پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206
 • کد فایل: 7146
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 209 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 199 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 132 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني کارخانه توليد چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 7

فصل اول............................................................................................................................................................................. 8

بررسي بازار........................................................................................................................................................................ 8

مقدمه:................................................................................................................................................................................. 9

دلايل انتخاب محصول:................................................................................................................................................... 10

نقش محصول در زنجيره توليد:...................................................................................................................................... 11

زنجيره توليد چراغ خودرو.............................................................................................................................................. 12

معرفي محصول و موارد كاربرد آن:................................................................................................................................ 12

مطالعه سيستماتيك بازار:................................................................................................................................................. 13

1-تعريف محدوده محصول – بازار:.............................................................................................................................. 13

2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:................................................................................................................................... 14

از جمله عوامل موثردر تقاضاي اين محصول مي توان به موارد زير اشاره كرد:........................................................... 14

3-بخش بندي بازار:........................................................................................................................................................ 14

4-شناخت اطلاعات لازم:............................................................................................................................................... 15

6-انتخاب روش پيش بيني:............................................................................................................................................ 15

?-پيش بيني:.................................................................................................................................................................... 16

براي محاسبه تقاضاي دارندگان خودرو و با درنظ رگرفتن ضريب (5/2) خواهيم داشت:.......................................... 16

حال با داشتن اين اطلاعات به انجام پيش بيني از طريق رگرسيون مي پردازيم:.......................................................... 17

حال مي توان ميزان توليد را براي سالهاي 84 تا 86 بدست آورد:............................................................................... 17

به اين ترتيب مقادير تقاضا براي محصول براساس تقاضاي توليدكننده برابر است با:.................................................. 18

به همين ترتيب براي دارندگان خودرو خواهيم داشت:................................................................................................. 18

حال مي توان ميزا ن تقاضا را براي سالهاي 84 تا 86 بدست آورد:............................................................................. 19

به اين ترتيب پيش بيني تقاضا كل براي محصول مطابق جدول زير است:.................................................................... 19

ميزان توليد خودروي پژو 206 در سالهاي بين 80-83............................................................................................... 20

ميزان مصرف چراغ خودرو پژو 206 از سوي دارندگان خودرو.................................................................................. 21

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 22

طرح فني.......................................................................................................................................................................... 22

مقدمه:.............................................................................................................................................................................. 23

ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه..................................................................................................... 24

تشريح فرآيند توليد.......................................................................................................................................................... 24

برش كاري....................................................................................................................................................................... 25

1-طرح و ساختمان قيچي هاي گيوتيني:........................................................................................................................ 26

2-جنس و ساختمان يك قيچي...................................................................................................................................... 27

سازندگان بزرگ و اصلي قيچي ها سه مسئله را در طرح ساختماني اين وسائل در نظر گرفته اند:............................. 27

3) مقايسه قيچي هيدروليكي و مكانيكي:....................................................................................................................... 29

دستگاهها و تجهيزات خط توليد..................................................................................................................................... 30

برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ جلو)..................................................................................... 31

برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ راهنما و خطر)..................................................................... 32

قيچي برش ورق.............................................................................................................................................................. 33

بدست مي آيد كه در اين رابطه:...................................................................................................................................... 33

II. پرسكاري................................................................................................................................................................... 33

تقسيم بندي پرسها:.......................................................................................................................................................... 34

پرس ها را از نقطه نظر محرك به دسته هاي ذيل مي توان تقسيم كرد:........................................................................ 34

الف- وسيله محرك ضربه زدن،...................................................................................................................................... 34

1-مكانيكي:..................................................................................................................................................................... 34

2- هيدروليكي:................................................................................................................................................................ 34

ب- تعداد ميل لنگ ها، ميله هاي هم محور و غيره....................................................................................................... 34

پرسهاي هيدروليكي:........................................................................................................................................................ 35

3-پرسهاي ميل لنگي:...................................................................................................................................................... 36

4)تناژ پرسها:................................................................................................................................................................... 36

5-طرز عمل پرسها:......................................................................................................................................................... 37

1-يك عمله:.................................................................................................................................................................... 37

2-دوعمله:....................................................................................................................................................................... 38

3-سه عمله:..................................................................................................................................................................... 38

پرس ضربه اي................................................................................................................................................................. 39

تناژ پرس ضربه اي كه به منظور برش قطعات بكار مي رود از رابطه ذيل بدست مي آيد........................................... 39

پرس هيدروليك:.............................................................................................................................................................. 40

تناژ پرس هاي هيدروليك كه به منظور فرم دهي قطعات بكار مي رود از رابطه:......................................................... 40

لبه كاري........................................................................................................................................................................... 41

لعاب زني و پخت لعاب (لاك)....................................................................................................................................... 41

رسوب دهي بخار آلومينيم (Aluminum Vapour Deposition)......................................................................... 42

دستگاه رسوب دهي بخار آلومينيوم:............................................................................................................................... 44

ايجاد و اتصال با چسب................................................................................................................................................... 45

نقطه جوش...................................................................................................................................................................... 45

عمليات مونتاژ نهايي....................................................................................................................................................... 45

بسته بندي:....................................................................................................................................................................... 46

فرآيند توليد قطعات چراغ پژو 206............................................................................................................................... 46

شيشه چراغ جلوي خودرو.............................................................................................................................................. 46

تشريح عمليات لازم ساخت قطعه:................................................................................................................................. 46

كاسه چراغ....................................................................................................................................................................... 47

قاب نگهدارنده................................................................................................................................................................ 47

قطعات اتصال چراغ به بدنه............................................................................................................................................ 48

3-3- بررسي ايستگاهها و شيوه هاي كنترل كيفيت...................................................................................................... 48

به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را ميتوان به صورت زير خلاصه كرد:...................................................................... 48

مراحل بازرسي كلي باتوجه به وضعيت هر صنعت به ترتيب ذيل مي باشند:............................................................... 50

1-3-3- كنترل مواد اوليه............................................................................................................................................... 50

2-3-3- كنترل عمليات توليد........................................................................................................................................ 51

الف) بازرسي پس از پرسكاري....................................................................................................................................... 51

ب) بازرسي صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال:........................................................................................ 51

ج) بازرسي پس از پوشش دهي كاسه چراغ:.................................................................................................................. 52

مشخصات فني محصول همانطور كه در بخش (1-2) ذكر شد عبارتنداز:................................................................... 52

روشهاي آزمون اين مشخصات ذيلاً تشريح مي شود..................................................................................................... 52

3-3-3- روش آزمايش مشخصات مكانيكي................................................................................................................. 52

4-3-3- روش آزمايش طول عمر.................................................................................................................................. 53

5-3-3- آزمايش تيغه هاي اتصال.................................................................................................................................. 53

6-3-3- آزمايش مقاومت در مقابل شرايط محيطي...................................................................................................... 53

8-3-3- آزمايش زنگ زدگي......................................................................................................................................... 54

9-3-3-آزمايش مقاومت در درجه حرارتهاي مختلف................................................................................................. 54

9-3-3-آزمايش وضعيت تابش نور............................................................................................................................... 54

مشخصات صحفه تابش نور به شرح زير است:.............................................................................................................. 55

10-3-3- آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش).................................................................................................... 56

مشخصات دستگاه آزمون:............................................................................................................................................... 56

4-3- محاسبه ظرفيت، برنامه توليد، شرايط عملكرد.................................................................................................... 57

1-5-3-ورق فولاد كششي............................................................................................................................................. 58

باتوجه به ابعاد ورق مصرفي وكاسه چراغ ، تعدادورق برشي بدست آمده از هر ورق برابر است با:.......................... 59

2-5-3- حباب شيشه اي چراغ جلو خودرو................................................................................................................ 60

3-5-3-مواد لازم براي چربي گيري............................................................................................................................. 60

1-3-5-3- شستشو با نفت:.......................................................................................................................................... 61

2-3-5-3- چربي گيري با سود سوزآور:..................................................................................................................... 61

3-3-5-3-چربي گيري با جريان برقك....................................................................................................................... 61

4-3-5-3-شستشو با اسيد:........................................................................................................................................... 62

4-5-3-چسب سيليكوني.............................................................................................................................................. 62

5-5-3-مفتول آلومينيوم................................................................................................................................................. 62

6-5-3-لاك................................................................................................................................................................... 62

7-5-3-پيچ تنظيم و واشر............................................................................................................................................. 63

8-5-3- مواد بسته بندي............................................................................................................................................... 63

2-6-3-نقشه استقرار ماشين آلات................................................................................................................................ 64

نقشه استقرار ماشين آلات طرح (چراغ جلو)................................................................................................................ 65

نقشه استقرار ماشين آلات طرح (چراغ راهنما و خطر)................................................................................................ 65

3-6-3-نقشه جريان مواد.............................................................................................................................................. 66

5-1-6-3-دستگاه نقطه جوش..................................................................................................................................... 68

6-1-6-3-دستگاه فاس................................................................................................................................................. 68

7-1-6-3-كمپرسور...................................................................................................................................................... 68

8-1-6-3-كوره الكتريكي............................................................................................................................................. 68

9-1-6-3-ركتيفاير........................................................................................................................................................ 69

10-1-6-3-وان هاي شستشو و چربي گيري.............................................................................................................. 69

جمع بندي ماشين آلات مورد نياز اين واحد در جدول (9-3) درج شده است.......................................................... 69

7-3-تعيين مشخصات ضروري تاسيسات عمومي........................................................................................................ 70

1-7-3-آزمايشگاه.......................................................................................................................................................... 70

2-7-3-تعميرگاه............................................................................................................................................................ 70

3-7-3-تاسيسات برق................................................................................................................................................... 71

الف) برق مورد نياز خط توليد........................................................................................................................................ 71

ب) برق مورد نياز كل واحد:.......................................................................................................................................... 72

برآورد عمومي برق مصرفي خط توليد (چراغ جلو)..................................................................................................... 72

برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر).......................................................................................................... 73

برق مصرفي كل واحد توليد چراغ خودرو..................................................................................................................... 73

برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر).......................................................................................................... 74

ج) برق مصرفي ساليانه:.................................................................................................................................................. 74

مجموع موارد ذيل برق مصرفي ساليانه را برحسب كيلووات ساعت بدست مي دهد:................................................. 74

1- مصرف برق دستگاهها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي بصورت:................................................................ 74

برآور برق مصرفي واحد توليدي (چراغ راهنما و خطر)............................................................................................... 75

4-7-3- تاسيسات آب................................................................................................................................................... 76

برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر)............................................................................................................. 77

5-7-3-تاسيسات سوخت رساني.................................................................................................................................. 77

انواع و ميزان سوخت مصرفي واحد (چراغ جلو)......................................................................................................... 78

6-7-3-تجهيزات حمل و نقل....................................................................................................................................... 78

6-7-3-سوخت مورد نياز وسايل نقليه......................................................................................................................... 79

سوخت موردنياز وسايل نقليه (چراغ راهنما و خطر).................................................................................................... 79

7-7-3-تاسيسات گرمايش............................................................................................................................................ 80

8-7-3-سرمايش............................................................................................................................................................ 80

تاسيسات گرمايش و سرمايش......................................................................................................................................... 81

9-7-3-سيستم اطفاء حريق........................................................................................................................................... 81

10-7-3-هواي فشرده................................................................................................................................................... 82

11-7-3-ديگ بخار....................................................................................................................................................... 82

8-3-نيروي انساني مورد نياز......................................................................................................................................... 82

بخش هاي مختلف سازماني مورد بررسي عبارتنداز:..................................................................................................... 82

1-8-3-برآورد پرسنل توليدي....................................................................................................................................... 83

الف) تكنيسين خط توليد................................................................................................................................................ 83

ب) كاركنان توليدي:........................................................................................................................................................ 83

نيروي انساني توليد (چراغ جلو).................................................................................................................................... 84

نيروي انساني توليد (چراغ راهنما و خطر).................................................................................................................... 85

ج) كاركنان آزمايشگاه:..................................................................................................................................................... 85

2-8-3-برآورد پرسنل غيرتوليدي................................................................................................................................. 86

الف) مديريت:.................................................................................................................................................................. 86

ب) كاركنان امور اداري و خدمات:................................................................................................................................ 86

ج) كاركنان تعميرگاه و تاسيسات:................................................................................................................................... 86

نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ جلو)........................................................................................................................... 87

نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ راهنما و جلو)............................................................................................................. 87

9-3-محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز............................................................................................................ 88

1-9-3-مساحت سالن توليد.......................................................................................................................................... 88

2-9-3-محاسبه انبار مواد اوليه..................................................................................................................................... 89

الف) انبار مواد اوليه........................................................................................................................................................ 89

ب) محاسبه سطج انبار محصول:.................................................................................................................................... 90

3-9-3-مساحت، تاسيسات و تعميرگاه........................................................................................................................ 91

برآورد تاسيسات و تعميرگاه........................................................................................................................................... 91

4-9-3-مساحت آزمايشگاه........................................................................................................................................... 92

5-9-3-مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي،‌خدماتي.................................................................................................. 92

برآورد مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي................................................................................................ 93

6-9-3-مساحت زمين، ساختمان و محوطه سازي....................................................................................................... 93

مساحت ساختمانها.......................................................................................................................................................... 94

مساحت اجراي محوطه سازي........................................................................................................................................ 95

7-9-3-نقشه جانمائي ساختمانها.................................................................................................................................. 95

نقشه جانمايي ساختمانها................................................................................................................................................. 96

10-3-زمانبندي اجراي پروژه....................................................................................................................................... 97

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 98

بررسي مالي..................................................................................................................................................................... 98

مقدمه:.............................................................................................................................................................................. 99

1-4-اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن........................................................................................... 100

1-1-4-برنامه توليد ساليانه......................................................................................................................................... 100

خلاصه اين اطلاعات در جدول (1-4) مشاهده مي گردد......................................................................................... 100

شرايط عملكرد واحد.................................................................................................................................................... 100

شرايط عملكرد واحد.................................................................................................................................................... 101

2-1-4-مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي.................................................................................................................. 101

برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ جلو).................................................................................................... 102

برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ راهنما و جلو)..................................................................................... 103

3-1-4هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز........................................................................................................... 104

نتايج اين اطلاعات در جدول (3-4) قابل مشاهده مي باشد...................................................................................... 104

هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز (چراغ جلو).................................................................................................. 104

هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز (چراغ راهنما و جلو)................................................................................... 105

4-1-4-هزينه خدمات نيروي انساني......................................................................................................................... 105

جدول (4-4) چكيده اين محاسبات را نشان مي دهد............................................................................................... 106

هزينه هاي خدمات نيروي انساني (چراغ جلو)........................................................................................................... 106

هزينه هاي خدمات نيروي انساني (چراغ راهنما و خطر)........................................................................................... 107

5-1-4-جمع بندي اجزاء‌و برآورد سرمايه در گردش............................................................................................... 107

الف) مواد اوليه و قطعات مورد نياز:............................................................................................................................ 108

ب) حقوق و دستمزد كاركنان...................................................................................................................................... 108

ج) انرژي مورد نياز :.................................................................................................................................................... 108

د) هزينه هاي فروش..................................................................................................................................................... 108

هـ) ساير هزينه ها.......................................................................................................................................................... 109

جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو).................................................................................................................. 109

جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو).................................................................................................................. 110

2-4-اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن.................................................................................................... 110

1-2-4-هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد.................................................................................................... 111

هزينه هاي تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد (چراغ جلو)............................................................................ 112

هزينه هاي تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد (چراغ راهنما و خطر)............................................................ 113

2-2-4-هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي.............................................................................................................. 113

هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي (چراغ جلو)....................................................................................................... 114

هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي (چراغ راهنما و خطر)....................................................................................... 114

3-2-4-هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي:........................................................................................................ 116

برآورد هزينه هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان سازي (چراغ جلو).................................................................... 116

4-2-4-هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل ونقل............................................................................................ 117

هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل (چراغ جلو)................................................................................................ 117

هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل (چراغ جلو)................................................................................................ 117

5-2-4-هزينه لوازم و اثاثيه اداري.............................................................................................................................. 118

6-2-4-هزينه هاي قبل از بهره برداري...................................................................................................................... 118

الف) هزينه هاي مطالعات اوليه..................................................................................................................................... 118

ب)هزينه ثبت قراردادها و تسهيلات مالي................................................................................................................... 118

ج)هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي......................................................... 118

د) هزينه هاي جاري دوره اجراي طرح........................................................................................................................ 119

ح) هزينه هاي پيش بيني نشده..................................................................................................................................... 119

جمع بندي هزينه هاي قبل از بهره برداري در جدول (10-4) ارائه شده است........................................................ 119

هزينه هاي قبل از بهره برداري (چراغ جلو)................................................................................................................ 119

هزينه هاي قبل از بهره برداري (چراغ راهنما و خطر)................................................................................................ 120

7-2-4-جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت...................................................................................................... 120

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت (چراغ جلو)................................................................................................ 120

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت (چراغ راهنما وخطر)................................................................................. 121

3-4-كل سرمايه گذاري............................................................................................................................................... 121

برآورد سرمايه گذاري (چراغ جلو).............................................................................................................................. 122

برآورد سرمايه گذاري (چراغ راهنما و خطر).............................................................................................................. 122

4-4-هزينه هاي توليد.................................................................................................................................................. 122

1-4-4-هزينه هاي ثابت.............................................................................................................................................. 123

برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ جلو)........................................................................................................................... 124

برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ راهنما وخطر)............................................................................................................. 124

4-4-هزينه هاي متغير.................................................................................................................................................. 125

برآورد هزينه متغير (چراغ جلو).................................................................................................................................. 125

برآورد هزينه متغير (چراغ راهنما و خطر).................................................................................................................. 126

فصل چهارم................................................................................................................................................................... 127

ارزيابي و نتيجه گيري................................................................................................................................................... 127

5-4-قيمت تمام شده محصول.................................................................................................................................... 128

برآورد كل هزينه سالانه (چراغ جلو)........................................................................................................................... 128

برآورد كل هزينه سالانه (چراغ راهنما وخطر)............................................................................................................. 128

باتوجه به ظرفيت اسمي واحد، قيمت تمام شده محصول برابر است با:.................................................................... 128

6-4-صورتهاي مالي و شاخص هاي اقتصادي طرح................................................................................................... 129

7-4-ارزيابي مالي و اقتصادي طرح............................................................................................................................. 129

شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ جلو)........................................................................................................ 129

شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ راهنما و خطر )....................................................................................... 130
خلاصه طرح :

در اين طرح به بررسي کارخانه توليد چراغ جلو پژو 206پرداخته شده است ، براي بررسي طرح از روش هاي آماري و اقتصادي و برآورد هاي مالي استفاده شده است ، اين طرح شامل چهار فصل ميباشد ، فصل اول به بيان کلياتي از قبيل مقدمه ، تاريخچه ، مجوز هاي قانوني مورد نياز ، وضعيت بازار ، ميزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بيان روش انجام کار پرداخته است ، بازديد از واحد کاري مشابه ، نيروي انساني ، نحوه تامين سرمايه و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، فصل سوم به بررسي طرح از ديدگاه اقتصادي پرداخته است ( طرح توجيهي يا BP ) ، عناويني از قبيل نيروي انساني مورد نياز ، ميزان سرمايه گذاري ، مواد اوليه مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، در نهايت فصل چهارم به بيان نتيجه اجراي طرح مي پردازد .مقدمه:

طرحي كه در پيش رو داريم، طرح ارزيابي ايجاد كارخانه توليد چراغ خودرو است و از زير مجموعه هاي صنعت خودروسازي محسوب مي شود و در مونتاژ خودرو بكار مي رود .

چراغ خودرو واژه عامي است، مي توان آنرا شامل قطعاتي مانند: چراغ جلو، چراغ هاي راهنما، چراغهاي خطر عقب، چراغهاي پلاك و چراغهاي داخل اتومبيل دانست.

بي شك صنعت خودروسازي از بزرگترين صنايع توليد جهان است كه دوره ها و تحولات بسيار مهم صنعتي از دل اين صنعت برخاسته است بطور مثال عصر توليد انبوه از تغيير و تحولات در صنعت توليد و مونتاژ و در ابتدا در كارخانجات توليد خودروي Ford، توسط هنري فورد به جهان صنعت معرفي شد كه زندگي بشر را بدون ترديد دگرگون كرده است.

در كشور ما نيز كارخانجات متعددي در زمينه توليد خودرو فعاليت مي كنند كه سابقه آن به دهه چهل شمسي بر مي گردد و بعد از انقلاب نيز سرمايه گذاري هاي بسياري در اين زمينه، صورت گرفته است و هم اكنون كارخانجات متعددي در اين زمينه مشغول فعاليت هستند.

از اجزاء تشكيل دهنده يك خودرو مي توان از انواع چراغهايي نامبرد كه براي عملكرد خودرو در شرايط مختلف بسيار ضروري هستند. چراغها در خودرو انواع مختلفي دارندو مي توان انواعي از آن را نامبرد، مانند: چراغ جلو، چراغهاي راهنما، چراغهاي خطر عقب، چراغهاي پلاك، چراغهاي مه شكن، چراغهاي داخل اتومبيل و از اين قبيل.دلايل انتخاب محصول:

در سالهاي اخير توجه خاصي به صنعت خودروسازي در كشور مبذول شده و سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي نيز در اين بخش جلب شده است و طرحهاي نويني در مورد توليد اتومبيل هاي خارجي و داخلي بررسي شده است. باتوجه به اينكه اين محصول انواع مختلفي دارد و در صنعت خودروسازي مورد استفاده قرار مي گيرد و با درنظر گرفتن اينكه صنايع خودروسازي در كشور رو به پيشرفت است و راه توسعه را در پي شگرفته است، سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند همسو با صنعت خودرو بازده خوبي داشته و از حمايت هاي خاصي برخوردار گردد.

در شرايطي كه در بازار موجود پارامترهاي رقابت مفهوم بيشتري پيدا مي كنند و مشتريان امكان انتخابهاي بيشتري دارند، وجود تامين كنندگاني كه محصولاتي با كيفيت بالا توليد كنند بسيار مورد نياز خواهد بود.

ديگر انگيزه هاي توليدچراغ خودرو ضريب مصرف بالاي اين محصول و انواع مخلتف آن در خودرو است. همچنين بازار لوازم يدكي نيز براي اين محصول شرايط مناسبي دارد به اين ترتيب كه مصرف چراغ

در تعميرات اتومبيل بالاست و در هنگام اكثر تصادفات شهري و جاده اي اولين صدمات وارده به چراغ خواهد بود. در سالهاي اخير تقاضا براي انواع چراغهاي تزئيني و لوكس نيز افزايش يافته و امكان توليد براي سلايق مختلف مهيا است.

مسائل ديگري كه بطور معمول براي هر سرمايه گذاري در يك طرح مدنظر قرار مي گيرند نيز مانند سهم بازار، قيمت فروش و تمام شده مناسب وديگر پارامترها نيز در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:

از جمله عوامل موثردر تقاضاي اين محصول مي توان به موارد زير اشاره كرد:

الف) تقاضاي مستقيم كارخانه سازنده، كه به نرخ توليد خودرو توسط آن كارخانه بستگي دارد. از آنجايي كه چراغ محصولي بدون جانشين است كارخانه ملزم به تهيه آن خواهد بود و باتوجه به آمار توليد خودرو و كيفيت محصول، تقاضا انجام خواهد شد.

ب) تقاضاي محصول به عنوان قطعه يدكي – باتوجه به آمار تصادفات و فرسودگي ها و از كارافتادگي چراغ‌هاي اتومبيل تقاضا براي محصول انجام خواهد شد. از آنجا كه داشتن چراغ از لحاظ قوانين راهنمايي و رانندگي الزامي است، تقاضا براي محصول به محض از كارافتادگي يا حادثه بايستي برآورده شود.

ج) واردات و صادرات از عوامل ديگر موثر در تقاضاي محصول است كه در اين مورد تقريباً به تمامي از خارج وارد مي گردد.

د) كالاي جانشين، كه براي اين محصول نمي توان كالاي جانشيني قائل شد.3-بخش بندي بازار:

بخش بندي بازار براساس مناطق جغرافيايي، گروه هاي مصرف كننده و موارد مصرف انجام مي گيرد. اين بخش بندي در قسمت اول و در تعريف محدوده محصول – بازار انجام گرفته است كه نتيجه آن به اين ترتيب است كه محصول براي بازار ايران و براي دو گروه مصرف كننده (توليد كننده و دارندگان خودرو) و براي تامين روشنايي و استفاده در خودرو توليد خواهد شد.4-شناخت اطلاعات لازم:

جهت مطالعه بازار در اين قسمت مي بايست اطلاعات لازم را مشخص نماييم. براي اين منظور به اطلاعات زير نيازمنديم:

- شناخت توليد كننده خودرو و آمار توليد خودرو توسط توليدكننده

- ميزان خودروهاي مموجود نزد دارندگان خودرو

- ميزان توليدات فعلي اين محصول

- ميزان واردات و صادرات محصول و شرايط ان

- آمار در مورد طرح هاي در دست اجرا در زمينه توليد اين محصولارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه

چراغ جلوي خودرو (پژو 206) متشكل از شيشه چراغ، كاسه چراغ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه مي باشد كه اين اجزاء با پيچ تنظيم و واشر به يكديگر مونتاژ مي گردد.

از ميان اجزاء متشكله چراغ خودرو. شيشه چراغ جلو به صورت آماده، از واحدهاي توليدكننده موجود در سطح كشور خريداري مي‌شود پيچ تنظيم و واشر نيز به عنوان قطعات خريدني محسوب مي شوند لذا در واحد صرفاً كاسه، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه ساختهو ضمن مونتاژ و بسته بندي به مراكز توزيع عرضه خواهند شد.

با بررسي فرآيند ساخت اجزاء مي توان پي برد كه عملاً روش توليد از تنوع برخوردار نبوده و صرفاً به روش معمولي توليد ومونتاژ بر مي گردند.

لازم به يادآوري است كه چراغ جلو پژو 206 مبناي محاسبات فني – مالي و اقتصادي طرح بوده است.تشريح فرآيند توليد

جهت تشريح فرآيند توليد. جداول روند توليد قطعه همراه با زمانهايي درجه گرديده اند كه اين زمنها تماماً بر مبناي اصول تجربي كار با دستگاهها و مهارت كارگر معمولي محاسبه و ذكر شده اند.

زمانبندي صرفاً به معناي پي بردن به حدود زمان ساخت قطعه مي باشد و اين زمان در محاسبه تعداد ماشين آلات بر مبناي ظرفيت اسمي كارخانه توليدي بسيار مهم است.

در دنباله مطالب، شناسنامه عمليات به همراه تشريح روند ساخت هر قطعه و ماشين آلات درج مي گردد در هر مورد وزن، ابعاد، جنس و مرحله ساخت به تفكيك درج شده است.

تشريح فرآيند به منزله تشريح يكايك عمليات انجام گرفته بر روي مواد اوليه تا حصول محصول نهايي شامل عمليات ذيل مي باشد:

1- برش كاري (براي توليد كاسه چراغ، نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)

2- پرس كاري (براي توليد كاسه چراغ ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)

3- لبه كاري (در توليد كاسه چراغ)

4- لعاب (لاك) زني ( در توليد كاسه چراغ) و پخت لعاب

5- رسوب دهي با آلومينيوم ( در توليد كاسه چراغ)

6- چربي زدائي (در توليد كاسه چراغ

1-7- چسب زني (جهت اتصال شيشه و كاسه چراغ به قاب نگهدارنده)

2-7- نقطه جوش (جهت اتصال قطعات چراغ به بدنه با قاب نگهدارنده)

3-7-مونتاژ نهايي‌(با استفاده از پيچ تنظيم و واشر)3) مقايسه قيچي هيدروليكي و مكانيكي:

با يكسان بودن عوامل ديگر، مي توان گفت قيچي مكانيكي از قيچي هيدروليكي سريعتر است. قيچي‌هاي هيدروليكي معمولاً براي كارهاي سنگين يعني برش ورقهاي ضخيم بكار مي روند، هرچند امروزه قيچي‌هاي هيدروليكي براي كارهاي سبك تر را نيز مي توان يافت. امتياز مهم قيچي هاي هيدروليكي امكان تنظيم زاويه برش آنها است. با افزايش زاويه تيغه مي توان ورقهاي ضخيم تر را بريده و ظرفيت قيچي را گسترش داد.

اكثر قيچي هاي هيدروليك، اين امتياز را دارند كه اضافه بار شدن قيچي معمولاُ موجب آسيب به اسكلت آنها نمي شود. انتخاب بين قيچي هاي هيدروليكي و مكانيكي به ماهيت كار بستگي شديدي دارد و در اكثر موارد اين انتخاب را مي توان به وضوح انجام داد.

اكثر قيچي ها از ساختمان محرك فوقاني استفاده مي كنند، بدين معني كه محور محرك، دنده ها، چرخ طيار و موتور در بالاي يك گلوئي قرار دارند كه در پهلوي تنه قيچي هاست. امتياز مهم اين ساختمان در آن است كه مي توان ورقهاي طولاني تري نسبت به عرض قيچي را بريد. البته ورق از فاطه بين دو قسمت پرس عبور مي كند. قيچي ها با محرك زيرين جمع و جورتر بوده و ديد بهتري را درهنگام كار فراهم مي سازند. براي كارهاي مستقيم و يا قرار دادن قيچي در شرايط توليد اين مزيت بسيار مهم است.دستگاهها و تجهيزات خط توليد

به كارگيري ماشين آلات و دستگاههاي مناسب از اساسي ترين اركان طراحي واحدهاي صنعتي مي‌باشد، چرا كه انتخاب ماشين آلات مناسب مي تواند در بهبود كيفيت محصول و بهينه سازي سرمايه گذاري نقش موثري داشته باشد. در اين بخش به نيازهاي فني طرح كه تشريح گرديد، ماشين آلات مناسب انتخاب خواهد شد. همچنين باتوجه به توانائيهاي صنعتي كارخانجات ماشين سازي كشور، در مورد تامين ماشين آلات از داخل يا خارج كشور تصميم گيري مي شود. پس از معرفي و انتخاب ماشين آلات باتوجه به ظرفيت توليد طرح و همچنين ظرفيت هر دستگاه تعداد ماشين آلات مورد نياز محاسبه خواهد شد.

در خاتمه نيز براساس تعداد ماشين آلات و چگونگي جريان توليد، طرح استقرار ماشين آلات ارائه مي گردد و نقشه جريان مواد روي آن نمايش داده مي شود.

لازم به ذكر است كه در اين برآورد ابزار آلات و قيد و بستها يمورد نياز كه داراي قيمت پاييني هستند، مورد بررسي قرار نمي گيرند و در بخش محاسبات مالي 5% ارزش ماشين آلات اصلي به اين موارد اختصاص مي يابد.خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 209 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر