مقاله بررسی عوامل مؤثر بر يادگيري

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر يادگيري
 • کد فایل: 16907
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 28 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 204 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 36 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر يادگيري در 36 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

مقدمه ?
ويژگيهاي ورودي عاطفي ?
راههاي مقابله با مشکل کمبود انگيزش يادگيري ?
نظريه يادگيري معني دار کلامي ?
يادگيري مطالب معني دار ?
انگيزش و يادگيري معني دار ?
يادگيري از راه مشاهده ??
مراحل يادگيري از راه مشاهده ??
مرحله به ياد سپاري يا يادداري ??
مرحله توليدي يا بازآفريني ??
مرحلة انگيزش ??
تعريف انگيزش و انگيزه ??
تعريف آموزش براي يادگيري در حد تسلط ??
?-مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمي ??
?-نبايد از يادگيري و تسهيل آگاهي در هيچ شرائطي استنکاف نمود. ??
?-رعايت نظافت و پاکيزگي و آراستن ظاهر ??
?-صلاحيت و شايستگي معلم در امر تعليم ??
?-حفظ حيثيت و شئون علم و دانش ??
?-دريغ نورزيدن از تعليم علم ??
?-بازتابهاي رفتار و کردار معلم و تأثير آن در رفتار شاگردان ??
ايجاد و پرورش روحية مثبت ??
عادات غلط را بهبود بخشيد ??
روش خلاق ??
روشهاي يادآوري بهتر ??
روحية مثبت در خود ايجاد کنيد ??
مهارتهاي حافظه با تداعي ??
هدفهاي يادگيري از ديدگاه گانيه ??
?-نشانه آموزي ??
?-محرک ??
?-زنجيره کردن ??
?-همخواني آموزي کلامي ??
?-بازشناسي آموزي ??
?-مفهوم آموزي ??
?-قاعده آموزي ??
انواع يادگيري سازماني از ديدگاه صاحبنظران ??
يادگيري براي بقاء ??
يادگيري براي گذار ??
يادگيري دوگانه ??
يادگيري آينده نگر ??
يادگيري تک حلقه‌اي ??
يادگيري دو حلقه‌اي ??
يادگيري سه حلقه‌اي ??
متغيرهاي مؤثر بر يادگيري سازماني ??
الف) ساختار ??
ب: محيط ??
ج: تکنولوژي ??
د: فرهنگ سازماني ??
و) رهبري ??
منابع ??

گفتيم كه هدف آموزش آسان كردن يادگيري است.يادگيري را ميتوان به راههاي گوناگون تعريف كرد.كسب اطلاعات و انديشه­هاي تازه، عادتهاي مختلف،مهارتهاي متنوع و راههاي گوناگون حل كردن مسائل همچنين يادگيريها ميتوان بصورت كسب رفتار و اعمال پسنديده يا حتي كسب رفتار و اعمال پسنديده يا حتي كسب رفتار و اعمال ناپسند نيز تعريف كرد ، پس يادگيري حوزي بسيار گسترده اي شامل مي شود .

با اين حال معروفترين براي يادگيري اين است : يادگيري به فرايند ايجاد نسبتاً پايدار در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه است ، گفته مي شود و نمي توان آنرا به حالتهاي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر بيماري ، خستگي ، يا داروها پديد مي آيد نسبت داد .

ويژگيهاي مهم يادگيري عبارتند از : 1- تغيير 2- تغيير نسبتاً پايدار
3- تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاري 4- تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاري بر اثر تجربه .

ويژگيهاي ورودي عاطفي :

ويژگيهاي ورودي عاطفي نشان دهنده انگيزش يادگيري يا همان علاقه به درس است . همه مي دانيم كه علاقه به درس دقت كوشش و پشتكار يادگيرنده را افزايش مي دهد و در نتيجه بر يادگيري او تأثير مثبت دارد ، بنابراين كوشش در بالا بردن سطح علاقه يادگيرنده يكي از تدابير آموزشي معلم به حساب مي آيد .

آنچه كه تعيين كنندة ويژگيهاي ورودي عاطفي يا انگيزش دانش آموزان براي يادگيري يك موضوع تازه است تصورات او از موفقيتها يا
شكست هايي است كه در گذشته از موضوعهاي تازه كسب كرده است .

به عبارت ديگر تصور يادگيرنده دربارة موفقيت يا شكست در يك تكليف يادگيري مبتني بر تجاربي است كه وي از آن تكليف يا تكاليف مشابه آن به دست آورده است،اگريادگيرنده معتقد باشد كه در گذشته تكاليف مشابهي را با موفقيت انجام داده است احتمالاً با تكليف بعدي نيز با نوعي عاطفة مثبت برخورد خواهد كرد .

در مقابل اگر اعتقاد داشته باشد كه در تكاليف مشابه گذشته با شكست مواجه خواهد شد . اين عواطف مثبت يا منفي ابتدا مشخص و محدود به درسهاي خاص گسترش يابد و تا آنجا وسعت مي گيرد كه تمام دروس آموزشگاهي را شامل مي شود .

راههاي مقابله با مشكل كمبود انگيزش يادگيري :

مشكل كمبود انگيزش يادگيري دانش آموزان يا كمبود علاقه آنان نسبت به يادگيري موضوعهاي تازه ناشي از شكست هاي پي در پي قبلي در درسهاي مشابه درس جديد است . بنابراين بهترين راه رفع اين مشكل اين است كه سطح رفتارهاي ورودي شناختي و در صورت لزوم سطح رفتارهاي ورودي رواني ـ حركتي دانش آموزان را بالا ببريم و كيفيت آموزش را نيز بهبود ببخشيم ، اين اقدامات سبب افزايش يادگيري و كسب موفقيت از سوي دانش آموز در درسهاي تازه خواهد شد اين كسب موفقيت باعث مي شود كه يادگيرنده به تدريج به تصوري مثبت تر از تواناييهاي خود نسبت به يادگيري آموزشگاهي دست يابد . اگر اين جريان در چندين واحد يادگيري ادامه يابد از تصورات منفي دانش آموز نسبت به توانائيهايش در رابطه با يادگيري مطالب آموزشگاهي كاسته
مي شود و بجاي آن تصورات مثبت تري در اين مورد كسب خواهد كرد كه اين خود علاقه و انگيزه يادگيري او را افزايش مي دهد .

آنچه كه در بالا گفته شد بهترين روش ايجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به يادگيري موضوعهاي درسي است . علاوه بر اين روش كلي ، روانشناسان ترتيبي شيوه ها و فنون ديگري را كشف كرده اند كه با توجه به آنها سطح علاقه و انگيزش يادگيرندگان را بالا مي برد .


1- حفظ حيثيت و شئون علم و دانش

معلم بايد مقام و حيثيت علم دانش را ارج نهد و آنرا به ابتذال ‌و فرومايگي سوق ندهد. به اين معني كه علم را به افراد نالايق تعليم ندهد و براي قيام به وظيفة تعليم به خانه شگرد و دانشجوي خود نرود و اگر چه آن شاگرد فردي محترم و آبرومند و گرانقدر باشد. معلم بايد علم را از چنين فرومايگي ها و ابتذال حفظ نمايد. چنانكه پيشينيان ،‌نگاهبان و پاسدار حرمت و آبروي علم و دانش بوده اند.

2- دريغ نورزيدن از تعليم علم :

رسالت و وظيفه معلم ايجاب كه نبايد از تعليم و آموزش هيچ كسي به خاطر آنكه ممكن است احياناً واجد قصد و نيت خداپسندانه اي نباشد دريغ ورزد. زيرا تصحيح هدف و جهت گيريهاي سنجيده و خداپسندانه براي بسياري از افراد تازه كار و كسانيكه در فراگيري علم ،‌مبتدي هستند دشوار مي باشد. بجهت اينكه جان و روح آنها بعلت خردسالي و يا فقدان بنيش كافي در اين بسيار نارسا و ضعيف مي باشد. علاوه بر اين آنان با عوامل تحصح هدف و نيت و مباني آن انس و آشنايي كمتري دارند.

اگر بنا باشد معلم بخاطر فقدان نيت صحيح و محروميت شاگردان از جهت يابي درست از تعليم آنان خودداري كند بسياري از سرمايه هاي علمي و ذخائر دانش و فرهنگ ديني از دست مي رود. بايد توجه داشت كه اين اميد هم وجود دارد كه شاگرد فاقد نيت و هدف صحيح از بركت علم آنگاه كه با علم و دانش پيوند و انسي برقرار ساخت – توانائي لازم را در تصحيح هدف و نيت خود بدست آورد.

لذا بعضي از دانشمندان گفته اند ما علم و دانش را براي غير خدا و بخاطر هدفهاي ديگري جويا شديم ولي خود علم و دانش از اينكه براي غير خدا باشد امتناع ورزيد يعني اگر يك شاگرد فاقد قصد الهي ‌در حصيل علم بوده است قهراً با ادامه تحصيل و كسب بينش فزونتر ، قصد و هدف او تصحيح خواهد شد و طبعاً بسوي «الله » و هدفهاي والاي الهي و انساني رهنمون خواهد گرديد.

3- بازتابهاي رفتار و كردار معلم و تأثير آن در رفتار شاگردان

معلم بر فرض آنكه داراي عذر موجهي باشد – نبايد ميان كردار و گفتارش و دوگانگي و تفاوت موجود داشته باشد ] بلكه بايد سعي كند همواره بر طبق گفتار و امر و نهي خود عمل كند [ مثلاً او نمي تواند عملي را تحريم كند كه خود مرتكب آن مي گردد و يا انجام عملي را واجب و حتمي الاجرا معرفي كند و خود پاي بند آن نباشد و يا مردم را به انجام عملي – بعنوان كار مستحب دعوت كند ولي خو د ا و از انجام آن عمل دريغ ورزد.

بطور خلاصه بايد گفت قضية معلم و شاگرد از لحاظ نقش پذيري شاگرد نسبت به اعمال معلم همانند قضية مهر و موم مي باشد كه در موم تمام نقشها و تصوير هائي كه در مهر وجود دارد منعكس مي شود. ما اين نقش پذيري را در مورد گروهي از شاگردان و دانشجويان در برابر معلمان و استادانشان بچشم ديده ايم و اين حقيقت را كاملاً حس كرده ايم كه شاگرد در رفتار خود ، يك نمونه بردار ماهري از اعمال استاد و معلم خود مي باشد. كه البته با توجه به اختلاف اختلاق و افعال معلم همه گونه رفتار او را شاگرد را اعمال و رفتار خود پياده مي كند.

ايجاد و پرورش روحية مثبت :

شما بايد به درس يا مطلبي كه مي خوانيد علاقه داشته باشيد در غير اينصورت محرك و انگيزه اي براي علاقمند شدن ايجاد كنيد. تأكيدات و انديشه هاي مثبت را بكار گيريد. مي توانيد به خود بگوييد: وقتيكه خواندن اين درس را تمام بكنم مي توان كاري را كه از آن بيشتر لذت مي برم انجام دهم در انديشه هاي منفي بكار بنديد و يا خود را تهديد بكنيد مثل اينكه اگر در اين درس نمرة‌الف نگيرم بورس تحصيلي خود را از دست خواهم داد. اگر روحيه اي پذيرا و نگرشي مثبت در خود ايجاد كنيد در خواهيد يافت كه درك مطلب آسانتر مي شود چون با خودتان در حال مبارزه نخواهيد بود مطالعه كردن با حالت مبارزه يا نبرد و تقلا درست مثل و حشت زدگي و دستپاچه شدن موقع شناكردن است رمز كار در خونسرد بودن و آرامش داشتن است.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 28 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر