پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی
 • کد فایل: 7140
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 147 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 151 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 83 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني کارخانه توليد پانلهاي گچي در 83 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :...................................................................................................................... 4

فصل اول............................................................................................................................ 5

مطالعات بازار...................................................................................................................... 5

مقدمه:............................................................................................................................... 6

1-1- منابع گچ.................................................................................................................... 7

1-1-1- گچ طبيعي.............................................................................................................. 7

2-1-1- گچ شيميايي وانيدريت شيميايي (مصنوعي)...................................................................... 7

2-1- بررسي عرضه و تقاضاي محصول در بازار داخلي و خارجي...................................................... 9

1-2-1- گچ در ايران............................................................................................................ 9

جدول 1-1-موقعيت چينه شناسي ذخاير گچدار ايران................................................................... 10

گچ خاک :........................................................................................................................ 14

جدول 2-1 موقعيت و ذخائر معادن گچ.................................................................................... 15

2-2-1-توليد و مصرف گچ در خارج از کشور............................................................................ 20

3-2-1-توليد و مصرف پانل هاي گچي در داخل و خارج از کشور.................................................... 21

جدول 3-1- عمده کشورهاي توليد کننده گچ (تن )...................................................................... 21

2-1-بررسي کانون هاي مصرف قطعات پيش ساخته گچي.............................................................. 23

3-1 براورد تقاضاي محصول.................................................................................................. 24

4-1 بررسي روند قيمت پانل هاي گچي در داخل و خارج از کشور................................................... 25

5-1- براورد قيمت محصول در خارج از کشور........................................................................... 26

6-1-بررسي ظرفيت باتوجه به وضعيت بازار.............................................................................. 26

فصل دوم.......................................................................................................................... 28

بررسي فني طرح................................................................................................................. 28

1-2- کاربرد و خواص انواع گچ............................................................................................. 29

1-1-2- انواع گچ صنعتي..................................................................................................... 29

2-1-2- قطعات پيش ساخته گچي.......................................................................................... 31

صفحات گچي براي مصارف روکار........................................................................................... 33

بلوکهاي گچي (ديوارک )....................................................................................................... 34

قطعات پيش ساخته گچ سقفي................................................................................................ 35

2-2- اثر عوامل مختلف برروي خواص گچ............................................................................... 35

1-2-2- اثر نوع توليد بر روي خواص گچ................................................................................. 35

2-2-2- شکل دانه و توضيح ان.............................................................................................. 36

3-2-2- پير شدن (کهنگي)................................................................................................... 36

4-2-2- سرد کردن و عمليات پس از ان................................................................................... 37

3-2-تکنولوژي توليد سولفات هاي کلسيم (گچ پخته )................................................................... 37

1-3-2- استخراج ،خرد کردن و يکنواخت کردن گچ طبيعي........................................................... 37

الف – از دست دادن اب تبلور (دهيدرات )................................................................................ 39

ب) باز پس گيري اب مولکولي (ري هيدرات)............................................................................. 39

فازهاي سيستم .................................................................................................................. 39

2-3-2- هيدراته کردن صنعتي............................................................................................... 41

جدول 4-2- گرماي هيدراته شدن واکنش هاي مهم صنعتي سيستم................................................... 42

1-2-2- توليد نيمه هيدرات بتا از سنگ گچ طبيعي...................................................................... 43

جدول 6-2 ترکيب فاز (به درصد) گچ پخته شده بدون توجه به مواد ناخالصي...................................... 44

2-2-3-2- توليد گچ بتا از گچ شيميايي................................................................................... 46

تفاوت هاي گچ شيميايي با سنگ گچ طبيعي به شرح زير است :........................................................ 46

جدول 8-2- نمونه اي براي ترکيبات بعضي از گچ هاي مهم........................................................... 47

4-2- توليد قطعات پيش ساخته گچي....................................................................................... 48

شرکت TEMPLE............................................................................................................ 50

مشخصات فني................................................................................................................... 51

ظرفيت............................................................................................................................. 51

زمان توليد......................................................................................................................... 51

5-3- خشک کردن قطعات پيش ساخته گچي............................................................................. 53

1-5-2- خشک کردن طبيعي................................................................................................. 54

2-5-2- خشک کردن صنعتي................................................................................................ 54

6-2 مصرف مواد و انرژي..................................................................................................... 56

جدول 9-2- مواد اوليه مورد نياز ساليانه.................................................................................... 57

جدول 10-2- انرژي ساليانه مورد نياز...................................................................................... 57

7-2- فرايند توليد انتخابي به همراه شرح ماشين الات و تجهيزات لازم.............................................. 57

1-7-2- توليد گچ بتا (گچ طبي )............................................................................................ 57

جدول 11-2-ميزان مواد و انرژي لازم براي توليد هر متر مربع پانل گچي........................................... 58

2-7-2- دستگاه سنجش حجم اب.......................................................................................... 59

جدول 12-2- ماشين الات و تجهيزات خط توليد........................................................................ 60

ادامه جدول 12-2.............................................................................................................. 61

3-7-2- دستگاه توزين پودر گچ............................................................................................. 61

فصل سوم......................................................................................................................... 62

بررسي اقتصادي طرح........................................................................................................... 62

1-3- براورد سرمايه گذاري مورد نياز طرح................................................................................ 63

چگونگي تقسيم هزينه ها به شرح زير ميباشد که در ادامه جزئيات هزينه ها شرح داده مي شود.................. 63

1-1-3- زمين................................................................................................................... 64

2-1-3- ساختمان و محوطه سازي.......................................................................................... 64

3-1-3- تجهيزات و ماشين الات............................................................................................ 64

4-1-3- تاسيسات.............................................................................................................. 64

الف )برق اصلي.................................................................................................................. 65

ب : اب و فاضلاب.............................................................................................................. 65

پ: مخابرات..................................................................................................................... 65

ت : گرمايش و سرمايش....................................................................................................... 65

ث : روشنايي..................................................................................................................... 66

5-1-3- تجهيزات حمل و نقل............................................................................................... 66

6-1-3- لوازم اداري و اشپزخانه............................................................................................. 66

الف : لوازم اداري................................................................................................................ 66

ب : لوازم اشپزخانه و رستوران :.............................................................................................. 66

7-1-3- هزينه هاي قبل از بهره برداري.................................................................................... 67

8-1-3- سرمايه در گردش.................................................................................................... 67

برق و سوخت (جهت سه ماه )............................................................................................... 67

2-3- تامين منابع مالي و سازماندهي و تشکيلات......................................................................... 67

الف : سرمايه گذاري ثابت...................................................................................................... 68

ب: سرمايه در گردش........................................................................................................... 68

3-3-هزينه هاي توليد......................................................................................................... 68

1-3-3- مواد اوليه و مصرفي................................................................................................. 69

2-3-3- برق و سوخت........................................................................................................ 69

3-3-3- حقوق و دستمزد..................................................................................................... 69

جدول 10-3- هزينه هاي توليد – مواد مصرفي 0........................................................................ 69

4-3-3- نگهداري و تعميرات................................................................................................ 70

5-3-3- استهلاک.............................................................................................................. 70

6-3-3- بيمه.................................................................................................................... 71

جدول 12-4- هزينه هاي توليد – حقوق................................................................................... 71

7-3-3- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده............................................................................. 72

8-3-3- هزينه هاي اداري و فروش (تبليغات )........................................................................... 72

9-3-3- استهلاک هزينه هاي قبل از بهره برداري........................................................................ 72

10-3-3- هزينه تسهيلات مالي.............................................................................................. 72

11-3-3- قيمت تمام شده محصول......................................................................................... 72

4-3- در امد و ارزيابي طرح.................................................................................................. 73

1-4-3- بررسي قيمت فروش محصول توليدي........................................................................... 73

4-4-3- پيش بيني عملکرد سود و زيان.................................................................................... 73

5-3- شاخص هاي اقتصادي.................................................................................................. 74

1-5-3- نقطه سر به سر....................................................................................................... 74

2-5-3- ارزش خالص فعلي.................................................................................................. 75

جدول 21-3- خالص ارزش فعلي با نرخ بانکي 019/0................................................................ 76

3-5-3- نرخ بازده داخلي.................................................................................................... 77

4-5-3- دوره برگشت سرمايه................................................................................................ 77

5-5-3- صرفه جويي ارزي................................................................................................... 78

6-5-3- ارزش افزوده......................................................................................................... 78

فصل چهارم....................................................................................................................... 79

نتيجه گيري کلي................................................................................................................. 79

1-4- خلاصه مشخصات طرح................................................................................................ 80

نام طرح :.......................................................................................................................... 80

محصولات :...................................................................................................................... 80

ظرفيت اسمي :................................................................................................................... 80

سرمايه گذاري ثابت:............................................................................................................ 80

سرمايه درگردش :............................................................................................................... 80

قيمت فروش متوسط :.......................................................................................................... 80

قيمت تمام شده :................................................................................................................ 81

در امد سا ليانه :.................................................................................................................. 81

ارزش افزوده طرح :............................................................................................................. 81

نقطه سربه سر :.................................................................................................................. 81

ارزش فعلي خالص:............................................................................................................. 81

نرخ بازده داخلي :............................................................................................................... 81

دوره بازگشت سرمايه :......................................................................................................... 81
خلاصه طرح :

در اين طرح به بررسي کارخانه توليد پانلهاي گچي پرداخته شده است ، براي بررسي طرح از روش هاي آماري و اقتصادي و برآورد هاي مالي استفاده شده است ، اين طرح شامل چهار فصل ميباشد ، فصل اول به بيان کلياتي از قبيل مقدمه ، تاريخچه ، مجوز هاي قانوني مورد نياز ، وضعيت بازار ، ميزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بيان روش انجام کار پرداخته است ، بازديد از واحد کاري مشابه ، نيروي انساني ، نحوه تامين سرمايه و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، فصل سوم به بررسي طرح از ديدگاه اقتصادي پرداخته است ( طرح توجيهي يا BP ) ، عناويني از قبيل نيروي انساني مورد نياز ، ميزان سرمايه گذاري ، مواد اوليه مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، در نهايت فصل چهارم به بيان نتيجه اجراي طرح مي پردازد .مقدمه:

تامين نياز مسکن و فضاي مناسب جهت سکونت در جوامع بشري با توجه به رشد روند افزون جمعيت يکي از مشکلاتي است که در کليه کشورهاي جهان وجوددارد از اينروبه منظورحصول نتايج مطلوب در زمينه افزايش فضاي کافي براي اسکان جمعيت،درمراکزمختلف تحقيقاتي وپژوهشي اغلب کشورها ازمايشاتي بر روي مصالح ساختماني ،مواد مورد نياز در ساخت بنا ،استفاده از امکانات موجود درهر کشور و... انجام مي پذيرد. اين تحقيقات جهت ساخت و کاربرد مصالح ساختماني که علاوه بر سهولت استحکام عمليات ساختماني را تسريع بخشدوزمان اتمام ساختمان راکاهش دهدانجام گرفته و نتايج مطلوب و ثمربخشي به دست امده است که ازان جمله،توليد قطعات پيش ساخته شده پوشش هاي داخلي و خارجي ساختمان ها مي باشد . باتوجه به اين که اغلب معادن مصالح ساختماني از قبيل گچ ،اهک و سيمان به فراواني در ايران وجود دارد، از اين روبهره گيري از پيشرفت هاي کشورهاي صنعتي که در زمينه ساخت مصالح ساختماني پيش ساخته و کاربرد ان

تجربيات فراوان داشته و در صنعت ساختمان سازي، خود به وفورازاين گونه مصالح و مواد استفاده مي نمايند، بيش از پيش ضرورت دارد. عمليات ساختماني موثر واستفاده اقتصادي از مصالح ساختماني ،نياز به داشتن دانش کافي درموردخواص وويژگيهاي مصالح،کاربرداقتصادي-صنعتي مناسب قطعات پيش ساخته،توليدحمل ونقل ومونتاژ انها در محل دارد.ازجمله قطعات پيش ساخته اي که در ساليان اخير در ساختمان سازي کاربرد پيدا کرده است، قطعات پيش ساخته گچي است که موضوع اين گزارش مي باشد. مشخصه قطعات پيش ساخته گچي متاثر از خواص کليه مواد مصرفي،خواص مخلوط گچ و خواص قطعات ساخته شده مي باشد. مخلوط کردن مواد با يکديگر وتاثير متقابل خواص مواد مصرفي ،از عوامل مهم مي باشند .

1-1- منابع گچ

1-1-1- گچ طبيعي

ساختمان سنگ هاي گچ قابل اسخراج کاملا متفاوت هستند . مهمترين نوع، گچ وورقه اي مطبق ناميده مي شود.سنگ گچ اليافي شکل وآلاباستر(سنگ گچ دانه اي)سنگ گچ پودري شکل (ژيبسيت) نيز وجود دارد. يک نوع نيزبه نام گچ خاکي معروف است که مخلوطي از گچ هاي پودري وخاک رس بوده ودر سطح زمين گستردگي پيدا مي کند . سنگ گچ خالص معمولا به رنگ سفيد است ولي سنگ گچ قرمز تا زرد محتوي اکسيد آهن است ،در صورتي که رنگ ان خاکستري تا سياه

باشد دليل ان وجود خاک رس وبيتومين مي باشد .

سنگ انيدريت خالص تمايل به رنگ آبي دارد ولي معمولا داراي رنگ خاکستري با لکه هاي متمايل به رنگ آبي است .رگه هاي سفيد رنگ که گاهي بين سنگ گچ وسنگ انيدريت ديده مي شوداغلب از گلابريت ويا نمک گلابر به وجود امده اند.2-1-1- گچ شيميايي وانيدريت شيميايي (مصنوعي)

گچ شيميايي وانيدريت شيميايي،سولفات کلسيم اب دار يا بدون آبي هستند که به عنوان محصول جانبي بعضي از صنايع،توليد مي شوند. اين مواد از واکنش ترکيبات کلسيم با اسيد سولفوريک به دست مي آيند که به سه گروه تقسيم مي شوند:

1- در فرايند اسيد فسفريک به روش تر، از ترکيب سنگ معدن فسفات دار (فسفات خام )با اسيد سولفوريک،براساس فرمول زير گچ شيميايي بدست مي ايد:

Ca5(po4)3f+5h2so+10h2o___5caso4,2h0o+3hpo4+1/2h2f2

از يک تن فسفات خام،مقدار 7/1تن گچ يا معادل هر تن p2o5 مقدار 5تن گچ به دست مي ايد.

2- در توليد اسيد فلئوريدريک از ترکيب فلورين با اسيد سولفوريک براساس واکنش زير،انيدريت حاصل مي شود. ازيک تن فلورين 75/1 تن انيدريت توليد مي شود:

af2+h2so___casd4+h2f2

به مقدار جزئي سولفات کلسيم دي هيدرات از توليد اسيدهاي الي مانند اسيد تارتاريک ،اسيد سيتريک و اسيد اکساليت يا اسيدهاي معدني مانند اسيدبوريک به دست مي ايد.

اين قبيل مواد گچ دار داراي مقدار زيادي سولفات کلسيم هستند و رنگ انها سفيد و به صورت کلوخه هاي مرطوب و نرم رسوب داده مي شوند. با اين وجود مواد ناخالصي موجود در انها برخلاف مواد ناخالصي کخ در سنگ معدن طبيعي وجود دارد مزاحمت فراواني ايجاد مي نمايند .

3-1-2-مواد گچ دار حاصل از گوگرد زدايي دود صنايع به مقدارمتنابهي ماده گچدار ازگوگرد زدايي دودهاي حاصل از سوخت کربن (زغال سنگ ) وسوختهاي مايع و گازطبيعي محتوي اکسيدگوگرد تشکيل مي شود.

دراين روش اکسيد گوگرد در مجاورت اهک يا با سنگ اهک کاملا پودر شده ترکيب و به صورت گچ رسوب مي کند. در حال حاضر مقدار اکسد گوگردي که از صنايع مختلف در هوا پراکنده مي شود،ساليانه بيش از 65 ميليون تن در جهان مي باشد که معادل 172 ميليون تن کلسيم دي هيدرات است . البته فقط در کوره هاي سوخت کارخانجات بزرگ نظير نيروگاه توليد الکتريسته ،

عمل گوگرد زدايي دود به صورت رسوب سولفات کلسيم با اهميت است ، زيرا که هزينه زياد و مشکلات صنعتي فراواني در بردارد.2-1- بررسي عرضه و تقاضاي محصول در بازار داخلي و خارجي

1-2-1- گچ در ايران

درايران ذخاير قابل ملاحظه اي از گچ يا انيدريت وجود دارد. موقعيت چينه شناسي اين ذخاير متفاوت بوده و بررسي اجمالي نشان مي دهد انباشتگي هاي گچي،رابطه نزديک باحرکات تکتونيکي(زمين زايي ياخشک زايي)دارند.پس از حرکات کوهزاي اسينتيک،شرايط پلات فورمي در سر تاسر ايران حکمفرما مي شود.اين شرايط تقريبا از کامبرين پسين تا اواسط ترياس تداوم داشته است.همزمان با حرکات زمين از عمق اب در روي پلات فورم ايران کاسته و حتي همزمان خروج زمين،از درون اب نيز انجام ميگرفت. اين حرکات عامل موثري جهت تشکيل حوضه هاي تبخيري و تشکيل رسوبات وابسته بوده است، به طوري که ميتوان به ذخاير گچ پرکامبرين پسين ، کامبرين ، دونين ، کربونيفر ، پرين و ترياس اشاره نمود .

در نتيجه حرکات کامبرين جوان،شرايط پاراليک سبب تشکيل رسوبات دلتايي وبه طور محلي رسوبات گچي در ژوراسيک زيرين مي شود. در ژوراسيک مياني و فوقاني ،دريا عمق بيشتري داشته ولي در اواخر ژوراسيک پس از حرکات کوه زايي کامبرين پسين از عمق دريا کاسته شده و نهشته هاي گچي ضخيم در قسمت وسيعي از ژوراسيک فوقاني ايران گذاشته مي شود. اين شرايط تا اوايل کرتاسه زيرين ادامه مي يابد و به طور محلي مي توان به افق هاي گچ دار در رسوبات اوايل کرتاسه زيرين ادامه وسيعي از ژوراسيک فوقاني ايران گذاشته مي شوداين شرايط تا اوايل کرتاسه زيرين ادامه مي يابد و به طور محلي مي توان به افق هاي گچدار در رسوبات اوايل کرتاسه زيرين ايران برخورد نمود. در دوره شياري ، درياي کم عمق ودر حال نشستن ،قسمت اعظم ايران را مي پو شاند و شرايط مناسبي براي تشکيل رسوبات گچي فراهم مي ايد. گچهاي تشکيل شده در زمانهاي ائوسن،اليگوسن و ميوسن از جمله اين نوع مي باشد. در جدول 1-1 موقعيت چينه شناسي ذخاير گچدار ايران مشخص شده است .

به طور کلي مي توان گفت که در هر نقطه از ايران به شعاع 100 کيلومتر،ميتوان معدن گچ پيدا کرد،بويژه در کوير مرکزي که همه جاي ان گچ يافت مي شود. نشانهاي زمينهاي گچي ان است که،هيچگونه گياهي در ان نمي رويد. مهمترين مناطقي که در انها معدن گچ يافت مي شود به قرار زير است.

2-1-بررسي کانون هاي مصرف قطعات پيش ساخته گچي

تنها محل استفاده پانل هاي گچي ، صنعت ساختمان سازي مي باشد که از اين گونه قطعات در ساخت انواع ساختمان هاي مسکوني ،تجاري، اداري،اموزشي و بيمارستان ها استفاده مي شود. روکش ديواره ،پارتيشن بندي اتاق ها و بهسازي نماي سقف هااز جمله موارد مصرف ديوارهاي گچي در صنعت ساختمان مي باشند .

کاربرد هاي اين محصول در بخش 1-2 بيشتر تشريح خواهد شد .

3-1 براورد تقاضاي محصول

گچ يکي از قديمي ترين موادي است که از زمان هاي قديم در ساختمان سازي ودر کليه نقاط جهان بکار رفته است به طوري که امروزه مي توان ساختمانهاي قديمي و تاريخي را يافت که با گچ ساخته شده و هنوز پابرجاست .

توليد گچ در طي قرون، پيشرفت فراواني نموده بطوري که امروزه گچ را درانواع مختلف که علاوه بر استفاده در صنعت ساختمان ، در ساير صنايع و پزشکي نيز کاربرد دارد توليد مي نمايند. فراواني و سهولت بکارگيري و ارزاني قيمت ان سبب گرديده است در قسمت هاي مختلف ساختمان از قبيل ديوار،نما، پوشش و... مورد استفاده قرار گيرد.

خوشبختانه به دليل وجود معادن فراوان گچ در ايران ،اين ماده از دير باز شناخته شده وبه کار رفته است . در حال حاضر کارخانجات گچ پزي به شيوه کاملا فني، انواع مختلف گچ را در ظرفيت هاي بالا توليد مي نمايند . امروزه در جهان با شناخت دقيق خواص فيزيکي و شيميايي گچ به نحو مطلوب تر از ان استفاده ميشود،زيرا فراواني و ارزاني ان سبب گرديده است که در صنعت ساختمان بتواند با ساير موادي که براي منظور مشابهي بکار مي رود رقابت نموده و کاملا جايگزين گردد. از ان جمله ساخت ديوارهاي گچي و بلوک هاي گچي به جاي ديوار و پارتيشن است . در بررسي هايي که توسط مراکز تحقيقاتي کشور المان صورت گرفته است ملاحظه مي شود که يک متر مربع

ديوار ساخته شده از بلوک گچي 69 درصد هزينه هاي بناي همان ديوار با اجر و ملات را دارد و همچنين زمان ساخت ديوار بلوک گچي به ميزان 59 درصدزمان بناي همان ديوار با اجر و ملات مي باشد.

ديوارهاي ساخته شده از بلوک گچ با ضخامت 8 سانتي متر ،ضخامت کمتري از ديوار اجري خواهد داشت،اين تفاوت ضخامت در حدود5/2 سانتيمتر مي باشد. با وجود مزاياي استفاده از پانل هاي گچي ، هنوز در کشورهاي توسعه نيافته و از جمله کشور ما ،استفاده از اين نوع ديواره ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است که به مرور اين مساله با درک بهتر مزيت هاي اقتصادي فني و رفاهي

پانل هاي پيش ساخته (که در بخش 2-1-3- به تعدادي از انها اشاره خواهد شد)مرتفع مي گردد. به اين ترتيب پيش بيني مي شود که در اينده اي نزديک، استقبال از اين مصالح ساختماني سودمند بيشتر شد. البته بايد در نظر داشت که در غياب امار توليد و مصرف در داخل کشور امکان براورد دقيق و باتکيه بر ارقام وجودندارد .2-1-2- قطعات پيش ساخته گچي

کليه مصالح ساختماني گچي براي مکانهاي داخي بدون تحمل بار و فضاهاي خشک، مناسب مي باشد، گچي پيش ساخته قبلا در کارخانه خشک شده ودر حالت خشک به کار گرفته مي شوند . قطعات گچي به طور عادي در هواي ازاد پس لز چند روز خشک مي شود.

قطعات پيش ساخته گچي را مي توان پس از کارگذاردن و نصب در حالي که رطوبت انها کمتر از دو درصد باشد رنگ کاري کرده يا با کاغذ ديواري ياکاشي کاري پوشانيدسطوح گچي داراي واکنش خثني هستند.

در جدول 1-2 برخي ويژگي هاي محصولات گچي جمع اوري شده است گچ کار شده به دليل اين که داراي وزن مخصوص ظاهري نسبتا کم و تخلخل زياد است لذا قابليت انتقال دماي را نشان مي دهد زيرا قطر تخليل هاي موجود در گچ نسبتا بزرگ است جذب و دفع سريع بخار اب به راحتي انجام مي گيردکه در اصطلاح باعث تنفس ان مي شود بنابراين سطوح گچي ديوارها در منزل و محل کار عرق نمي کند و گرم مي باشد به طور کلي مزاياي استفاده از اين گونه قطعات به شرح زير است:

1-ديوار بلوک گچي در مقابل صدا مقاوم بوده بلوک گچي به ضخامت 8 سانتيمتر اصوات برابر با 34دسي بل هر گونه صدا را تضعيف مي نمايد در مقايسه با روکش سيمان و ديوار اجري ، مقاومت در مقابل صداي ضخامت يک سانتيمتر بلوک گچي برابر با cm 3 ضخامت ديوار اجري 4cm روکش سيمان و 5cm ضخامت بتون مي باشد.

2-در مقابل شعله اتش مقاوم بوده و 5 بار بيش از بتون مقاومت مي نمايد.

3-تا دماي 85 درجه سانتيگراد عايق حرارت است .

4-به راحتي قابل جابجائي مي باشد.

5-زوايا و گوشه هاي دقيق را مي توان با برش ايجاد کرد.

6-فضاي کمتري را اشغال مي نمايد.

7-مانع از نفوذ حشرات موذي مي گردد.

8-به دليل سطوح صافي که دارد احتياج به زير سازي جهت چسباندن کاغد ديواري و يا ساير پوشش ها ندارد.

9-حمل ونقل ان به سهولت انجام گرفته و داراي کمترين تلفات مي باشد.

10--نصب انها فوق العاده ساده بوده واحتياج به متخصص تلفات مي باشد.

- بعضي ازانواع انها (به عنوان مثال پانلهاي توليد شده توسط کارخانهtemple استحکام ديوارهي که روي ان کار گزاري شده اند را افزايش مي دهند.

خواست و مزاياي فوق سبب گرديده است که از بلوکهاي گچي جهت پارتيشن و تقسيم فضا در مراکز اموزشي، بيمارستانها،مراکز بهداشتي و ادارات به نحو موثري استفاده شود علاوه بر استحکام از زيبايي نيز برخوردار بوده و کاملا بهداشتي نيز مي باشد.2-2-2- شکل دانه و توضيح ان

هر چند شکا، توضيح دانه و همچنين وزن مخصوص سطحي بر روي مقدار اب مورد نياز جهت ايجاد خمير گچ با غلضت مناسب و معين کمتر تاثير داردبا اين حال پودر گچ نسبت به گچ دانه درشت به اب بيشتري احتياج دارد.3-2-2- پير شدن (کهنگي)

گچ پخته به مرور زمان خواص خود را در حين انبار کردن تغيير مي دهدکه به ان پيز شدن گفته مي شوداثر پيري گچ و مقدار اب در گچي موثر بوده وهر قدر پيري بيشتر باشد مقدار اب مورد نياز نسبت به گچ تازه کمتراست بر اثر جذب بخار اب زياد ممکن است جوانه هاي دي هيدرات تشکيل شوند که عمل هيدراته شدن را بعدا شتاب مي دهند.

چون عمل پيري گچ پخته شده بطور طبيعي ،به کندي انجام مي گيرد خواص گچ به مرور مداوم تغيير مي يابد. لذا روشي وجود دارد که گچ را بطور مصنوعي پير مي سازند تا در موقع انبار کردن گچ پخته ،ديگر عمل پيري انجام نگيرد. بااضافه نمودن 2/0 درصد وزني کلريد کلسيم يا مواد نمکي موثر،پير کردن مصنوعي صورت مي گيرد .

4-2-2- سرد کردن و عمليات پس از ان

از عوامل مهمي که بر صد ترکيب فازها در حين توليد گچ تاثير زيادي مي گذارد روش سرد کردن رنگ گچ پخته شده و عمليات بعدي است که برروي ان انجام ميشود. انبار کردن براي مدت زمان زياد در دماي حدود 125 C سبب مي شود که انيدريت III/// فعال شده و توسط گرفتن اب تبلور، دي هيدرات باقيمانده در حين پخت مطابق واکنش زير به نيمه هيدرات تبديل شود:

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 147 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر