مقاله بررسی صنعت جنگل داري

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله بررسی صنعت جنگل داري
 • کد فایل: 10960
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 30 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 153 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 24 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقاله بررسي صنعت جنگل داري در 24 صفحه ورد قابل ويرايش
فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه (صنعت جنگلداري)................................................................................ 1

2- تشكيل دايره جنگل – اداره جنگلباني................................................................ 1

3- تشكيل اداره كل جنگل ها................................................................................. 2

4- بنگاه جنگل ...................................................................................................... 4

الف- شماي تشكيلات منابع طبيعي كشور در سال 1327 تشكيلات مركزي (بنگاه جنگل‌ها) 5

ب- شماي تشكيلات منابع طبيعي كشور تشكيلات خارج از مركز بنگاه نگل ها در سال 1327 6

5- پيدايش جنگل................................................................................................... 7

الف- تعريف جنگل و انواع آن............................................................................... 7

6- پيدايش جنگل و طببقه بندي آن........................................................................ 10

7- پراكنش جنگل ها.............................................................................................. 13

8- جنگل................................................................................................................ 15

9- جنگل هاي باراتي كاج آمريكاي شمالي............................................................ 15

10- باران اسيدي................................................................................................. 16

11- جنگل هاي شمالي......................................................................................... 16

دست از نابودي جنگل هاي ايران برداريد جنگل بان............................................ 18

12- تخريب جنگل هاي شمال و دفن زباله ها در آن........................................... 18

13- از نابودي بيشتر جنگل هاي ايران دست برداريد......................................... 20صنعت جنگلداري

مساحت جنگلي تبت بيش از 6 ميليون و 300 هزار هكتار است و 5 درصد مساحت كل زمين منطقه را تشكيل مي دهد. اين رقم تا اندازه زيادي پايين تر از ميانگين سراسر كشور است. ميزان ذخيره چوب اين منطقه به بيش از ميليارد و 400 ميليون متر مكعب مي رسد در مقام دوم سراسر كشور قرار دارد و مهمترين پايگاه ذخيره چوب چين است. منابع جنگلي اين منطقه در حوضه پايين تر رودخانه “يان لو زان بو” متمركز است.

منطقه خودمختار تبت به بهبود محيط زيست فوق العاده اهميت مي دهد و تا كنون 18 منطقه حفاظت از طبيعي در سطح كشوري و استاني ايجاد كرده است كه مساحت آن 33 ميز 9 درصد مساحت كل اين منطقه را تشكيل مي دهد و محيط زيست و محيط زندگي تبت را تحت حفاظت نسبتاً مطلوب قرار گرفته استو اكنون محيط زيست تبت در مراحل اوليه شكل گيري قرار دارد و حفاظت از محيط زيست آن بهتر از مناطق ديگر صورت مي گيرد.

تشكيل دايره جنگل – اداره جنگلباني

باين ترتيب لازم شد كه براي رسيدگي به گزارشهاي واصله از جنگلهاي گيلان و آستارا و صدور دستورات لازم، سازمان كوچكي نيز در مركز تشكيل شود. لذا در سال 1317 در اداره امور كشاورزي، دائره اي بنام دائره جنگل تاسيس و تصدي آن در سال 1318 به آقاي مهندس كريمي ساعي واگذار گرديد.در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعي توجه اداره كل كشاورزي بيش از پيش به موضوع چنگلها معطوف و مقرر گرديده اداره جداگانه اي بنام “اداره جنگلباني” به رياست خود ايشان تشكيل گرديد. پس از تشكيل اداره جنگلباني، آقاي مهندس ساعي گزارش جامعي در باب لزوم تشكيل سازمان در محل كوچكي آزمايش شود تا در صورت حصول نتيجه مساعد در سراسر شمال تعميم داده شود. براي اين منظور ناحيه “كجور” از شمال به درياي خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 اقدام به تاسيس چهار خزانه جنگلي در دشت نظير چالوس 0 علمده و ولي آباد گرديد. ولي به مناسبت وقايع بين المللي و بدليل مشكلات نظامي و سياسي روز با ادامه اين عمليات نظر مساعدي نشان داده نشد و و در نتيجه تكميل آن ميسر نگرديد تا اينكه در اثر حوادث شهريور سال 1320 موضوع كلا به بوته فراموشي سپرده شد.
تشكيل اداره كل جنگلها

در نيمه دوم سال 1320 اداره كل كشاورزي به وزارت كشاورزي و در سال 1321 اداره جنگلباني به اداره كل جنگلها تبديل گرديد و در هر يك از مناطق شمال (گيلان – شهسوار – مازندران – گرگان) سازمان منطقه اي جنگلباني كه تحت نظر رؤساي ادارات كشاورزي زير نظر رئيس جنگلباني انجام وظيفه مي كردند.
تشكيلات منابع طبيعي در سال 1321

در اين موقع تصويبنامه اي براي تسويه چوبهايي كه در وقايع شهريور ماه 1320 با پروانه و بدون پروانه (سواستفاده از وقايع 1320) قطع شده بود به تصويب رسيد. بر اساس اين تصويبنامه چوبهاي غير مجاز به سود دولت شد و پس از آن قطع چوب طبق قانوني است كه لايحه آن از طرف وزارت كشاورزي تهيه و با تصويب مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد شد.

در سال 1321 نخستين قانون راجع به جنگلها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصويب رسيد و آئين نامه آن در اوايل سال 1322 از تصويب هيئت وزيران گذشت.

در اواخر سال 1322 اداره كل جنگلها به منظور ترتيب و تجهيز كادر فني طبق مصوبه هيئت دولت و اساس نامه شورايعالي فرهنگ دو دوره كلاس كمك مهندسي جنگل و يك دوره كلاس جنگلباني تاسيس نمود و فارغ التحصيلان آنرا براي تقويت كادر مناطق جنگلباني به شمال اعزام داشت.

ضمنا براي تشخيص درختان و چوبهايمجاز از غير مجاز چكشهايي به شكل مثلث. مربع و دايره تعبيه گرديد كه هنوز هم معمول است. تصدي اداره جنگلها تا اواسط سال 1324 با آقاي مهندس كريم ساعي بود و از اين تاريخ تا تاريخ 10/4/1326 با آقاي مهندس غلامعلي بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقاي صنايي بود و سپس تا اواخر سال 1327 كه به موجب تصويبنامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هيئت وزيران اداره كل جنگلها به بنگاه جنگلها تبديل شد با آقاي مهندس كاظم مشير فاطمي بود.


بنگاه جنگلها

هيئت وزيران در جلسه 24/12/1327 بنا به پيشنهاد 14 اسفند ماه 1327 وزارت كشاورزي، مراتب زير را تصويب نمودند:

1- به منظور حفظ و حراست جنگلها بنگاهي به نام “بنگاه جنگلها” تشكيل مي شود.

2- وزارت دارايي كليه جنگلهاي دولتي و مراتع واقع در حوزه آن جنگلرا به بنگاه جنگلها منتقل خواهد نمود.

3- بنگاه جنگلها داراي شخصيت حقوقي مستقل و روي اصول بازرگاني بهره برداري اداره شده و تحت نظر وزارت كشاورزي خواهد بود.

در اين تصويب نامه وظايف – سرمايه – هيئت مديره – هيئت بازرسي و امور استخدامي منظور گرديده بود.

وظايف بنگاه علاوه بر حفظ، احياء توسعه و بهره برداري جنگلهاي دولتي و ايجاد صنايع مختلف چوب و نقشه برداري از آنها، نظارت و مراقبت در بهره برداري جنگلهاي غير دولتي و همچنين مشاركت با صاحبان جنگلهاي غير دولتي در امر بهره برداري و ايجاد صنايع بود.

- ضمناً اداره امور مراتعي كه در جنگلهاي دولتي واقع شده اند بعهده بنگاه بود.

بنگاه داراي هيئت مديره اي مركب از سه نفر بود كه بر اساس بند 6 تصويبنامه به طريق زير تعيين مي گردد.

الف- رئيس هيئت مديره كه از طرف وزارت كشاورزي تعيين مي گردد.

ب- يك نفر از اعضاء هيئت مديره را وزارت كشاورزي و يك نفر را وزارت دارايي تعيين خواهد نمود.

تبصره: يك نفر از اعضا هيئت مديره بنابر انتخاب وزارت كشاورزي، سمت مدير عامل بنگاه را خواهد داشت.

- بر اساس بند 7 تصويبنامه بنگاه داراي يك بازرس فني (از طريق وزارت كشاورزي) و يك بازرس مالي (از طرف وزارت دارايي) بود. پس از تشكيل هيئت مديره، آئين نامه بنگاه و با موافقت وزارت دارايي و پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب رسيد.

سازمان بنگاه در مركز شامل تشكيلات زير است.
شماي تشكيلات منابع طبيعي كشور در سال 1327 تشكيلات مركزي “بنگاه جنگلها”

در تشكيلات بنگاه در نواحي “خارج از مركز” قسمتي از جنگل كه نگهباني آن به عهده يك مامور جنگلباني واگذار مي شد اساس كار قرار گرفته و نام آن حوزه «جنگلباني» گذارده شد.

جنگل

بيشتر از تمام مناطق دنيا جنگلهاي برگ ريز معتدل براثر فعاليتهاي انسان تحت تأثير قرار گرفته اند. در اكثر مناطق معتدل، نواحي وسيعي از جنگلها براي احداث راههاي كشاورزي از بين رفته اند.

اين فرآيند چندين قرن پيش در اروپا آغاز شد و منجر به باقي ماندن تعداد كمي از جنگلهاي خالي از سكنه شد. در شرق آمريكاي شمالي، جنگل زدايي با ورود مهاجران اروپايي آغاز شد اما هنوز به وسعت آنچه در اروپا رخ داده، نرسيده است.

جنگلهاي باراني كاج امريكاي شمالي

در طول ساحل غربي آمريكاي شمالي، آب و هواي مرطوب و معتدل، جنگلهاي كاج باراني را كه از اين جنگل منحصر به فرد، مدتهاي مديد در معرض تهديد بوده است زيرا مي‎تواند از درختانش براي سوخت و كاغذ سازي استفاده كرد. حدود 90 درصد از جنگلهاي اوليه اكنون كاملاً از بين رفته اند. گرچه جنگلهاييكه درختانشان قطع شده اند معمولاً دوباره كاري مي‎شوند اما رستني هاي جديد، حيات وحش كمتري را نسبت به جنگلهاي اوليه در خود پناه مي دهند.

باران اسيدي

جنگلها در شمال دودهاي خارج شده از موتور كارخانجات به هوا مي روند و توسط قطرات آب در .. مي‎دهد و آنرا از آنچه مي بايست باشد، اسيدي تر مي سازد. باران اسيدي به برگها و ريشه هاي درختان صدمه مي زند و نهايتاً مي‎تواند آنها را از بين ببرد.

جنگلهاي شمالي

گرچه بعضي از نواحي جنگلهاي شمالي براي سوخت و … كه براي انواع ديگر جنگلها رخ داده گريخته است. حدود 12000 سال پيش ، اواخر … عقب نشيني كردند جنگلهاي شمالي اندك اندك به سمت شمال پيش رفته اند. قسمتهاي عظيمي از اين جنگلها بر روي خاك يخ زده كه به جز در قسمت سطحي در طول …

جنگل ناحيه ايست با تراكم زيادي از نظر ارتفاع در زير خط درخت قرار دارند يافت مي‎شوند، مگر اينكه بارش -- سوزيهاي طبيعي زياد باشد. جنگلها عمدتاً شامل تعداد زيادي از گونه هاي درختان با ارتفاع مختلف مي باشند و در كنار اينها درختچه ها و درختان جوان رشد مي‌كنند كه سبب استفاده بهينه از نور آفتاب مي‎شود. يك جنگل به شكل طبيعي اش، محل زندگي بسياري از جانوران و گونه هاي گياهي مي باشد، و زيست توده آن در هر واحد واحد سطح در مقايسه با بيشتر زيست بوم ها زياد مي‎باشد.

از ديدگاه بوم شناختي، ممكن است يك جنگل از يك درختزار متمايز باشد. جنگل كه كم و بيش سايباني متراكم دارد شاخ و … مقداري نور خورشيد از يين درختان نفوذ مي‌كنند (همچنين ببينيد:

جنگل باراني (گرمسيري و معتدل)

تايگا

جنگل معتدل سخت چوب

جنگل گرمسيري خشك

جنگل برگريز معتدل

انواع بسياري از جنگلها وجود دارند. از جمله انواع بوم شناختي آنها عبارتند از

جنگلهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري مرطوب پهن برگ.

جنگلهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري سوزني برگ.

جنگلهاي سوزني برگ معتدل

جنگل باراني

آتش سوزي تجويزي

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 30 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر