مقاله بررسی فن آوري استخراج معدن

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله بررسی فن آوري استخراج معدن
 • کد فایل: 16918
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 24 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 451 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 16 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله بررسي فن آوري استخراج معدن در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه:

در كشور نروژ راه حلهاي فن آوري ابتدايي هميشه براي حداقل رساندن و كنترل‌رهايي از آلودگيها در اثر معادن غير قابل استعمال سولفيد وسيله‌اي ارجح بوده است. اين برآورد و ارزيابيها شامل راه حلهاي متنوع، رسوبات زيرآب، جبران گذشته و بهره وري از بخش كثير آبهاي طبيعي مي باشد. معيار اصلي اين قبيل راه حلها، علاوه بر تاثير كم و هزينه نگهداري، هميشه مورد استفاده بوده. به طبيعي واكنشهاي موادشيميايي زميني به منظور نزديك آمدن هرچه ممكن به يك وضعيت ثابت شيميايي رخ مي دهند. به هرحال، پيچيدگي سيستم معمولاً پيش بيني نتيجه درست از يك راه حل مشخص را مشكل مي سازد و باعث تعجب بسياري خواهد شد. تاكنون بعضي وقتها، ترجيحات بار راه حلهاي فن آوري و مقدماتي جديد اقداماتي انجام مي شد كه مجبور به بهبود بخشيدن و رفع عيوب مي بود. اين برگه توصيف به جد و جهد مي كند. مثال خوبي از يك راه حل مبني بر بهره‌گيري به طور طبيعي از فعل و انفعالات موادشيميايي زمين در معدن غير مستعملkken L در نروژ مركزي كشف شده (كه در فهرست شماره يك مشخص است) جائيكه يك معدن همچون يك “ گياه درماني “ به منظور جابجايي مس از گنداب سطح اسيدي استعمال شده است. همچنين در بخشهاي بعدي به تفضيل شرح داده خواهد شد كه تاكنون اقدامات چاره ساز در معدنkken L انجام شده و يك موفقيت بزرگ در نظر گفته شده. به هر حال در طي دوسال اخير صادرات مس اضافه اتفاق افتاده و پيشرفت آينده نيز نامعلوم است. در برابر اطلاعات صدوراخير مس ازمعدن kken L ، هيئت مديرة استخراج معدن نروژيها اقدام به يك تحقيق كرده‌اند، در مورد راه حلهاي كم هزينه‌اي كه مي تواند به كار گرفته شود كه آيا اين موقعيت تا از دست دادن كيفيت طول مي‌كشد؟

يك نكتة جالبي وجود دارد كه آن تلقين آب معدني با آب طبيعي مي باشد كه به منظور جابجايي مس از راه خنثي سازي و روچگالش نسبي، تركيبات غيرآلي بوجود مي‌آورد. هدف، جابجايي مس محلول بودن هيچ ابزار آهني مي باشد، بنابراين اجتناب از مسائل مربوط به مهار ته نشين كردن مقادير زياد مس، رسوب آهن را آلوده مي‌كند.

اين مسئله بوسيلة واگشايي خيلي كم نيروي آهني موجب شده است. در يك سيستم آهن در ابتدا همچون نيروي آهني معرفي شدهي بنابراين حالتي براي آب معدني شده، بنابراين حالتي براي آب معدني در kken L مي باشد، آن مقدار از اكسيداسيون تركيب آهنيش به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت. با افزايش PH آنهم يكبار PH از PHA فراتر مي رود. (1970 stumm و Singer) لذا، اختلاف سطح و فشار (پتانسيل) انتقال چگالش، در مقايسه با رسوب هيدوركسيد در حقيقتي قرار مي گيرد كه بازدارش در يك پايين تر قابل ملاحظه اي مي تواند نايل شده باشد. با وجود تحقيق قبلي (Kliev ، 2001 ، kleiv و Sandvid ، 2002) Foreserite olivine (Sio4 Mg2) مانند يك مادة معدني پرآيته ديده شده، همچنين آن هم يك عامل خنثي سازي و هم يك عامل رونشين را با شباهت بسيراي براي مس برقرار ميكند. در قست 201 بيان مي كند كه فقدان كلسيم در Olivene تقريبا سودمند است. بعلاوه، عملكرد مستقل مس رونشستي از مرحلة سيالي كه بنابر چگالي نسبتا زياد forsterite (يعني m3 /g 303) مفيد خواهد بود را آلوده مي كند.بنابر، يك پيامد، اين تحقيق توسط هيئت مديرة استخراج معدن كشور نروژ به منظور ارزيابي امكان يك راه حل مبني بر Olivne Forstenite شروع شده است. اين ورق آزمايشات اوليه و مراكز فعاليت روي پنانسيل شيميايي را تعريف مي كند.

: محلول ساختگي آب معدني

براي حتمي كردن حداكثر كنترل سيستم تصميم گرفته مي وشد كه تجربيات و آزمايشا با كارديك محلول ساختگي نسبتا ساد را به جاي نمونه هاي آب معدني واقعي از معدن kkex L اجرا كنند. اين تركيب ازمحلول ساختگي آب معدني انتخاب شد تا PH و چگالي هاي فلز درون آب معدني توليد در معدن kkex x L را طي شدت پخش آلودگيها از معدن، نمايان سازد. مبني بر اطلاعاتي از جانب هيئت مديرة استخراج معدن نروژ. محلول ساختگي طرح شده شامل mg/1 15 مس، mg/1 50 روي و 005 ميلي متر اسيد سولفوريك مي باشد كه منجر به يك PH نزديك ب 3 مي‌شود. بعلاوه، آنه آهنين شامل يك چگالي متغير گسترده از صفر به پانصد ميلي‌گرم /1 با 250 ميلي گرم/ انمايانگر حدبالاي آلودگي مي باشد. كاربرد محلول ابتداي آب معدني ساختگي در تركيب آزمايشات خنثي سازي و روچگالش توسط رقيق سازي يك فلز اسيدي شامل محلول هميشگي توسط يك فاكتور صد مي باشد، فراهم مي‌شود.

اين محلول متداول توسط مس آبكي و سولفاتهاي روي درون اسيد سولفوريك (به ترتيب اين فرمول 7H2O . ZxSOA و CuSo A) تهيه شده بود. ممانعت از اكسيدشدن آهن آهنين طي ذخيره سازي، باعث مي‌شود كه آهن ضميمه محلول هميشگي نشود. در عوض در قسمت 304 نيز بيان مي‌شود كه قبل از شروع هر آزمايشي بلافاصله آهن آهن‌زاد به محلول آب معدني ساختگي اضافه شود.

3. 3 گرد Olivine

عملكرد Olivine در اين تحقيق از توليد دانه هاي ريزي فرآورده‌هاي ريز فرآورده‌هاي Olivine بنابرآردسازي (آسياب كردن) و طبقه بندي هوا آغاز مي‌شود. كيفيت بالا شن Olivine (AFS50) توسط Olivine Als تهيه مي‌شود.

شن در كمپاني توليد شن واقع در آهيم داخل نروژ غربي توليد مي‌شد. آسياب‌ كردن طبقه بندي هوايي در دانشگاه علم و تكنولوژي (Ntnu) واقع در شهر تروندهيم اجراي مي‌شود. در آنجا از يك آسياب كروي و يك مأمور طبقه‌بندي هوايي SINTEF (به علامت اختصاري SAC200) در يك مدار بسته استفاده مي‌شود.

) بخش آخر

پيشگفتار ديگر بنابر آزمايشات گروهي در هر كدام از گردهاي Olivine افزون بريك محلول آب معدني ساختگي اسيدي كه شامل مس، روي و مقادير مختلف آهن مي‌باشد استنباط شده است.

1) هم مقدار محفوظ مس و هم تعليق PH به طور مثبت و فعالي با نسبت جامد/محلول همبسته و مربوط شده اند. باحضو آهن آهن زا در محلول اوليه، هردو معيارهاي مشخص يك سرعت اوليه مانند عملكرد دورة واكنش افزايش مي يابد.

قبلا PH مستقل و در حداكثر حفظ و نگهداري موثر بوده. بعد از اين مرحله، هم خط هم دماي خنثي سازي و هم دماي حفظ يك كاهش كندر را نشان مي دهد.

2) زمان تشبيه و قياس خطوط دماي حفظ و نگهداري به سمت واگشايي هيدراكسيد مس، روچگالش مس به سمت سطح Olivine خودش را همچون مسوليت مكانيسم بارز براي برگزاري ابقا پيشنهاد مي كند.

3) كاهش حداكثر محلول PH را در رابطه با دورة واكنش مي توند توسط اكسيداسيون و رسوب متعاقب آهن بيان شود.

آهن ، نتايج كاهش PH را موجب مي‌شود. به طور منظم، كاهش و كمبود در نگهداشت مس روي سطوح Olivine پديدار مي‌شود. زمانيكه آهن را از محلول آب معدني ساختي در نظر نگيريم حداكثر PH در طي معيرا زمان آزمايشات وحد بالاي PH و مقادير محفوظ بدست مي آيد.

4) زمان بكارگيري طرح محلول آب معدني ساختگي براي نشان دادن ميزان صدرو آلودگيها از معدن Lfkken ، آن حداكثر حفظ مس كسب شده را در نسبت جامد/محلول 1/g10 بعد از تقيريبا ده دقيقه از زمان ابقادي نظر مي گيرد. دراين نقطه نزديك به 79 درصد از 1/mg15 حضور مقدماتي توسط مرحلة جامد حفظ و نگهداري هنوز بالاي 75 درصد بودتا وقيكه آن تقريبا بعد از 60 دقيقه از زمان واكنش به 60 رسيد.

5) اگر حفظ چگالش همچون يك راه علاج در معدن Lfkken مورد استفاده واقع مي‌شود مس داراي بار دوچگالش بايد مجزا از آهن حاوي محلول باشد. ممانعت از روچگالش مهم، به حداقل رساندن انجام روچگالش و بهره بري كامل امكان موادشيميايي سيستم، به طور مجزا بايد در يك فاصله زماني بين 20 تا 30 دقيقه دردسترسي باشد. متناوبا، خاصيت جذب كنندگي مي تواند توسط ممانعت آهن ، آهن زا از اكسيده كردن تا تكميل جداسازي اجتناب شود.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 24 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر