تحقیق بررسی اگزماي دست

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق بررسی اگزماي دست
 • کد فایل: 15159
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 73 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 208 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 50 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تحقيق بررسي اگزماي دست در 50 صفحه ورد قابل ويرايش

چكيده:

« ارزيابي Patch Test دربيماران Hand Eczema »
مقدمه:

سابقه و هدف:

بيماري اگزماي دست يك بيماري شايع پوستي مي باشد. انواع تحريكي و آلرژيك از انواع شايع اين بيماري مي باشد. فاكتورهاي مختلف محيطي مي تواند باعث ايجاد يا بدترشدن اين بيماري شوند. هدف اين مطالعه تعيين نتايج patch test دربيماران اگزماي دست مي باشد.

مواد و روش: دراين مطالعه توصيفي 100 بيمار اگزماي دست كه به بيمارستانهاي وابسته به مركز تحقيقات پوست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ارجاع شده بودند موردمطالعه قرارگرفتند (69 زن و 31 مرد). سن اين بيماران سال بود. 60 بيمار اگزماي تحت حاد و 40 بيمار اگزماي مزمن داشتند. هيچكدام از آنها سابقه مصرف استروئيد از دو هفته قبل از انجام Patch Test نداشتند. ست Patch Test از شركت هرمال خريداري شده بود و حاوي 23 ماده آلرژن بوده است.

يافته ها: 7بيمار واكنش مثبت به نيكل سولفات داشتند، 5 بيمار به پاراترت بوتيل فنول فرمالدئيد رزين و نيكل سولفات واكنش مثبت داشتند. 2بيمار واكنش مثبت به پتاسيم دي كرومات، پتاسيم دي كرومات و نيكل سولفات، پنج- كلرو- دومتيل ايزوتيازولين، پارافنيلن ديامين Free Base نشان دادند. 56 بيمار باقيمانده نتايج متنوع و منحصر به فردي داشتند. افراد داراي واكنش مثبت 28نفر مرد و 58نفر زن و درگروه فاقد واكنش 3مرد و 11زن وجود داشتند (Not Significant) .

سن گروه داراي واكنش مثبت سال و سن گروه فاقد واكنش سال بود. (P<0.04)

49نفر از واكنش دهندگان اگزماي تحت حاد و 37نفر اگزماي مزمن داشتند. درگروه فاقد واكنش 11نفر بيماري تحت حاد و 3نفر بيماري مزمن داشتند(Not Significant). 240واكنش مثبت در86بيمار مشاهده شد. بيشترين واكنش ها مربوط به نيكل سولفات (30 مورد 5/13%) و پتاسيم دي كرومات (28مورد، 7/11%) بوده است.

نتيجه گيري: باتوجه به اين موضوع كه آلرژن هاي دخيل در اگزماي دست متعدد بوده و به آساني شناسايي نمي شوند، انجام Patch Test دربيماران اگزماي دست تحت حاد و مزمن كمك كننده است. زيرا با انجام Patch Test آلرژن دخيل در اگزما شناسايي شده و بعد از معلوم شدن نوع آلرژن، بيمار مي تواند از آن مادة خاص دوري كند كه معمولاً باعث بهبود درماتيت در فرد مزبور مي گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحهدلايل انتخاب موضوع......................................................................................... 1

بيان مسئله........................................................................................................... 2

بازنگري منابع و اطلاعات موجود....................................................................... 3

اهداف و فرضيات تحقيق.................................................................................... 13

متغيرها و مقياس سنجش آنها............................................................................. 14

روش، تكنيك و نحوه اجراي تحقيق.................................................................. 16

جامعه مورد بررسي، تعداد و روش نمونه گيري................................................. 18

برنامه براي جمع آوري اطلاعات و برنامه آماري................................................ 18

مسائل اخلاقي..................................................................................................... 19

فرمهاي اطلاعاتي................................................................................................ 20

يافته ها................................................................................................................ 22

جداول................................................................................................................. 24

بحث................................................................................................................... 25

نتيجه گيري........................................................................................................ 28

منابع.................................................................................................................... 29
انتخاب موضوع:

1- با انجام اين تحقيق به اين سئوال علمي جواب داده مي شود كه در بيماران ايراني مبتلا به اگزماي دست نتيجه Patch Test در مورد عوامل تشكيل دهنده چگونه است. با جواب به اين سئوال امكان شناسايي عوامل موثر در بروز اگزما بوجود آمده و در نتيجه آن درمان يا مواجه بهتري انجام پذير خواهد بود.

2- انجام اين تحقيق از نظر علمي (با تشخيص بيماران دچار اگزماي دست با قرائت نتيجه Patch Test توسط دستيار پوست)، كيت و مواد مصرفي (با امكان خريد
Patch Test توسط مجري طرح) در دسترس بودن تعداد نمونه ها (با توجه به ارجاعي بودن درمانگاه‌هاي پوست بيمارستانهاي لقمان و بوعلي) وجود دارد.

3- به علت شيوع نسبتاً قابل توجه اگزماي دست تحقيق در اين مورد از اولويتهاي رشته پوست محسوب مي شود.

4- با توجه به مطالب بند 2 تحقيق در مدت 1 ساله قابل انجام مي باشد.

5- هزينه انجام طرح در مقابل پاسخي كه خواهد داشت (مشخص شدن وضعيت Patch Test در بيماران اگزماي ايران)، ناچيز بوده لذا مقرون به صرفه است.

6- با توجه به در اختيار داشتن مقالات متعدد در مورد موضوع تحقيق طراحي و اجراء از راهنمايي قابل توجهي برخوردار بوده و نيز اهميت موضوع را نشان مي دهد.


عنوان:

بررسي وضعيت مبتلايان به اگزماي دست از نظر Patch Test در مراجعين به درمانگاههاي پوست لقمان و بوعلي
بيان مسئله:

اگزماي دست، يك بيماري بسيار شايع در كلينيك هاي پوست مي باشد. بطوريكه شيوع حدود 4/5% را براي آن در نظر مي گيرند (1). اگزماي دست را به دو گروه تماسي و آتوپيك تقسيم كرده و گروه تماسي نيز به دو زير گروه تحريكي و آلرژيك تقسيم مي شود (1). علل متعددي باعث بروز اين بيماري مي شوند. درست است كه شرح حال و معاينه فيزيكي در تشخيص عامل اتيولوژيك اين بيماري بسيار كمك كننده مي باشد ولي به علت گستردگي عوامل و مواد موجود در محيط زيست انسانها اين عوامل معمولاً به آساني شناسايي نشده و افراد بيمار مدتهاي مديدي از مشكل مزبور رنج مي برند. اين موضوع بخصوص در نوع آلرژيك تماسي قابل اهميت مي‌باشد. هر تغيير در شيوه زندگي و كار افراد معمولاً مسئله اي بغرنج است ليكن اين امر بسيار قابل قبول تر از تحمل درد و عذاب بيماري پوستي مذكور مي باشد (2).

در Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده مي شود. اين مواد مختلف توسط نوار پلي‌اتيلن كه كمتر آلرژن است به پوست قسمت فوقاني پشت چسبانده مي‌شود(3).

بعد از معلوم شدن نوع آلرژن در Patch Test، بيمار مي تواند از آن ماده خاص دوري كند كه معمولاً باعث بهبودي درماتيت در فرد مزبور مي گردد. البته بعضي از انواع درماتيت مزمن كاملاً بهبود نمي يابد ولي بدنبال اجتناب از ماده آلرژن از شدت بيماري كاسته مي شود (2).

در ايران كليه توصيه هاي پزشكي براي اين بيماران از اطلاعات مطالعات خارجي بدست آمده، واضح است كه طرز زندگي ايرانيان و مواد موجود در محيط و عادات فردي ايرانيان با افراد ساكن در كشورهاي ديگر مي تواند متفاوت باشد. براي مثال: درمانهاي طبي گياهي در ايران مانند حنا، رنگهاي طبيعي و مواد ديگر… مي توانند از عوامل اتيولوژيك فرضي اين بيماري مطرح گردند (4). لذا براي كمك به شناسايي عوامل مذكور و بهبود كيفي سطح زندگي اين بيماران در ايران مطالعه توصيفي بررسي نتايج Patch Test در بيماران اگزماي دست طراحي شد. اميد است كه تحقيق مزبور راهگشاي بهبود زندگي و تسكين آلام اين بيماران شده باشد.
بازنگري منابع و اطلاعات موجود:

اگزماي دست بيماري چند فاكتوري است كه در پاتوژنز آن عوامل موثر اندوژن و اگزوژن موثر مي باشد. تشخيص عامل ايجاد كننده اين درماتوز معمولاً مشكل بوده و هزينه‌هاي گزافي را به كلينيك پوست و بيمار متحمل مي سازد(2). زنان بخصوص زنان خانه دار بيشتر به اين بيماري مبتلا مي شوند(5).

يكي از فاكتورهاي موثر در ايجاد اين بيماري كاركردن با دست در محيطهاي مرطوب و با مايعات مي باشد. نواحي گرفتاري پوست دست در افراد مختلف بسيار گوناگون بوده ولي گرفتاري قسمت Dorsal دست بسيار شايع تر است. اين مسئله خصوصاً در انواع درماتيت تماسي آلرژيك بيشتر مشهود است. به نظر برخي محققين انجام Patch Test بايد يكي از بررسي هاي روتين اگزماي دست قرارداده شود(2و6).

چرا كه وجود حساسيت به فلزات در فرد مبتلا به اگزماي دست بسيار شايع بوده و 89% افراد مبتلا به اگزماي دست Patch Test مثبت به نيكل داشته اند. حساسيت به مشتقات رزين نيز در بيماران مبتلا به اگزماي دست بسيار شايع بوده و در صورتي كه بدنبال پوشيدن دستكشهاي لاستيكي علايم اگزماي دست در بيمار تشديد يابد احتمال حساسيت به مشتقات رزين خصوصاً در بيماران مبتلا به درماتيت آتوپيكي بيشتر مي‌باشد(2).

براي انجام Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده مي شود. اين مواد مختلف توسط نوار پلي اتيلن كه كمتر آلرژن مي باشد بر روي پوست بدن قرار داده مي شود. هر ماده آلرژن در محفظه اي مدور بر روي نوار قرار داده مي شود كه شكل محفظه اثر مواد آلرژن را از اثر مواد محرك متفاوت مي سازد.

نوار پلي اتيلن علاوه بر آلرژن نبودن، باعث تغيير ماهيت مواد آلرژن بكار رفته نيز نگشته و مواد آلرژن را نيز به خود جذب نمي نمايد. معمولاً در هر خانه نوار پلي اتيلن يك قطره (25 ميكروليتر) ماده آلرژن ريخته مي شود و هرگز مواد آلرژن نبايد در داخل خانه‌هاي نوار از پيش آماده و ذخيره گردند چرا كه احتمال تغيير ماهيت اين مواد در هنگام تماس با هواي آزاد و نور وجود دارد. معمولاً بهترين محل براي انجام
Patch Test قسمت فوقاني پشت بيمار بوده و در هنگام چسباندن نوارها نبايد به مناطق خط وسط و يا اسكاپولا، چسبانده شوند.

البته از قسمت خارج بازو نيز مي توان به اين منظور استفاده كرد. ولي نكته قابل توجه در هنگام چسباندن نوارها اين مي باشد كه در صورت چرب بودن پوست با پنبه آغشته به اتانل چربي پوست پاك گردد. نوارها 48 ساعت پس از چسباندن برداشته شده و خواندن آنها 72 ساعت پس از چسباندن صورت مي گيرد. در بعضي مواقع بازخواني نوارها پس از 1 هفته از شروع تست بسيار با ارزش بوده و گاهي از Reading Plate براي خواندن نتايج بهره گرفته مي شود. در حين انجام تست بيمار نبايد تركيبات كورتيكواستروئيد مصرف نمايد و از تابيدن نور مستقيم خورشيد به محل چسباندن نوارها نيز بايد دوري كند.

در مدت زمان چسباندن نوارها بيمار حمام نمي رود. ورزش سنگين كه باعث تحريك زياد مي شود نمي كند و پشت خود را به هيچ عنوان نمي خاراند. براساس انواع مختلف مواد آلرژن بيش از 40 نوع مختلف Patch Test با استانداردهاي متفاوت براي مقاصد مختلف طراحي شده است كه نوع International Standard توسط ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group) جديداً توصيف شده است(3).


بحث:

در اين تحقيق 100 بيمار اگزماي دست (69 زن و 31 مرد) از نظر داشتن واكنش مثبت به 23 ماده آلرژن مورد بررسي قرار گرفتند. 240 واكنش مثبت در 86 بيمار مشاهده شد كه بيشترين واكنش ها (5 مورد اول) به ترتيب عبارت بودند از:

نيكل سولفات(30 مورد)، پتاسيم دي كرومات (28 مورد)، پارابن ميكس (22 مورد) كبالت كلريد (18 مورد) و پاراترت بوتيل فتول فرمالدئيد رزين (16 مورد) بوده است.

در مطالعه اي كه در سال 1997 در 100 بيمار مبتلا به اگزماي دست انجام شد (8)، 87% بيماران Patch Test مثبت داشتند كه 8/44% آنها مبتلا به درماتيت آتوپيك بوده‌اند.

آلرژن هاي شايع عبارت بودند از سولفات نيكل، پتاسيم دي كرومات، كربا ميكس فرمالدئيد، سولفات نئومايسين، بالسام پرو. در اين تحقيق تعداد بيمار داراي واكنش مثبت با مطالعه ما تقريباً برابر بود (87 نفر در مقايسه با 86 بيمار در مطالعه ما). دو مورد اول آلرژن هاي شايع نيز مشابه مطالعه ما بوده است (نيكل سولفات و پتاسيم دي كرومات) اما موارد بعدي از نظر شيوع با مطالعه ما فرق داشته است كه شايد به دلايل زير باشد:

اول اينكه تعدادي از بيماران آنها داراي درماتيت آتوپيك بوده اند كه شايد به آلرژن‌هاي خاصي بيشتر واكنش نشان دهند و دوم اينكه آلرژن كرباميكس جزء 23 آلرژن مطالعه ما نبوده است و سوم اينكه شايد تماس بيماران آنها با انواع خاصي از آلرژن‌ها (بسته به فرهنگ بيماران) بيشتر بوده است.

در مطالعه‌اي در فنلاند (9)، به بررسي آلرژي به نيكل در افرادي كه با الكترودهاي نيكلي كار ميكرده اند پرداخته شده بود كه 15% زنان و 4% مردان به سولفات نيكل Patch Test مثبت نشان دادند كه 70% اين افراد سابقه اگزماي دست داشتند. البته اين مطالعه چون كه به بررسي آلرژني خاص در افرادي با شغل خاص پرداخته است با مطالعه ما قابل قياس نمي باشد.

در مطالعه اي كه توسط North American Contact Dermatitis Group
(1996-1994) (10و11) بر روي 3120 بيمار مبتلا به درماتيت تماسي از نظر 49 آلرژن بررسي گرديد، شايعترين آلرژن ها عبارت بودند از:

سولفات نيكل، مواد خوشبو كننده و معطر، تيمرسول، كواترينيوم 15، سولفات نئومايسين البته در اين مطالعه تعداد بيشتري نسبت به مطالعه ما مورد بررسي قرار گرفتند، هم چنين تعداد مواد آلرژن نسبت به مواد آلرژن در مطالعه ما بيشتر بوده است (49 آلرژن در مقايسه با 23 آلرژن مطالعه ما)، و ضمن اينكه بيمار مبتلا به درماتيت تماسي در هر ناحيه اي از بدن مورد مطالعه قرار گرفتند ولي در مطالعه ما فقط بيماران مبتلا به اگزماي دست مورد مطالعه قرار گرفتند. البته شايعترين آلرژن در هر دومطالعه يكسان بوده است (سولفات نيكل).

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 73 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر