پیش فاکتور دریافت فایل
شبیه سازی تغییرات آتی کاربری زمین بر اساس الگوی بهینۀ اکولوژیک در مجموعه شهری مشهد
12229
رایگان
.rar
709 کیلوبایت
توضیحات:
شبیه سازی تغییرات آتی کاربری زمین بر اساس الگوی بهینۀ اکولوژیک در مجموعه شهری مشهد

1400/7/5 - پین فایل