تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومي

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومي
 • کد فایل: 12007
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 31 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 243 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 26 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تحقيق بررسي نور و رنگها در ارگونومي در 26 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

عنوان


صفحه

مقدمه: نورهاي و رنگها، طيف الكترومغناطيس..........................................................

فصل 1- دريافت رنگ................................................................................................

ديدرنگ......................................................................................................................

حساسيت طيفي ص نوع مخروط...............................................................................

تفسير رنگ در سيستم عصبي ....................................................................................

درك نورسفيد.............................................................................................................

تكميل احساس رنگ بوسيله شبكيه مغز......................................................................

ديد فوتويك و ديداسكوتوپيك....................................................................................

فصل 2 كاربردهاي ارگونويك رنگ............................................................................

فصل 3 قابليت ها و مقررات ارگونوميك رنگ..........................................................

مقررات رنگ ارگونوميك...........................................................................................

مقررات رنگ براي ايمني جاده ها...............................................................................

مقررات رنگ براي ايمني صنايع.................................................................................

مقرارت رنگ براي تشخيص لوله ها...........................................................................

مقررات رنگ براي سيستم هاي هيدروليك................................................................

مقررات سيستمهاي پنوماتيكي....................................................................................

مقرارت رنگ براي كابل ها.........................................................................................

مقررات رنگ در راه آهن............................................................................................

رنگ در محصولات خطرناك......................................................................................

مقررات رنگ كنترل ها...............................................................................................

منابع كتاب رنگها براي سلامتي شما...........................................................................

كتاب كاربرد رنگ در ارگونومي..................................................................................

طيف الكترومغناطيس

جدولهاي بعدي چگونگي قرارگرفتن رنگها را با طول موجهاي متفاوت در طيف الكترومغناطيسي نشان يدهد: اندازة امواج از كوتاهترين فركانسها شناخته شده (كه همان اشعه كيهاني است) آغاز شده و به طول موجهاي كه توسط ايستگاههاي راديو و امواج الكتريكي كه بوسيلة ژانراتورها توليد مي شوند ختم مي گردد. طيف نورمرئي تنها بخش كوچكي از اين طيف الكترومغناطيس كلي را دربر مي گيرد.

واحد اندازه گيري، در فيزيك نور بكار مي رود و خاص اندازه گيري مقادير بسيار كم است. هر آنگستروم برابر با يك ميليونيم متر مي باشد.

نور خورشيد بخش مهمي از طيف مرئي را اشغال كرده كه در ان رنگها آبي و سبز درمركز قرار دارند. ماراء بنفش‌ آخرين حد طيف نوري خورشيد است كه در مرز 3000 آنگستروم به دليل مقاوم بودن اتمسفر زمين متوقف مي‌شود.

نوري كه از يك لامپ معمولي متصاعد مي شود، عملا اشعة ماوراء بنفشس در خود ندارد ولي مقدار زيادي امواج مادوم قرمز با آن همراه است.

كه ازنظر چشمهاي ما نامرئي بود و تنها از طريق متصاد كردن حرارتي كه همراه آن است، قابل تشخيص مي باشد. متقابلا لامپهاي فلورسنت، از خودطول موجي متصاد مي سازد كه متعلق به ماوراء بنفش است. اين لامپ بوسيلة تركيب بخار جيوه و يك گاز كمياب يعني آرگون از خود نور مي مي دهد. بخاطر داشته باشيد كه در ميان لامپهاي مصنوعي، لامپهاي حرارتي از خود امواج مادون قرمز و نورمرئي را متصاد مي كنند كه آخرين حد آن نور آبي است. متقابلا لامپ فلورسنت اشعة ماوراء بنفش و بسياري از نورهاي مرئي را توليد مي كند.

همانگونه كه ديديد، ماوراء بنفش و مادون قرز از دو سو طيف نور مرئي را احاطه كرده اند. همچنين تدذكر مي‌شود كه امروزه علم تاثير شديد اين دو نوع اشعه را بر بدن انسان شناخته و دربرخي سيستمهاي مدرن درماني از اشعه ايكس و امواج راديويي استفاده مي كنند.

چندمين دهه انجام شده است. ولي حوادث ماشين آلات آتش نشاني ادامه و اتفاق مي‌افتد.

تاريخچه ماشين آتش نشاني

در آغاز قرن حاضر، رنگ قرمز جهت اعلام خطر و كاميون هاي آتش نشاني بكاررفته است. ماشينهاي سواري سياه بودند، و كاميونها آتش ناشي خيلي بزرگتر از يكديگر ماشينهاي موجود در سطح جاده ها نبودند، بنابراين اين رنگ از اهميت ويژه اي برخوردار شد. ماشينهاي آن زمان راديو. تهويه مطبوع، ضبط صوت يا استريو نداشتند و از آن يكذديگر تفكيك نشده بودند. غالب آنها پنجره تداشتند و سرعت ترافيك آرام بود. در اين دوره آژيرها داراي قدرت كمي بودند (تعدادي از آنها توسط دست هندل زده مي شدند) و چراغهاي ويژه خطر نسبتا ضعيف بودند.

با پيشرفت تكنولوژي، ماشينها و كاميونهاي آتش نشاني نيز كامل يافتند. امروزه اتومبيل‌ها بي نهايت بي صدا و راحت، جهت تفريح و حمل نقل مورد استفاده قرار مي گيردند.

ماشين آلات آتش نشاني خيلي بزرگتر، پرصداتر و داراي فلاشينگ هاي سريع و پرقدرت و چراغهي چرخان مي باشند. رنگ قرمز، كه عمدتا در 75 سال قبل براي كاميونهاي آتش نشاني مورد استفاده قرار مي گرفت، بعنوان رنگ انتخابي براي اين ماشين آلات بجا ماند. ماشين آلات حريق تعداد غير متعارفي از حوادث در هنگا انجام ماموريت بجا ماند. ماشين آلات حريق تعداد غير متعارفي از حوادث در هنگام انجام ماوريت را شامل مي شوند. در مطالعه اي گزارش شده كه حوادث ماشين آلات حريق به ميزان 10 مرتبه بيشتر از حوادث ماشينهاي شخصي مي باشد. (soloman & king 1995) آژيرها، چراغها و وضعيت قرمز به نظر جهت جلب توجه به اعلام خطر پيغام نجارت «راه» را باز نائيد». طراحي شده اند. اما اين اقدامات هميشه كارا نيستند. چرا؟

آژير شنيده مي‌شود، جهت يابي صدا مشكل مي باشد. متاسفانه، اختلال جهت يابي در اتومبيل هاي مدرن كه بطور موثر صدا را مد نظر قرار نمي دهند، چشم پوشي شده ‌است. چراغهاي فلاشينگ، صداي آژيرها را همراي مي نمايد. اين چراغها در محدوده9 وسيع از نظر اندازه، شكل و شدت وجود دارند، به اين ترتيب مي توان دريافت كه وسايل نقليه ويژه‌ خطر سال به سال رشد مي نمايند.

متاسفانه اثر چراغهاي فلاشينگ بطور محسوسي در نور روز تقليل مي يابد. در درخشندگ هاي زياد يا در زير تابش نور خورشيد، چراغها كاملا بي اثر مي‌شوند. بنابراين در روز، وقتيكه شدت ترافيك بيشترين مقدار را داراست، چراغهاي فراشينگ داراي كمترين اثر مي باشند. طي بررسيهائي ديده شده، 70% حوادث ماشين آلات آتش نشاني در طي روز اتفاق مي افد (Newyorkstate Department of mortor Vehicle 1990) در تلاش جهت كاهش ميزان حوادث، رئيس آتش نشاني شهرMissouri . st Iouis اخيرا به واحد ترابري دستور داد كه از چراغهاي قرمز و آژير در حريق ها بجز مكانهاي فوق العاده بحراني استفادن ننمايند. ايا چراغهاي فلاشينگ و آژيرها در حوادث سهمي هستند؟


رنگ و ايمني

مرروي بر عملكذرد بينائي رنگ در انسان براي طرح سومين سوال مربوط به ايجاد صفت مشخه «توجه و خبردار» در مورد كاميونها آتش نشاني مي باشد. در ميانهخ سالهاي 1800 ميلادي، هلمولتز، در مورد ضعف چشم انسان نسبت به رنگ قرمز مقالاتي نوشت. وقتي جشم انسانها با نور روز تطابق حاصل مي نمايد (فتوتوپيا phototopia) ، رنگ قرمز نسبت به رنگ هاي ديگر خيلي مشكل ديده مي‌شود. درشب، وقتي چشم با ترايك تطابق حاصل مي نمايد (اسكرتوپيا Scotopia) عملا نسبت به رنگ قرمز كور مي‌شود (Hart, 1992; southhall, 1961)

Traquair (1949) دريافت كه رنگ هاي اصلي قدري بيشتر از ديگر رنگ ها ديده مي‌شوند. بنابراي زودتر تشخيص داده مي شوند. قرمز محدوده اي باريك دارد، در صورتيكه محدوده زرد پهن مي باشد. Allen (1970) توضيح داده است در اشخاصي كه با نقيصه رتگ بيني رنگ قرمز دست به گريبانند براحتي مي توانند رنگ زرد را تشخيص دهند. در حقيقت 8% مردان مبتلا به نقيصه قرمز / سبز بوده كه از اين گروه 25% نسبت به قرمز كوررنگ مي باشند (Allen, 1970)[1].


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 31 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر