پیش فاکتور دریافت فایل
پاسخ سوالات کتاب اجزا محدود هاتن (hutton) به همراه خلاصه درس
21908
10,000 تومان
.zip
17,238 کیلوبایت
توضیحات:
پاسخ سوالات کتاب اجزا محدود هاتن (hutton) به همراه خلاصه درس
پاسخ سوالات فصل های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9
پاسخ سوالات 7 و 3 و 8 و 11 و 15 و 14 از فصل 2
پاسخ سوالات 11 و 14 و 18 و 26 از فصل 3
پاسخ سوالات 5 و 13 و 21 و 26 و 27 از فصل 4
پاسخ سوالات 4 و 7 (قسمت ب و ج) و 12 و 13 و 18 و 3 از فصل 5
پاسخ سوالات 5 و 8 و 24 و 29 و 32 و 34 (قسمت ج) و 30 و 20 و 13 و 33 و 7 و 35 (قسمت ج) و 36 (قسمت ج) و 18 و 15 و 16 و 17 از فصل 6
پاسخ سوالات 8 و 16 از فصل 9
خلاصه درس اجزا محدود

1397/10/29 - پین فایل