گزارش كارآموزي ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش كارآموزي ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار
 • کد فایل: 20346
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 28 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 274 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 36 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش كارآموزي ابزار دقيق در شركت ساتراپ صنعت بهار در 36 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
ابزارهاي اندازه گيري دقيق 1

تعريف اعداد اعشاري 2

حدود اندازه ها 5

تلرانس 7

جدول اعشاري 8

سيستم اندازه گيري متريك 9

گونياي مركب 10

انواع مختلف عمق سنج 12

اندازه گيري به وسيله اتصال 17

پرگارها 18

فيوزها 21

برقگيرها 23

تستهاي دوره اي تجهيزات كليدخانه هاي فشار قوي 27

چك كردن رله بوخهلتز 33

زمين حفاظتي در تجهيزات الكتريكي 34

بازرسي و تست شبكه اتصال زمين 40

استفاده از فيلتر ترموسيفون در ترانسفورماتور 43

سكسيونر 46

سكسيونرهاي قابل قطع زير بار 50
ابزارهاي اندازه گيري دقيق :

تقسيمات كسري از تقسيم يك اينچ به قسمتهاي 2/1 ،4/1 ، 8/1، 16/1 ، 32/1 ، 64/1 حاصل مي شد اين تقسيمات براي اندازه گيري كارهاي دقيق كه در كارگاه ماشينهاي ابزار صورت مي گيرد كافي نخواهد بود .بهمين منظور برايايجاد دقت بيشتر در كارها و اندازه گيري قطعات نياز بيشتري به اندازه هاي دقيقتر يعني اندازه هاي كوچكتر از اندازه هاي شرح داده شده در بالا مي باشد . بنابراين مي بايستي از سيستم اعشاري نيزاستفاده شود. بطور كلي ابزارهاي اندازه گيري كه براي مدرج كردن آنها از سيستم اعشاري استفاده شده بمراتب دقيقتر از سيستم كسري مي باشند .در اين صورت اندازه هايي كه براي كارگاه ماشين در نظر گرفته اند غالباً بر حسب اعشاري تعيين مي شوند . اين نوع كارها را مي بايستي با تلرانس هاي مشخصي كه در حدود يك هزارم اينچ ويا كمتر هستند تراشيد .

در سيستم اعشاري يك اينچ را به دو قسمت مساوي تقسيم نموده كه فاصله هر خط برابر يك دهم اينچ و نيز يك دهم اينچ را مجدداً به ده قسمت مساوي تقسيم كرده كه فاصله هر خط برابر يك صدم اينچ و چنانچه اندازه دقيقتر نيز لازم باشد مي توان يك صدم اينچ را به ده قسمت مساوي تقسيم نموده كه فاصله هر خط برابر يك هزارم اينچ خواهد بود.

تعريف اعداد اعشاري :

براي شناسائي اعداد اعشاري غالباً از علامت خط 45 درجه (/) كه آن را در زبان فارسي مميز مي نامند استفاده مي شود . در زبان لاتين براي تعيين اعداد اعشاري بعد از اعداد صحيح نقطه بكار برده مي شود . به طور كلي علامت مميز و يانقطه بسيار مهم است ، كه بايستي بعد از اعداد صحيح گذارده شود عدد سمت چپ نقطه يا مميز را اعداد صحيح و عدد سمت راست را اعداد اعشاري مي نامند . اندازه 025/5 اينچ به اين معني است كه 5 اينچ كامل با اضافه بيست و پنج هزارم اينچ را نشان مي دهد و خواندن اعداد به اين صورت است كه ابتدا سمت چپ اعداد صحيح و سپس علامت اعشاري كه نقطه يا مميز مي باشد و آنگاه عدد سمت راست كه به صورت اعشاري است خوانده خواهد شد . يعني ابتدا تمام اعداد صحيح و بعد از مميز اعداد اعشاري خوانده مي شود .

مثلاً براي خواندن عدد 125/7 ابتدا عدد 7 و سپس يك صد و بيست وپنج هزارم اينچ خوانده مي شود و يا عدد 250/12 كه طرز خواندن صحيح آن 12 اينچ و دويست و پنجاه هزارم اينچ .

از طرفي ديگر مي توان سيستم اعشاري را بواحد هاي كوچك تقسيم نمود . مثل يك ميليونيم اينچ كه عبارتند از :

عدد 1/0 را ميتوان نوشت 10/1 (يكدهم)

عدد 01/0 را مي توان نوشت 100/1 (يكصدم)

عدد 001/0 را مي توان نوشت 1000/1 (يك هزارم )

عدد 0001/0 را مي توان نوشت 10000/1 (يك ده هزارم )

عدد 00001/0 را مي توان نوشت 100000/1 (يك صد هزارم )

عدد 000001/0 را مي توان نوشت 1000000/1 (يك ميليونيم)

اعداد سمت راست مميز معمولاً داراي رقمهاي محدود مي باشد كه مي توانيد در مثالهاي مختلف مشاهده كنيد .از طرفي هر چقدر اعداد بعد از مميز بيشتر شوند دقت اندازه گيري زيادتر خواهد بود . در بعضي از موارد تا سه رقم اعشاري ولي بطور معمولي تا چهار رقم اعشاري مورد استفاده قرار مي گيرد . در كارگاههاي سنگ زني اغلب تا 5 رقم اعشاري لازم مي باشد .

خواندن اعداد اعشاري :

در كارگاه ماشينهاي افزار معمولاً اعداد اعشاري را تا هزارم اينچ مي خوانند در اين صورت اعداد سمت راست كه اعشاري مي باشند بايستي بصورت سه رقمي نوشته شوند . در صورتيكه اعداد سمت راست يك يا دو رقمي باشند بايد به سمت راست آن يك يا دو صفر اضافه نمود .

بنابراين براي عدد 12/0 (دوازده صدم ) بايد يك صفر در سمت راست 12 اضافه كرد كه مي توان نوشت 120/0 و چنين خوانده مي شود (يك صدو بيست هزارم ) چنانچه اعداد اعشاري يك رقمي باشد بايد به سمت راست آن دو صفر اضافه كرد مثل 5/0 (پنج دهم) كه بايد به سمت راست آن دو صفر اضافه نمود تا بدينصورت خوانده شود 500/0 (پانصد هزارم) ولي به طور كلي صفرهاي اضافه شده در سمت راست اعداد اعشاري تغييري در وضعيت عدد اعشاري نخواهد داد .

مثالهاي زير مطلب را روشن خواهند كرد :

550/0 يعني پانصدو پنجاه هزارم

555/0 يعني پانصدو پنجاه و پنج هزارم

055/0 يعني پنجاه و پنج هزارم

005/0 يعني پنج هزارم

001/0 يعني يك هزارم

010/0يعني ده هزارم

100/0 يعني صد هزارم يا مي توان نوشت 1/0 اينچ

اعداد بيشتر از سه رقم اعشاري را بايد ماشينكار ابتدا عدد هزار و سپس صد و بلاخره در آخر ده هزارم را اضافه نمايد . مثل عدد 4375/0 كه مي توان به اين صورت خواند .چهار هزار و سيصدو هفتادو پنج هزارم اينچ يا ميليمتر يا واحد ديگر .

عدد چهارم سمت است اعداد اعشاري معني دهم را مي دهد مثل عدد 5 در مثال قبلي آنرا بصورت 10/5 يا پنج ده هزارم و يا داراي ارزشي برابر نصف عدد سوم اعداد اعشار است . از طرفي ديگر عدد 005/0 را بايد به صورت پنج هزارم خواند ولي عدد 0005/0 را مي توان بصورت ده هزارم خواند .

وقتي اعداد اعشاري را ملاحظه و ارقام آنرا تشخيص داديم 2و يا 3 ويا 4 ويا 5 رقم در سمت راست علامت اعشاري است بعداً بايد آنرا خواند مثل عدد 00001/0 كه ابتدا ارقام آن مشخص و در اين مثال تعداد ارقام آن برابر 5 است در اين حالت آنرا بصورت 100000/1 يكصد هزارم و يا صد هزارم مي توان خواند .

سكسيونرها

كليد هاي ايزولاتور يا سكسيونرها ، قطع كننده هايي هستند كه نقش آنها جدانمودن كامل ، ايمن و قابل روئيت تجهيزات مختلف از شبكه قدرت جهت انجام تعميرات و يا بازرسي ها آن مي باشد.

علاوه بر اين براي قطع و وصل ترانس ها يا خطوط انتقال برق د رحالت بي باري نيز مي توان از اين كليدها استفاده نمود .

سكسيونرها به انواع مختلف زير دسته بندي مي شود:

الف ) سكسيونرها يچاقويي كه در شبكه هايي 6 تا 10 كيلوولت به كار مي رود و در آنها بازوهاي كليد در يك جهت و حول يك محور افقي دوران نموده و مدار را قطع مي نمايند .

ب ) سكسيونرها ي قيچي شكل كه د رآنها بازوهاي كليد در سطح افقي و از دو جهت حول محور ايزولاتور ستوني حركت كرده و مدار قطع مي نمايند.

ج ) سكسيونرهايي كه بازوهاي آن مدار را حول يك محور افقي قطع كرده و در عين حال م يتوانند حول محور خود نيز حركت نموده و براحتي يخ موجود روي كليد را خرد نمايند كه البته اين نوع ايزولاتور در مناطق سردسير كه يخبندان شديد بوجود مي آيد . مورد استفاده واقع مي شود.

د) سكسيونرهاي ارت كه جهت متصل نمودن خط به سيستم زمين پس از قطع آن توسط بازوهاي اصلي بكار برده مي شود.

در كليد خانه هايي كه د رفضاي بسته قرار دارند ، كليدهاي ايزولاتور معمولاً بصورت عمودي نصب مي شوند تا مكان كمتري را اشغال نمايند.

ضمناً باز و بسته نمودن اين كليدها ممكن است به صورت دستي ، موتوري و يا به كمك هواي تحت فشار انجام پذيرد كه البته موتوري آن جهت مدارهايي كه جريان نامي آنها 3000 آمپر به بالاست بكار مي رود.

كليدهاي ايزولاتور اعم از قابل قطع زير بار و غير قابل قطع زير بار حداقل سالي يك يا دو مرتبه و نيز پس ا زبروز حادثه اتصال كوتاه ، بايد بازرسي شده و در صورت لزوم تحت تعمير قرار گيرند.

درخلال تعميرات سطوح خارجي اين كليدها را بايد با پارچه تميز آغشته به گازوئيل رقيق ، تميز كرده و وضعيت كنتاكتها را از نظر صاف بودن سطوح و استحكام كنترل نمود.

اگر در سطح كنتاكت اثر سوختگي ناشي از قوس الكتريكي مشاهده شود بايد آنرا تميز كرده و يا تعويض نمود. گريسهاي كهنه بايد به كمك نفت سفيد پاك شده و به جاي آن لايه جديدي از گريس تازه استعمال شود. پيچ و مهره هاي شل و لق را بايد محكم كرده و عملكرد كليد را با چند مرتبه باز و بسته كردن آن در شرايط بي برقي كنترل نمود.

براي تنظيم قسمتهاي مكانيكي كليدهاي ايزولاتور سه فاز بايد توجه داشت كه اختلاف طولي د رلحظه بسته شدن فاز براي ولتاژهاي 35 و 110 كيلو ولت بترتيب نبايد از 3 و 5 ميليمتر تجاوز نمايد .براي تنظيم همزماني فازها در كليدهاي ايزولاتور مخصوص فضاي بسته ، موقعيت تيغه هاي سه فاز را نسبت به يكديگر تغيير داده و در كليدهاي ايزولاتور مخصوص فضاي باز اين تنظيم ا زطريق تغيير محل د رقطعه انتهايي كنتاكتها ي ثابت صورت مي گيرد.

كليد ايزولاتور ا زنظر سهولت و كيفيت درگيري تيغه هاي آن د رداخل كنتاكت ثابت نيز بايد كنترل شود. هنگام درگيري كامل كنتاكتها د رهمديگر فاصله تيغه هاي كليد از خار استپ موجود در دههانه كنتاكت ثابت نبايد ا ز3 تا 5 ميليمتر شود . براي اين منظور مي توان قطعه انتهايي تيغه و يا محل خار استپ را تنظيم نمود.

البته با تغيير محل جزئي مقره ستوني يا قطعه فلزي روي آن جهت محافظت كنتاكت ثابت تعبيه شده است نيز هدف فوق حاصل مي شود. براي پيشگيري ا زپيدايش حرارت اضافي ، كنتاكتها بايد داراي اتصال كامل بوده و محكم باشند.

كنترل اين مسئله بوسيله فيلر به ضخامت 05/0 ميليمتر و عرض 1 سانتيمتر صورت مي گيرد . فنر تيغه هاي كليد در وضعيت بسته و باز بايد بررسي شده ،سطوح كنتاكتها با نفت خام كه داراي مقدار كمي گرافيت است آغشته شود و در قسمتهايي كه اصطكاك وجود دارد با استفاده ا زگريس با نقطهه انجماد پايين روغنكاري گردد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 28 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر