پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری
 • کد فایل: 7147
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 249 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 172 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 130 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني کارخانه توليد دستگاه آبميوه گيري در 130 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 5

فصل اول............................................................................................................................................................................. 6

شناخت محصول................................................................................................................................................................ 6

مقدمه :................................................................................................................................................................................ 7

اهداف اصلي در چهارچوب رشد و توسعه صنايع لوازم خانگي...................................................................................... 7

كه عبارتند از :.................................................................................................................................................................... 8

بررسي اهداف بلند مدت پروژه :...................................................................................................................................... 9

تاريخچه توليد و وضعيت فعلي توليد كنندگان :................................................................................................................ 9

معرفي صنعت وارتباط با صنايع ديگر :......................................................................................................................... 10

معرفي محصول توليدي................................................................................................................................................... 10

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 11

اطلاعات و ويژگي ها ي بازرگاني محصول.................................................................................................................... 11

موارد استفاده و مصرف كنندگان عمده محصول............................................................................................................ 12

تحليل محصول................................................................................................................................................................. 12

صادرات محصول............................................................................................................................................................ 16

صادرات محصول سه وجه بارز و حياتي در فعاليت اين صنعت دارد :........................................................................ 16

واردات محصول.............................................................................................................................................................. 17

حجم جوازهاي تاسيس صادر شده ( موافقت هاي اصولي )......................................................................................... 18

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 20

شناخت و بررسي بازار.................................................................................................................................................... 20

بررسي توليدات داخلي گذشته و وضعيت توليد كنندگان.............................................................................................. 21

محاسبه حجم فعلي بازار و پيشبيني آن براي سالهاي آتي.............................................................................................. 22

بررسي واردات گذشته :.................................................................................................................................................. 24

محاسبه تقاضا................................................................................................................................................................... 25

تعيين سهم بازار قابل كسب............................................................................................................................................ 26

براي تعيين سهم بازار قابل كسب از فرمول زير استفاده ميشود:................................................................................... 26

براي استفاده از اين فرمول نكات زير بايد در نظر گرفته شود:..................................................................................... 26

در جدول زير توليد واقعي داخلي سالهاي 75 تا 82 نشان داده شده است.................................................................. 27

بررسي قيمت................................................................................................................................................................... 27

تحليل وضعيت موجود مصرف....................................................................................................................................... 28

مصرف دستگاه آبميوه گيري براي سالهاي 69-75 به قرار زير است.......................................................................... 28

پيش بيني عرضه.............................................................................................................................................................. 28

موافقت اصولي هاي موجودي در وزارت صنايع در ارتباط با آبميوه گيري.................................................................. 29

وضعيت صادرات و پيش بيني آن................................................................................................................................... 30

جمع بندي سهم بازار قابل وصول.................................................................................................................................. 30

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 31

مطالعات عملياتي............................................................................................................................................................. 31

ظرفيت و برنامه توليد و چگونگي انتخاب آن................................................................................................................ 32

تكنولوژي و چگونگي انتخاب........................................................................................................................................ 32

نگرشي برفرآيند عمليات قطعات آبميوه گيري.............................................................................................................. 33

آندايزينگ آلومينيوم(سبد تفاله)....................................................................................................................................... 33

عوامل موثر بر آندايزينگ................................................................................................................................................ 34

حمامهاي اسيد سولفوريك براي آندايزينگ معمولي...................................................................................................... 35

مكانيزم پوشش گرفتن..................................................................................................................................................... 35

خط آندايزينگ ( سبد تفاله )........................................................................................................................................... 36

تركيب شيميايي چربي گيري ها...................................................................................................................................... 36

مواد لازم براي چربيگير ي قليايي.................................................................................................................................. 37

مواد اضافه كننده ( Additives)................................................................................................................................. 38

Surfactants :.............................................................................................................................................................. 39

دستورالعمل كار با مواد چربيگيري................................................................................................................................. 39

چربيگيري هاي غوطه وري............................................................................................................................................. 40

جنس ابزار و لوازم در كاربرد محلولهاي چربيگيري.................................................................................................... 40

خط آبكاري دستگاه آبميوه گيري................................................................................................................................... 40

عمليات مقدماتي.............................................................................................................................................................. 41

چرخهاي پوليش كاري..................................................................................................................................................... 41

مواد ساينده براي صافكاري............................................................................................................................................ 41

پاك كردن چربيهاي ضخيم مانند گريسها و نظاير آنها................................................................................................... 41

عمليات نهايي.................................................................................................................................................................. 42

ADS-12:...................................................................................................................................................................... 42

تيغه آبميوه گيري............................................................................................................................................................. 44

روش توليد....................................................................................................................................................................... 44

توري آبميوه گيري........................................................................................................................................................... 44

روش توليد سبد تفاله....................................................................................................................................................... 45

مراحل عملياتي سبد به قرار زير است :......................................................................................................................... 45

مواد ورودي و چگونگي تامين آن.................................................................................................................................. 46

جدول برآورد نياز ساليانه مواد اوليه غير فلز.................................................................................................................. 46

جمع برآورد نياز ساليانه مفتولهاي فولادي...................................................................................................................... 47

جمع برآورد نياز ساليانه ورق فولادي گالوانيزه.............................................................................................................. 48

جمع برآورد نياز ساليانه ورق فولادي ضد زنگ............................................................................................................. 49

جمع برآورد نياز ساليانه شمش آلومينيوم ADC-12................................................................................................... 49

جمع برآورد نياز ساليانه مواد اوليه.................................................................................................................................. 50

جدول برآورد نياز ساليانه ورق فئلادي گالوانيزه............................................................................................................ 50

جدول هزينه قطعات خريدني......................................................................................................................................... 51

ليست قطعات PART-LIST خريد =P توليد=M.................................................................................................... 53

جداول فرايند توليد قطعات............................................................................................................................................ 58

جدول ماشين آلات......................................................................................................................................................... 77

سيستم حمل و نقل درو ن كارگاهي و برون كارگاهي و تجهيزات................................................................................ 81

انرژي ها و تاسيسات زير بنايي....................................................................................................................................... 81

انرژي و تاسيسات زير بنايي قسمتهاي مختلف كارخانه به شرح زير مي باشد :........................................................... 81

نيروي انساني آموزش ديده و تخصصهاي مورد نياز...................................................................................................... 82

جدول شماره (1 ) ميزان حقوق كارمندان بر اساس مدارك تحصيلي.......................................................................... 82

جمع حقوق و مزاياي كارمندان....................................................................................................................................... 83

جدول شماره (2) جدول آمار در صد كاركنان در هر بخش با مدرك تحصيلي........................................................... 83

زمين – كارخانه- ابنيه..................................................................................................................................................... 84

محاسبه زمين مورد نياز................................................................................................................................................... 84

جدول محاسبه زمين........................................................................................................................................................ 84

ساختمانها......................................................................................................................................................................... 85

مساحت مورد نياز كليه قسمت ها به ترتيب د جدول زير آمده است :......................................................................... 85

جدول محاسبه كليه ساختمانها........................................................................................................................................ 85

كارگاه تعميرات و نگهداري............................................................................................................................................ 86

جدول مساحت كارگاه تعميرات..................................................................................................................................... 86

كارگاه تكميل قطعات...................................................................................................................................................... 87

جدول مساحت كارگاه تكميل قطعات............................................................................................................................ 87

كارگاه قالب سازي........................................................................................................................................................... 88

جدول مساحت كارگاه قالب سازي................................................................................................................................. 88

توضيح شمارهاي نقشه سالن توليد و غيره و نحوه استقرار ماشين آلات...................................................................... 89

فصل پنجم........................................................................................................................................................................ 90

مكان يابي محل اجراي طرح........................................................................................................................................... 90

اين فاكتورها به ترتيب زير عبارتند از :........................................................................................................................... 91

فصل ششم....................................................................................................................................................................... 92

بررسي هاي مالي و اقتصادي پروژه................................................................................................................................ 92

سرمايه ثابت پروژه........................................................................................................................................................... 93

هزينه احداث ساختمانها................................................................................................................................................. 93

هزينه تاسيسات................................................................................................................................................................ 94

برق مصرفي دستگاهها در يك ساعت............................................................................................................................ 95

برق مصرفي تاسيسات و تجهيزات................................................................................................................................. 95

برق مصرفي براي روشنايي ساختمان............................................................................................................................. 95

برق مصرفي براي روشنايي محوطه................................................................................................................................ 96

جدول محاسبه هزينه هاي استهلاك................................................................................................................................ 97

جدول محاسبه هزينه هاي استهلاك................................................................................................................................ 99

برآورد سرمايه گذاري ثابت و تحليل اجزاء آن :......................................................................................................... 100

زمين.............................................................................................................................................................................. 100

جدول محاسبه قيمت زمين.......................................................................................................................................... 101

ساختمان و محوطه سازي............................................................................................................................................. 101

ساختمانهاي اين طرح به چهار دسته تقسيم ميشوند كه عبارتند از............................................................................. 101

ساختمانها صنعتي توليد و انبار ها................................................................................................................................ 101

جدول محاسبه قيمت ساختمانهاي صنعتي.................................................................................................................. 102

جدول محاسبه قيمت ساختمانهاي صنعتي.................................................................................................................. 102

ساختمانهاي خدماتي:................................................................................................................................................... 103

ساختمان هاي اداري..................................................................................................................................................... 104

اين ساختمان شامل قسمتهاي اداري و مديريت در جدول زير آمده است :............................................................... 104

جدول محاسبه قيمت ساختمانهاي اداري.................................................................................................................... 104

محوطه آسفالت و فضاي سبز........................................................................................................................................ 104

هزينه هاي مربوط به آسفالت خيابانها و فضاي سبز مطابق با جداول زير محاسبه مي گردد :................................... 104

ماشين آلات.................................................................................................................................................................. 105

هزينه ماشين آلات و تجهيزات :.................................................................................................................................. 105

هزينه جنبي ماشين آلات و تجهيزات.......................................................................................................................... 105

جدول محاسبه هزينه هاي جنبي ماشين آلات............................................................................................................. 106

هزينه ماشين آلات........................................................................................................................................................ 106

تاسيسات....................................................................................................................................................................... 109

هزينه هاي تاسيساتي قسمتهاي مختلف كارخانه مطابق با جدول زير مي باشد :........................................................ 109

جدول محاسبه هزينه محاسبات.................................................................................................................................... 109

هزينه وسائط نقليه......................................................................................................................................................... 110

جدول محاسبه هزينه محاسبات.................................................................................................................................... 110

هزينه تجهيزات اداري ، غذاخوري :............................................................................................................................ 111

جدول محاسبه هزينه محاسبات.................................................................................................................................... 111

هزينه هاي قبل از بهره برداري..................................................................................................................................... 112

برآورد تقريبي اين هزينه ها مطابق جدول زير است :................................................................................................. 112

جدول محاسبه هزينه هاي قبل از توليد........................................................................................................................ 112

برآورد سرمايه گذاري ثابت.......................................................................................................................................... 113

جدول برآورد سرمايه ثابت........................................................................................................................................... 113

هزينه عملياتي................................................................................................................................................................ 114

هزينه حقوق دستمزد.................................................................................................................................................... 115

محاسبه حقوق و دستمزد.............................................................................................................................................. 115

هزينه هاي توليدي......................................................................................................................................................... 115

هزينه هاي استهلاك...................................................................................................................................................... 116

جدول برآورد استهلاك................................................................................................................................................ 116

هزينه سوخت و انرژي.................................................................................................................................................. 116

جدول برآورد سوخت و انرژي.................................................................................................................................... 116

هزينه بيمه...................................................................................................................................................................... 117

جدول برآورد هزينه بيمه.............................................................................................................................................. 117

هزينه تعميرات و نگهداري لوازم يدكي....................................................................................................................... 118

جدول برآورد هزينه تعميرات و نگهداري................................................................................................................... 118

هزينه فروش و توزيع و تبليغات................................................................................................................................... 118

جدول برآورد هزينه تبليغات........................................................................................................................................ 119

هزينه هاي اداري و تشكيلاتي....................................................................................................................................... 120

جدول برآورد هزينه اداري و تشكيلاتي....................................................................................................................... 120

محاسبه ميزان بهره وام................................................................................................................................................. 120

جدول برآورد ميزان هزينه مالي................................................................................................................................... 121

برآورد هزينه عملياتي سالانه......................................................................................................................................... 122

جدول برآورد هزينه عملياتي با صد در صد ظرفيت................................................................................................... 122

هزينه عمليات بر حسب در صد توليد سالهاي مختلف............................................................................................... 122

جدول برآورد هزينه عملياتي سالهاي مختلف.............................................................................................................. 122

محاسبه سرمايه در گردش............................................................................................................................................ 123

جدول برآورد سرمايه در گردش.................................................................................................................................. 123

برآورد سرمايه مورد نياز طرح و نحو تامين منابع مالي............................................................................................... 124

جدول برآورد سرمايه گزاري........................................................................................................................................ 124

بر آورد قيمت فروش و در آمد.................................................................................................................................... 125

جدول برآورد در آمد سالهاي مختلف........................................................................................................................ 125

سود و زيان.................................................................................................................................................................... 125

تعيين نقطه سربه سري توليد........................................................................................................................................ 126

محصول......................................................................................................................................................................... 127

نتيجه گيري................................................................................................................................................................... 128
خلاصه طرح :

در اين طرح به بررسي توليد دستگاه آبميوه گيري پرداخته شده است ، براي بررسي طرح از روش هاي آماري و اقتصادي و برآورد هاي مالي استفاده شده است ، اين طرح شامل چهار فصل ميباشد ، فصل اول به بيان کلياتي از قبيل مقدمه ، تاريخچه ، مجوز هاي قانوني مورد نياز ، وضعيت بازار ، ميزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بيان روش انجام کار پرداخته است ، بازديد از واحد کاري مشابه ، نيروي انساني ، نحوه تامين سرمايه و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، فصل سوم به بررسي طرح از ديدگاه اقتصادي پرداخته است ( طرح توجيهي يا BP ) ، عناويني از قبيل نيروي انساني مورد نياز ، ميزان سرمايه گذاري ، مواد اوليه مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، در نهايت فصل چهارم به بيان نتيجه اجراي طرح مي پردازد .

مقدمه :

ارتقاء كمي و كيفي محصولات ، تامين نياز ( و تقاضاي ) بازار داخلي ، صدور محصولات به خارج از كشور و ايجاد پايه هاي محكم براي تضمين سلامت فعاليت صنعت براي سال هاي آينده از اهداف اصلي در اين صنعت مي باشد .اهداف اصلي در چهارچوب رشد و توسعه صنايع لوازم خانگي

به منظور نيل به اهداف ذكر شده ، مديريت صنايع لوزم خانگي مي بايستي با تجديد نظر در نگرش و عملكرد خويش ، كه نتيجه طبيعي مشكلات موجود در سال هاي گذشته مي باشد ،‌خود را آماده شرايط جديد بنمايد . مهمترين حركت در زمينه ، يافتن آگاهي هاي لازم در زمينه شناخت اهميت عناصر حياتي در دستيابي به اهداف تعريف شده مي باشد. به عنوان نمونه التزام عملي به ايجاد ، توسعه بهره برداري از واحد هاي R&D در كارخانجات ، متكي به اعتقاد واقعي و نه صوري به اهميت اين موضوع خصوصاً از نظر اقتصادي است . به همين منظور ، با توجه به اطلاعات موجود درباره گرش مديران صنعت ، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي و مشخص مديريتي در سطوح بالا و با استفاده از پيشرفته ترين امكانات بين المللي ، از ضروريات است .

شرايط و جبر موجود سالهاي گذشته ، دولت و خصوصاً وزارت صنايع را به تعميم شعار توليد ، و توليد واداشته بود. در شرايط امروز فقط كيفيت ، كيفيت و كيفيت مطرح است.

دسترسي به كيفيت مطلوب در ارتباط با صنعت حساس لوازم خانگي و رقابت خشن در سطح جهان ، به عنوان يك هدف حياتي مطرح است . به منظور دستيابي به كيفيت قابل اعتماد در مقايسه با محصولات كشور هاي ديگر ، راههاي مشخصي وجود دارند .

كه عبارتند از :

- تجهيز بخش هاي R&D و مهندسي – طراحي كارخانجات

- آموزش متخصصين مسئول كيفيت محصول مانند طراحان ، تكنولوژيست ها و مهندسين نه فقط با استفاده از امكانات داخلي بلكه از طريق اعزام آنها به كشور هاي صنعتي و مشاركت در فعاليت هاي طراحي كيفي لوازم خانگي در شركتها و كشورهاي معتبر

- مهندسي معكوس و تحليل دقيق خصوصيات محصولات برجسته و استفاده از آنها در محصولات داخلي

- استفاده از تجربيات متخصصين خارجي به صورت دعوت آنها براي همكاري در پروژه هاي داخلي در كنار متخصصين ايراني ، برگزاري سخنراني ها و دوره هاي آموزشي توسط آنها

- شناسايي واحد هاي توليد كننده مواد و تجهيزات مورد استفاده در صنعت و برنامه ريزي سيستمآتيك براي كمك به ارتقاء كيفيت محصولات انها خصوصاٌ الكتروموتور در ارتباط با انواع الكتروموتور مورد استفاده در لوازم خانگي ، نياز به تجديد نظر اساسي و تدوين سياستهاي نظارتي و حمايتي مشخص و صنعت توليد الكتروموتور وجود دارد كه به عنوان قلب محصول مي بايستي از كيفيتي بسيار بالا برخوردار باشد. در مورد دستگاه آبميوه گيري اصلي ترين آيتم در تعيين كيفيت محصول يك توليد كننده نسبت به توليد كننده ديگر الكتروموتور دستگاه مي باشد .توجه كشور هاي پيشرو در صنعت لوازم خانگي به ارتقاء دائمي كيفيت الكتروموتورها و تاييد دائمي و تكنولوژي هاي جديد ، نشان دهنده اهميت موضوع است كه شركت تحقيقاتي اميد وار است با حمايت وزارت صنايع بتواند كاري اساسي در اين خصوص صورت دهد .

بررسي اهداف بلند مدت پروژه :

مسئله مهمي كه در تعيين سطح تقاضا بايستي در نظر گرفته شود امكان صادرات اين محصول به صورت گسترده مي باشد . از آنجايي كه شرايط اقليمي ، جنوب و شمال خليج فارس و درياي عمان كاملاٌ مشابه به يكديگر هستند و به علاوه وضعيت براي محصول جهت صادرات وجود داشته باشد . البته ناگفته نماند كه مسئله كيفيت و انتخاب شرايط مناسب كار براي محصولات توليد شده مي تواند تضمين كننده صادرات باشد .تاريخچه توليد و وضعيت فعلي توليد كنندگان :

اولين ماشين هاي آبميوه گيري به عنوان توسعه اولين صنعت الكتروموتور و رواج استفاده از انواع الكتروموتورها در لوازم خانگي توليد شدند به طوري كه در آنها كار حاصل از چرخش روتور جايگزين كار حاصل از دست انسان گرديد. در سال 1932 شركت Electric Chicago اولين آبميوه گيري اتوماتيك با نام Juicit را وارد بازار نمود.

در كشور ما سابقه واردات اين محصول به سالهاي قبل از انقلاب بر مي گردد همزمان با فراگير شدن جهاني اين محصول و رشد اقتصادي ناشي ار فروش نفت كشور طي آن سالها امكان واردات انبوه اين كالا ها فرآهم شد . به تدريج با همكاري فني شركتهاي سازنده اصلي مانند توشيبا و ناسيونال ، توليد اين محصول تقويت شد و در حال حاضر اينكه آبميوه گيري در داخل كشور توليد مي گردد .

كالا مورد نظر به عنوان كالاي مصرفي مطرح مي باشد كه در اقلب منازل به عنوان لوازم خانگي به منظور گرفتن آبميوه جات و برخي سبزيجات كاربرد دارد . در مورد كالاهاي جانشيني كالاي مورد نظر تنها مي توان به نوع قديمي دستگاه آبميوه گيري اشاره كرد كه در آن تفاله ميوه و سبزيجات پس از استحصال ْآب آنها داخل دستگاه جمع شده و به تناوب نياز به باز كردن دستگاه و تخليه تفاله هاي جمع شده ميباشد. در واقع مي توان گفت كه محصول مورد نياز داراي كالاي جانشيني به گونه اي كه در مورد برخي كالاها مطرح است نمي باشد در اينجا بايد خاطر نشان كرد كه در سالهاي اخير چند كاره ها ( معروف به مولينكس ) به عنوان كالاي جانشين اين محصول از كشور هاي ديگر وارد مي شود و به ندرت توسط توليد كنندگان داخلي توليد مي شوند.معرفي صنعت وارتباط با صنايع ديگر :

با توجه به اينكه در ساخت محصول مورد نظر قطعات پلاستيكي كاربرد زيادي دارد لذا صنعت پلاستيك را به عنوان يكي از صنايع وابسته معرفي مي كنيم .معرفي محصول توليدي

انواع مختلف دستگاه آبميوه گيري توسط كشور هاي ايتاليا ، فرانسه ، ژاپن ، كره و ... تحت عناوين مولينكس ، توشيبا ، ناسيونال ،‌شارپ ، گلدستار... توليد مي گردد كه دستگاههاي دو ، سه ، هشت كاره ( آبميوه گيري ، مخلوطكن ، آسياب ) به بازار عرضه مي نمايد .مكانيزم پوشش گرفتن

اكسيژن نوزاد تشكي شده از لايه هاي نفوذي به سطح آلومينيوم نفوذ مي نمايد و ايجاد اكسيد مي كند

كه به اندازه 2 يا 3 ميكرون بر نفوذ بعدي ايجاد شكاف در سطح فلزي مي نمايد. نفوذ اولين توليد اكسيد ونفو هاي بعدي آن لايه اكسيد اولي را شكافته تا سطح زيري اكسيد كه فلز آلومينيوم مي باشد نفوذ كرده و قشر جديد از اكسيد ايجاد مي شود .و اين سيكل مدت زماني ادامه دارد تا لايه اكسيد به 3 الي 4 ميكرون برسد. نوع اتصال قطعه خيلي مهم است در قطعات درشت اتصال بايد زياد و محكم باشد تا بيشترين چگالي جريان را از خود عبور دهد . بدين منظور بهتر است نوع اتصال از فلز تيتانيوم يا آلومينيوم باشد . تلاتم براي هر سه حمام فوق الذكر مهم و مورد نياز است بهترين نوع تلاتم براي آندايزينگ سخت روش تلاتم با كمپرس كردن گاز نيتروژن در محلول مي باشد .در حمامهاي كروميكي در حدود 40 والت الكتريسيته لازم است كه اين مقدار بايد در حدود 10 دقيقه بهطور افزايشي از صفر تا چهل وات صورت گيرد تا از ذوب شدن قطعه كار در اثر اعمال ولتاژ در يك لحظه جلوگيري نمابد.

خط آندايزينگ ( سبد تفاله )

1) جربيگيري ، 16% وزني اسيد سولفوريك با 3% وزني اسيد كروميك Cro3

2) شستشو

3) اكسيد زدايي

4) شستشو

5) اچ كردن (eatching) محلول اچينگ (5-20 ) % NaoH

6) شستشو

7) غبار زدايي desmoting (20%) حجمي HNO3 اگر سيليس زياد باشد ماز Hf‌(5-10)% حجمي استفاده ميشود .

8) شستشو

9) آندايزينگ

قبل از غبار زدايي مرحله شستشو استاگر در اين مرحله پوليش كاري بكنيم غبار از بين رفته و ديگر احتياج به غبار زدايي نيست و بعد مرحله شستشو خواهد بود .

در عمل اندايزينگ سخت ، شستشو با آب سرد خاتمه كار خواهد بود و اگر اندايزينگ از نوع معمولي (نرمالي ) باشد ابتدا عمل شستشو را انجام داده و بعد قطعه را در جوش شيرين ( بي كربنات كلسيم ) غوطه ور مي نماييم و بعد با آب سرد مي شوييم وسپس غبار زدايي ميكنيم .تركيب شيميايي چربي گيري ها

چربي گيريهاي قليايي داراي تركيب پايه اي از سه دسته تركيب بزرگ زير هستند .

A- ساختمان با زمينه چربي گير در قسمت عمده چربي گير آن اختصاص دارد .

B- مواد آلي و غير آلي كه به ساختمان محلول جهت بالا بردن قدرت چربي گير اضافه مي شود و يا اثر فعال كننده براي سطوح فلزات دارد .

C- مواد آلي كه باعث كف كردن محلول امولسيون و مرطوب شدن محلو ل كاربرد دارد.

D- Builders نمكهاي قليايي هستند كه در چربيگير قليايي به كار مي رود ، آنها معمولا از يك يا چند گروهي از فلز قليايي از توفسفاتها فلز هايي قليايي حاوي فسفاتها ، ئيدروكسيدهاي فلز قليايي ،سيليكاتهاي فلز قليايي ، كربنها ي فلز قليايي، بيكربناتهاي فلز قليايي ، و براتهاي قليايي هستند كه در پايين با توجه به خواص فيزيكي ، تركيب جامد و از نظر اقتصادي آماده است .

فلز قليايي معمولاٌ سديم است . فسفاتها به صورتهاي مختلف در چربيگيري كاربرد دارند . آنها عبارت است از نرم كردن آب ،حذف موادي مانند كلسيم ،منيزيم ،آهن بصورت رسوب است.اين مواد (فسفاتها )باعث تجزيه شدن آلودگيها شده و همانند خنثي كننده عمل مي نمايد . ( از خنثي شدن خاصيت قليايي محلول جلوگيري مي كند ) بعضي از فسفاتها تجارتي مانند تري سديم فسفات ، دي سديم فسفات ، تترا سديم ، پيرو فسفات ، و سديم تريپولي فسفات كاربرد هاي مفيد دارند.


توري آبميوه گيري

معمولاٌ حلقه هاي بزرگ پلاستيك كه بر روي قرقره اي پيچيده شده اند را به پهناي مورد نظر بريده و سپس حلقه بريده شده را داگانه بر روي محوري سوار كرده و سپس به صورت نواري حلقه را باز كرده و نوار پلاستيكي در زير دستگاه پرس كه داراي قالبي با سنبه مخصوص مي باشد قرار مي دهند كه در كليه سوراخ ها بر روي نوار پلاستيكي حاصل مي شود و سپس به طول هاي معيني بريده ميشود .نوارهاي نازك با عرض 1 سانتيمتر نيز بريده و جهت دسته هاي توري توسط پرس گرم به دو سر توري وصل مي گردد .اين توري به منظور بهتر جداكردن تفاله از آبميوه به كار ميرود.روش توليد سبد تفاله

سبد تفاله قطعه اي از دستگاه آبميوه گيري مي باشد كه عمل جداسازي آبميوه را از تفاله انجام مي دهد و جهت پالايش بهتر آبميوه در قسمت داخل آن از يك فيلتر اصلي كه يك تسمه مشبك پلاستيكي مي باشد استفاده مي شود .مراحل عملياتي سبد به قرار زير است :

صفحات ورقه آلياژ آلومينيوم توسط ليفتراك از انبار به قسمت پرسهاي 100 تني ( كارگاه پرسكاري) حمل و به انداه هاي مشخص و تعيين شده بريده مي شود . بلانكهاي حاصله جهت تعيين صحت كار مورد بازرسي قرار گرفته و سپس در پرسهاي 100 تني هيدروليك مجهز به قالب هاي كششي بارگيري شده و عمليات كششي بر روي آنها انجام ميگيرد.

بعد از عمل كشش ، بازرسي قطري از آنها به عمل آمده و به قسمت تراش عمليات برش كاري لازم و صاف كردن لبه هاي حمل و بعد از آن به قسمت پرس 55 تني انتقال داده مي شود و قسمت جانبي آن تحت عمل سوراخكاري يا Punching قرار ميگيرد . قالب مور استفاده در اين مرحله معمولاً در 8 مرحله عمل سوراخكاري سطحجانبي را انجام ميدهد يعني سبد تفاله به اندازه يك هشتم محيط دايره چرخيده و عمل سوراخكاري انجام ميگيرد.

بعد از عمل سوراخكاري در قسمت پرسهاي 55 تني عمل خمكاري لبه ها به سمت داخل توسط قالبهاي خمشي لب گردان انجام ميگيرد.سپس از آنها بازرسي به عمل آمده و به انبار قطعات نيمه ساخته انتقا داده ميشود .

در انبار از لحاظ كنترل كيفيت ، بار ديگر بازرسي شده و سپس به كارگاه آندايزينگ ( آلوميت كاري) انتقال داده ميشود . در آنجا ابتدا آنها را داخل وانهاي خط چربيگيري قرار داده و سپس آنها را شسته و در روي جيگهاي مخصوصي كه به قطب آند دستگاه ركتيفاير وصل مي باشد بسته و تحت عمل آندايزيگ توسط آب گرم در حدود 67 تا 78 درجه سانتيگراد با فشار شسته ميشود سپس آنها را در داخل كوره هاي خشك كننده قرار داده و بوسيله وزش هواي خنك توسط فنها ، آنها را خشك مي كنند و بعد از خشك شدن و بازرسي نظري به قسمت انبار انتقال داده شده و در آنجا بازرسي كنترل كيفيتي بعمل مي آيد . سپس به انبار بخش مونتاژ انتقال داده مي شود.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 249 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر