پیش فاکتور دریافت فایل
خطر نسبی زمین لرزه
18963
1,900 تومان
.docx
195 کیلوبایت
توضیحات:
توپوگرافي شهر
ارتفاع شهر قزوين از سطح دريا در مركز شهر 1298 متر و در شمالي‌ترين نقطه محدوده طرح تفضيلي 1330 متر و در جنوب (خيابان كمربندي) 1280 متر است. با توجه به موقعيت توپوگرافي شهر در محدوده بافت پر و نيمه پر، شيب عمومي زمين از شمال به جنوب و كمتر از يك درصد مي‌باشد. شهر فاقد شيب شرقي- غربي بوده و هدايت آب‌هاي سطحي در آن از طريق دو كانال اصلي شمالي- جنوبي در شرق و غرب شهر صورت مي‌گيرد.(مطالعات جغرافيايي استان قزوين، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، 1377.)

1399/10/27 - پین فایل