بررسی شاخص های شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری

2,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی شاخص های شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری
 • کد فایل: 19038
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 971 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 304 بازدید
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

رشد شتابان شهر نشینی طی چند دهه اخیر مشکلات فراوانی را برای شهرو شهروندان ایجااد نمادد اسا کاه در پای آن سالام شاهرها را باه خطار
انداخته اس . منظدر از شهر سالم، محیطی اجتماعی و کالبدی اس با امکاناتی که انجام تمامی فعالی های زندگی را با سهدل و با کارآیی مطلاد
امکانپذیرمی سازد و همچنین تدسعه پایدار تدسعه ای اس که نیازهای عصر حاضر را تامین می کند بی آنکه تامین نیازهای آیند را تح تاايیر منفای
قرار دهد که محدر اصلی آن سعادت و رشد انسان می باشد. طرح اصلی پژوهش حاضر تبیین شاخص های شهر سالم در ارتباط با الگدی تدسعه پایدار
می باشد تا با بررسی شاخص های مطرح شد ، تايیر اید شهر سالم در ایجاد شهر پایدار از ابعاد زیس محیطی، فرهنگی، کالبدی و اقتصادی نیز مدرد
بررسی قرارگیرد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شاخص های شهر سالم به طدر وسیعی با تدسعه پایدار و معیارها و اصدل مربدط به آن در ارتبااط
می باشند. در نهای مقاله حاضر به راهکارهایی بمنظدر تدسعه پایدار از طریق محقق سازی شاخص ها و معیارهای شهر سالم رسید اس .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 971 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر