پیش فاکتور دریافت فایل
دانلود واحد همسایگی در برنامه ریزی شهری
21668
3,500 تومان
.rar
328 کیلوبایت
توضیحات:
دانلود واحد همسایگی در برنامه ریزی شهری

مقدمه
شکل گیری مفهوم واحد همسایگی در طول تاریخ معاصر جهت گیری مختلف در اداره و برنامه ریزی شهرها است . ثمره این نتیجه گیری های تاریخی ،به لحاظ نظری به گستره وسیعی از تعاریف متنوع از واحد همسایگی انجامیده و جایگاه واحد همسایگی را در برنامه ریزی شهری مشخص کرده است . اصولا ماهیت موضوع واحد همسایگی چنین است که در شرایط مکانی و زمانی مختلف برخورد و نگاه ویژه ای را به خود طلبیده است و از اینرو شناخت و ادراک آن در گرو در نظر گرفتن این تفاوت ها در نوع نگاه ها و برخوردهاست . برای فهم بهتر این کار در ادامه تعاریف ویژگی ها و دسته بندی های بیان شده از جانب مراجع مختلف را در ارتباط با مفهوم واحد همسایگی مرور می کنیم .
1-مروری بر تعاریف واحد همسایگی
مفهوم واحد همسایگی محل بحث های بسیاری بوده است و تلقی های متفاوتی را در این زمینه وجود دارد . در کل اساس قابل قبول و عمومی برای تعاریف واحد های همسایگی وجود ندارد صاحب نظران مختلف سعی کرده اند که از زوایای متفاوت به تعریف این مفهوم بپردازند هر یک از این تعاریف می تواند در شرایط مختلف مفید واقع شود اما از آنجا که ان تعاریف حوزه های وسیعی را شامل می شود ،در زیر مهم ترین تعاریف از واحد همسایگی را که ابعاد مختلف معنایی آن را در بر می گیرند ،ذکر می کنیم . این تعاریف را می توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد :
همسایگی یک واژه و مفهوم ذهنی و انتزاعی است . برای برخی این کلمه تنها محدود به یک تعداد بلوک اطراف یک و یا تعدادی واحد مسکونی یا ساختمان های همسایه آن است . تعریفی دیگر آن را محدوده بزرگی (حدود سه کیلومتر مربع ) شامل صدها بلوک و ده ها هزار شهروند و یا شاغل می داندپسوند "Hood "برای "Neighbourhood " ممکن است به یک گروه بندی اجتماعی یا فرهنگی ویژه از مردمی که در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند (با ارتباط کمی با ملحقات کالبدی اطراف ) اشاره کند 2
واحد های همسایگی مکان هایی هستند که مردم در آنها زندگی می کنند به عبارت دیگر واحد های همسایگی بر یک احساس تعلق به مکان شخصی که خاطرات و زندگی های مردم در آن ثبت شده است دلالت دارند .
واحد همسایگی یک حوزه4 یا ناحیه محلی5 گرد برخی مکان ها و قسمتی قابل تشخیص از یک ناحیه شهری ،ناحیه ای متشکل از کاربرد های متنوع و مختلط 6که در درون ساختار یک شهر تلفیق و یکپارچه گشته ،تعریف شده است . ناحیه ای شهری با دارا بودن گستره ای متنوع از انواع ساختمان ،معابر و فضای باز عمومی که ک تنوع فعالیت انسانی را ارائه می دهند . 7
واحد همسایگی یکی از واحد های تشکیل دهنده پایه شهر به شمار می روند واحدهای کالبدی متوسط الاندازه ای که فعالیت مسکونی هر شهر را آرایش داده و محیطی که مردم هر روزه در آن زندگی می کنند را شکل دهند .
از دیدگاه انجمن برنامه ریزی آمریکا 8واحد همسایگی یک موجودیت متنوع و پویای اجتماعی - اقتصادی با دارا بودن ویژگی های منحصر بفرد است ،که توسط شهروندان واحد همسایگی و هم اجتماع محله ی 9 تشخیص داده می شود . یک واحد همسایگی یک ناحیه شهری برنامه ریزی شده به همراه تلفیقی از فعالیت انسانی است که در حول یک مرکز تعریف شده سازماندهی شده است .

1399/1/12 - پین فایل