پیش فاکتور دریافت فایل
کلینیک قلب
21897
25,000 تومان
.zip
7,652 کیلوبایت
توضیحات:


1-1- مقدمه
1-2- تعریف طرح
1-3- بيماريقلبي
1-4- بيماراورژانسي
1-5- بيمار سرپايي
1-6- مرگ ومير ناشي از بيماري قلبي
1-7- ارائه دلایل انتخاب موضوع
1-8- هدف از انتخاب پروژه
1-9- نتیجه گیری
2-1-تاریخچه
2-2- بیمارستانهای ایران
2-3- وجه تسمیه بیمارستان
2-4-تشکیلات بیمارستان
2-5-بخشهای مختلف بیمارستان
2-7- باز زنده سازی بیمارستان
2-8-بیمارستان درآینده
2-9- عوامل اجتماعی موثر بربیمارستان
2-10-محیط بهداشتی و پزشکی
3-1- بررسی نمونه های مراکز درمانی قلب
3-1-7- پذيرش
3-2-بیمارستان قلب امیرالمومنین کردکوی
3-3- بيمارستان شولوزان
3-4-بیمارستان( Houston , Tenas) Denton A.Cooley
3-5- بيمارستان دانشگاه كاروليناي شمالي
3-6-مركزدر ماني ناحيه‌اي يوتا ولي
3-7- بيمارستان قلب اينديانا
3-8- نتیجه گیری
4-1- تعریفبیمارستان
4-2- تیپولوژی
4-3- درمانگاه
4-4- کلینیکپزشکان
4-5- طراحی بناهای درمانی
4-6- مقررات عمومی
4-7- جمع آوری زباله
4-8-شرایط بهداشتی بخش ها
4-10- بیمار
4-11-اتاق بستری بیمار
4-12- تسهیلات موردلزوم اتاق بستری
4-13- بخشهای بستری در بیمارستان قلب و عروق
4-14- مراقبیت ویژه
4-16- شرایط تأسیس و بهره برداری
4-17- شرایط ساختمانی ، تجهیزاتی و پرسنلی
4-18- شرایط ارزشیابی
4-19- اندازه قطعات واقع در نواحي مسكوني و مجتمع هاي بهداشتي درماني
4-20- مقرراتساختمان
4-21- همجواريهايمناسب
5-1- مبانی نظری
5-2- تئوريهاي مرتبط با موضوع
5-3- طراحي داخلي
5-4- كندوكاوي كوتاه برمبناي نظري زيبايي شناسي
5-5- رنگ عامل نشاط بخش
5-6-صدا،عاملي آرامب خشي ااسترس زا
5-7- حضورطبيعت دربيمارستان
6-1- برنامه ریزی عملكرد هاي درمانگاه
6-2-تقسيم بندي فضاهاي درمانگاه
6-3-اتاق نوار قلب EKG..
6-5-آزمايشگاههاي كلينيكي
6-6- بخش اداری
6-7- پذيرش
6-9- خدمات و پشتیبانی بیمارستان
6-10- تدارکات مرکزی استریل
6-11- جمع آوری زباله:
6-12- رخت کنکارکنان : به3صورت میباشد
6-13-انبارها
6-14- اتاق نظافت.
6-15- اتاق کار کثیف
6-16- سرويس هاي بهداشتي
6-17- اتاق استراحت كاركنان
6-18- مراقبت ویژه قلبی یا CCU PREINFARCTION SYNDROME.
6-19- پیش ورودی بخش.
6-20-اتاق یک تختخوابی ایزوله
6-21-اطاق بستری یک تختخوابی
6-22-خدمات پشتیبانی در بخش بستری.
6-23- معاینه و معالجه.
6-24- واحد پرستاری
6-25- بخش اورژانس..
6-26- بخش اعمال جراحی.
6-27- ضوابط طراحی فضاهای عمومی بیمارستان.
6-28- خیابانهادربیمارستان.
6-29- پياده روها
6-30- کفسازی..
6-31-دیوارها
6-32- سقفها
6-33- سازه
6-33-3-زلزله
6-34- تاسیسات
6-35- تاسی سات بهداشتی
برنامه فیزیکی
منابع

1398/2/31 - پین فایل