پیش فاکتور دریافت فایل
گزارشکار سیستم های تهویه مطبوع(پمپ های کندانسور،شیر ها،چیلر ها و...)
14133
10,000 تومان
.rar
41 کیلوبایت
توضیحات:
توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)
تعداد صفحات: 106
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
سر فصل ها:
سيستم هاي آب كندانسورcondenser water systems))
رسوبگيريfouling factor))
سيستم هاي يكباردر گردش once through systems))
سيستم هاي برج خنك كن cooling tower systems ))
پمپ هاي گريزازمركز centrifugal pumps))
ساختمان پمپ
نحوه ي كارپمپ pump operation) )
انواع پمپ pump types))
دید اجمالی :
گسترش شهرنشيني وايجادروزافزون مجتمعهاي مسكوني وساختمان هاي مرتفع ازيك سوومسئله تأمين اقتصادي هواي مطبوع ومناسب به نيازساكنين واقتضاي نوع ساختمان ازسوي ديگرموجب پيشرفت سريع تكنيكهاي سرمايش وگرمايش درنيم قرن اخيرشده است به طوري كه دانش حرارت مركزي وتهويه مطبوع خودبه چندين شاخه ي تخصصي تقسيم مي شودكه احاطه واشراف كامل برتمامي جزئيات سيستمهاي متعارف درسطح جهان شايدپس ازسالهامطالعه و تجربه علمي نيزحاصل نشودولي طرح كليه ي سيستمهاي حرارت مركزي وتهويه مطبوع ،قطع نظرازنوع آنهابه پايه ي اصول در دستيابي به يك سيستم گرمايش وسرمايش مطلوب نقشي تعيين كننده دارد.

1398/5/31 - پین فایل