مقاله سيستم مديريت و نگهداري و تعميرات تجهيزات براي كليه مراكز درماني كشور

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله سيستم مديريت و نگهداري و تعميرات تجهيزات براي كليه مراكز درماني كشور
 • کد فایل: 10988
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 24 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 142 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 15 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله سيستم مديريت و نگهداري و تعميرات تجهيزات براي كليه مراكز درماني كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
1- مقدمه 1
2- تعريف سيستم 2
3- اهداف سيستم 3
4- كاربرد سيستم 5
5- مباني سيستم 6
- مديريت تجهيزات 6
- مديريت كالا 6
- مديريت گردش كار 7
- مديريت نگهداري پيشگيرانه 8
- مديريت كاليبراسيون 8
- مديريت انبار 9
- مديريت پروژه 10
- مديريت مالي 11
- مديريت پيمانها 11
6- نمودار اجرائي پروژة CMMS 12
7- جدول زمانبندي طراحي، نصب و راه اندازي سيستم CMMS 13


مقدمه
در عصر حاضر صنايع، واحدهاي توليدي و خدماتي،‌ مراكز پزشكي و بيمارستانها به در اختيار داشتن يك سيستم مدون و مجهز نگهداري و تعميرات تجهيزات به نسبت توسعه و افزايش حجم فعاليت هاي آنها فزوني مي‌يابد و وجود يك سيستم مجهز و برنامه‌ريزي شدة مديريت نگهداري و تعميرات از آن جهت ضروري و الزام آور است كه نه تنها كنترل مستمر و اطلاع كامل از اوضاع و احوال و نحوه عملكرد تجهيزات، ادوات، ابنيه، تاسيسات، ماشين آلات و سرويسها را ممكن مي سازد بلكه از طريق سيستم هاي مديريت بر پايه ريسك نيز اطلاعات را در جهت كمك به قدرت تصميم گيري مديريت مورد تجزيه و تحليل قرار مي‎دهد. لذا ارائه مطلوبترين سرويسهاي نگهدراي و تعميرات تجهيزات با اتخاذ بهترين روشها براي تداوم كار تجهيزات با حداكثر بازدهي و تحمل حداقل هزينه امكان‌پذير مي گردد. اما آنچه كه در اين مقوله حائز اهميت است عبارتست از ايجاد فرهنگ و نگرش نگهداري و تعميرات بهره ور در كليه سطوح مراكز درماني و طبقات مديريتي بعبارت ديگر نگهداري و تعميرات مختص يك قسمت يا اداره نبود. بلكه در اين سيستم كليه افراد يك مركز درماني بعنوان كارگردانان اصلي در نگهداري تجهيزات و اموال اين مراكز سهيم و شريك بوده و هر كس در جايگاه خود با انجام فعاليت هاي شخصي سعي در حفظ، نگهداري و بهبود مستمر تجهيزات و نهايتاً رضايتمندي بيمار و ارتقاء خدمات درماني كشور را سبب مي‎شود.تعريف سيستم:
نظام يكپارچه مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات (CMMS) به مجموعه مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت مكانيزه بر كليه عمليات موردنياز و از پيش تعيين شده جهت كنترل سلامت و بهبود شرايط عملكرد تجهيزات در طول چرخه عمر با در نظر گرفتن سرمايه اوليه و هزينه هاي بهره برداري اطلاق مي گردد.


اهداف سيستم:
نظام يكپارچه مديريت نگهدارزي و تعميرات تجهيزات (CMMS) بر پايه اهداف استراتژيكي استوار است كه اهم آنها بقرار ذيل با اجراي آن نظام محقق خواهد شد:
1- كاهش و صرفه جوئي قابل توجه در كليه مراكز درماني كشور (cost)
2- افزايش قابليت اطمينان عملكرد تجهيزات درماني كشور (Reliebility)
3- افزايش قابليت در دسترس بودن تجهيزات و ادوات درماني (Availibility)
4- افزايش بازدهي و عمر مفيد تجهيزات و دستگاههاي پزشكي (Eficiency & Lifecycle)
5- ايجاد ايمني نسبي براي بيماران، كاركنان و مراكز درماني كشور (Safty & Security)
6- افزايش كيفيت خدمات در تمامي مراكز درماني كشور (Quality)
7- افزايش رضايت بيمار در مراكز درماني كشور
8- بازتاب اجتماعي مناسب نزد مردم كشورمان از مراكز درماني كشور
9- كاهش تنش هاي ناشي از انجام كار در مراكز درماني كشور
10- كاهش نرخ خرابيهاي تجهيزات، قطعات مصرفي، منابع موردنياز مراكز درماني كشور.


كاربرد سيستم:
با بهره برداي كامل از سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات امكانات ذيل در اختيار سازمان و مديريت قرار خواهد گرفت.
1- دسترسي آسان و سريع به اطلاعات موردنياز در سطوح مختلف و متناسب با هر طبقه و اداره اي در مراكز درماني
2- گردش عملياتي منسجم فعاليت ها و اقدامات با توانائي پيگيري و امكان آشكارسازي مشكلات
3- تحليل اطلاعات و وقايع به منظور بهينه نمودن روشها با تهيه صورت مسئله و حل آنها
4- تهيه و ثبت گزارش و تاريخچه عملكرد با محوريت تجهيزات
5- ………


مباني سيستم:
مباني نظام يكپارچه مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات پزشكي و مراكز مرتبط بر پايه 7 قابليت اصلي و 2 قابليت فرعي (انتخابي) به شرح جدول اشاره شده استوار گرديد. كه متناسب با هر مجموعه و سادگي و پيچيدگي فعاليت ها، طراحي و مورد بهره‌برداي قرار مي‎گيرد:

مباني شرح مباني نمونه‌هاي قابليت‌هاي مباني
مديريت تجهيزات هر دستگاه يا وسيله كه بنحوي در انجام فعاليت هاي روزمره مورد استفاده قرار گرفته و جزء اموال منقول و غيرمنقول هر سازمان به حساب آيد يك تجهيز ناميده مي‎شود اين ماژول از برنامه كليه موجوديت هاي يك تجهيز را مشتمل بر بهره برداري، نگهداري و تعمير و هزينه هاي مرتبط، به شكل كاملاً سيستماتيك مديريت مي‌كند. 1- تعريف، مفهوم و اطلاعات اوليه تجهيز
2- نمودار درختي و موقعيت هر تجهيز
3- نمودار فني تجهيز
4- اطلاعات شناسنامه اي تجهيز
5- اطلاعات مالي، نگهداري و تعمير
6- تهيه، تنظيم و مشاهده انواع گزارشات
7- ……..
مديريت كالا اين ماژول از سيستم سه بخش كلي از نيازمنديهاي سازمان را به شرح زير شامل مي‎شود:
1- عمليات انبارداري كالاهاي مصرفي و قطعات يدكي
2- عمليات سفارشات و خريد بهمراه تجزيه و تحليل‌هاي مرتبط با اقلام موجود در انبار
3- عمليات تداركات، خريد و تأمين كالا و قطعات 1- تعريف اطلاعات اوليه مواد، كالا و قطعات
2- تعريف، مشاهده و آناليز هزينة قطعات در هر سه بخش
3- مديريت اطلاعات فروشندگان، سازندگان
4- انجام تجزيه و تحليل هاي ABC & ECQمباني شرح مباني نمونه‌هائي از قابليت‌هاي مباني
مديريت كالا (ادامه) در هر بخش اطلاعات بصورت سيستماتيك كنترل و نظارت مي‎شوند بنحوي كه مديريت سازمان و مجموعه قابليت هاي بسياري را در پيش روي خود خواهند داشت. 5- تعريف حداقل و حداكثر مواد، كالا و قطعات موردنياز براساس تجزيه و تحليل‌ها
6- امكان تهيه و تنظيم انواع گزارشات از وضعيت كالا در سازمان
7- …………
مديريت گردش كار اين ماژول از برنامه با استفاده از دو ماژول مديريت تجهيزات و كالا قادر است كليه فعاليت‌ها و گردش كارهاي سازمان را از هنگام تهيه درخواست كار تا هنگام اتمام بصورت منطقي و سيستماتيك منطبق با آخرين استانداردهاي جهاني مديريت كند. بعبارت ديگر هر فعاليت و اقدامي در سازمان كه به منظور نگهداري و تعميرات تجهيزات صورت مي‌پذيرد در اين ماژول ثبت و كليه كاركنان و مديريت سازمان را قادر خواهد ساخت كه در هر لحظه از زمان روند اجراي كار را در برنامه پيگيري و مشاهده نمايند. 1- تعريف اطلاعات اوليه انجام كار
2- خلق و صدور انواع درخواست كار (روزمره، پيشگيرانه، پروژه اي و اصلاحي)
3- تعريف فعاليت‌هاي سازمان بشكل استاندارد
4- طرح و برنامه‌ريزي و آناليز انجام فعاليت‌هاي مرتبط با هر تجهيز
5- تجزيه و تحليل عملكرد و گردش كار با استفاده از الگوهاي استاندارد
6- ثبت كليه سوابق و گردش كارها
7- تهيه، تنظيم و مشاهده انواع گزارشات
8- RCM
9- …….
خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 24 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر