پیش فاکتور دریافت فایل
پروژه کارآفرینی تولید نشاسته از گندم(با ظرفیت 600 تن در سال )
7049
3,000 تومان
.rar
534 کیلوبایت
توضیحات:
پروژه کارافريني توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
طرح توجيهي توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
کارآفريني توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
دانلود پروژه توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
دانلود کارآفريني توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
طرح توجيه فني توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
توجيه اقتصادي توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
توليد نشاسته از گندم(با ظرفيت 600 تن در سال )
توليد
نشاسته
گندم
ظرفيت

1397/2/7 - پین فایل