پیش فاکتور دریافت فایل
پاورپوینت بافت های مساله دار شهری
15360
1,900 تومان
.pptx
4,194 کیلوبایت
توضیحات:
پاورپوینت بافت های مساله دار شهری
بافت های حاشیه ای ، بافت هایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و کلانشهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفته اند .ساکنین این بافت ها را گروه های کم درآمد و مهاجران روستایی و تهیدست شهری تشکیل می دهند.این بافت های خودرو که با سرعت ساخته شده اندفاقد ایمنی ،استحکام ،امنیت اجتماعی ،خدمات و زیرساخت های شهری می باشند .(حبیبی و همکاران:1393 ،57)
1398/12/3 - پین فایل