پیش فاکتور دریافت فایل
سنجش از راه دور آسیب های جنگل توسط بیماری ها و حشرات
23117
6,000 تومان
.zip
2,528 کیلوبایت
توضیحات:
مدیریت پایدار جنگل ها برای کاهش تاثیرات مخرب بیماری ها یا حشرات بر اکوسیستم های جنگل ضروری است. این خصوصا زمانی اتفاق می افتد که حوادث اختلالی عمده ممکن است باعث کاهش گونه های غالب بومی شود و باعث تغییر دائمی در ساختار جنگل شود. یک پیش نیاز برای مدیریت موثر، شناخت توزیع فضایی و شدت آسیب های جنگل است. در نتیجه، تلاش ها برای کاهش اثر یا زدودن می تواند برای محدود کردن جمعیت و گسترش پاتوژن ها یا حشرات بر روی درختان میزبان آلوده و حساس انجام شود. اگر چه اندازه گیری منطقه‌ای رایج، دقیق ترین روش برای اندازه گیری مراحل آلودگی است اما زمانی که جمعیت پاتوژن یا حشرات به سطح همه گیر می رسد، وقت گیر و پرهزینه می شود. سنجش از راه دور یک رویکرد به موقع و دقیق برای اندازه گیری منطقه‌ای با مقیاس بالا را ارائه می دهد و اطلاعات صحیح جغرافیایی را در مورد سطح زمین در چشم‌انداز برای مقیاس های منطقه ای مشخص می کند. تحولات اخیر در سنسورهای فضایی و هوایی، توانایی را برای جمع آوری داده های مشاهده زمین در مقیاس های فضایی، زمانی و طیفی چندگانه بیشتر کرده است و سنجش از راه دور، نظارت بر اختلالات جنگلی (به عنوان مثال تغییرات در پارامترهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی جنگل ها) در پاسخ به بیماری و شیوع حشرات در مراحل مختلف حمله را افزایش داده است. چنین طرح سریع و دقیقی در مواقع آسیب جنگل در منطقه بزرگ به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تا اقدامات سریع و آگاهانه را برای حمایت از مدیریت پایدار جنگل ها انجام دهند.

1399/7/3 - پین فایل