پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گري تحت فشار آلومینیوم

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گري تحت فشار آلومینیوم
 • کد فایل: 7096
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 1,130 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 248 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 66 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پروژه کارآفريني کارگاه ريخته گري تحت فشار آلومينيوم در 66 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 6

فصل اول..................................................................................................................................................................... 7

کليات.......................................................................................................................................................................... 7

مقدمه :........................................................................................................................................................................ 8

نام کامل طرح و محل اجراي آن :.............................................................................................................................. 8

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 9

مشخصات متقاضيان :................................................................................................................................................. 9

دلايل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 9

وضعيت و ميزان اشتغالزايي :................................................................................................................................... 10

تاريخچه و سابقه مختصر طرح :.............................................................................................................................. 10

نام و کد محصولات................................................................................................................................................. 10

دسته بندي محصول................................................................................................................................................. 11

شماره تعرفه گمرکي................................................................................................................................................. 11

شرايط واردات محصول........................................................................................................................................... 12

بررسي استانداردهاي موجود در مورد محصول..................................................................................................... 12

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول...................................................... 12

بررسي قيمتهاي داخلي............................................................................................................................................ 12

قيمت هاي جهاني.................................................................................................................................................... 13

معرفي موارد مصرف وکاربرد محصولات............................................................................................................... 13

کاربرد در صنعت خودرو......................................................................................................................................... 14

کاربرد در ساخت قطعات ماشين آلات صنعتي...................................................................................................... 14

کاربرد در ماشينهاي اداري....................................................................................................................................... 15

کاربرد در لوازم خانگي............................................................................................................................................ 15

کاربرد متفرقه............................................................................................................................................................ 15

بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول............................................................ 15

کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول............................................................................................ 16

کشورهاي تراز اول توليدکننده انواع خودرو............................................................................................................ 16

کشورهاي عمده توليدکننده ماشين آلات صنعتي.................................................................................................... 17

ذيلا" کشورهاي عمده توليدکننده ماشينآلات صنعتي معرفي شده است :............................................................. 17

معرفي شرايط صادرات............................................................................................................................................ 17

بررسي روند ظرفيت نصب شده توليد قطعات در کشور........................................................................................ 19

نگاهي به راندمان توليد )درصد استفاده از ظرفيت اسمي( در واحدهاي توليدي فعال.......................................... 19

بررسي روند توليد واقعي قطعات صنعتي به روش دايکاست در کشور................................................................. 20

بررسي سطح تکنولوژي توليد در واحدهاي فعال................................................................................................... 21

فرايند توليد قطعات به روش دايکاست به صورت زير است:................................................................................ 21

پيشبيني عرضه در بازار آينده کشور........................................................................................................................ 22

الف ( پيشبيني عرضه واحدهاي فعال...................................................................................................................... 22

ب ( پيشبيني عرضه واحدهاي در حال ايجاد.......................................................................................................... 22

با توجه به جدول بالا ، ظرفيت طرح هاي در حال ايجاد که در آينده به ظرفيت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زير قابل پيش بيني است:.................................................................................................................................................................................. 23

بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 1385.......................................................... 23

بررسي روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون..................................................................................................... 24

برآورد ميزان مصرف قطعات در صنايع خودروسازي............................................................................................ 25

الف( برآورد ميزان مصرف در هر خودرو )واحد خودرو(.................................................................................... 25

ميزان مصرف قطعات آلومينيومي در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گرديد . لذا بر حسب ماهيت اين قطعات تقسيم بندي زير در مورد آنها قابل انجام مي باشد :...................................................................................................................................................... 26

ب( برآورد تعداد خودروي توليد شده در کشور................................................................................................... 26

برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو................................................................................. 28

توضيح : در جدول بالا :.......................................................................................................................................... 29

برآورد ميزان مصرف غير خودروئي قطعات دايکاست.......................................................................................... 30

جمع بندي ميزان مصرف کل قطعات دايکاست در کشور...................................................................................... 30

جمع بندي ميزان مصرف داخل قطعات دايکاست در صنعت خودرو................................................................... 31

بررسي روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385............................................................................ 31

صادرات قطعات خودرو.......................................................................................................................................... 31

صادرات قطعات دايکاست غير خودروئي.............................................................................................................. 32

بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم............................................................... 33

برآورد ميزان تقاضاي بازار خودروئي در آينده....................................................................................................... 33

الف( پيشبيني تقاضا در بازار خودروسازان............................................................................................................ 33

ب( بازار خدمات پساز فروش خودرو................................................................................................................... 33

برآورد ميزان تقاضاي بازار غيرخودروئي در آينده................................................................................................. 34

جمع بندي پيش بيني تقاضاي بازار داخل در آينده................................................................................................ 34

برآورد قابليت صادرات در آينده............................................................................................................................. 35

برآورد تقاضاي کل.................................................................................................................................................... 35

جمع بندي و نتيجه گيري مطالعات بازار و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد از نگاه توجيه پذيري بازار 36

بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها.................................... 36

بررسي روش توليد دايکاست................................................................................................................................... 36

روش توليد قطعات آلومينيومي از طريق ريختگري تحت فشار )دايکاست( را ميتوان به صورت زير نمايش داد: 36

شرحي بر فعاليتهاي مختلف فرايند توليد................................................................................................................ 37

ذوب شمش آلومينيوم در کوره................................................................................................................................ 37

انتقال مذاب آلومينيوم به ماشين دايکست............................................................................................................... 37

پرس)تزريق( آلومينيوم مذاب به داخل قالب........................................................................................................... 37

خارج کردن قطعه از قالب و تريم آن....................................................................................................................... 37

ماشينکاري................................................................................................................................................................ 38

مقايسه روش توليد معمول کشورمان با ديگر کشورهاي جهان............................................................................... 38

روش توليد با روش هاي توليد مورد استفاده در ساير کشورها مورد مقايسه قرار گيرد نتايج زير حاصل خواهد شد : 38

تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در توليد محصول......................................................................... 39

با عنايت بر شرح ارائه شده تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زير جمعبندي شده است :................ 39

مجوز هاي قانوني :................................................................................................................................................... 39

مراحل صدور جواز تاسيس :................................................................................................................................... 39

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس......................................... 40

1- اشخاص حقيقي............................................................................................................................................... 40

2- اشخاص حقوقي.............................................................................................................................................. 40

مدارك مورد نياز:..................................................................................................................................................... 40

اصلاحيه جواز تاسيس :........................................................................................................................................... 41

تعريف:...................................................................................................................................................................... 41

صدور پروانه بهره برداري :..................................................................................................................................... 42

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 42

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 43

روش انجام کار......................................................................................................................................................... 43

گزارش مختصر بازديد از واحد ها توليدي با خدماتي مرتبط با موضوع پروژه :.................................................. 44

جنبه هاي ابتکاري بودن و خلاقيت به کار رفته شده :........................................................................................... 44

فهرست تجهيزات مورد نياز و برآورد قيمت آنها :................................................................................................. 44

مشخصات نيروي انساني مورد نياز از لحاظ مفيد بودن و توانايي کار :................................................................. 45

روشهاي بازاريابي و تبليغات جهت جذب مشتريان............................................................................................... 46

برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح..................................................................................................................... 46

لحاظ کردن نقطه سربسر توليد................................................................................................................................. 46

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار....................................................................................................................... 46

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح................................................................................................................ 47

انتخاب محل اجراي يک طرح توليدي عموماً براساس معيارهاي زير صورت مي گيرد :..................................... 47

بازارهاي فروش محصول......................................................................................................................................... 47

الف ( بازار خودروسازان.......................................................................................................................................... 48

بازار توليد کنندگان لوازم خانگي و ماشين آلات صنعتي....................................................................................... 48

بازار تأمين مواد اوليه................................................................................................................................................ 48

احتياجات و نيازمنديهاي ديگر طرح....................................................................................................................... 49

امکانات زير بنايي مورد نياز.................................................................................................................................... 49

حمايت هاي خاص دولتي........................................................................................................................................ 49

با جمعبندي مطالعات مکانيابي، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زير آمده است.............................. 50

وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني............................................................................................................. 50

حمايت هاي تعرفه گمرکي و مقايسه آن با تعرفه هاي جهاني................................................................................ 50

حمايت هاي مالي..................................................................................................................................................... 51

فصل سوم................................................................................................................................................................. 52

امور مالي طرح......................................................................................................................................................... 52

سرمايه گذاري ثابت طرح :...................................................................................................................................... 53

خريد دفتر کار :........................................................................................................................................................ 53

هزينه زمين :............................................................................................................................................................. 53

هزينه محوطه سازي :............................................................................................................................................... 54

هزينه ساختمان سازي:............................................................................................................................................. 54

هزينه تاسيسات و تجهيزات عمومي :...................................................................................................................... 55

تجهيزات مورد نياز :................................................................................................................................................ 55

تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي........................................................................................................................... 56

وسايل اداري و خدماتي........................................................................................................................................... 56

وسايط نقليه.............................................................................................................................................................. 57

هزينه هاي قبل از بهره برداري................................................................................................................................ 57

هزينه هاي پيش بيني نشده...................................................................................................................................... 57

جدول هزينه هاي ثابت طرح :................................................................................................................................. 58

مواد اوليه :............................................................................................................................................................... 58

برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه و محل تامين آن..................................................................................... 58

معرفي نوع ماده اوليه عمده...................................................................................................................................... 58

معرفي منابع تأمين مواد اوليه................................................................................................................................... 59

برآورد قيمتهاي مواد اوليه مصرفي.......................................................................................................................... 59

برآورد ميزان مصرف سالانه مواد اوليه.................................................................................................................... 59

بررسي تحولات اساسي در روند تأمين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده.................................................. 60

انرژي مصرفي ساليانه :............................................................................................................................................ 61

بررسي تأسيسات و امکانات زيربنايي مورد نياز طرح............................................................................................ 61

برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن............................................................................................................ 61

برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن............................................................................................................. 61

برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن........................................................................................ 62

برآورد امکانات مخابراتي و ارتباطي لازم و چگونگي تأمين آن............................................................................ 62

برآورد امکانات زيربنايي مورد نياز......................................................................................................................... 62

نيازمندي طرح به راه را ميتوان در حالت زير مورد بررسي قرار داد :................................................................. 63

عبور و مرور کاميونهاي حامل مواد اوليه و محصول............................................................................................... 63

عبور و مرور کارکنان................................................................................................................................................ 63

ساير امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر.......................................................................................................... 63

فصل چهارم.............................................................................................................................................................. 64

جمع بندي – نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................................................................. 64

نتايج حاصله از اجراي طرح :.................................................................................................................................. 65

الف - با عنايت بر مطالعات صورت گرفته، نتيجه گيري ميشود که احداث واحدهاي جديد توليد قطعات دايکاست در کشورتوجيه ناپذير مي باشد که دلايل آنرا مي توان بصورت زير بيان کر د:............................................................................................................. 65

ب – در صورتيکه مجري طرح از توانائي ها و مزيت هاي زير برخوردار باشد ، مي تواند طرح را در ظرفيت پيشنهادي و با اهدف صادرات انجام دهد.................................................................................................................................................................................. 65
خلاصه طرح :

در اين طرح به بررسي کارگاه ريخته گري تحت فشار آلومينيوم پرداخته شده است ، براي بررسي طرح از روش هاي آماري و اقتصادي و برآورد هاي مالي استفاده شده است ، اين طرح شامل چهار فصل ميباشد ، فصل اول به بيان کلياتي از قبيل مقدمه ، تاريخچه ، مجوز هاي قانوني مورد نياز ، وضعيت بازار ، ميزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بيان روش انجام کار پرداخته است ، بازديد از واحد کاري مشابه ، نيروي انساني ، نحوه تامين سرمايه و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، فصل سوم به بررسي طرح از ديدگاه اقتصادي پرداخته است ( طرح توجيهي يا BP ) ، عناويني از قبيل نيروي انساني مورد نياز ، ميزان سرمايه گذاري ، مواد اوليه مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، در نهايت فصل چهارم به بيان نتيجه اجراي طرح مي پردازد .مقدمه :

مطالعات امکان سنجي، مطالعات کارشناسي است که قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام ميگيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجي مقدماتي توليد قطعات صنعتي از طريق ريختگري تحت فشار آلومينيوم مي باشدکه در قالب متدولوژي علمي مطالعات امکان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسيرشفاف اقدام نمايند. اميد است اين مطالعات کمکي هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتي کشورمان بعمل بياورد .نام کامل طرح و محل اجراي آن :

توليد ريخته گري تحت فشار آلومينيوممحل اجرا :

مشخصات متقاضيان :

نام


نام خانوادگي


مدرک تحصيلي


تلفن


دلايل انتخاب طرح :

عمده ترين مصرف قطعات مورد مطالعه در صنعت خودرو است . در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سياست هاي دولت در گسترش اين صنعت و کسب سهم از بازار جهاني مي باشد. توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطع هسازي در کشور شده است بطوريکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور فعاليت مي نمايند. صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازي 5/2 درصد از GNP کشور را تشکيل مي دهند و در اين ميان قطعات کند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نيز در آن خانواده قرار دارد ، به لحاظ تکنولوژيکي از اهميت بالائي در قطعه سازي برخوردار مي باشند .

توسعه صادرات از ديگر سياست هاي دولت است که قطعات خودرو نيز در اين حرکت قرار دارند. نگاه ويژه مسئولين به صادرات قطعات خودرو ، ايجاد ستاد ويژه توسعه صادرات اين قطعات در سازمان توسعه تجارت ايران و بسياري از موارد ديگر ، نشان از وجود حرکت عظيم در توسعه توليد و صادرات قطعات خودرو مي باشد . بنابراين مي توان گفت که هر چند قطعات خودرو در رديف کالاهاي اساسي و استراتژيک قرار ندارند ولي اين قطعات در رديف کالاهاي مهم و حساس کشور قرار دارند .وضعيت و ميزان اشتغالزايي :

تعداد اشتغالزايي اين طرح 25 نفر ميباشد .تاريخچه و سابقه مختصر طرح :

نام و کد محصولات

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر، انواع قطعات صنعتي ميباشد که از طريق ريختگري تحت فشار آلومينيوم توليد ميگردند. اين روش در صنعت تحت عنوان دايکاست ( DIE CASTING) آلومينيوم معروف مي باشد .

آلومينيوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسياري از عوامل شيميايي مانند زنگ زدگي ، خوردگي و غيره و اين خواصبارز آن سبب شده است که در بسياري از تجهيزات ، ماشين آلات و ابزارآلات کاربرد آن روز به روز عموميت پيدا نمايد. قطعات توليد شده از 3 برابر از فولاد سبکتر است و لذا بسياري از لوازم خانگي، ماشين هاي اداري، ماشين آلات صنعتي، خودروها، هواپيما و حتي صنايع نظامي که در آنها وزن داراي اهميت بالا مي باشد داراي کاربرد است.

قطعات صنعتي آلومينيومي به روش هاي مختلف توليد ميگردند که ريختگري تحت فشار (Die Casting) يکي از روشهاي توليد اين قطعات است.

در اين روش فلز مذاب آلومينيوم تحت فشار پرس به داخل قالب تزريق شده و قطعه توليد ميگردد. اصلي ترين علل استفاده از روش ريختهگري تحت فشار، عدم قابليت توليد قطعه از طريق روش هاي ديگر توليد ميباشد که اين امر به واسطه پيچيدگي فني قطعات به وجود مي آيد.دسته بندي محصول

ريختگري تحت فشار آلومينيوم عموماً براي توليد قطعات کوچک مورد استفاده قرار مي گيرد.

فشار تزريق، اندازه قالبها و توان ماشين آلات از جمله محدوديتهاي فني توليد قطعات به شمار مي آيند. وزن قطعات توليدي اين روش از چند گرم تا حدود 3000 گرم ميباشد. قطعات بزرگتر عموماً از طريق ريختگري عادي توليد مي گردند.شماره تعرفه گمرکي

قطعات آلومينيومي توليد شده از طريق ريختگري تحت فشار آلومينيوم داراي کاربرد بسيار متنوع مانند قطعات خودرو، قطعات ماشين هاي اداري، لوازم خانگي، ماشينآلات صنعتي، هواپيما، صنايع نظامي و غيره کاربرد دارد. اين قطعه يک محصول واسطهاي محسوب مي گردد. از اينرو شماره تعرفه مستقلي براي آن تدوين نشده است و عموماً اين قطعات را در قالب مجموعه هاي مورد استفاده آن دسته بندي مينمايند. علي ايحال يکي از موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه، ساخت اتصالات لوله کشي ميباشد که در اين حالت شماره تعرفه 7609 براي آن وجود دارد.شرايط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات بازرگاني ، نتيجه گيري شده است که محدوديت خاصي براي واردات قطعات توليد شده از طريق ريختگري آلومينيوم وجود ندارد و لذا کليه واردکنندگان ميتوانند به هر تعداد اقدام به واردسازي آن نمايند. حقوق ورودي اين قطعات برحسب موارد استفاده از 15 تا 40 درصد متغير است.

روشهاي بازاريابي و تبليغات جهت جذب مشتريان

در زمينه جذب مشتريان مي توان از روش هاي مختلف بازاريابي استفاده نمود ، تبليغات تلويزيوني ، استفاده از بنر هاي و تيزر هاي تبليغاتي ، استفاده از چاپ پوستر هاي تبليغاتي، تبليغات اينترنتي و ارائه روش هاي تبليغاتي ديگر .برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح

حداقل ظرفيت اقتصادي يک واحد توليدي، ظرفيتي است که در آن درآمدهاي حاصل علاوه بر پوشش دهي کليه هزينه ها، حداقل سود قابل قبول را نيز براي سرمايه گذار ايجاد نمايد. از اينرو با نگرش فوق، حداقل ظرفيت اقتصادي طرح برآورد ميگردد که در اينجا ابتدا پيش فرض هاي تعيين ظرفيت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيت ارائه خواهد شد.لحاظ کردن نقطه سربسر توليد

نقطه سربسر توليد، ميزان توليدي است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصولات توليدي تنها هزينه هاي طرح را پوشش ميدهد و به عبارت ديگر در نقطه سربسر توليد هزينه ها مساوي درآمدها ميباشد. بنابراين ظرفيت توليد اقتصادي لازم است بالاتر از نقطه سربسر باشد.لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

حداقل سود مورد انتظار يک طرح اقتصادي تابع حجم سرمايه گذاري کل آن )سرمايه ثابت +سرمايه در گردش ( ميباشد. نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهيلات بانکي تعيين مي شود. در کشور ما سود بانکي معادل 14 درصد است . بنابراين عموماً سود مورد انتظار طرح طوري تعيين ميشود که نرخ بازگشتي حدود پنجاه درصد بيش از نرخ بهره بانکي براي سرمايه گذار ايجاد نمايد.

با عنايت بر مطالب ذکر شده و پساز تجزيه و تحليل هاي لازم، حداقل ظرفيت اسمياقتصادي طرح 313 تن پيشنهاد مي گردد که با احتساب راندمان 80 درصد ، ظرفيت عملي 250 تن حاصل خواهد شد .پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

انتخاب محل اجراي يک طرح توليدي عموماً براساس معيارهاي زير صورت مي گيرد :

· بازارهاي فروش محصولات
· بازارهاي تأمين مواد اوليه
· احتياجات و نيازمندي ديگر طرح
· امکانات زيربنايي مورد نياز طرح
· حمايت هاي خاص دولتي

در ادامه با تشريح هر کدام از معيارهاي فوق، مکانيابي اجراي طرح انجام خواهد گرديد.بازارهاي فروش محصول

يکي از معيارهاي مکان يابي هر طرح توليدي، انتخاب محلي است که داراي نزديکترين فاصله با بازارهاي محصولات طرح باشد. در بخش يک شرح داده شد که بازار محصولات طرح ، بازار خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن ، بازار توليد کنندگان لوازم خانگي و ماشين آلات صنعتي مي باشد. بنابراين محل اجراي طرح لازم است نزديکترين فاصله را با اين بازارها داشته باشد.

الف ( بازار خودروسازان

اصليترين خريدار قطعات خودرو در اين بازار، شرکتهاي بزرگ ساپکو، سازهگستر سايپا و برخي شرکتهاي تابعه اين دو تأمين کننده بزرگ کشور مي باشد که اين شرکتها همه در شهر تهران مستقر هستند. بنابراين از لحاظ بازار خودروسازان، مناسبترين محل اجراي طرح، يکي از شهرك هاي صنعتي استان تهران ميباشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 1,130 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر