مطالعات طرح جامع گردشگری استان خراسان-گزارش نهایی(چکیده مدیریتی)

9,800 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مطالعات طرح جامع گردشگری استان خراسان-گزارش نهایی(چکیده مدیریتی)
 • کد فایل: 27368
 • قیمت: 9,800 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 1,756 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 117 بازدید
 • تعداد صفحات: 63 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

شناخت و تجزیه و تحلیل
تدوین و ارزیابی سناریوها
پایش و ارزیابی

محتوای فایل دانلودی


مرحله اول: شناخت و تجزيه و تحليل
1- كليات
2- مطالعات عمومي و پايه
2-1- مطالعات زمين- آب- خاك و محيط‌زيست
2-1-1- خاك و زمين
2-1-2- منابع آب و اقليم
2-1-2-1- منابع آب .
2-1-2-2- اقليم
2-1-3- محيط زيست ..
2-1-3-1- پوشش گياهي
2-1-3-2- حيات‌وحش
2-1-3-3- مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست
2-1-3-4- منابع آلاينده .
2-2- مطالعات اقتصادي
2-3- مطالعات اجتماعي- فرهنگي ...
2-3-1- فرهنگ
2-3-2- جمعيت
2-4- مطالعات زيرساخت و نهادي..
2-4-1- بررسي دسترسي زميني- ريلي- هوايي
2-4-2- آموزش و پرورش ...
2-4-3- آموزش عالي .
2-4-4- بهداشت و درمان .
2-4-5- مخابرات .....
2-5- مطالعه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي گردشگري استان
2-6- مطالعات تسهيلات و خدمات موجود گردشگري
3- تجزيه و تحليل و جمع‌بندي مطالعات15
3-1- خاك و زمين
3-2- آب و اقليم ..
3-3- محيط زيست
3-4- اقتصاد .....
3-5- جامعه و فرهنگ ...
3-6- زيرساخت‌ها18
3-7- جاذبه‌ها و پتانسيل‌هاي طبيعي
3-8- جاذبه‌ها و پتانسيل‌هاي تاريخي- فرهنگي- مذهبي
مرحله دوم: سياستگزاري اصلي و تدوين استراتژي محوري گردشگري استان
4- تدوين اهداف و راهبردهاي توسعه گردشگري
4-1- تعيين اهداف كلان توسعه گردشگري استان
4-1-1- اهداف اوليه و كلان توسعه گردشگري خراسان
4-1-2- اهداف توسعه گردشگري بر حسب حوزه‏هاي اصلي (عملكردي- استراتژيكي)
4-2- شناسائي راهبردهاي توسعه گردشگري استان
4-3- ارزيابي اهداف و راهبردهاي توسعه گردشگري
4-4- ارائه سناريو‏هاي سه گانه طرح جامع گردشگري استان
4-4-1- مقدمه و مفاهيم
4-4-2- آينده‏نگري سناريوها
4-4-3- روش پايه طرح اصلي سناريوها.
4-5- ارزيابي و بررسي سناريوي‏هاي سه گانه از نظر شاخص‏ها و معيارهاي مطالعه و توسعه پايدار
4-5-1- كليات.
4-5-2- سناريوي اول .
4-5-3- سناريو دوم
4-5-4- سناريوي سوم
4-6- پيشنهاد سناريوي مطلوب .
4-7- ارزيابي سناريوي مطلوب از نظر زيست محيطي- اقتصادي- فرهنگي
4-8- تدوين سياست‏‏هاي گردشگري
5- طرح و برنامه‏هاي ساختاري و عملياتي گردشگري
5-1- تعيين نواحي و زيرنواحي و تقسيمات طرح جامع گردشگري استان خراسان
5-1-1- پيدايش و چشم‏انداز حوزه‏هاي اصلي
5-1-2- حوزه محورهاي گردشگري .......
5-1-3- سط‍ح‏بندي محورهاي گردشگري
5-1-4- حوزه‏هاي عملكردي موضوعي گردشگري
5-1-5- ناحيه‏بندي شهرستان‏هاي استان بر اساس عوامل اصلي گردشگري
5-2- گونه‏هاي توسعه گردشگري...
5-2-1- گردشگاه‏ها..
5-2-1-1- گردشگاه‏هاي دنج ........
5-2-1-2- دهكده‏هاي تعطيلاتي ...
5-2-1-3- گردشگاه‏هاي جامع ...
5-2-2- شهرهاي گردشگاهي
5-2-3- گردشگري شهري .....
5-2-4- گردشگري‏ ماجراجويانه و گردشگري با گرايش‏هاي خاص
5-2-4-1- گردشگري دهكده‏اي ..
5-2-4-2- گردشگري روستايي، مزرعه يا كشاورزي
5-2-4-3- تورهاي پياده‏روي و دوچرخه‏سواري .
5-2-4-4- اكوتوريسم (گونه‏اي كنترل شده از گردشگري طبيعي)
5-2-4-5- برنامه‏هاي ياري‏رساني به اجتماعات ...
5-2-5- گردشگري مبتني بر حمل و نقل دريايي
5-2-6- گردشگري اقامتي
5-2-7- گردشگري كارواني و اردوگاهي
5-2-8- گردشگري مبتني بر حمل و نقل
5-2-9- گردشگري جوانان ...
5-2-10- گردشگري مذهبي (زيارت مذهبي)
5-2-11- گردشگري قومي ..
5-2-12- گردشگري نوستالژيك ...
5-3- تفكيك اسناد و برنامه‏هاي توسعه نواحي گردشگري استان
5-3-1- كليات موضوع
5-3-2- مقياس برنامه‏ها ..
5-3-3- موقعيت برنامه- پروژه ..............
5-3-4- سناريوي توسعه ........
5-3-5- تدقيق و انطباق طيف و اجزاء هر يك از برنامه‏هاي توسعه گردشگري استان خراسان
5-3-6- برنامه‏هاي توسعه گردشگري استان
5-3-7- برنامه‏هاي مربوط به توريسم زيارتي
5-3-8- برنامه‏هاي مربوط به توريسم تاريخي- فرهنگي
5-3-9- برنامه‏هاي توريسم كشاورزي و مزرعه‏اي
5-3-10- توريسم مبتني بر حمل و نقل ....
5-3-11- توريسم ماجراجويانه..
5-3-12- توريسم كارواني و اردوگاهي .....
5-3-13- توريسم دهكده‏اي .......
5-3-14- اكوتوريسم ...
5-3-15- پارك‏هاي منابع طبيعي- زيستگاه‏ها
5-3-16- توريسم مراسم و جشنواره‏ها ......
5-3-17- برنامه‏هاي ساختاري- عملياتي ...
5-4- برنامه توسعه منابع گردشگري بر حسب نواحي
5-4-1- كليات ...
5-4-2- تشريح نگرش برنامه‏ريزي ........
5-4-3- برنامه توسعه منابع گردشگري در ناحيه شمالي(يك)
5-4-4- برنامه توسعه منابع در ناحيه مياني (دو) گردشگري
5-4-5- برنامه توسعه منابع در ناحيه جنوبي (سه) گردشگري
5-5- برنامه توسعه بازاريابي بر حسب نواحي
5-5-1- كليات .
5-5-2- بازارهاي داخلي (زيارت- گردشگري)
5-5-3- بازارهاي كشورهاي اسلامي ......
5-5-4- خراساني‏هاي مقيم خارج از كشور
5-5-5- بازارهاي اروپا- آسيا- آمريكاي شمالي
5-5-6- گرايش‏هاي بازاريابي نواحي .....
5-6- برنامه توسعه دسترسي‏ها بر حسب نواحي گردشگري
5-6-1- برنامه توسعه دسترسي‏ها در ناحيه شمالي (يك)
5-6-2- برنامه توسعه دسترسي‏ها در ناحيه مياني (دو)
5-6-3- برنامه توسعه دسترسي‏ها در ناحيه3
5-7- برنامه توسعه تسهيلات و خدمات گردشگري بر حسب نواحي
5-7-1- كليات ...
5-7-2- مراكز بهداشتي درماني .................
5-7-3- برنامه توسعه تسهيلات و خدمات درماني در نواحي سه‏گانه
5-7-4- مراكز پليس توريسم ..
5-7-5- زيرساخت‏ها ...............................
5-7-6- گمرك و بازارچه‏هاي مرزي .......
5-8- برنامه توسعه منابع انساني .......
5-8-1- چارچوب و مباني برنامه‏ريزي....
5-8-2- سطح منطقه‏اي
5-8-3- سطح ناحيه‏اي ....
5-9- برنامه توسعه مديريتي .............
5-9-1- كليات ......
5-9-2- مركز منطقه ..
5-9-3- مركز ناحيه شمالي .....
5-9-4- مركز ناحيه مياني
5-9-5- مركز ناحيه جنوبي ...
5-10- برنامه توسعه سرمايه‏گذاري گردشگري بر حسب نواحي
5-10-1- برنامه توسعه بازاريابي ......
5-10-2- برنامه توسعه تسهيلات و خدمات گردشگري
5-10-3- برنامه توسعه منابع گردشگري
5-10-4- برنامه توسعه دسترسي‏ها .......
5-10-5- برنامه توسعه منابع انساني ...
5-10-6- آينده‏نگري در خصوص اولويت‏هاي سرمايه‏گذاري
5-11- پيش‌بيني اولويت‌هاي اقدام طرح جامع
5-11-1- اجراي برنامه توسعه مديريتي در سه ناحيه
5-11-2- اجراي برنامه توسعه منابع گردشگري با اولويت اقامتگاه‌هاي گردشگري
5-11-3- اجراي برنامه توسعه توريسم مبتني بر حمل و نقل
5-11-4- اجراي برنامه توسعه منابع انساني با اولويت‌هاي ذيل
6- طرح‌‌ها و برنامه‌هاي عملياتي گردشگري استان
7- بررسي پيامدهاي طرح جامع گردشگري و حصول موفقيت اجراي طرح
7-1- پيش بيني و ارزيابي اثرات طرح جامع گردشگري بر منابع اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- زيست محيطي
7-2- پيش بيني اثرات ناشي از توسعه طرح بر منابع اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و زيست محيطي
7-2-1- زيارت .
7-2-1-1- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت زيارت بر منابع طبيعي
7-2-1-2- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت زيارت بر محيط اجتماعي- اقتصادي
7-2-1-3- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت زيارت بر محيط فرهنگي
7-2-2- گردشگري خارجي
7-2-2-1- پيش بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري خارجي بر منابع طبيعي
7-2-2-2- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري خارجي بر محيط اجتماعي- اقتصادي
7-2-2-3- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري خارجي بر محيط فرهنگي
7-2-3- گردشگري داخلي ...
7-2-3-1- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري داخلي بر محيط طبيعي
7-2-3-2- پيش بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري داخلي بر محيط اجتماعي- اقتصادي
7-2-3-3- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري داخلي بر محيط فرهنگي
7-3- روش و تكنيك بكار گرفته شده در ارزيابي استراتژيكي طرح جامع گردشگري استان
7-4- نتايج حاصل از ارزيابي استراتژيكي ماتريس‌ها در سه ناحيه گردشگري و زير‌ناحيه كلان‌شهر مشهد
7-5- اقدامات اصلاحي كاهش اثرات سوء ناشي از اجراي طرح بر منابع اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و زيست
محيطي ....
7-6- برنامه‌هاي مراقبت و پايش ....
7-6-1- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در احداث دهكده‌هاي توريستي
7-6-2- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در انجام فعاليت تفرج (متمركز و گسترده)
7-6-3- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش احداث و توسعه راه (جاده‌سازي و بزرگراه)
7-6-4- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در احداث نيروگاه و مراكز توريستي
7-6-5- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در احداث سد (پروژه‌هاي منابع آّب)


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 9,800 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 1,756 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر