گزارش كارآموزي در خدمات فني تكنيك كاران (سيستم هاي هيدروليز)

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش كارآموزي در خدمات فني تكنيك كاران (سيستم هاي هيدروليز)
 • کد فایل: 20380
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 29 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 244 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 35 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش كارآموزي در خدمات فني تكنيك كاران (سيستم هاي هيدروليز) در 35 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

انواع پمپ هاي هيدروليك 2

عيب يابي پمپ ها 10

عيب يابي 16

مشكلات سيتم هيدروليك 18

مراقبت از سيستم هاي پنوماتيكي 21

مراقبت از سيستم هيدروليكي 23

بهداشت و ايمني در كار 24

خط توليد محصولات جديد تكنيك كاران 26

قسمت تست 32

سر بندي سيم هاي سيم پيچي 40

آئين نامه مربوط به سيستم هاي تحت فشار 41


مقدمه اي بر هيدروليك روغني و پنوماتيك

در بسياري از فرايند هاي صنعتي عملياتي مانند جابجايي اجسامي يا مواد از يك مكان به مكاني ديگر با اعمال نيرو براي نگهداري شكل دادن يا فشردن يك محصول مورد نظر مي باشد . به منظور به اجرا در آوردن اين قبيل عمليات به يك نيروي محركه اوليه (به غير از تجهيزات الكتريكي) نياز خواهيم داشت جهت انتقال انرژي از يك نقطه به نقطه ديگر به منظور ايجاد يك حركت خطي يا چرخشي يا اعمال يك نيرو مي توان از سيال مانند روغن و هوا استفاده نمود .

در صنعت سيستمهايي كه بر اساس كارآيي مايعات طراحي شده اند را سيستم هيدروليكي و آن دسته كه بر اساس كارآيي گازهاطراحي شده اند را سيستم پنوماتيك مي نامند در اكثر سيستم هاي هيدروليكي سيال مورد استفاده روغن و در اكثر سيستم هاي پنوماتيكي سيال مورد استفاده هواست .

انواع پمپ هاي هيدروليكي

پمپ هايي كه در هيدروليك روغني كاربرد دارند به 3 گروه اصلي زير تقسيم مي شوند :

- پمپ هاي چرخ دنده اي

- پمپ هاي پره اي

- پمپ هاي پيستوني

پمپ هاي چرخ دنده اي شامل دو چرخ دنده مي باشند . اين چرخ دنده ها با همديگر جفت شده و زماني كه يكي از آنها توسط عاملي به گردش در مي آيد ، ديگري را نيز مي گرداند . اين پمپ از نوع جابجايي مثبت بوده و ميزان دبي آنها را مي توان با تغيير سرعت گردش محور محرك تغيير داد . دبي يا بازدهي اين پمپ ها عمدتاً به دقت و تماس مناسب سطوح دنده هاي درگير (آب بندي سطوح دنده ها) بستگي دارد .

پمپ هاي دنده اي را مي توان به انواع مختلف تقسيم كرد .

الف : پمپ هاي چرخ دنده اي ساده

فشار تئوريك در پمپ هاي چرخ دنده اي ثابت در نظر گرفته مي شود . منظور از فشار تئوريك اين است كه در عمل در اكثر پمپ هاي چرخ دنده اي امكان بروز نشت داخلي روغن و لغزش سطوح دنده ها وجود داشته كه اين خود موجب كاهش فشار مي گردد . بدين ترتيب بازده اين قبيل پمپ ها مي تواند تا 5 در صد كاهش يابد . متداول ترين اين پمپ ها متشكل از يك چرخ دنده است كه مطابق شكل ( )درون يك محفظه جاوي دريچه ورود و خروج روغن قرار مي گيرند . يكي از چرخ دنده ها متصل به شافت محرك مي باشد . با چرخش چرخ دنده اول در جهتي كه در شكل مشخص شده است حركت چرخ دنده دوم در خلاف جهت آن امكان پذير مي گردد .

محفظه مكش به مخزن روغن متصل است . چرخش چرخ دنده ها باعث ايجاد خلاء شده و فشار منفي حاصل و نيز فشار اتمسفر بر سطح روغن در مخزن سبب جريان روغن از مخزن به بيرون مي شود . عمل مكش روغن از طريق دريچه ورودي به اجراء در آمده و پس از عبور از محيط هر چرخ دنده ما بين فضاي بين هر دندانه ها و پوسته مستقر مي گردد . بدين ترتيب روغن با فشار از دريچه خروجيس جريان پيدا مي يابد . مجدداً دنده ها در گير شده و روغن را از خانه هاي چرخ دنده جابجا مي كنند . دنده هاي در گير مانع جريان روغن از محفظه پر فشار به طرف محفظه مكش مي گردند . دنده ها قبل از خالي شدن كامل خانه ها ، راه آنها را مي بندند . بدين ترتيب فشار زيادي در خانه ها ايجاد مي شود كه موجب شدت و ضربان كار مي گردد . فضاي آزاد ما بين سر دنده ها و پوسته بايد در حداقل ممكن باشد . دقت در ساخت و پرداخت صحيح دندانه موجب آب بندي مطلوب پمپ شده و از بازگشت روغن به دريچه ورودي جلوگيري مي كند . چنانچه روغن حاوي ذرات خارجي باشد موجب وقوع خوردگي در چرخ دنده ها و پوسته شده و در نتيجه راندمان پمپ كاهش مي يابد . عمل تصفيه روغن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و با به حداقل رسانيدن مقدار ذرات خارجي در مدار هيدروليكي مي توان طول عمر دستگاه هيدروليكي را افزايش داد . پمپ هاي استاندارد دنده اي براي كار در فشارهاي بيش از 80 bar و فشار ماكزيمم در حدود 100-120bar مورد استفاده قرار مي گيرند .

نمونه ديگري از پمپ هاي چرخ دنده اي نوع دندانه داخلي آن است . اين قبيل پمپ ها تا فشار 100 bar را به سهولت تامين مي كنند . فضاي باز ما بين دو چرخ دنده داخلي و خارجي (حد فاصل دريچه هاي ورودي و خروجي) توسط زائده اي ثابت مطابق شكل آب بندي مي شود تا فشار مورد نظر تامين گردد . مكش روغن از طريق دريچه ورودي به مرحله اجراء در آمده و پس از عبور از فضاي بين چرخ دنده ها از دريچه خروجي جريان مي يابد .
ب) پمپ هاي چرخ دنده اي حلزوني

در شكل ( )نمونه اي از يك پمپ چرخ دنده مارپيچي (حلزوني) نشان داده شده است . پمپ هاي دنده اي مارپيچي داراي دو و يا همانگونه كه در شكل مشاهده مي شود حاوي سه دنده مارپيچي (حلزوني ) مي باشند كه يكي از دنده ها چپ گرد و بقيه راست گرد هستند . با طراحي مناسب گام دندانه هاي حلزوني يكديگر و بدنه محفظه را پوشش مي دهند . دنده حلزون مركزي توسط يك محور به حركت در مي آيد و اين حركت دوراني را به ساير دنده هاي حلزوني منتقل مي كند . دو دنده حلزوني خارجي به همراه بدنه محفظه و دنده حلزون محرك مجموعاً محفظه اي بسته اي را تشكيل مي دهند . محفظه مزبور به طور پيوسته در جهت محوري از طرف مكش به طرف دريچه پز فشار انتقال مي يابد . نتيجه اين دوران ايجاد جرياني يكنواخت و بدون سر و صدا در پمپ مي باشد . بدين ترتيب پمپ هاي دنده حلزوني در مواردي كه ايجاد حركت يكنواخت توسط ساير پمپ ها در اثر وجود ضربه توليد اشكال مي نمايند بكار يم روند .

ج ) پمپ هاي پره اي

اصول كار پمپ هاي پره اي در اصل شبيه پمپ هاي دنده اي است با اين تفاوت كه در اين پمپ ها ، علاوه بر فشار هيدروليكي ، نيروي گريز از مركز نيز بكار گرفته مي شود . اساس كار اين پمپ ها بر اساس ازدياد حجم خالي براي ايجاد خلاء جزئي استوار گرديده است .

نمونه اي از يك پمپ پره اي ساده در شكل نشان داده شده است . اين پمپ متشكل از روتوري كه در محفظه جاي گرفته و دور تا دور آن پره هايي در شيار هاي شعايي مستقر مي شوند . نيروي گريز از مركز و فشار سيستم موجب كشش پره ها به طرف خارج مي گرد و لبه ههاي خارجي پره ها در تماس با سطح دروني در حلقه محفظه به حالت سكون در مي آيند . اين قبيل پمپ ها در اثر نوسانات فشار روغن ما بين دريچه هاي ورودي و خروجي به سرعت نا متعادل مي شوند .

به منظور كاهش اين قبيل نوسانات كه مي تواند استهلاك زود رس پمپ را به همراه داشته باشد از پمپ پره اي شكل ( ) استفاده مي شود .

نمونه ديگري از يك پمپ پره اي در شكل ( ) نشان داده شده است . نمونه مذكور داراي حلقه ثابتي درون محفظه مي باشد كه به استاتور معروف است . در اينجا ، استاتور خارج از مركز را مي توان بكمك يك فنر در وضعيتي قرار داد تا بيشترين فشار را در سيستم هيدروليكي تأ مين نمايد .به هنگام تأمين فشار مورد نياز ، مابين روتور و استاتور ، در اثر غلبه فشار بر فنر ، استاتور به تدريج از حالت خروج از مركز بيرون آمده و در مركز پوسته مستقر مي شود . هنگامي كه فشار مجدداً كاهش مي يابد ، فشار فنر موجب بازگشت استاتور به موقعيت خارج از مركز شده و فشار روغن افزايش مي يابد . با تنظيم فنر مي توان نسبت به تأمين فشار مورد نظر اقدام نمود .شفت :

ميله اي است كه در ميان روتور قرار مي گيرد و محور اصلي روتور نيز مي باشد كه طول آن معادل 227 ميلي متر مي باشد كه اين ميله در ابتدا بسيار ساده و داراي قطري معادل 17 ميلي متر مي باد كه در همه جاي آن اين قطر يكسان است كه بعد از تراشكاري و قسمتهاي مورد نياز به قطرهاي كمتري كاهش مي يابد . در قسمت تراشكاري شفت از دو قسمت كلفت كاري و ظريف كاري مي گذرد تا براي قرار گرفتن در روتور آماده مي شود .

كلفت كاري شامل تراش شفت از دو سوي آن مي باشد و ظريف كاري كه شامل تراش در چند سطح مختلف آن به منظور قرار گرفتن در روتور مي باشد .

يك سرآن بوسيله دستگاه دندانه دندانه مي شود تا براي وصل كردن پروانه خنك كننده مورد استفاده قرار مي گيرد و سر ديگر آن براي بلبرينگ خوردن بوسيله دستگاه تراش داده مي شود .

قطر شفت در جايي كه روتور در آن قرار مي گيرد بنابر شكل 17 ميلي متر 9 اينچ مي باشد و مطابق شكل يك قسمت آن به 15 ميلي متر مي رسد كه نيمي از آن 15 ميلي متر براي جاي بلبرينگ در نظر گرفته مي شود . و نيمي ديگر نيز براي قسمت نافي در نظر گرفته مي شود كه فيبر چيني نيز درون آن جاي مي خورد مطابق شكل 6 بعد از قسمت 15 ميلي متر شفت دوباره تراش داده مي شود تا به قطري معادل 5/12 ميلي متر برسد طول اين قسمت 38 ميلي متر مي باشد كه سرخروجي آن مي باشد و دو سر ورودي بوسيله دستگاه عاج مي خورد و قطري به طول 2/14 ميلي متر پيدا مي كند كه دوباره در طول قسمت عاج خورده قسمتي را براي جاي بلبرينگ در نظر مي گيرند .

قسمت عاج خورده براي نصب پروانه خنك كننده موتور تعبيه مي شود تا پروانه درون آن جا مي گيرد و نقش تهويه موتور را انجام مي دهد .

بعد از اينكه شفت و روتور كاملاً آماده شوند بوسيله دستگاه پرس شفت را درون روتور قرار مي دهند و بعد از اينكه يك سري ظريف كاري و انجام كارهاي لازم براي قرار گرفت در استاتور كه درون پوسته هم قرار داده شده حاضر مي شود .

قبل از اينكه روتور داخل استاتور قرار گيرد استاتور به قسمت سيم پيچي مي رود تا براي سيم پيچي آماده مي شود .

سيم پيچي استاتور :

كه شامل دو قسمت كلاف اصلي و كلاف استارت مي باشد. در كلاف اصلي استاتور دو كلاف سه دسته اي سيم مورد استفاده قرار مي گيرد و در كلاف استارت نيز دو كلاف سه دسته اي سيم مورد استفاده قرار مي گيرد . همانطور كه در قبل توضيح داده شد تعداد شيار استاتور 24 علاوه بر و طريقه سيم پيچي كردن به ترتيب زير مي باشد .

1- سيم پيچي اصلي از شيار 1 به شيار 8 سيم پيچي مي كنند .

2- و بعد دوباره از شيار 1 به شيار 10سيم پيچي مي كنند .

3- و بعد از شيار 1 به 12 سيم پيچي مي كنند .

در سيم پيچي استارت هم به همين ترتيب سيم پيچي مي شود و سربندي سيم ها نيز به صورت ساده صورت مي گيرد .

تعداد دور سه كلاف سيم پيچي اصلي به صورت سه كلاف 108 – 108 – 108 دور مي باشد .

و تعداد دور سه كلاف سيم پيچي استارت به صورت سه كلاف 180 – 120 – 120 دور مي باشد .

سايز سيمي لاكي كه براي اين منظور بكار مي رود, 50/0 براي سيم پيچي اصلي مي باشد و 40/0 براي سيم پيچي استارت مي باشد

سر بندي سيم هاي سيم پيچي :

ابتدا دو سر سيم و يا دو ته دو كلاف اصلي را با يكديگر مي بندند و با هم مشترك قرار مي دهند و دو سيم ديگر به صورت آزاد باقي مي ماند و مجموعاً سه سيم از موتور سيم پيچي شده بيرون مي آيد كه بعداً به خازن و سيم برق وصل مي شوند و ضمناًُ قبل از سيم پيچي درون استاتور كاملاً به وسيله پلاستيك عايق بندي مي شود تا سيم ها با استاتور در تماس نباشند .

در اين قسمت استاتور سم پيچي شده با روتور هسته اصلي موتور را تشكيل مي دهند و براي مرحله بعد آماده مي شود .

در قسمت مونتاژ به سر موتور پروانه برنجي نصب مي شود و بعد از بستن سري موتور پوسته اصلي موتور نيز كه كاملاً بوسيله رنگ الكترواستاتيك پوشانيده شده است . هسته اصلي موتور را در بر مي گيرد . و بعد از كشيدن سيم به بيرون موتور يك خازن (10 F ) كه وظيفه راه اندازي موتور را بر عهده دارد وصل مي كنند .

كه مشخصات آن بصورت 10 F + 5% و با فركانس 50 HZ و همچنين با محدوديت دمايي -25C -85Cمي باشد . در همين مرحله مونتاژ موتور از نظر كشيدن آب به طرف بالا تست مي شود و از نظر توانايي كشيدن آب به طرف بالا تست مي شود و بعد اين مرحله به قسمت مونتاژ نهايي و تست نهايي انتقال مي يابد .

تست نهايي نيز مانند تست موتور پنكه سقفي مي باشد و همانطور كه گفته شد داراي 15 مرحله مي باشد كه بعد از تست شدن در اين 15 مرحله برچسب خورده و درپوشها درون جاي لوله آب قرار مي گيرد و موتور درون جعبه قرار داده مي شود و ضمانت نامه مورد نظر نيز درون آن قرار مي گيرد . براي عرضه به بازار آماده مي شود.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 29 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر