مقاله بررسی حسابداري براي سود نهايي

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله بررسی حسابداري براي سود نهايي
 • کد فایل: 16786
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 25 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 602 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 39 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله بررسي حسابداري براي سود نهايي در 39 صفحه ورد قابل ويرايش

حسابداري براي سودهاي نهايي

توضيحات گزارش شدهمكاتبات به منظور ارائه كردن توضيحات نوشته (گزارش )‌ شده:

شرايط، توضيحات گزارش شده . توضيحات بايد به سرپرست تحقيق و عملكردهاي فني – پروژه شماره 13-25 به آدرسي كه در زير آمده، نوشته شوند. همچنين توضيحات مي توانند از طريق پست الكترونيكي director @gasb.org ارائه شوند.

گزارش دولتي: بورد، گزارش دولتي را در مورد موضوعاتي كه در اين ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندي (يا زمان بندي ) نكرده است.

فايل هاي دولتي: توضيحات گزارش شده، قسمتي از فايل دولتي بورد خواهند شد و براي بازرسي در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپي از اين مطالب ممكن است در ازاي نرخ (هزينه ) مشخصي بدست بيايد.

سفارش ها:

هر شخص يا سازماني ممكن است يك فتوكپي از اين طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزينه تا تاريخ 11 مارس 2005 از طريق مكاتبه يا تماس با دفتر سفارشات GABS دريافت كند. به منظور كسب اطلاعات در مورد هزينه ها – براي كپي هاي اضافي و كپي هايي كه بعد از اين تاريخ درخواست ميشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسي كه در زير نشان داده شده تماس بگيريد.

بود استانداردهاي حسابداري دولتي

4-1- خيابان مريت – كوچه هفتم

صندوق پستي 5116- 6856

شماره تماس: 0659-748-800-1

لطفاً كدپستي: 60GE را براي توليدات ما بخواهيد.

همچنين اعلاميه هاي GABS در وب سايت www.gasb.org ممكن است سفارش بدهند.

حق كپي با بورد استانداردهاي حسابداري دولتي در سال 2004 است. كليه حقوق محفوظ مي باشد. حق استفاده از كپي ، از اين كار، فقط براي استفادة شخصي يا درون سازماني است و فروش يا انتشارات آن ممنوع مي باشد. هر كپي داراي خط اعتباري زير مي باشد:

حق چاپ و تكثير – 2004 از طريق بورد استانداردهاي حسابداري دولتي مي باشد. كليه حقوق محفوظ مي باشد و بدون اجازه ممنوع مي باشد.

قابل توجة گيرنده – طرح ارائه شده:

بورد استانداردهاي حسابداري دولتي به منظور پيشرفت استانداردهاي دولت و حسابداري دولتي محلي و گزارش هاي مالي مسئول است. براي آنكه (a به اطلاعات مفيد براي كاربران گزارش هاي مالي منجر خواهد شد و (b محكوم را كه شامل ناشران – شنوندگان و كاربران گزارش هاي مالي هستند. هدايت و آموزش مي دهد.

مراحل فرآيند هزينه، كه ما قبل از توزيع استانداردهايمان بررسي كرديم، طراحي مي شوند تا كمك به مشاركت عمومي بورد در فرايند تنظيم استانداردها كنند. بعنوان قسمتي از فرآيند هزينه ،‌ما اين چهارمين تنظيم طرح ارائه شدة صورتحساب پيشنهادي در حسابداري را براي سودهاي پاياني بيان مي كنيم. اين صورتحساب پيشنهادي بر راهنماي مربوط به سودهاي پاياني خاص ارجحيت خواهد داشت كه شامل انجمن ملي در 8 توضيح حسابداري دولتي با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگي همانطوريكه بهبود يافت، ميشود و در جايگاه خودش شرايط اندازه گيري تشخيص و آشكارسازي را براي تمام اشكال سودهاي پاياني ايجاد خواهد كرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات اين صورت حساب پيشنهادي – كه در قسمت بعدي درج شده خواستاريم. چون اين صورتحساب پيشنهادي،‌ممكن است قبل از اينكه بعنوان صورت حساب نهايي در آورده شود، كاهش يابد و مهم است كه شما در تمام جنبه هايي كه موافق هستيد به همان نسبت كه مخالف هستيد اظهارنظر كنيد. به منظور آسان كردن تجزيه و تحليل ‌از توضيحات نامه ها (يا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلايل ديدگاه هايتان را بيان مي كنيد، شامل پيشنهادهايي باشد كه معتقديد بايد بررسي شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 اين صورت حساب پيشنهادي ، شرايط اندازه گيري در مورد سودهاي مربوط به مراقبت هاي بهداشتي را توضيح مي دهد كه شامل سودهاي مهمي مي باشد كه تحت عمل يكپارچگي تطبيق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود مي آيد. و اين از طريق سود مشخص شده حقوق بازنشستگي يا ديگر طرح مزاياي كارمندان سابق ايجاد نمي شود. تحت عنوان اين طرح پيشنهادي – كارمندي كه سود نهايي را در شكل سودهاي مراقبت بهداشتي، در گروهي كه شامل كارمندان فعال مي باشد، عنوان مي‌كند، نياز دارد قيمت مراقبت بهداشتي براي كارمندان نهايي را از قيمت كارمندان فعال در گروه جدا كند. طرح پيشنهادي به چنين سودهاي نياز خواهد داشت تا براساس قيمت كل مطالبة پيش بيني شده ( يا قيمت تقريبي بيشتر كه با سن تطبيق داده شده ،‌براي كارمندان نهايي اندازه گيري شود. اين شرايط ، مانند همة تداركات، صورت حساب پيشنهادي، نياز ندارد براي آيتم هاي بي اهميت به كار برده شود.

روش اندازه گيري پيشنهادي بستگي به روش اندازه گيري مراقبت هاي بهداشتي دارد كه بعنوان قسمتي ديگر از طرح سود كارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداري و گزارش مالي توسط كارمندان دربارة سودهاي كارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگي پيش بيني مي شود.

آيا با روش پيشنهادي بورد موافقيد؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببينيد كه شامل بنيان و اساس بورد، در نتايج اش براي توضيح اين مسئله است.

خلاصه :

اين صورت حساب پيشنهادي، استانداردهاي حسابداري براي سودهاي نهايي را بوجود مي آورد.

* شرايط تشخيص:

در صورت حساب هاي مالي كه بر پاية بهره حسابداري درست مي شوند، كارمندان نياز دارند وقتي پيشنهاد پذيرفته ميشود، بدهي و هزينه را به ازاي سودهاي پاياني ارادي (مثلاً محرك هاي اوليه بازنشستگي) تشخيص دهند. بدهي و هزينه براي سودهاي پاياني غير ارادي (مثلاً سودهاي تفكيك و جداسازي) بايد زماني تشخيص داده شوند كه طرح پاياني ، بوسيله اشخاص با صلاحيت كه دولت را مقيد به طرح مي كنند و آن طرح به كارمندان انتقال داده مي شود. تصويب شود. براي اين اهداف،‌طرح پاياني غيرارادي بعنوان طرحي توصيف ميشود كه : (a حداقل ،‌تعداد كارمنداني كه بايد خاتمه داده شوند – طبقه بندي هاي شغلي يا عملكردهايي كه مؤثر خواهند بود و مكان آنها و زماني كه خاتمه ها را انتظار مي رود روي دهند، شناسايي مي كند و (b شرايط سودهاي پاياني را با جزئيات كافي به منظور قادرساختن كارمندان براي تعيين نوع و مقدار سودهايي كه دريافت خواهند كرد – در صورتي كه آنها بطور غير ارادي، نياز به كارمنداني داشته باشد كه سرويس آينده را بعد از حداقل زمان اخطاريه برحسب سودهاي دريافتي عرضه كنند، كارمند نياز خواهد داشت تا بدهي و هزينه سودهاي پاياني غير ارادي را به صورت ماليات زمان سرويس آيندة‌كارمندان تاييد كند.

در صورت حساب هاي مالي كه بر پاية كاهش بهرة حسابداري ايجاد ميشوند،‌بدهي ها و هزينه هاي صرف شده براي سودهاي پاياني بايد تأييد شوند تا ميزان بدهي ها ، بطور طبيعي همانطور كه انتظار مي رود با راه حل هاي قابل گسترش مالي موجود، تسويه شوند.

تشخيص:

34- قرارداد يك كارفرما، براي آماده كردن سودهي مربوط به برخي از اشكال پايان هاي ارادي، همانند نتيجة توافق دو جانبه بوجودمي آيد كه در آن كارفرما موافقت مي كند سودها را در مبادله به اين دليل كه كارمند توافق مي كند خدمات را زودتر از او ارائه كن. پيش بيني كند. در نتيجه بورد معتقد است ابتدا كار فرما موظف به پيش بيني سود ها است و بعد به كارمند هنگاميكه پيشنهاد محرك ( كارفرما) پذيرفته مي شود خاتمه مي يابد. همچنين در مورد اشكال سودها كه براي پايان هاي ارادي قيد مي شوند كه نياز مي باشد از طريق قانون به كارمندان پاياني پيشنهاد شوند مثلاً سودهاي COBRA زماني كه در كل مهم است، بورد معتقد است قرار داد كارفرما- هنگاميكه كارمند پيشنهاد سودها را قبول مي كند بوجود مي آيد. بنابراين اين صورتحساب راهنمايي تشخيث از روي توضيح 8 NCGA را همانطوريكه اصلاح شده حفظ مي كند. كه اين نياز به تشخيص بدهي و هزينه در مورد سودهاي پاياني خاص-زماني كه پيشنهاد پذيرفته مي شود دارد و آنرا به همة سودهاي پاياني ارادي بسط مي دهد.

35-در مقايسه با پايان ارادي- پايان هاي غير ارادي منجر به تصميم يك طرفه توسط كارفرما مي شوند. در چنين شرايطي به مجردي كه كارفرما رسماً موافقت كرده است و به كارمندانش انتقال داده است- يك طرح كه به طور مؤثر وارد جزئيات مي شود تا موقيعيت هاييي را كه خاتمه خواهند يافت- و هنگاميكه پايان ها انتظار مي رود روي دهند- و سودها براي كارمنداني كه پايان داده مي شوند قيد شوند را مشخص كند. بورد معتقد است كارفرما موظف است سودها را قيد كند و به طور كلي قادر نيست بتعهد به سودها را بدون ديگر كارهاي جبراني ( يا غرامتي) باطل كند. بنابراين اين صورتحساب نياز دارد وقتي كه يك طرح به مقياس پاراگراف 12 برخورد مي كند. بدهي و هزينه در مورد سودهاي پاياني را بايد تشخيص بدهد. مقياس در پاراگرا ف 12 شبيه به مقياس اينجاد شده براي ناحيه شخصي است كه زماني مشخص مي شود كه مقدمة سود يك مرحله اي به منظور مبلغ هاي تشخيص در اين وجود دارد و اين از يك طرح پاياني مربوط به خروج يا فعاليت هاي ترتيبي- همانطوريكه در استانداردهاي حسابداري مالي بورد در صورتحساب شماره 146- بنام حسابداري براي قيمت هاي مربوط به خروج يا فعاليت هاي ترتيبي مشخص شده، ناشي شود. در هر حال همانطور كه براي استفاده در اين صورتحساب پذيرفته شده- مقياس پاراگراف 12قصد دارد به طور گسترده تري براي سودهاي پاياني غير ارادي به كار رود- هر چند اين سودها بعنوان نتيجة خروج يا فعاليت هاي ترتيبي قيد شوند يا نه.

36- در برخي موارد سودهاي پاياني براي كارمنداني قيد مي شود كه فقط براي تكميل خدمات آينده مي باشد و بعنوان محركي براي كارمندان منظور مي گردد كه استخدام شده باقي مي مانند چون كارفرما به اين خدمات تا پايان (انقضا) تاريخ- شايد چندين ماه تا آينده- نياز دارد كه يك محرك بماند. هر چند سودها در چنين شرايطي براي جبران پايان اوليه خدمات منظور مي گردد. بنابراين با تشخيص سودهاي پاياني غير ارادي-آنها ويژگي هايي دارند كه از زمان خدمات مورد نياز آينده كسب مي شوند. بورد معتقد است به كار گيري شرايط كلي- باري تشخيص سودهاي پاياني غير ارادي، هنگاميكه مقياس پاراگراف 12 براي اولين بار با اين سودهاي پاياني بر خورد مي كند- ضرورت اين ويژگي ا را در شرايط خدمات آينده ناديده خواهد گرفت. بنابراين اين صورت حساب نياز دارد هنگامي كه سودهاي پاياني غير ارادي براي كارمندان پيش بيني مي شود فقط براي تكميل خدمات آتي باشد و بدهي و هزينه مربوط به سودهاي پاياني بايد بطورماليات دار در زمان سرويس مورد نياز تشخيص داده شود.

37- بورد همچنين مشخص مي كند كه ممكن است شرايطي باشند كه اين تعهد به سودهاي پاياني را به كارمندان قبل از پايان براي دلايل آن بجز وا داشتند كارمندان به ادامه خدمات تا تاريخ پايان، انتقال دهد. مثلاً قانون ها- حكومت ها يا قراردادها ممكن است نياز به كار فرمايي داشته باشند تا كارمندان را متوجه پيشرفت بي كار شدن ها كند و برحسب آن دسته از كارمندان در يك دوره انتقالي، كه در آن ترتيب ساير شغل ها را ميدهند، رفع احتياج كند. در اين موارد هر چند يك كارمند ممكن است نيازداشته باشد در سمت خدمات تا تاريخ پاياني به منظور دريافت سود بماند ( باقي بماند) بورد معتقد است سود پاياني در ويژگي محرك عمل نمي كند. بنابراين اين صورتحساب براي يك دورة كوتاه اخطاريه جايز مي باشدكه بر اساس شرايط قانوني يا قرار دادي ، قبل از كاهش شرايط تشخيص براي سود هاي پاياني غير ارادي - علاوه بر دورة سرويس (خدمات) آتش به كار مي رود.

با فقدان شرايط قانوني يا قرار دادي- بورد معتقد است براي اهداف كار بررسي شرايط اين صورتحساب - كمترين دورة اخطاريه بايد طولاني تر از 60 روز نباشد. كه اين دوره سازگار با زماني است كه در قسمت شخصي براي شرايط حسابداري يكسان قرار داده شده است.

يادداشت آشكار سازي ها:

38- اسن صورتحساب نيازبه كارفرماياني دارد كه سودهاي پاياني را قيد مي كنند تا در يادداشت هاي حسابداري هاي مالي نشان دهند: a توضيح كلي از نياز به سود پاياني و b اطلاعات دربارة مبلغ سودهاي پاياني درمدتي كه كارفرما متعهد مي شود. چنانچه اين اطلاعات از جهات ديگر با اطلاعات ديگر در صورت حسابداري هاي مالي قابل تشخيص باشد. اين شرايط براي تمام كارفرمايان كه سودهاي پاياني را قيد مي كنند قابل استعمال مي باشد و شامل آن دسته از كارفرماياني مي شود كه نتايج سودهاي پاياني درسود مشخص حقوق بازنشستگي با طرح OPEB - بر حسب شرايط پاراگراف 14 اندازه گيري مي كنند و تشخيص مي دهند.

39- همانطور كه در پاراگراف 26 شرح داده شد. مورد استثناهايي را براي نتايج سودهاي پاياني در سود مشخص كارمندان سابق اختصاص مي دهد كه براي طرح OPEB يا حقوق هاي بازنشستگي- همانطور كه قابل استعمال مي باشند محاسبه مي شوند- به هر حال بورد راجع به روشي بود كه اطلاعات كافي دربارة مبلغ سودهاي پاياني كه در اين روش فراهم مي شوند- ايجاد نمي كرد. بورد معتقد است هر چند در دوره ايي كه يك كارفرما درآغاز متعهد به سودهاي پاياني مي شود- و در موضوعات عملي ناشي از اندازه گيري سودهاي پاياني در مقياس جاري مي باشد افزايش در بهرة آمار بدهي براي حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB كه قابل تشخيص براي سودهاي پاياني است- بايد بلافاصله توسط ارزيابي آماري تعيين پذير شود كه بايد تحت تبصره هاي صورتحساب 27يا 45 وقتي كه تغييرات مهم روي داده اند و بر نتايج ارزيابي قلي اثر گذاشته اند تأكيد شوند. بنابراين استثنا در شرايط يادداشت آشكار سازي از اين صورتحساب براي اين كارفرمايان قيد نمي شود.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 25 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر