پیش فاکتور دریافت فایل
بررسی و شناخت انواع اقلیم
20277
8,000 تومان
.rar
1,623 کیلوبایت
توضیحات:
40 اسلاید پاورپونت از بررسی و شناخت انواع اقلیم
فهرست
تفاوت ميان اقليم و آب و هوا
عوامل تغييرات اقليمی و زيست محيطی

*اقلیم گرم و خشک
- طراحی اقليمی:
الف) بافت شهری و روستايی اقلیم گرم و خشک
ب) خصوصيات كلی فرم بنا در اقلیم گرم و خشک
ج) نوع مصالح
- جغرافيای گياهی و جانوری در اقليم گرم و خشک:
الف) گياهان و همسازی آنها با اقليم
ب) جانوران و همسازی آنها با اقليم
*اقلیم گرم و مرطوب
- طراحی اقليمی:
الف) بافت شهری و روستایی اقلیم گرم و مرطوب
ب) خصوصيات كلی فرم بنا در اقلیم گرم و مرطوب
ج) نوع مصالح
- جغرافیای گیاهی و جانوری در اقلیم گرم و مرطوب:
الف) گیاهان و همسازی آنها با اقلیم
ب) جانوران و همسازی آنها با اقلیم
*اقلیم معتدل و مرطوب
- طراحی اقلیمی:
الف) بافت شهری و روستایی اقلیم معتدل و مرطوب
ب) خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی در اقلیم معتدل و مرطوب
ج) خصوصیات کلی فرم بنا در این نواحی
د) مصالح
- جغرافیای گیاهی و جانوری در اقلیم معتدل و مرطوب:
الف) سرزمين های با ارتفاع بالاتر از 1800 متر
ب) سرزمين های با ارتفاع پايين تر از 1800 متر
ج) جانوران و همسازی آنها با اقليم
*اقلیم سرد:
- طراحی اقلیمی:
الف) بافت شهری و روستایی اقلیم سرد
ب) خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد
ج) نوع مصالح
- جغرافيای گياهی و جانوری در اقليم سرد و خشک:
الف) گياهان و همسازی آنها با اقليم
ب) جانوران و همسازی آنها با اقليم

1398/3/31 - پین فایل